Process kantad av mygel

Av , , 3 kommentarer 5

Insändtext publicerad i VK

Umeås socialdemokrater säljer ut allmännyttan, vår gemensamma egendom, någons bostad, för nästan 1,2 miljarder. Utförsäljningen av 1600 av AB Bostadens hyreslägenheter är en fråga av stor vikt för Umeås invånare, men har inte förankrats demokratiskt innan beslut fattades.  Den hastiga processen har kantats av mygel, undanhållande av information, och överraskningsmoment. Delaktigheten har begränsats till några få personer i några enstaka partier. Därför yrkade Vänsterpartiet på att ärendet skulle återremitteras, så att de som ska fatta besluten ges möjlighet att diskutera förslaget med partikamrater och berörda medborgare. Det är så det måste fungera i en demokrati. Det som nu har hänt är ytterligare ett bevis på att ledande Socialdemokrater i Umeå inte värderar öppenhet och transparens särskilt högt.

Vänsterpartiet är emot en försäljning av allmännyttan av två skäl; det ena är socialt, dvs. ur rättvise- och fördelningssynpunkt, och det andra är ekonomiskt. Bara kommunen har ett socialt uppdrag. Försäljning till privat aktör innebär alltid sämre chanser att bo bra för låginkomsttagare, nysvenskar, studenter, fattigpensionärer, ensamma mammor och funktionshindrade. En privat ägare vill bara köpa ifall det finns pengar att tjäna. Antingen tjänar de pengar genom att ha ett lägre underhåll än Bostaden skulle ha haft, genom att höja hyrorna, eller genom att omvandla hyresrätter till bostadsrätter och sälja dem. Alla dessa scenarier innebär en nitlott för hyresgästen. Vänsterpartiet jobbar för att alla i samhället ska ha en bra bostad till en rimlig kostnad. Vi vill inte se utanförskap, hemlöshet och fattigdom i vårt rika land. Vi vet också att det lönar sig att investera i jämlikhet. Det har varit de nordiska ländernas framgångsrecept.

Vänsterpartiet har föreslagit en rad alternativ för att förstärka AB Bostadens ekonomi, både för nyproduktion och för att underhålla de gamla bestånden. Bostaden är ett välskött företag med en stabil ekonomi.  Vi menar att bolaget klarar av att möta renoveringsbehovet ifall ägaren tillåter en lägre produktionstakt, så länge trycket på att bygga nya bostäder hos andra aktörer förblir högt. Vi ser även gärna att ägaren (Umeå kommun) tillåter en utökad kreditlimit alternativt ett lägre avkastningskrav för 2017/2022. Vi har också föreslagit att Umeå kommunföretag (UKF) ger ut en bostadsobligation för att finansiera renoveringar av AB Bostadens bestånd, likt det man har gjort i Göteborg. Ett annat av våra förslag är att vi på områden såsom Ålidhem, drar in pengar genom att bygga stadsradhus på lågt nyttjade parkeringsplatser; stadsradhus som sedan kan säljas. Detta bidrar till en blandad bebyggelse samt en ett ekonomiskt tillskott för renoveringar och nyproduktion.

Det är långsiktigt ekonomiskt ohållbart att sälja ut i ett läge där fastighetspriserna ökar med i snitt 7,5 % per år, och räntenivåerna är historiskt låga.  Om de andra partierna ändå vill sälja, så anser Vänsterpartiet att en sådan försäljning måste göras genom ett öppet anbudsförfarande för att inte riskera gynnande av en enskild näringsidkare. Det är därtill ytterst tveksamt om prislappen, på 1,2 miljarder, kan antas skälig när ingen värdering av dessa områden tagits fram.

Ulrika Edman, gruppledare (V)
Mattias Sehlstedt, ledamot i Närings- och Planeringsutskottet (V)
Bore Sköld, ledamot i AB Bostadens styrelse (V)

Miljöpartiets dubbelspel om AB Bostaden

Av , , 4 kommentarer 9

I söndags kunde man läsa att Miljöpartiets kommungrupp i Umeå, på deras gruppledares, Nasser Moslehs blogg berättade att de skulle gå emot en försäljning av de 1601 lägenheterna från AB Bostaden. Blev till en början glad över denna förändrade politik  från Miljöpartiets sida.

