Något måste det ju ändå bli i gamla biblioteket

Av , , Bli först att kommentera 6

Som VK skriver här så yttrade vi oss i planeringsutskottet över förslaget till förändrad stadsplan för Idun (gamla biblioteksfastigheten) jag och Centerpartiet ansåg (och anser fortfarande) att det bästa läget för ett bibliotek är vid Vasaplan. Därför lade vi denna protokollsanteckning vid dagens möte:

”Centerpartiet biträder förslaget till förändrade planbestämmelser, men vill samtidigt påpeka att vi tidigare hävdade och även nu hävdar att den bästa geografiska placeringen av Umeå Kommuns stadsbibliotek är i anslutning till Vasaplan. 

Men när biblioteket nu är flyttat till Väven så är det viktigt att se till att denna fantastiska byggnad utnyttjas på bästa sätt och utvecklas för att bidra till att uppnå Översiktsplanens intentioner om att utveckla centrum men även för att tillskapa ytterligare centrumnära bostäder i enlighet med fullmäktiges beslut vid försäljningen. 

Mattias Larsson, Centerpartiet”

idun

 

Stadsplanen för kvarteret Idun

För det är här jag tycker det börjar bli lite trixigt. Jag är osäker på om kommunen egentligen vet vad det skall bli av gamla biblioteksfastigheten. Jag skrev denna blogg i höstas om det jag upplevt som ”trixandet” med pengar med anledning av försäljningen av huset till UKF. Dessutom är jag väldigt oroad över hur det skall bli med de bostäder som skall byggas i huset och som fullmäktige också sade att man ville se i huset när det såldes. som man kan läsa i detta pressmeddelande från Umeå kommun.

Det hade givetvis varit betydligt bättre om man vetat vad man skulle fylla biblioteksfastigheten med innan beslutet togs att avveckla stadsbibliotekets verksamhet där. Samtidigt kan jag tycka det vore märkligt om allt landar i att vi får en kommunägd Kontors/Butiksfastighet vid Vasaplan som konsekvens av att kommunen kanske inte kan skapa fler bostäder i den fastighet man valt att behålla i kommunal ägo.

För det var ju argumentet att vi genom att behålla fastigheten i kommunens ägo för att därigenom få centrumnära bostäder som var argumentet hos de röd/röda för att den inte skulle säljas på marknaden där den troligen hade givit ett betydligt bättre pris än 25 miljoner kronor.

Nåväl fortsättning lär följa, men för Centerpartiet så är uppdraget från kommunfullmäktige tydligt:

I första hand bostäder, i andra hand (som vi beslutade oss för att tillåta idag) handel/kontor.

Bli först att kommentera