Maria Lindvall (fp) socialliberal politiker

Egypten behöver våra ledares stöd för att befrias från maktfullkomliga galningar

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Efter att först stängt ned Internet (läs gärna mitt tidigare inlägg) och sedan sätta igång nätet igen i början av denna vecka, så har nu regimen beslutat att i stället göra journalister till fysiska måltavlor. Detta är att gå längre än ren censur, säger generalsekreteraren Jean-Francois Julliard.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Om skepticism och klimatförändringar

Av , , Bli först att kommentera 5

 

 Visst har jag ibland undrat varför vissa människor vägrar att tro på uppenbara vetenskapliga bevis beträffande klimatförändringarna. Jag har tänkt att det visserligen är sunt att vara skeptisk men det är stor skillnad mellan sund skepticism och att vara låst i en negativ uppfattning vad som än presenteras.

New Scientist skriver man om nya forskningsrön från Berkeley-universitetet i Kalifornien där forskarna kanske är något på spåret. De menar att man kan ha funnit svaret på varför människor gärna ignorerar att det finns ett reellt klimathot och att mänskligheten bär en hel del av ansvaret för de klimatförändringar som nu sker.

Människans har tydligen en tendens att förutsätta att världen är en fundamentalt rättvis, trygg och stabil plats. Det har visat sig att då forskarna i sina försök verkligen gick in för att urholka denna fina sinnebild av världen, så tenderade försökspersonerna att ignorera de resultat som forskarna egentligen ville visa dem. Och de personer som hade en starkare tro på en rättvis värld var märkbart mer skeptiskt inställda till informationen de fick än de personer som inte hade riktigt lika höga tankar om hur gott saker och ting i vår värld fungerar.

Så det handlar kanske inte alls om logik, intellekt eller kunskap. Utan om psykologi och känslor vilka är så mycket svårare att tala till och definitivt inte är mottagliga för vilka ”tuffa” sanningar som helst.

Men kanske problemet inte bara är att känslor spelar ett spratt? Kan en del av problemet vara det att, oavsett vilken sida av klimatdebatten man sällar sig till, sedan man väl bestämt sig för vad man tycker så blundar man, håller för öronen och pratar på utan att lyssna på vad den andra sidan säger?

 

 

Egypten & Internet & egyptierna

Av , , Bli först att kommentera 5

Egyptens internetblockering är bara delvis framgångsrik. Modem, faxmaskiner och amatörradioutrustning är några av folkets svar på censuren. Så inleder den initierade journalisten Tommy Engfors i sin senaste artikel i nättidningen TechWorld, "Svårt att släcka internet i Egypten"om folkets uppror i Egypten, (http://techworld.idg.se/2.2524/1.366111/svart-att-slacka-internet-i-egypten).

Sedan torsdag förra veckan har alla internetleverantörer, utom en mindre aktörer kallad Noor Group, tvingats stänga av internetåtkomsten för sina användare. Även mobilnätet har släckts ned i vissa delar av Egypten. Sedan avstängningen har nättrafiken från landet minskat med ca 90%.

Att en regim stänger av internetåtkomst för sin befolkning är en drastisk åtgärd, om än inte ny. Under 2005 stängdes nätet ned i Nepal. År 2007 i Burma. Vid det senaste valet 2010 utsatte Burmas militärjunta landet för ddos-attacker istället. På så vis höll de Internet stängt i drygt en veckas tid. Detta mer sofistikerade tillvägagångssätt gör att man inte direkt kan peka ut regimen som åsiktsfiltrerare så enkelt  som man kan vid avstängning av nätet. 

Summa summamrum så är inte egyptierna så lätta att manövrera ut i tystnaden som regimen trodde. Inte heller folket i de länder som på senare tid har blivit utsatta för liknande försök till åsiktsförtyck går längre att tysta. Internet har visat sig ha en enorm kraft som de "svagaste" medborgarna i de mest odemokratiska och karga samhällen kan använda som en del av sina styrkor. En styrka som är nästintill omöjligt för diktaturer och odemokratiska ledare att kontrollera.

Kommuners kostnader för hemtjänst vid kort vistelse i annan kommun

Av , , Bli först att kommentera 6

Stort tålamod och viss envishet är egenskaper som behövs i riksdagsarbetet.