Under slutet av förra mandatperioden, under 2014 röstade Miljöpartiet valda representant i AB Bostadens styrelse för att utreda en försäljning av mellan 600 och 1000lägenheter.  Ett utdrag av beslutet i affärsplanen som Miljöpartiet och alla andra partiers valda företrädare, förutom Vänsterpartiets röstade för löd:

”Av det skälet ska en utredning och rapport tas fram med beskrivning av försäljningsobjekt motsvarande 600 — 1000 lgh. Rapporten ska vara utformad med sådant underlag och sådana förberedelser att åtgärder snabbt kan vidtas. Processens olika steg och tidsplaner ska framgå”

Här kan ni läsa beslutet i affärsplanen för bostaden som beslutades 2014. Protokollsutdrag från mötet finns att läsa här.

Nu är det 2017 och en ny utredning har gjorts. När frågan behandlades på gårdagens kommunstyrelse föreslog vi i Vänsterpartiet i första hand grundläggande:

Att återremittera ärendet för att utreda andra möjliga finansieringslösningar för AB Bostadens långsiktiga finansiering.

Då hela processen och tillvägagångssättet ur demokratiskt hänseende är förkastligt. Det har varit en alldeles för hastig process kantad av mygel, undanhållande av information, och överraskningsmoment. Delaktigheten har dessutom begränsats till ett antal få personer. En fråga av den här digniteten bör vara ordentligt utredd och väl förankrad hos såväl bolag som ägare innan beslut fattas.

Jag trodde att Miljöpartiets företrädare skulle yrka bifall på vårt återremiss förslag, för att ta fram andra förslag. Men jag fick fel: Miljöpartiet ansåg likt sina styrande kollegor S+ Alliansen att frågan skulle avgöras på sittande möte.

Läste sedan igår kväll att det på Miljöpartiets gruppledares blogg skrivits ett nytt inlägg där följande mening finns att läsas på slutet:

”Vi i Miljöpartiet de gröna hade velat sett en omfattande konsekvensanalyser av hur detta påverkar Umeå kommuns medborgare samt specifikt de hyresgäster i just de områden man valt att avyttra.”

OM Miljöpartiet hade menat allvar med detta ovan så skulle de ha yrkat på att återremittera frågan för att utreda detta. Vi i Vänsterpartiet hade varit öppna för ett gemensamt förslag till återremiss. Men vid omröstningen på kommunstyrelsen röstar Nasser M för att ärendet skulle avgöras på sittande möte.

Jag kan inte beskriva detta som något annat än ett dubbelspel. Ena stunden vill Miljöpartiets ledning gå sina medlemmar och väljare till mötes genom att rösta nej till utförsäljningar. I nästa stund agerar de på ett sätt som innebär att de tycker att den demokratiska processen gått rätt till och att alla frågor är tillräckligt utredda för att fatta ett beslut på sittande möte, genom att rösta för att frågan skulle avgöras på måndagens kommunstyrelsemöte.

Vi sätter välfärden främst

Av , , Bli först att kommentera 3

 

I lördagens Folkbladet fick vi tre i Vänsterpartiet kommunpolitiska gruppledning in denna debattartikel. Som handlar om Vänsterpartiets förslag till budget för Umeå kommun nästa år.  Missade att lägga ut den i helgen.

 

Vi sätter välfärden främst
I Vänsterpartiets förslag till budget för Umeå kommun 2018 går vi fram med välfärdssatsningar. För Vänsterpartiet är det viktigaste att centrala välfärdsnämnder finansieras fullt ut.Den osthyvling som skett de senaste åren under S/MP-styret måste stoppas. För att klara finansieringen av löneökningar och volymer och samtidigt satsa på personalens arbetsvillkor och barngruppernas storlek, ser vi det som nödvändigt att, förutom att göra stora omprioriteringar, även höja kommunalskatten med 20 öre.Vi vet att det finns folkligt stöd för en rimlig skattehöjning när resurserna går till välfärden. Totalt innebär vår budget en satsning på mer än 100 miljoner kronor mer till välfärdssatsningar.

