Utförsäljningen av hyreslägenheter på måndagens kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår måndag sammanträde kommunfullmäktige i Umeå. Många ärenden skulle avgöras och för mig och Vänsterpartiet var frågan om utförsäljning av över 1600hyreslägenheter från AB Bostaden den största frågan. Jag hade tänkt att få klart detta blogginlägg redan igår, men ett långt fullmäktigemöte och nyheten om att partikamraten Daniel Kallos gått bort gjorde att orken inte infann sig. Daniel kommer att vara saknad av många.

När fullmäktige började och dagordningen skulle fastställas föreslog vi i Vänsterpartiet att frågan om utförsäljning ut Bostaden skulle tas efter lunch, istället för senare under dagen. Förra gången ärendet var uppe i kommunfullmäktige tog frågan lång tid och det fanns även denna gång många åhörare närvarande som uppenbarligen kommit just för att kunna följa den debatten.  15 ledamöter varav 9 från V röstade för att ärendet skulle tas efter lunch. 48 ledamöter röstade för att frågan skulle tas senare under dagen.

Mina två inlägg i debatten på fullmäktige kan du läsa längre ner. Han inte med att säga allt jag ville under ett inlägg så innehållet togs i två inlägg.

För oss i Vänsterpartiet var det en självklarhet att i första hand yrka att frågan skulle återremitteras. Det av två huvudsakliga skäl. För det första så har inte andra finansieringslösningar utretts. För det andra så har hela processen stora demokratiska brister. Skrivit om båda skälen tidigare. När fullmäktige röstade om vårt förslag om återremiss fick vi stöd av 12 ledamöter. Alla 9 ledamöter från V, FI och Ellika Nordström (-). Resterande partier röstade för att frågan skulle avgöras på mötet.

I omröstningen om själva sakfrågan: om att sälja eller inte röstade 18 ledamöter för att inte vilja sälja och resterande 51 närvarande ledamöter för att sälja.    

 

Inlägg i KF 2018 10 30 Om utförförsäljningen av AB Bostaden  

Ordförande, fullmäktige och Umeåbor. 

Min och Vänsterpartiets grundsyn är att bostad är en social rättighet, inte en handelsvara. Både situationen med bostadsbrist och behovet av renoveringar av miljonprogrammet beror på politiska beslut. Politiska beslut kan också ändra detta. Vi i Vänsterpartiet har både nationellt och lokalt flertalet förslag både för att kunna bygga bort bostadsbristen och renovera miljonprogramsområdena, utan utförsäljningar. Att privatisera och sälja ut är att göra bostäder till en handelsvara, inte att göra bostadspolitiken till en självklar del av välfärdspolitiken.  

Tillvägagångsätt: Utförsäljningen av 1600 av AB Bostadens hyreslägenheter är en fråga av stor vikt för Umeås innevånare, men har inte på ett rimligt sätt förankrats demokratiskt innan beslut fattades.  Att bli nedröstad i olika politiska frågor är en sak, det är något jag och Vänsterpartiet som oppositionsparti i Umeå kommun är ganska vana vid. Men när det slarvas med; demokratisk ordning, demokratiska principer, möjligheter till insyn, tillräckliga underlag för beslut och en öppen debatt för båda förtroendevalda och medborgare blir ett en annan sak, ett värre tillstånd. Delaktigheten har begränsats till några få personer i några enstaka partier. Som förtroendevald fick jag ta del av mer information via VK än via handlingarna. Detta är inte rimligt. Därför vill Vänsterpartiet att ärendet ska återremitteras, så att de som ska fatta besluten ges möjlighet att diskutera förslaget med partikamrater och berörda medborgare. Det är så det måste fungera i en demokrati. Det som nu har hänt är ytterligare ett bevis på att ledande Socialdemokrater i Umeå inte värderar öppenhet och transparens särskilt högt. Redan i början av året har vi fått höra att sossarnas fullmäktigegrupp fattade beslut om att vara för en försäljning. Hade ni i S velat hade ni kunnat lyfta fram principfrågan, för beslut om inriktning i KF. Ni valde att inte göra det. Med motiveringen att ni vill undvika protester. Socialdemokraters uttalanden från talarstolen tidigare idag om folkrörelsetradition att vara ” Vara ute och prata med medborgare och nå de som i vanliga fall inte hörs” känns helt från kopplat från det tillvägagångsättet detta beslut tas. Inför valet 2014 var V, S, MP, mfl emot en utförsäljning av hyreslägenheter ur AB Bostaden för att bygga nytt. Partier som var emot utförsäljning fick en tydlig majoritet i KF. Det rimligaste är att väljarna skulle få ta ställning till detta i ett val, innan beslut sker.  

