Europaforum Norra Sverige i Östersund

Av , , 1 kommentar 5

Idag och i morgon genomförs det sjuttonde Europaforum Norra Sverige denna gång i Östersund. Vi är omkring 220 politiker och tjänstemän från de fem nordliga länen som samlats för att lära mer om EU:s framtida sammanhållningspolitik. Där har vi faktist varit framgångsrika från Norra Sverige i EU kommisionens förslag avseende den kommande programperioden finns de så kallade gleshetskriterierna med redan i det första kapitlet. Det är väldigt viktigt för oss i norr.

Sedan pågår det ju en ständig diskussion om hur stor EUs budget skall vara, här är Sveriges hållning av tradition den att vi vill hålla ner EUs budget, den kan inte tillåtas bli hur stor som helst, samtidigt som en svensk hållning där vi säjer att vi inte vill se en större EU budget givetvis gör att vi riskerar att få mindre av EU medel till Sverige.

Sedan är det väl bara att acceptera att EU efter den senaste utvidningen och med de ytterligare utvidningar man kan förvänta framöver kommer att göra att Sveriges andel av totalen troligen blir mindre. 

1 kommentar

Rätt skall vara rätt även när det gäller vad Annie säger!

Av , , 4 kommentarer 13

Förra veckans Centerpartistiska utspel om sänkta ingångslöner har onekligen vållat en del debatt, jag kommenterade det själv på bloggen och uttryckte min skepsis. Det finns flera skäl till detta ett var att Annika Qarlsson var mer än lovligt otydlig med vilka grupper och löner som egentligen åsyftas.
Det finns dock en grupp där jag personligen tror att sänkta ingångslöner skulle kunna vara ett verktyg mot arbetslösheten och det är när det kommer till undomar utan universitets och högskoleexamen.

Vem talar sanning ministern eller den som granskar?

Nu har SVD på sin faktakoll gett rött ljus till Annies uttalande från en debatt i Aktuellt om där Annie sade att höjningen av ingångslöner 2009 resulterade i 34 000 färre jobb.
Annie refererar till en rapport från Konjukturinstitutet (finns refererad till på DN)

Och nu kommer samma chef på KI ut som faktagranskare i SVD och denna gång säger han att samma resonemang är fel.

Jag vet inte men i min värld kan det vara så att Juhana Vartianens bakgrund inom arbetarrörelsens ekonomiska råd gör att resonemanget om ingångslönernas betydelse för antalet nya jobb beror på om man säger det själv, eller om det kommer från Annie!

Oavsett vad man tycker om förslaget anser jag att man bör vara nogrann med vem som faktagranskar det. Även Centerpartiets partiledare förtjänar en korrekt hantering!

Personligen tror jag att sänkta ingångslöner för undgomar kan vara positivt för jobbskapandet. Om det sedan är ett verktyg man bör välja är en helt annan fråga.
Så i grundfrågan är jag fortfarande skeptisk, men rätt skall vara rätt!

4 kommentarer

Vad är Länsantikvariens roll egentligen?

Av , , 2 kommentarer 6

På Västerbottensnytts hemsida kan man se en intervju med länsantikvarie Bo Sundin.
Det är helt klart så att han som länsantikvarie har att bevaka att de byggnadsminnen som finns i länet vårdas. Den rollen är klockren
 

Men därifrån till att komma och tala om vilken verksamhet som är lämplig i olika lokaler det är något helt annat. Det är Umeå Kommun som fastighetsägare som bestämmer vilken verksamhet som skall få vara i exempelvis Scharinska Villan. Det är inte en fråga för länsstyrelsen! 

2 kommentarer

Scharinska Villan det är du som är ansvarig Lasse!

Av , , 3 kommentarer 18

Även jag blir minst sagt förvånad över den debatt som uppstått i media rörande Scharinska Villan inte över debatten, Scharinska är en viktig del av det kulturella Umeå, det som förvånat mej är över att ärendet hanterats så taffligt så debatten uppstått. Ansvarig politker när det kommer till kommunens fastigheter är Lasse Jacobsson som är ordförande i Tekniska nämnden. Men när man läser VKs intervju med honom så verkar det som att han inte vet någonting. För att få svar på vad som egentligen händer i Tekniska Nämnden så har Sven-Olov Edvinsson och jag lämnat in en interpellation till Lasse J där vi vill få svar på ett antal frågor.
"För Lasse , bara så du vet! Det är Tekniska Nämnden där du är ordförande som ansvarar för de fastigheter som kommunen äger!"
(Interpellationen kommer här nedan)

 
Umeå 2012-03-27                                             Interpellation
 
Till Tekniska Nämndens ordförande: Lasse Jacobsson
 
Vad händer med Scharinska Villan?
 