Vi tar i vårt budgetförslag bort den nedskärning på 22,5 miljoner som S/MP:s förlag till kommunbudget innebär, genom att de partierna inte kompenserar för den ökande befolkningen. Vi satsar dessutom 40 miljoner på att minska barngrupperna i förskolan och 56 miljoner kr på schyssta villkor för personalen i äldreomsorgen och skolan.

Vår budget bygger på principerna om den barnvänliga staden och rättvis fördelning mellan män och kvinnor. Vi vill att Umeå ska växa utan storstadsproblem, vilket innebär att Umeås tillväxt inte får ske på bekostnad av dem som behöver välfärden som mest.Vår budget innebär tydliga omprioriteringar, från kommunadministration, näringslivsservice och bilvägar till skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Vår budget innebär tydliga omprioriteringar, från kommunadministration, näringslivsservice och bilvägar till skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst. För att klara av välfärdsuppdraget bedömer vi att kommunen behöver mer intäkter. Stora ökningar av antalet barn och äldre gör det allt svårare att upprätthålla en välfärd att lita på i kommunens centrala välfärdsnämnder skola, funktionshinder och äldreomsorg.

Detta kombinerat med åratal av S-märkta nedskärningar i välfärden och en skenande låneskuld för Umeå kommun innebär att nödvändiga investeringar blir allt svårare att finansiera utan att ytterligare urholka viktig välfärd.För att Umeå ska växa utan storstadsproblem är det viktigt att de omfattande investeringar som vi lånar pengar till också kommer barn, unga och äldre till del i form av förskolor, skolor och äldreboenden. Vänsterpartiet föreslår därför också omprioriteringar i investeringsbudgeten. Prioriteringar som satsar mer på skolor och förskolor, i motsats till tidigare satsningar på ansiktslyftningar i centrum. Den stora skillnaden med Vänsterpartiets budgetförslag jämfört med majoritetens är att vi inte tvingar välfärdsnämnderna till nedskärningar. Våra ekonomiska förslag är steg på vägen i det vi anser vara rätt riktning för Umeå. Den stora skillnaden med Vänsterpartiets budgetförslag jämfört med majoritetens är att vi inte tvingar välfärdsnämnderna till nedskärningar som innebär att personalen måste springa fortare, fler sjukskrivna pedagoger och en ständig nedprioritering av barnens arbetsmiljö.

Vi står för en utjämnande politik som minskar klassklyftor. Ett jämlikare Umeå är ett framgångsrikare Umeå.

Ulrika Edman (V)
Gruppledare

Mattias Sehlstedt (V)
Gruppledning

Åsa Bäckström (V)
Gruppledning

Försäljningsbeslutet väcker oro

Av , , 3 kommentarer 4

Idag efter kommunstyrelsens sammanträde skickade vi ut följande pressmeddelande.

 

Vänsterpartiet är
mycket oroade över försäljningsbeslutet

PRESSMEDDELANDE
2017-06-12

Nu har Kommunstyrelsen beslutat att sälja ut 1601 lägenheter ur Umeås allmännytta. (Bluffaktura-)Företaget Heimstaden föreslås köpa områdena Carlshem och Mariehem för ca 1,2 miljarder. Vänsterpartiet är nu väldigt oroliga för Umeås, hyresgästernas, och AB Bostadens framtid.

⦁    Ur demokratiskt hänseende är beslutet förkastligt. Socialdemokraterna i Umeå säljer ut människors hem som ett överraskningsmoment, undanhållandet av information har nått helt nya dimensioner, säger Ulrika Edman, gruppledare för V.