Jan Ertsborn är en av de Folkpartipolitiker som vid sidan av vår egen Maria Lundqvist-Brömster har de egenskaperna.

Under hösten 2004 lämnade han enligt egen utsaga in en motion till riksdagen om att den hemtjänst, som utförs av en vistelsekommun under några sommarveckor, skulle betalas av hemkommunen.

För honom kändes det som mest rättvist att hemkommunen, som uppbär kommunalskatten, också skulle stå för denna kostnaden. Vistelsekommunen skulle enligt motionen utföra hemtjänsten och brukaren skulle fortsätta få biträde i olika hänseenden även om denne vistades några veckor i en sommarbostad utmed kusten eller någon annanstans på sin semester även om platsen där brukaren befann sig råkade vara belägen i en annan kommun.

 

Den här motionen har Ertsborn envist upprepat under 6 år och formellt med samma resultat, nämligen avslag på motionen i riksdagen. Men i verkligheten tog regeringen något intryck och tillsatte en utredning som tyvärr kom till slutsatsen att det inte borde ske någon förändring. Efter fortsatta påtryckningar med bl.a. nya motioner så gav Ertsborns arbete så småningom resultat.

I dagarna har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändring såtillvida att hemkommunen i fortsättningen ska svara för kostnaderna för den hemtjänst som utförs i en annan kommun.

Det är med stolthet jag får berätta att hans enträgna arbete nu har gett resultat.

Läs mer om propositionen på regeringens hemsida: 

http://www.regeringen.se/sb/d/13344/a/159012

 

Betydelsen av jämställdhet för inhämtningen av kunskap i skolan

Av , , Bli först att kommentera 7

 "Det är inte acceptabelt att flickor går till skolan med en klump i magen för att de väntar sig mobbning och sexuella trakasserier. Det är inte okej med machokultur som intalar killar att det är töntigt att plugga. Våra barn har rätt till en trygg och bra utbildning oavsett om det är en kille eller tjej. Skolan ska vara en trygg plats, där elever möts av förståelse, uppmuntran och förväntningar." Så skriver jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i sitt senaste nyhetsbrev.

Jag kan inte annat än hålla med om att alla elever har rätt till en trygg och inspirerande skola.

Alliansregeringen med Folkpartiet har bl.a. satsat på en bättre lärarutbildning, fler lärarledda lektioner, en ny skollag som omfattar större befogenheter för lärare och krav på att elevhälsan förutom skolläkare och sjuksköterska även ska omfatta tillgång till psykolog och kurator är några lösningar.

Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA, är en statlig utredning som  tillsatts av utbildningsminister Jan Björklund. DEJA har idag lämnat sitt slutbetänkande i det uppdrag som i grunden handlat om att försöka reda ut varför pojkar och flickor presterar olika i skolan och hur man kan göra för att ändra på detta. Läsningen är i många stycken inte alls munter men ändå visar delegationen att det finns åtgärder att ta till som kan leda till att skillnaderna i förutsättningar för pojkar och flickor utjämnas, (SOU 2010:99) http://www.regeringen.se/sb/d/14038/a/158427

Det finns alltså all anledning att fortsätta arbeta med frågor om jämställdhet. Just nu är jag särskild glad åt att konstatera att Umeå har en jämställdhetsförskola under uppbyggnad på Hedlunda. Inte illa!

Större kunskap om andra kulturer – vinnande koncept för svenska företag

Av , , Bli först att kommentera 3

"Näringslivet inser inte vilka resurser som kan finnas i det egna företaget". Så skriver bland annat vår integrationsminister Erik Ullenhag en debattartikel med i Dagens Industri den 4 januari 2011. Jag tycker det är en spännande vinkling han lyfter fram då han t.ex. jämför det svenska traditionella julfirandet och dess effekter på handeln med en andra tidpunkt på året då många presenter köps för att fira slutet på ramadan. Känner man till detta och är beredd att som företagare möta den efterfrågan på leksaker som finns då så har man ett vinnande koncept.

