Rivningslovet för länslasarettet helt fel

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag beslutande en oenig byggnadsnämnd med röstsiffrorna 6-5 att bevilja landstingets ansökan om att få riva gamla länslasarettet.

Centerpartiet är besvikna på beslutet, vi har både i landstinget och i kommunen menat att psykiatrins behov av nya och ändamålsenliga lokaler inte alls förutsätter en rivning av länslasarettet.

Dessutom så har jag lite svårt att förstå landstingets strategi i detta fall, om man nu anser att psykiatrin behöver nya lokaler vilket även jag kan se som rimligt. Varför då inte besluta om att riva eller bygga nytt på ett ställe där ingen kommer att överklaga, exempelvis där nuvarande psykiatri är placerad eller på motsatt sida av lasarettet mot köksvägen till där landstingets egna tjänstemän har pekat ut en möjlig lokalisering av en ny psykiatribyggnad.

Eller som Centerpartiets representant i byggnadsnämnden Eric Bergner säger:

”Jag förstår inte varför landstinget har valt att ta en så krokig väg när det gäller den nya kliniken. Det kommer att bli en lång överklagandeprocess och det kommer att lång tid för landstinget att få sin psykiatriklinik som det är så stort behov av,” sade Eric Bergner (C).

Givetvis behöver landstingets psykiatri goda förutsättningar för sin verksamhet, och i detta ligger ett behov av nya lokaler! Men som jag analyserat frågan så finns det inget behov av att dessa nya lokaler förutsätter en rivning av gamla länslasarettet!

Bli först att kommentera