Ingen kan ju undgå att notera den kraftiga opinion som uppstått kopplat till de diskussioner rörande en ev. försäljning av Scharinska Villan som uppenbarligen förts hos Umeå Kommun.
Scharinska Villan är en väldigt uppskattad Scen och många kända och okända Umeåband har på denna scen tagit sina första steg mot en ev. framtida karriär. Dessutom ser det ju minst sagt märkligt ut att kommunen agerar på ett sådant sätt att man initierar en debatt om framtiden för ett av våra viktigaste kulturhus mindre än två år innan vi blir Europas Kulturhuvudstad.
Det är Tekniska Nämnden som ansvarar för Scharinska Villan som varit i kommunens ägo sedan sextiotalet. Det är också Tekniska Nämnden genom Fastighetsavdelningen som ansvarar för dialogen med hyresgästerna och andra som nyttjar fastigheten.
 
Centerpartiet anser att Scharinska Villan inte kan hanteras på detta slarviga sätt, detta hus som ställts till studenternas förfogande och som utvecklats till en levande och vital kulturell mötesplats bör även framgent befinna sig i kommunal ägo!
 
Med anledning av ovanstående önskar jag ställa dessa frågor till Tekniska Nämndens ordförande:
 
  1. Vilka beslut har Tekniska nämnden fattat avseende Scharinska Villans framtid?
  2. När nämnden har diskuterat Scharinskas framtid, hur har ni då beaktat husets viktiga ställning i kulturumeå?
  3. Hur kommer frågan om Scharinska Villan att hanteras framöver, vilka planer har nämnden?
  4. Hur ser det ut med underhållsplaner och periodiskt underhåll för fastigheten? I media refereras till kostnader på tiotals miljoner, men kommande underhållsbehov torde väl vara rätt känt då kommunen ägt fastigheten i 50 år?
  5. Hur har ni funderat kring de följdkonsekvenser som debatten om Scharinska riskerar att få för det kommande kulturhuvudstadsåret?
 
Sven-Olov Edvinsson (c)
Mattias Larsson (c)
3 kommentarer

Uttalande från Centerpartiets distriktssämma i Kasamark

Av , , 4 kommentarer 13

I helgen höll Centerpartiet distriktssämma i Kasamark.
Det var en välbesökt och mycket bra stämma.

Bland mycket annat så antog vi ett uttalande om landstingets neddragningar i inlandet.

"Kasamark den 24 mars 2012

Socialdemokraterna och miljöpartiet drar ned rullgardinen för tillväxt i inlandet

Nedläggningen av akutplatserna som socialdemokraterna och miljöpartiet i landstinget nu verkställer i Sorsele och Dorotea och indragning av ambulans i Åsele måste stoppas. Centerpartiet i Västerbotten accepterar inte neddragningar inom den nära sjukvården i vårt län. Centraliseringen av sjukvården i Västerbotten måste avbrytas och ersättas med politik som utgår från nära och tillgänglig sjukvård i hela Västerbotten.
Neddragningar av ambulanser, vårdplatser och annan verksamhet utarmar den framgångsrika ”glesbygdsmodellen” och försvårar rekryteringen av allmänläkare till glesbygden. Behovet av väl fungerande närsjukvård är särskilt påtagligt i ett så geografiskt stort län som Västerbotten.
Denna politik drabbar invånarna i flera av våra landsbygdskommuner negativt i försämrad kvalitet och tillgänglighet. Samtidigt är det mycket tveksamt vilka ekonomiska besparingar neddragningarna i realiteten leder till.
Tillgång till grundläggande service för alla är en av många förutsättningar för tillväxt i alla delar av landet. Och inte minst viktigt för inlandet där det idag krävs framtidstro inte pessimism och försämrade utvecklingsmöjligheter. Den kommersiella och offentliga servicen skapar en miljö där det är attraktivt att bo och att starta och driva företag. Centerpartiet vill öka samordningen mellan den kommersiella och offentlig servicen samt även tillvarata den ideella sektorns potential. Ökat entreprenörskap och utvecklad innovationsförmåga ska bidra till förnyelse av ekonomin. Centerpartiet har därför varit initiativtagare i bildandet av en statlig fond för riskkapital – inlandsinnovation. Fonden som nu är på plats ska arbeta tillsammans med privata och offentliga aktörer. Den politik som Socialdemokrater och Miljöpartister i Landstinget i Västerbotten för, motverkar dock de satsningar och initiativ som behöver göras för en levande landsbygd och leder till att rullgardinen för utveckling och tillväxt i inlandet."

 

4 kommentarer

Sänkta ingångslöner jag är skeptisk

Av , , 2 kommentarer 13

Denna veckan gick Annika Qarlsson Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson ut i ekot i frågan om sänkta ingångslöner. (Du kan lyssna på klippet här) 

Lyssna: Centerpartiet vill se sänkta ingångslöner

Annika har även utvecklat sina tankar i denna artikel på Newsmill och även på Centerpartiets hemsida.