Om vi glider vidare i hans text från detta inhemska exempel till att svenska företag (och myndigheter, egen anm.). Genom att anställa fler invandrade svenskar, och med hjälp av deras kunskaper även om andra kulturer än den svenska och deras unika språkkunskaper, så skulle detta i sig ge en positiv påverkan på kreativitet och produkt- och tjänsteutveckling i respektive verksamheter, tror Ullenhag. Jag är säker på att han har rätt och tänker att vi har en bit kvar att vandra innan vi kan säga att vi använder oss av sådana naturliga kunskaper och kompetenser så bra som vi kan.

Vad jag däremot känner mig tveksam till är en fast rutin för avidentifiering av ansökningshandlingar för att inte personer med utländsk bakgrund ska sållas bort från möjligheten att komma på anställningsintervjuer. Tycker att detta sänder fel signaler. Varför ska de behöva mörka sina uppgifter? Det är ju inte fel på den som söker arbetet utan på arbetet vid urvalet då personer med bakgrund i annat land sållas bort från urvalet.

Idag behöver inte någon ta ansvar konsekvenserna av denna brist i det förebyggande personalarbetet. Ansvaret ligger hos de arbetsgivare som inte har personalhandläggare som kan utreda de sökandens kompetenser på ett professionellt och likvärdigt sätt. Bekymret kan även finnas dolt i de "verktyg" för ansökningar som används. Eftersom det är en komplex bild och inte alltid helt lätt att hantera så hoppas jag att man utvärderar de försöksverksamheter som pågått grundligt och att man sedan med hjälp av resultaten från detta visar vilka fallgropar som finns och hur man kan göra för att komma förbi dem på ett bra sätt.

Ett bra mångfaldsarbete i alla dess olika bemärkelser (etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning) och fler mångkulturella företag är en viktig framgångsfaktor för våra svenska verksamheter, det tror jag absolut.

Julen närmar sig och passar då inte Coldplays Christmas Lights bra in?

Av , , Bli först att kommentera 2

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

I fin form

Av , , 1 kommentar 6

Jag har varit lite oroligt över att ge mig ut och jogga, att jag inte skulle orka fram och åter, eftersom det var ett tag sedan sist (läs i höstas okänt år).

Men oron har varit obefogad för det har gått för mig ungefär som för min favoritbloggare. Jag fick bara lite blodsmak i munnen, svårt att andas och så svartnade det för ögonen då och då.

Toppform alltså!

Nu vat jag att jag inte behöver jag träna nästa gång förrän nån gång i vår ;)

1 kommentar

Skolforum 2010

Av , , Bli först att kommentera 2

Sitter och relekterar efter ännu en dag bland så mycket samlad skolkompetens att det nästan känns elektriskt i luften. Årets upplaga av Skolforum presenterar så många intressanta föresläsningar att jag har svårt att hinna med allt jag vill vara delaktig i.

Skolverket har mängder med info om den nya skollagen och de nya planerna etc. Lärarna måste få info och hinna med planering och undervisning inför förändringen med de nya betygen och planerna. De ska ju tillämpa betygsskalorna och sätta betyg med hjälp av de nya målen och kriterierna om mindre än ett år! Tills dess återstår ett grannlaga arbete i skolorna med att förmedla de kunskaperna till eleverna som de behöver för att passa in det nya.

Jag är oerhört glad för alla förändringar som kommit till stånd inom skolan. Den nya skollagstiftningen kommer att bära frukt för såväl elever som pedagoger på flera sätt. Tydligare kunskapsmål och större likhet mellan fristående skolor och kommunala skolor är bara ett fåtal av de reformer som Folkpartiet och Jan Björklund drivit fram.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Höstmörker

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag tycker om då det blir kyligt i luften, då den där kalla, lite speciella, fuktiga doften känns igen utomhus tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Kan låta mig fascineras en bra stund av växternas skiftningar från mörkgröna till röda och oranga för att slutligen torra, gulabruna täcka marken.

Är det månne dessa vackra höstdagar som fått mig att shoppa årets första julklapp? Njae. Snarare min dotter som surfande i sitt nya hem i Camebridge hittat den perfekta julklappen via Internet.

Så här är jag, helnöjd, med en väl gömd, superfin julklapp som "storasyster" hjälpt mig att fixa till de två tonårsgrabbarna.

Nu är det bara tre månader kvar till julafton…

Bli först att kommentera