I Bostadens styrelse, Umeå kommunföretag och Kommunstyrelsen lade Vänsterpartiet motförslag mot utförsäljningen. Samtliga socialdemokrater och allianspartister röstade för beslutet att sälja.

⦁    Det här är antagligen den största och viktigaste frågan AB Bostaden någonsin har fattat, och att det då tillåts gå till på det här sättet är bedrövligt, säger Bore Sköld, styrelseledamot i AB Bostaden för (V). – Ett flertal av styrelsens ledamöter, med olika partifärger, påpekade att denna process inte gått till på ett tillfredsställande sätt. Ändå blev beslutet så entydigt. Det är synd att partipiskans lag alltid ska lyda, säger Bore Sköld (V).

Klassföraktet slog igenom

Av , , 9 kommentarer 13

Idag kändes det ända in i ryggmärgen hur klassföraktet slog igenom. Under dagens möte med Umeås kommunstyrelse. Föraktet mot alla som inte är tjänar mycket pengar och som inte tillhör samhället övre del. En total oförståelse från de styrande (S/MP och högeralliansen) att denna utförsäljning kommer att drabba de med minst pengar mest.  Det finns inga garantier som kan säkra att låga hyror bibehålls. Nybyggda lägenheter som försäljningsivrarna försöker motivera detta med kommer att kosta så pass mycket pengar att hyra att det blir svårt för vanliga människor att ha råd att bo där. När detta beslut nu drivs igenom blir konsekvensen att Bostaden kommer äga färre lägenheter med låg hyra, vilket kommer leda till att folk med sämre ekonomi får mindre möjlighet att skaffa en bostad. Till den kategorin hör ungdomar, studenter och även äldre personer.

Hans Lindberg(S) skriver att ” Avyttringen är en ”win-win-lösning” Säkert, för de som har pengar men inte för vanliga människor med normala inkomster. Socialdemokraterna försöker på olika sätt motivera deras totala kursändring. Men verkligheten är att de helt har anslutit sig till de linje Moderaterna och de andra borgerliga partierna hade 2013. Då Alliansens motion om att sälja ut 5000 av bostadens lägenheter för att investera i nyproduktion diskuterades och med en stor majoritet avslogs av fullmäktige i Umeå.  Förstår att Moderaterna och de andra högerpartierna är glada idag och skålar i champanjglasen, deras klassintresse har slagit igenom och de får igenom sin högerpolitik genom socialdemokraternas anslutning till alliansens politik.

Denna dag kan inte beskrivas som annat än en sorgens dag. Moderaterna och högern har fått igenom sin politik men hjälp av Socialdemokraterna. S-Partiet som för bara för några få år sedan kraftfullt tillsammans med oss i Vänstern argumenterade emot utförsäljningar med samma argument. Det politiska läget i kommunen är förändrat, den låga demokratiska ribban för hur man kan driva igenom något har lyckats sänkas. Hur man driver igenom sin politik säger en hel del på hur man ser på demokrati och folket.

Det finns inga garantier som kan säkra att låga hyror bibehålls, eller för den delen att de lägenheter som säljs fortsätter vara hyresrätter.  Självklart vill köparna ha en avkastning på sin investering, vem kommer få betala detta?, jo just hyresgästerna!
Sverige är rikare än någonsin, men klasskillnaderna bara ökar. Detta beslut kommer inte göra det bättra. Men sörj ej, organisera dig. Endast tillsammans kan vi förändra morgondagen!

Carlshem och Mariehem säljs?

Av , , 2 kommentarer 12

Vilka områden som är tänkt att säljas uppges inte i några handlingar inför kommunstyrelsen eller Umeå kommunföretags styrelsemöten imorgon måndag.

Däremot så har en miljöpartistiskt kommunpolitiker, Lennart Frostesjö igår den 10 juni klockan 1958 på Facebook gått ut med följande: ”I bilagan framgår det att ärendet handlar om att sälja en del av AB Bostadens egendom, närmare bestämt 1601 lägenhet i Carlshem och Mariehem till något privat företag. ” Vilket också kan läsas i den skärmdump jag bifogat nedan.

