Mats Nilsson, L

Kallt krig

Av , , Bli först att kommentera 0

Snö, snö och åter snö. Och i Nordamerika är det rekordkyla. Inte helt överraskande är det en del som använder vädret som ”bevis” för att växthuseffekten inte finns eller åtminstone inte är så ödesdiger som det hävdas.

Det förhåller sig faktiskt tvärtom. Det är Arktis som värms upp snabbast och i och med det tar luftströmmarna över nordpolen med omnejd en annan väg. Då pressas kalluften söderut och resultatet kan vi erfara in på bara skinnet. Eller på snöskyffeln.

Kallt var det säkert också den 3 februari 1706 då svenskarna segrade över Ryssland, Sachsen och Polen i slaget vid Fraustadt. Av någon anledning brukar vädret vara sämre när krig rasar.

Bli först att kommentera

Sammanlagda tankar

Av , , Bli först att kommentera 0

Centern är i stan. Åtminstone åtskilliga kommun- och regionpolitiker. Den till synes eviga(?) frågan om att slå ihop C och L har därmed kommit att kommenteras i dagens tidning.

Man ska ha ett öppet sinne heter det. Men för egen del är jag skeptisk till något sådant. Att, som det står att läsa i dag, plädera för en sammanslagning med utgångspunkten att annars kommer ett av partierna ständigt att hotas av att åka ur riksdagen, verkar väl pessimistiskt.

Partier är inte företag utan organisationer av ett helt annat slag. Från början var partierna ingalunda några masspartier med skaror av medlemmar ute i landet utan mer eller mindre tillfälliga konstellationer av likasinnade riksdagsmän (det var ju bara män på den tiden). Landsomfattande organisationer växte fram senare. Ofta nog i hägnet av eller rentav i symbios med andra sammanslutningar. Bonderörelsen och C, Facket, alltså LO, och S är väl de tydligaste exemplen.

Det här har medfört att kulturerna ser högst olika ut i de olika partierna, även om de kanske verkar rätt eniga i sakpolitiken. Dessutom kan sådant ändra sig. Det har vi sett förut.

Hur det kan gå om man försöker sig på att samla allt under det egna styret, såg vi när Hitler kom till makten. Allt som identifierades som ”tyskt” (vad det nu är) skulle samlas under fanan med hakkorset.När den processen ansågs ordnad, skulle allt som inte kvalade in utplånas eller fördrivas. Därefter skulle herrefolket expandera österut och lägga rabarber på de resurser som fanns där.

Den 2 februari 1943 fick dessa ambitioner sig ett grundskott när tyskarna kapitulerade vid Stalingrad.

Nu är ju inte en fredlig sammanslagning av två svenska partier på något sätt jämförbart med vad som hände under nazismen, men det finns alltid skäl för eftertanke när sådant här föreslås.

Partier är, som sagt, inte företag. Att slå ihop företag är svårt nog, partier torde vara ännu vanskligare. En som var en fena på företagsfusioner på sin tid var Percy Barnevik.

I en biografi över företagsledaren läste jag en historia som handlade om att det hände sig som så att Percy gick vidare till en bättre värld. Efter att ha knackat på däruppe, blev han hänvisad en trappa ner. Och efter en tid som djävulen upp till herren och klagade:

”Vad är det för typer du skickat ner till mig? Han har stängt ner halva helvetet av lönsamhetsskäl, avskedat alla mina smådjävlar och nu vill han att jag ska slå mig ihop med dig!”

Bli först att kommentera

Minne av kalabalik

Av , , Bli först att kommentera 0

Läser att den var just i dag, den 1 februari 1713, som turkarna med våld försökte driva bort den svenske kungen Karl XII från Turkiet. Striden har gått till historien som Kalabaliken i Bender. Ironiskt med tanke på att vi, och andra, just nu gör vårt bästa(?) för att hindra andra från att lämna Turkiet och söka sig till Europa och Sverige.

Den av nationalister så ofta hyllade ”hjältekonungen” Kalle dussin, inledde sin bana med att härska över ett rike som inrymde en mängd olika nationaliteter, som finnar, samer, tyskar och balter. För att nu nämna några. Lägg därtill att Skåne, Blekinge och Halland på den tiden inte tillhört Sverige mer än ett halvsekel, och bilden av den pursvenske kungen över ett ”svenskt” folk bleknar totalt.

Att han sedan förlorade i stort sett allt utom just Finland och en del områden i dagens Nordtyskland, ändrar ingenting. Någon nationalist av det slag som blekingen Åkesson antagligen vill ge sken av, var Karl XII aldrig.

