Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Ibland går det fort…! Kreativa lösningar inom asylmottagandet av ensamma barn och unga

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar alternativ för att fler kommuner ska kunna vara med och ta ansvar för ensamkommande barn och unga.

SKL presenterar under Almedalsveckan 2011 en rapport de tagit fram som handlar om mottagandet av dessa barn och ungdomar, "Ensamkommande barn – vem ska ta ansvaret?". Rapporten är framtagen av Sören Häggroth, tidigare statssekreterare och generaldirektör som bl.a. har utrett det övriga asylmottagandet under 2008-2009. 

Det har gått fem år sedan ett lagförslag gav kommunerna ansvaret för mottagandet av barn och unga. Varför jag inleder med att skriva att det ibland går fort är för att jag själv till viss del låg bakom förändringen 2006, förändringen med lagen om ensamkommande barn som infördes innebar bl.a. att alla barn och ungdomar skulle för stöd från en vuxen person som hade mandat och uppgiften att värna om barnens bästa.

I min uppsats "God man för ensamkommande flyktingbarn" kritiserade jag hårt det dåvarande mottagandet av de barn och ungdomar som anlände till Sverige ensamma. Jag hävdade att den lagstiftning som låg till grund för den ynka hjälp och det minimala stöd som barnen då fick från kommunerna runtom i landet var obsolet, dvs. alltför gammal och otidsenlig för att kunna ligga till grund för ett bra stöd till barnen i den komplexa situation som barnen befann sig i. För mig var det naturligt att barn och unga som kommer hit behöver stöd och någon som kan fatta beslut tillsammans med dem eftersom deras föräldrar inte fanns med dem eller hos dem. Jag presenterade förslag som faktiskt genomfördes via lagstiftningen 2006. Ett av dem var inrättandet av en särskild ställföreträdare för barnen i form av en god man som skulle ta vara på barnens rättigheter. 

I rapporten som Häggroth presenterat kommer han fram till att dagens system med gode män som företrädare för barnen inte fungerar särskilt bra och att det borde ersättas av professionella företrädare, förslagsvis inom socialtjänsten. Det gör mig glad att man i SKL:s rapport kommit fram till att lagen om gode män behöver ändras. Jag vet att det finns brister i det nuvarande systemet, av olika anledningar, och jag är därför inte alls säker på att det är det bästa sättet att ge dessa barn det stöd och den omsorg de behöver och har rätt till går genom en god man som förprdnats för dem. det är inte ett tryggt och bra system för barnen och ungdomarna. Inte heller alla gånger alldeles schysst mot de gode männen som bär ett stort, ofta tungt, eget ansvar för barnens och deras situation. En så viktig funktion borde inte bygga på något som till viss del skulle kunna liknas vi ideellt arbete.

Att SKL:s utredare även riktar in sig på barnens undervisning är bra men där kan jag mer tänka mig att eventuella brister inte beror på resurser till skolan utan dels på hur de fördelas i respektive kommun och dels framför allt hur man tillämpar skollagstiftningen och den effekt detta har på elevernas rätt till undervisning och möjligheter till stöd i sin kunskapsinhämtning.

Jag hoppas att den utredning om mottagandet av ensamkommande barn och unga som regeringen planerar att presentera i höst kan ta med sig och förädla de förslag som SKL: rapport så kreativt lyft fram.

 

Du hittar rapporten här: http://brs.skl.se/publikationer/index.jsp?http://brs.skl.se/publikationer/publdoc.jsp?searchpage=katasearch.jsp&search_titn=%2240000%22&db=KATA&from=1&toc_length=20&currdoc=1

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>