När jag har fått frågan om vilket områden det handlar om brukar jag resonera så här: Tidigare har S fört fram att sälja hyreslägenheter i Holmsund och på Ålidhem. Det som diskuterats har varit att sälja ut delar av det som byggdes under miljonprogrammet och som inte hunnit renoveras.

Dessa områden som Lennart hävdar det handlar om stämmer in på mitt resonemang. Det verkar helt enkelt som att Lennart fått tagit del av något internt dokument inför AB Bostadens styrelsemöte, vilket han beskriver som ”bilagan”. Vilket är rimligt då hans parti ingår i den faktiskt styrande gruppen av S/MP med stöd av Alliansen.  Denna fråga om utförsäljning hade inte kommit upp utan stöd från den styrande majoriteten.

Screenshot_20170611-114209

 

 

Beslutsförslaget inför kommunstyrelsen om AB Bostaden

Av , , 1 kommentar 7

Då flertalet personer har frågat mig, både via telefon, sms och mail hur beslutsförslaget som gäller utförsäljningar  av hyreslägenheter ur AB Bostaden ser ut inför det extra kommunstyrelsemötet väljer jag att lägga ut det som finns i handlingarna i bloggen.När jag svarat att underlaget inte har något innehåll är det flera som blir förvånade och reagerar som att så här får det inte gå till i en demokrati. Vilket är fullt rimliga reaktioner.

Detta nedan är allt som ordinarie och ersättare i kommunstyrelsen har fått ta del av, i underlag inför beslutet.

​​1 av 1
Tjänsteskrivelse
2017-06-09
Kommunstyrelsen

Diarienr: KS-2017/00559
Framtida finansieringslösning för Bostaden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att…
Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beredningsansvariga

Beslutet ska skickas till

​​

 

”En nitlott för hyresgästen”. Den enda vägens politik

Av , , 6 kommentarer 10

Våra lokala tidningar har igår kväll och idag lördag börjat uppmärksamma denna fråga om planerade utförsäljningar ur AB Bostaden, vilket är positivt. Det som skrivs bekräftar till stora delar analyserna i mitt tidigare inlägg.

Som förtroendevald, att representera folket känns det demokratiskt märkligt att man får mer uppgifter via media än via de så kallande ”handlingarna” som finns bifogat inför kommunstyrelsens sammanträde.  Inför Umeå kommunföretags styrelsemöte finns det inte ens en låtsats handling. Istället hänvisas till att ” Material kommer att presenteras på mötet”. Vilket är svaret på frågan om ledamöter och ersättare i den bolagsstyrelsen kommer få ta del av några handlingar innan styrelsemötet. Det demokratiska underskottet i Umeå kommun verkat accelerera, tyvärr.  Nu för tiden verkan man få ta del av mer information via VK än via kommunala handlingar. En fråga som är värd att återkomma till.

Beklagar att det socialdemokratiska partiet verkar gå på Carl Bilts och moderaternas linje om ” Den enda vägens politik”

Förstår på ena sättet att Moderaterna, via sitt kommunalråd Anders Ågren jublar på sin blogg http://blogg.vk.se/agren/ Då Socialdemokraterna ansluter sig till Moderaterna och de blå partiernas bostadspolitik, att sälja ut lägenheter från den kommunala allmännyttan. Tesen: ”En röst på socialdemokraterna är en röst på Moderaterna och en röst på Moderaterna är en röst på S” Börjar stämma allt mer i kommunpolitiken.

 

Frågorna alla andra partiers företrädare borde ställa sig är, oavsett vad man tycker i sakfrågan om att sälja lägenheter eller inte: Tycker ni verkligen att detta genomförs på ett rimligt demokratiskt sätt? Om ni tycker som jag, att tillvägagångssättet har stora brister finns det bara en rimlig slutsats: Det är att som ett minimum bordlägga frågan så att vi kan få en demokratiskt rimlig process.