Bli först att kommentera

Resor är bildande

Av , , Bli först att kommentera 0

Läser i dag att det finns tankar inom Region Västerbotten att göra en studieresa till Hongkong. Det finns dock inget förslag än, men det hindrar (givetvis) inte att reaktionerna redan har varit starka. Inte helt överraskande är de allra flesta som yttrat sig emot sådana tankar.

Exakt vad den här resan skulle ge, går knappast att bedöma innan det finns något program eller någon redovisad kostnad. Men generellt sett, är resor inget man bör fördöma på förhand. Tvärtom borde det väl ses som något positivt att politiker och tjänstemän på det sättet ser till att lyfta blicken och skapa nya kontakter i omvärlden.

Mina egna erfarenheter av sådant är begränsade, för att uttrycka det milt. Senast var det en resa till Lycksele i egenskap av ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Men så mycket har jag fått erfara genom åren, att resor så gott som alltid ger någonting som man kan ha nytta av.

Sverige är en litet land, starkt beroende av omvärlden för att vi ska kunna vidmakthålla och helst utveckla både välstånd och välfärd. Rörlighet för allt från varor till människor spelar här en viktig roll.

Vidare spelar kontakter med omvärlden också en stor roll för att minska misstro och fördomar. Något som i sin tur är en del av att upprätthålla freden. Både här och på andra håll.

Den 31 januari 1308 var det inte så fredligt här. Den sittande kungen, Sverker, besegrades i slaget vid Lena av Erik Knutsson, som därmed intog tronen. Att byta regering var inte nödvändigtvis lättare eller smidigare förr.

Bli först att kommentera

Ny verklighet

Av , , Bli först att kommentera 0

Partiledardebatt i ett nytt politiskt landskap. Verkar som om en del fortfarande är litet vilsna, medan andra tvärsäkert lovar att de minsann vet vad de alltid har vetat, etc, etc.

Det mesta var likväl förutsägbart, men en liten detalj stack ut. I ett replikskifte med Löfven tjatade EBT om äldreomsorgen, trots att Riksdagen knappast har det direkta ansvaret för den saken.

Det som var anmärkningsvärt var att KD – ledaren dömde ut de kommunala kollegorna som varande helt oförmögna att prioritera äldreomsorgen utan istället ägnar sig åt diverse skrytbyggen. För att få ordning på det, krävs tydligen riktade statsbidrag.

Exempel på kommunalt slöseri, saknas inte. Men det är ändå märkligt att EBT hänvisar till de egna kommunala erfarenheterna och tydligen skulle vilja att hon och andra kommunpolitiker helst skulle bakbindas då man tydligen inte klarar av det man är satt att sköta. Hon dömer ju då ut sig själv.

Men, men. Det kanske beror på den vilsenhet som präglade en del av debatten. Några som också fick erfara en ny verklighet var danskarna den 30 januari 1658, då svenskarna marscherade över Stora Bält och på så sätt kom att erövra hela det tidigare Östdanmark.

Det skulle dröja innan det stod klart att maktbalansen i Norden hade ändrats i grunden. Återstår att se hur lång tid det tar innan det nya politiska landskapet sätter sig i dagens Riksdag.

Bli först att kommentera

Överspelat

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagen efter maratondebatten i kommunfullmäktige här i Umeå om att ta bort valfriheten i hemtjänsten. S och V vill istället att tjänsten ifråga ska upphandlas. Motiveringen var att det ska vara ”jämställt”.

Nu blev det ju inget av med den saken. Det fanns ingen majoritet i fullmäktige för detta. Tur var väl det, men det är en del saker som fortfarande förbryllar när det gäller själva argumentationen.

De privata företagen har ökat sin andel av hemtjänstkakan till över 50 procent under senare år. Det oroar givetvis den traditionella vänstern som helst ser att allt sådant sker i kommunal regi. Därför hittar man på olika skäl till varför detta är ett problem som att alla utförare inte är verksamma överallt och att kommunen ändå har det yttersta ansvaret.

Då inställer sig frågan: hur ska då dessa ting ordnas med upphandling? Om det verkligen sker en upphandling på rättvisa villkor, hur vet man då att kommunens egen verksamhet vinner några uppdrag alls? Det kan man ju omöjligen veta.

Vad det handlar om är givetvis att man försöka begränsa och helst minska de privata företagens möjligheter att göra sig gällande. Något som ter sig fåfängt om man utgår ifrån att verkligen sköter processen på ett rättvist sätt. Alltså kan man misstänka att det hela kommer att riggas till den egna verksamhetens fördel.

