Lyxkonsumera för miljöns skull

Av , , Bli först att kommentera 5

Tycker denna insändare i Expressen är rätt så tänkvärd.

Kan det vara så att vi så sakterliga börjar lämna ”slit och släng” samhället och köpa dyrare saker som det är lönt att laga. Att vi alltså viker från konsumtionsekonomi till mer av cirkulär ekonomi. Liknelsen med klockorna är rätt så bra!

”Det finns givetvis andra aspekter på detta med lyxkonsumtion. Det mest uppenbara är att alla inte har råd att lyxkonsumera. Vår poäng här är dock inte att vi skall sluta ta fram produkter som majoriteten har råd med. Snarare är vår poäng att om man som enskild konsument har det ekonomiska utrymmet, så är det bättre att köpa en dyr klocka som det går att laga i stället för att köpa 10 billigare klockor som vi slänger en efter en. Med detta i åtanke är lyxkonsumtion en företeelse som inte bör dömas ut på grund av ryggmärgsreflektionen att lyx alltid är fel.

Så med hänsyn tagen till miljön så kanske vi borde premiera att köpa få, men dyra – och reparationsvänliga – varor. I förlängningen skulle kanske till och med en produkt vars immateriella andel av priset överskrider en viss procentsats kunna ges en egen typ av miljömärkning!”

Bli först att kommentera