 

Den lokala rapporteringen:
VF verkar ha skrivit en mindre miss, förutom att de stavat ”Vänsterpartioet” fel vilket jag kan ha överseende med. De hävdar att”Vänsterpartiet skickade under fredagskvällen ut ett pressmeddelande med anledning av uppgifterna i Västerbottens-Kuriren.

När jag publicerade mitt blogginlägg och vi skickade iväg vårt pressmeddelande kunde jag inte se att någon artikel låg uppe på VK:s sida.

http://www.folkbladet.nu/1863237/vansterpartiet-en-nitlott-for-hyresgasten

http://www.folkbladet.nu/plus/1863216/uppgifter-bostaden-planerar-jatteaffar

VK skriver även om detta i artiklarna nedan, men samtliga som plussartiklar tyvärr.

http://www.vk.se/plus/2025829/till-sist-fanns-bara-ett-scenario-kvar

http://www.vk.se/plus/2026615/bostaden-saljer-ut-for-miljarder

Görs en höger (s)väng? Säljer S ut lägenheter ur AB Bostaden?

Av , , 17 kommentarer 13

Till nu på måndag den 12 juni har de partier som i praktiken styr Umeå kommun: S/Mp och Alliansens partier, sammankallat till extra styrelsemöten i AB Bostaden, Umeå kommunkoncerns styrelse och Kommunstyrelsen. Frågan som ska behandlas är ”Framtida finansieringslösning för Bostaden”. Inga handlingar har gått ut till oss som är förtroendevalda i dessa organ. Förslag till beslut ska tydligen presenteras på sittande möten. Men presidierna (bestående av S och Alliansen) borde rimligen veta vad detta förslag innebär mer precist. Tjänstepersonerna skulle inte driva fram ett sådant förslag utan att ha ett godkännande från presidierna i dessa organ.
Däremot krävs det inte speciellt mycket politiskt fingertoppskänsla för att förstå vad det här handlar om. Sedan 2014 har S/MP i AB Bostadens styrelse svajat i frågan om utförsäljningar av hyreslägenheter ur Bostaden. I Bostadens styrelse har dessa partier öppnat upp för utförsäljningar.
Samtidigt har S i fullmäktige varit tydliga om att försäljning inte är aktuellt. Högerpartierna har länge varit tydliga med att de vill sälja ut 5000 av AB Bostadens hyreslägenheter. En motion från Allianspartierna om detta avslogs för några år sedan i fullmäktige av en tydlig majoritet bestående av V, S, AP och Mp. Debatten kring denna motion var hård och vi som var emot var överens om att detta var vansinnigt. Jag minns tydligt ett inlägg från fd kommunalrådet Lennart Holmlund som gick ut på att utförsäljningar var ekonomiskt tokiga.
Med dessa extra styrelsemöten och det som sägs muntligt i stadshuset är det svårt att inte dra slutsatsen att sannolikheten är stor att Socialdemokraterna och lydparti gör en högersväng. En högersväng som innebär att S på måndag ska driva igenom ett beslut att sälja ut en betydande mängd hyreslägenheter ur AB Bostaden, påhejade av utförsäljningshögern.  Denna åtgärd med extra sammanträden innan sommaren skulle enligt min politiska erfarenhet inte bli av om det inte handlade om en utförsäljning av stora mått, det vill säga över 1000 lägenheter och minst en miljard kronor
Till detta kommer att ett extra kommunstyrelsemöte krävs för att ta denna fråga till kommunfullmäktige den 19 juni. Allt pekar på att S tänker hasta fram denna fråga till juni-fullmäktige. Stor risk finns då att frågan ”drunknar” i den budgetdebatt som kommer att vara på det fullmäktigemötet.
Varför är Vänsterpartiet emot utförsäljning av allmännyttan?
Den syn vi i Vänsterpartiet har i sakfrågan är nog kristallklar för de flesta. Vi ser inte en utförsäljning av hyreslägenheter ur AB Bostaden som en lösning på några problem, varken nybyggnationer eller renoveringar. Det finns andra sätt att klara av dessa problem, om den politiska viljan finns. Det finns inte bara ” den enda vägens politik” där utförsäljningar är det enda valet. Om den politiska viljan finns kan vi hitta andra lösningar. Vi i Vänsterpartiet är villiga att hitta sådana lösningar tillsammans med S. Det har vi också tagit upp med Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S).