Sakfrågan, att sälja lägenheter: Verkligheten politiskt är att Socialdemokraterna anslutit sig till moderaternas politik. Med att sälja ut hyreslägenheter för att bygga nya. Moderaterna och högern har fått igenom sin politik men hjälp av Socialdemokraterna. S-Partiet som för bara för några få år sedan kraftfullt tillsammans med oss i Vänstern argumenterade emot utförsäljningar med samma argument. Det politiska läget i kommunen är förändrat, den låga demokratiska ribban för hur man kan driva igenom något har lyckats sänkas. Hur man driver igenom sin politik säger en hel del på hur man ser på demokrati och folket. Hans Lindberg(S) har flera gånger utryckt att” Avyttringen är en ”win-win-lösning” Säkert, för de som har pengar men inte för vanliga människor med normala inkomster. Socialdemokraterna försöker på olika sätt motivera deras totala kursändring. Men verkligheten är att de helt har anslutit sig till de linje Moderaterna och de andra borgerliga partierna hade 2013. Då Alliansens motion om att sälja ut 5000 av bostadens lägenheter för att investera i nyproduktion diskuterades och med en stor majoritet avslogs av fullmäktige i Umeå.  Förstår att Moderaterna och de andra högerpartierna är glada idag, de kommer som de ser ut få igenom sin högerpolitik genom socialdemokraternas anslutning till alliansens politik. Socialdemokratiska partiet går på Carl Bilts och moderaternas linje om ” Den enda vägens politik”

Senast 2014 argumenterade Vänsterpartiet tillsammans med S mfl i KF att det är en dålig politik att sälja hyreslägenheter för att bygga nya. Då det krävs att sälja 2-3lägenheter för att kunna bygga EN ny lägenhet! Denna högerpolitik som S nu står för innebär att möjligheten att via hyresintäkterna i AB Bostaden bygga nya hyreslägenheter minskar.

Den nationella trenden: Under 10 år, Mellan 1996 och 2016 byggde den kommunala allmännyttan 82 500 lägenheter i flerbostadshus, enligt statistik från SCB. Men under samma tid privatiserades nära 180 000 lägenheter genom ombildningar till bostadsrätter och försäljningar till privata fastighetsbolag. En ekvation som lett till ett kraftigt reducerat bestånd.

Ytterligare finns det inga garantier som kan säkra att låga hyror bibehålls, eller för den delen att de lägenheter som säljs fortsätter vara hyresrätter.  Självklart vill köparna ha en avkastning på sin investering, vem kommer få betala detta? jo just hyresgästerna! Konsekvensen att Bostaden kommer äga färre lägenheter med låg hyra, vilket kommer leda till att folk med sämre ekonomi får mindre möjlighet att skaffa en bostad. Till den kategorin hör ungdomar, studenter och även äldre personer. En privat ägare vill bara köpa ifall det finns pengar att tjäna, antingen genom lägre underhåll, hyreshöjning eller genom omvandling till bostadsrätter – varav alla scenarion innebär en nitlott för hyresgästen och ett slag mot det jämlika inkluderande Umeå där alla har rätt till en bostad.

