Mats egna tankar

Varför far Marianne Normark med osanna uppgifter?

Av , , Bli först att kommentera 1

Marianne Normark, folkpartiets ledamot i landstingsstyrelsen lät sig intervjuas av SVT lokalredaktion i Umeå. Detta skedde i mitten av mars månad. Hon gjorde därvid gällande att nuvarande platsbrist på våra akutsjukhus var primärkommunernas fel.Detta trots att Marianne själv var med och röstade igenom att en del vårdsalar skulle låsas igen. Där står det alltså fullt utrustade vårdplatser för att beläggas med patienter som är färdigbehandlade inom sjukvården. För dylika patienter får primär-kommunerna betala 3.000:- per våerddyg till landstinget. Men att kräva att primär-kommunerna skall vara beredda att ta´emot färdigbehandlade patienter omedelbart efter landstngsstyrelsens beslut om neddragning av vårdplatser, vilket alltså Marianne var med och stödde, vittnar om att hon inte begriper vad hon sysslar med.

Denna artikel har jag sänt till VK:s Ordet fritt men blivit refuserad.

Bli först att kommentera

Varför tillåts inte läsarnas åsikter i VK?

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag får inte ha åsikter vare sig i VK bloggen eller VK:s Ordet fritt. Kan Ingvar Näslund, ansvarig utgivare på VK ge mig en förklaring? Mats E Lindmark.

Bli först att kommentera