Om Bostaden säljer ut en del av sitt gamla bestånd blir konsekvensen att Bostaden äger färre lägenheter med låg hyra, vilket kommer leda till att folk med sämre ekonomi får mindre möjlighet att skaffa en bostad. Till den kategorin hör ungdomar, studenter och även äldre personer. En privat ägare vill ju bara köpa om man tjänar pengar på affären. Antingen tjänar de pengar genom att ha ett lägre underhåll än Bostaden skulle ha haft, genom att höja hyrorna, eller genom att omvandla hyresrätter till bostadsrätter och sälja dem. Alla dessa tre scenarier innebär en nitlott för hyresgästen. Därför är Vänsterpartiet helt emot försäljning av allmännyttan, och hänvisar till alternativa möjligheter för att förstärka Bostadens ekonomi både för nyproduktion och för att successivt underhålla de gamla bestånden. Smartare alternativ finns, dummare finns inte.
Vi har i våra budgetförslag och även i AB Bostadens styrelse framfört alternativa förslag till utförsäljningar, exempelvis att ge ut en obligation för att öka investeringar i hyreslägenheterna i Bostaden.  Förutom att vi principmässigt tycker att det är bra att kommunen via vårt allmännyttiga bostadsföretag äger lägenheter finns det många argument. Ett sådant är att hyreslägenheter är en lönsam affär. Just därför vill pensionskapital och andra på kapitalmarknaden investera i hyresrätter. Jag ser ingen anledning till att vi som kommun ska sälja något som långsiktigt är en bra ekonomisk, men även social affär.
Den demokratiska frågan
Det sätt som detta genomförs, att sammankalla tre av kommunens maktorgan med kort varsel, för att fatta ett beslut utan att ha fått ta del av några som helst beslutsförslag, är inte demokratiskt rimligt. Beslut i kommunens nämnder och styrelser ska beredas, och de som ska fatta besluten ska innan mötet ha haft möjlighet att diskutera förslagen till beslut med sina partikamrater och berörda medborgare. Så måste det fungera i en demokrati. Det som nu händer är ännu ett bevis på att Socialdemokraterna inte värderar öppenhet och transparens särskilt högt.
Om man ska genomföra försäljningar, vilket (V)i är emot, tycker jag att det rimligaste vore att detta tydligt deklareras av de partier som vill sälja inför ett val, och därmed ge medborgarna en möjlighet och chans att via valet få sin röst hörd. De blå partierna i KF har varit tydliga med att de vill sälja ut delar av Bostaden. S och Mp har inte gått ut med detta besked till medborgarna. Kommunfullmäktige består till en majoritet av partier som tidigare sagt sig vara mot att sälja ut ur Bostaden (S, V, MP, AP, FI). Om S/MP nu gör en högersväng och ändrar sig under mandatperioden innebär det att väljarna inte fått möjlighet att ta ställning till detta. Vad kan man kalla det om inte ett svek mot väljarna?
Det ska även bli intressant på måndag att se om de tänker sälja till en förutbestämd köpare eller om detta kommer genomföras genom en öppen budgivning. Det ska också bli intressant att se hur de som anser sig vara ”liberaler” och för en” fri marknadsekonomi ” kommer att agera i detta. Kommer de att gå med på att det säljs till en förutbestämd köpare och därmed gå emot sina egna principer? Vänsterpartiet anser att om man ska sälja ut, så ska det självklart göras på den öppna marknaden så att vi får ett så bra pris som möjligt. Mygel är sällan en bra lösning…
Jag hoppas verkligen:
Att jag har fel i min analys, som kortfattat handlar om att S gör en högersväng och tänker sälja ut lägenheter ur AB Bostaden.
Att Socialdemokraterna är öppna för att ta vår utsträckta hand om att hitta andra lösningar på AB Bostadens utmaningar, än att genomföra utförsäljningar.