Delseger: Om utförsäljningarna av hyreslägenheter

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har förvaltningsrätten upphävt kommunfullmäktige i Umeås beslut i juni 2017 om att sälja 1601 hyreslägenheter ur AB Bostadens bestånd, vår allmännytta. För att beslutet inte har följt den demokratiska ordning som kommunallagen kräver. Beslutet av kommunfullmäktige var helt enkelt lagvidrigt. Vilket du kan läsa mer om här och här

Detta är en delseger för alla oss som hela tiden hävdat att tillvägagångsättet som användes inte var demokratiskt. Det är en delseger för alla som engagerat och organiserat sig, både i det jag kallar den demokratiska frågan och även i sakfrågan om utförsäljningar av hyreslägenheter.  Beslutet från förvaltningsrätten visar också att det lönar att engagera sig och exempelvis kräva en demokratisk ordning.

Beslutet från förvaltningsrätten underkänner i praktiken det yttrande som kommunstyrelsen i Umeå beslutade om i frågan om överklagningarna. Ett yttrande som i stor gick ut på att kommunen inte gjort något fel över huvud taget. Där (v) som enda parti yrkade att kommunen skulle vara självkritiskt, som jag skrivit om här. Kommunstyrelsen ville att förvaltningsrätten skulle avstå alla överklaganden, då de ansåg att man inte brutit mot lagen, i det tillvägagångsätt som används. De som hävdade detta fick fel. Det enda rimliga vore att de(speciellt Socialdemokraterna och högerpartierna i Alliansen) som hävdat att allt gått rätt till demokratiskt öppet skulle erkänna att de hade fel. Men detta kommer tyvärr nog inte att ske, inte ens när nu förvaltningsrätten upphävt beslutet.

Beslutet i sig kommer att tas om i kommunfullmäktige till veckan, vilket beslutades på senaste kommunstyrelsen. Som du kan läsa mer om här  . Då utförsäljningsivrarna i Socialdemokraterna som styr kommunen, i praktiken med stöd av moderaterna redan tidigare insett att fel begåtts, utan att vilja erkänna att det blivit fel. Dessa utförsäljningsivrare vill ta ett nytt beslut om utförsäljning, just för att säkerställa utförsäljningen. Men de vill inte medge att de gjort fel. På fullmäktige till veckan kommer detta upp igen och det kommer garanterat bli en intressant debatt. Ett ytterligare skäl till att ärendet tas om är den skatteplanering som socialdemokraterna i Umeå driver, som föredömligt tagits upp i en ledare i VF, med rubriken ” Rädda skinnet och ”vinn” 250 miljoner, som du kan läsa här 

Att bli nedröstad i olika politiska frågor är en sak, det ärnågot jag och Vänsterpartiet som oppositionsparti i Umeå kommun är ganska vana vid. Men när det slarvas med; demokratisk ordning, demokratiska principer, möjligheter till insyn, tillräckliga underlag för beslut och en öppen debatt för båda förtroendevalda och medborgare blir ett en annan sak, ett värre tillstånd.  Slarvet och det demokratiska underskottet i tillvägagångsätt leder till att den föraktet för den parlamentariska demokratin ökar och att demokratin urholkas steg för steg.  När ledande S:are motiverar tillvägagångsättet med att det används för att undvika protester så säger det en del om deras syn på medborgarna. Ansvaret för allt detta ligger tungt på utförsäljningsivrarna.

De partier som var emot en utförsäljning av lägenheter fick en majoritet i kommunfullmäktige vid valet 2014. Det rimliga om ett parti som socialdemokraterna ändrar åsikt och vill sälja ut allmännyttan vore om de gick till val på det och lät väljarna få vara med och avgöra denna fråga i ett allmänt val. Istället för att göra detta vill de skynda igenom beslut i denna fråga, för att försvåra för folkligt inflytande. Något som säger mycket om deras demokratisyn.