Tiden borde vara förbi då offentligt drivna verksamheter alltid ansågs överlägsna allt vad privata alternativ hette. På samma sätt som när tyskarna den 29 januari 1916 bombade Paris från zeppelinare. Både tekniken och föreställningen om att segern i kriget var given, visade sig vara överspelade.

Bli först att kommentera

Väsentligheter

Av , , Bli först att kommentera 0

Så var det måndag igen. Märkte i morse att det flaggades. Små vimplar på bussarna. Väl hemma såg jag varför. Det var inte min gamle kompis från åren i ungdomsförbundet Staffan Herrströms födelsedag som firades, utan kungens namnsdag. Så då återstår väl bara att säga grattis Staffan, och leve republiken!

Det gäller att ha sinne för det viktiga här i tillvaron. Det märkte jag under helgen då det sista av julens olika attribut skulle städas undan. Den ordning, eller snarare ordning, som sakerna befinner sig i, gör att det som tidigare rymdes i lådorna nu inte riktigt vill hamna på plats. Ibland funderar jag på om en del prylar på något mystiskt vis förökar sig genom delning när man inte är uppmärksam på dem.

Bli först att kommentera

En dag att minnas

Av , , Bli först att kommentera 0

Den 27 januari 1945 befriades Auschwitz. Det har blivit förintelsens minnesdag. Det finns alla skäl att hålla den hågkomsten vid liv i ett läge när det finns tendenser till att både förneka eller förringa det som hände.

Att förneka att det som hände judar, romer och andra som nazisterna fann misshagliga, är så absurt, så det behöver man inte slösa så mycket tid på. Då är det faktiskt på sätt och vis värre att förringa det som hände. Som när ordföranden i Tysklands motsvarighet till Åkessons gäng, säger att det ju bara var en ”flugskit” i Tysklands stolta 1000 – åriga historia.

Den lilla lorten smetade ner hela Tyskland med smuts så det stinker än i dag. Dessutom är historieskrivningen åt skogen. Den ”stolta” historien rymmer ett stort antal synder som tyskarna knappast kan vara stolta över.

Ben Gurion sa om förintelsen: ”Förlåt, men glöm aldrig”.. Glömma ska vi inte göra, men man bör inte heller förlåta obotfärdiga typer som inte vill erkänna vad som faktiskt har inträffat.

Bli först att kommentera

Se framåt

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag, den 26 januari 1912 bildades Svenska pansarbåtsföreningen för att skramla ihop till en pansarbåt. Detta var givetvis riktat mot den dåvarande regeringen Staaff som, enligt höger, var alltför njugg mot försvaret.

Båten byggdes så småningom, men visade sig obsolet innan den ens sjösattes. Så går det ibland när en del envisas med att stirra på det förflutna istället för det som komma skall.

Bli först att kommentera

Inget är perfekt

Av , , Bli först att kommentera 0

Så kom valresultatet vi med största spänning väntat på. Jag menar givetvis Liberalernas provval inför valet till EU – parlamentet i maj. Med hela 20 röster kom jag på plats 104 (applåder). Med tanke på den i stort sett obefintliga kampanj jag fört inför provvalet, var det inte så dåligt.

Vad ska jag då lyfta för frågor i den personvalskampanj jag utgår ifrån ska bära hela vägen till Strasbourg och Bryssel? Ja, förutom rena självklarheter som att sluta upp med jordbrukssubventioner omfattande över hälften av EU: s budget, införandet av en europeisk försvarsstyrka och se till att länder som Polen och Ungern antingen lever upp till de krav på demokrati som medlemskapet faktiskt kräver eller också slängas ut, tycker jag att det måste till åtgärder för att förankra vad EU faktiskt betyder för oss.

Jag kommer att uppmana till ökad konsumtion av brysselkål och att månads/veckopeng till det uppväxande släktet alltid räknas om till euro, så att de vänjer sig.

Skämt åsido. De frågor som EU handlar om är i grunden två: freden och miljön. Allt annat är egentligen sekundärt.

Den 25 januari 1404 belägrade Kalmarunionens styrkor Visby, som då tillhörde Tyska orden, en utlöpare av alla de korståg som korsat Europa och Mellanöstern alltsedan 1099. Kalmarunionen var ett försök att samla Norden i ett rike och få slut på de ständiga krigen. Det gick ju i förlängningen inte riktigt som det var tänkt, men grundtanken var det förstås inget fel på. Ingen union är perfekt, så inte heller EU. Men det är nu ändå så att det är det enda som står till buds detta år 2019.

Bli först att kommentera