Har jag inte fel i min analys:
Hoppas jag att Socialdemokraterna ger medborgarna (men även sina egna partimedlemmar) möjlighet att få ta ställning till denna stora fråga, innan beslut fattas. Det vill säga att S inte driver igenom ett utförsäljningsbeslut på måndag.

Välfärden måste finansieras först

Av , , Bli först att kommentera 1

Nedan debattartikel har vi fått in i VK: http://www.vk.se/2024552/forst-maste-valfarden-i-umea-finansieras

Välfärden måste finansieras först
I Vänsterpartiets förslag till budget för Umeå kommun 2018 går vi fram med välfärdssatsningar. För Vänsterpartiet är det viktigaste att centrala välfärdsnämnder finansieras fullt ut. Den osthyvling som skett de senaste åren under S/MP-styret måste stoppas. För att klara finansieringen av löneökningar och volymer och samtidigt satsa på personalens arbetsvillkor och barngruppernas storlek, ser vi det som nödvändigt att, förutom att göra stora omprioriteringar, även höja kommunalskatten med 20 öre.  Vi vet att det finns folkligt stöd för en rimlig skattehöjning när resurserna går till välfärden. Totalt innebär vår budget en satsning på mer än 100 miljoner kronor mer till välfärdssatsningar. Vi tar i vårt budgetförslag bort den nedskärning på 22,5 miljoner som S/MP:s förlag till kommunbudget innebär, genom att de partierna inte kompenserar för den ökande befolkningen.  Vi satsar dessutom 40 miljoner på att minska barngrupperna i förskolan och 56 miljoner kr på schyssta villkor för personalen i äldreomsorgen och skolan.

Vår budget bygger på principerna om den barnvänliga staden och rättvis fördelning mellan män och kvinnor. Vi vill att Umeå ska växa utan storstadsproblem, vilket innebär att Umeås tillväxt inte får ske på bekostnad av dem som behöver välfärden som mest. Vår budget innebär tydliga omprioriteringar, från kommunadministration, näringslivsservice och bilvägar till skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst.
För att klara av välfärdsuppdraget bedömer vi att kommunen behöver mer intäkter.  Stora ökningar av antalet barn och äldre gör det allt svårare att upprätthålla en välfärd att lita på i kommunens centrala välfärdsnämnder skola, funktionshinder och äldreomsorg. Detta kombinerat med åratal av S-märkta nedskärningar i välfärden och en skenande låneskuld för Umeå kommun innebär att nödvändiga investeringar blir allt svårare att finansiera utan att ytterligare urholka viktig välfärd.

För att Umeå ska växa utan storstadsproblem är det viktigt att de omfattande investeringar som vi lånar pengar till också kommer barn, unga och äldre till del i form av förskolor, skolor och äldreboenden. Vänsterpartiet föreslår därför också omprioriteringar i investeringsbudgeten. Prioriteringar som satsar mer på skolor och förskolor, i motsats till tidigare satsningar på ansiktslyftningar i centrum.
Våra ekonomiska förslag är steg på vägen i det vi anser vara rätt riktning för Umeå. Den stora skillnaden med Vänsterpartiets budgetförslag jämfört med majoritetens är att vi inte tvingar välfärdsnämnderna till nedskärningar som innebär att personalen måste springa fortare, fler sjukskrivna pedagoger och en ständig nedprioritering av barnens arbetsmiljö. Vi står för en utjämnande politik som minskar klassklyftor. Ett jämlikare Umeå är ett framgångsrikare Umeå.

Ulrika Edman, gruppledare (V)
Mattias Sehlstedt, gruppledning (V)
Åsa Bäckström, gruppledning (V)