Vi, alla umeåbor förtjänar en kommun där politiska frågor och beslut diskuteras öppet, där medborgare har möjligheter att engagera sig och få insyn i styret av kommunen. Dagens beslut i förvaltningsrätten är ett steg åt rätt håll. Men det krävs också ett fortsatt tryck från medborgare att styret från kommunen ska vara öppet och transparent för att det ska bli så.  Något som jag i grunden tycka borde vara en självklarhet, men så är inte fallet idag i Umeå kommun.

Försäljningen av hyreslägenheter ur AB Bostaden tas om

Av , , 6 kommentarer 8

Kommunfullmäktiges beslut i juni om att sälja över 1600 hyreslägenheter på Mariehem och Carlshem som AB Bostaden äger kommer att tas om.  Idag då handlingarna inför nästa vecka kommunstyrelse kom blev det bekräftat att det som jag bara hört i stadshuset stämmer, att ärendet tas om. 

Vilket innebär att frågan kommer upp på kommunstyrelsen den 17 oktober och på kommunfullmäktigemötet den 30 oktober. Kortfattat är det svårt att inte dra slutsatsen att detta görs för att försäljningsivrarna i S, M mfl inser att det funnits demokratiska brister och att de vill göra allt de kan för att undvika att betala skatt som den socialdemokratiska regeringen vill.  När beslut tas hastigt, på demokratiskt tvivelaktiga sätt, utan att det funnits rimlig tid för att diskutera olika alternativ att lösa ett problem så finns det alltid risk att det blir på detta sätt, att beslut måste tas om. Ansvaret för detta ligger på Socialdemokraterna i Umeå.

Min och Vänsterpartiet inställning i frågan är kristallklar:

  • (V)i är motståndare till en försäljning
  • Andra förslag till att finansiera renoveringar och nybyggnation finns, än att sälja ut.  Kommunen och AB Bostaden har inte utrett dessa möjligheter tillräckligt.
  • (V)i anser att tillvägagångsättet har haft tydliga demokratiska brister

Jag har skrivit om det flera gånger tidigare: här, här, här och här 

En sak som man måste komma ihåg är att kommunen bara för någon vecka sedan yttrade sig över de överklagandena av beslutet om försäljning som inkommit till domstolen. Ett yttrande där försäljningsivrarana i S, M, mfl framförde att inga formella eller demokratiska brister hade förekommit när beslutet togs.

Motiveringen till att ärendet tas om är intressant. I tjänsteskrivelsen inför kommunstyrelsen står det ” Det tidigare beslutet har överklagats till Förvaltningsdomstolen och ligger där för bedömning. Om förvaltningsrätten finner att beslutet i någon del inte följer gällande lagstiftning riskerar beslutet upphävas i sin helhet och kommunen får göra ett omtag och ta om beslutet för att göra det formellt riktigt. Tidigare beslut hade en rubrik som inte klart redogjorde för vad som ärendet i sak kom att leda till. Vidare fanns invändningar mot ärendets beredning, därför bör beslutet tas om för att försäkra sig om att det är formellt riktigt berett. De nya dotterbolagen är registrerade hos bolagsverket men har inte någon verksamhet och innehåller endast aktiekapitalet” ( Hela tjänsteskrivelsen finns längre ner i detta inlägg)

Längre ner står det ” Om affären drar ut över årsskiftet, så finns risken att inte den genomförs alternativt kan genomföras men med avsevärda ökade kostnader.”

Av dessa skrivningar är det rimligt att dra slutsatserna att försäljningsivrarna i (S), (M) mfl:

  • Insett att det funnits demokratiska och formella fel när besluten togs med kort varsel under tveksamma former.  Trots yttrandet för några veckor sedan.
  • Inser att det finns en sannolikhet att förvaltningsdomstolen upphäver någon del av besluten och därför vill de ta om besluten igen.  För att säkerställa en försäljning.
  • Vill göra allt för att undvika att betala skatt på det sätt som den socialdemokratiskt ledda regeringen tycker. 