Detta är en synnerligen svår och komplex fråga både sakmässigt men även debattmässigt och jag måster erkänna att jag är inte alls övertygad om att detta är rätt förslag. Även om det finns ekonomiska samband mellan ingångslönen och antalet arbetstillfällen så ser jag flera principiella problem:

  1. Politiken skall inte lägga sig i lönebildningen, det är en fråga för arbetsmarknadens parter. (Detta säger förvisso AQ även i sin artikel men det gör ju inte saken mer lättbegriplig)
  2. Vad är en ingångslön, skall man diskutera denna typ av komplexa frågor gäller det att ha väldigt lättbegripliga grunddata. Är det det första jobbet man tar? Är det det första jobbet hos en ny arbetsgivare etc.
  3. Hur för man en debatt där det inte dras direkta samband mellan ingångslönens storlek och risken för lönedumpning.

Jag tycker det är bra att Annika Q lyfter frågan om vad man kan göra för att skapa fler arbetstillfällen, och det är absolut så att det behövs fler verktyg för att hjälpa fler individer in på arbetsmarknaden.
Det första jobbet är jätteviktigt inte minst för ungdomar. Men frågan är om det är ingångslönen som är det primära verktyget. Personligen är jag mer tilltalad av andra åtgärder som sänker företagens anställningskostnader, exemepelvis sänkt arbetsgivaravgift, och då kanske med extra sänkningar riktade mot grupper som man vill stötta extra.

Nu kan det absolut vara så att jag har fel och att detta förslag om sänkta ingångslöner verkligen fungerar, men intill dess att jag blivit överbevisad förhåller jag mej skeptisk!

2 kommentarer

Besöksnäringen en ny basnäring!

Av , , 2 kommentarer 10

 Befinner mej på ett seminarium i regi SHR (Sverigens Hotell och Restaurangföretagare) SHR kommer att byta namn till VISITA – Svensk besöksnäring som ett sätt att markera att man numera har en större bredd av medlemsföretag än man hade tidigare.

Besöksnäringen, den del som finns ibland SHR (VISITAs) medlemmar har idag mer än 160 000 årsarbeten och ”exportvärdet” eller för att vara mer korrekt de pengar som spenderas inom besöksnäringen av utländska besökare uppgår idag till mer än 87 miljarder kronor. Och det ökar hela tiden.  Intressant är också att i Västerbotten så är över 60% av de som jobbar under 25 år.
Vi har fått ta del av en studie man gjort om vilka lång och kortsiktiga effekter gav Alpina VM i Åre 2007, för Åre och kommunerna runt omkring och det är fantastiska effekter det gett på utvecklingen av arbetstillfällen och nya företag i kommunen. Man har till och med lyckats vända den negativa befolkningsutvecklingen.

Vi står inför flera spännande utmaningar i Umeå de kommande åren med Kulturhuvudstadsåret, IKEA etableringen, nytt badhus mm. Som ger väldiga möjligheter att skapa många nya arbetstillfällen.

2 kommentarer

Man kan bli glad över ett misstag

Av , , Bli först att kommentera 4

När jag scrollade över umeåsidan på vk.se så såg jag en liten applåd som var inskickad.

Förvisså så erkände personen att man kanske kört för fort, men jag tycker vekligen det var en fin gest. Hoppas verkligen mopedisten läst ursäkten.
 

Bli först att kommentera

Infrastrukturseminarium i Riksdagen idag.

Av , , Bli först att kommentera 7

 Idag befinner jag mej i Stockholm för ett infrastrukturseminarium som arrangeras av Centerpartiets riksdagsgrupp och vår infrastrukturansvarige, Anders Åkesson.

Först ut på scen är Trafikverkets stf GD Lena Erixon som presenterar Trafikeverkets Kapacitetsutredning, som är ute på remiss nu.
Hela utredningen kan du läsa här.

En intressant sutsats som trafikverket drar är att den trafikökning man förutspår under den kommande trettioårsperioden på nationell nivå inte går att bygga bort, utan väldigt mycket kommer att handra om att få oss trafikanter att välja andra trafikslag samt att få de system vi har att fungera bättre.

I eftermiddag är det öppet för lite friare diskussioner, och då kommer jag att ta ett snack med Anders om kvarkentrafiken,

Bli först att kommentera

Vad gör du på sporlovet

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu är det sportlov och här i Umeå arrangeras det mycket skoj som passar både stora och små.

På kommunens hemsida finns det en bra förteckning över aktiviteter denna vecka, kolla på den du hittar den här. 

Bli först att kommentera