Konstruktionen av försäljningen innebär att man nyttjar en svaghet i skattelagstiftningen, en svaghet som den socialdemokratiskt ledda regeringen vill stoppa genom ett beslut i riksdagen. Ett beslut som kan komma nu under hösten.  Detta blir märkligt då Umeå kommun styrs av ett socialdemokratiskt minoritetsstyre, som vill undvika att betala skatt på det sätt som den socialdemokratiskt ledda regeringen vill.  Kommer för en gång skull använda mig av ett likande utryck som Hans Lindberg(S) kommunstyrelsens ordförande i Umeå brukar använda sig av: ” Man kan inte annat än att ta sig för pannan!”

 

 

 

 

 

 

 

 

1 av 2

Tjänsteskrivelse

2017-10-10

Kommunstyrelsen

Diarienr: KS-2017/00559

Överlåtelse av fastigheterna Gnejsen 95, Gnejsen 96, Gnejsen 97, Gnejsen 98, Flintan 4, Flintan 5, Hönsfjädern 1, Trandansen 1 och Flyttfågeln 6 i Umeå, genom dotterbolag, till Heimstaden Bostad Portalen AB före årsskiftet 2017/2018 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar

 

att upphäva beslutet taget 2017-06-19, § 136 (Dnr KS-2017/00559) och ersätta det med följande beslut

att godkänna de bildade dotterbolagen CM Bostad AB i Umeå och två nya dotterdotterbolag; Marie Bostad AB i Umeå och Carls Bostad AB i Umeå i enlighet med ärendebeskrivningen

att godkänna bolagsordningarna för ovanstående bolag

att överlåta fastigheterna Gnejsen 95, Gnejsen 96, Gnejsen 97, Gnejsen 98, Flintan 4 och Flintan 5 på Carlshem samt Hönsfjädern 1, Trandansen 1 och Flyttfågeln 6 på Mariehem till ett fastighetsvärde av 1 155 mkr till ovan nämnda bolag

att godkänna försäljning av nämnda bolag till Heimstaden bostad portalen AB som en framtida finansieringslösning för AB Bostaden

att uppdra åt AB Bostaden i Umeå att genomföra rubricerad transaktion före årsskiftet 2017/2018.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har vid ett tidigare tillfälle godkänt överlåtelsen av delar av AB Bostadens bestånd (§ 136 Dnr KS-2017/00559). Det tidigare beslutet har överklagats till Förvaltningsdomstolen och ligger där för bedömning. Om förvaltningsrätten finner att beslutet i någon del inte följer gällande lagstiftning riskerar beslutet upphävas i sin helhet och kommunen får göra ett omtag och ta om beslutet för att göra det formellt riktigt. Tidigare beslut hade en rubrik som inte klart redogjorde för vad som ärendet i sak kom att leda till. Vidare fanns invändningar mot ärendets beredning, därför bör beslutet tas om för att försäkra sig om att det är formellt riktigt berett. De nya dotterbolagen är registrerade hos bolagsverket men har inte någon verksamhet och innehåller endast aktiekapitalet.

Utifrån de underlag som AB Bostaden presenterat finns ett betydande kapitalbehov i bolaget, och att inom kommunen / bolagskoncern täcka detta ses som en omöjlighet. Kapitalbehovet kommer att täckas av försäljningen av delar av fastighetsbeståndet vilket möjliggör underhåll och nyinvesteringar. Om affären drar ut över årsskiftet, så finns risken att inte den genomförs alternativt kan genomföras men med avsevärda ökade kostnader. Båda alternativen skulle innebära allvarliga negativa ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen, eftersom problemet med bolagets stora kapitalbehov för framtida underhåll och nyinvesteringar skulle kvarstå.

I övrigt hänvisas till ärendebeskrivning för det tidigare fattade beslutet, se bilagor.

Beslutsunderlag

Protokoll 2017-06-12 AB Bostaden (som tidigare) Beslutsmissiv AB Bostaden (som tidigare) Bakgrund och strategiska utmaningar för AB Bostaden (uppdaterad) Bolagsordningar nya bolag plus registreringsbevis (som tidigare) KF-protokoll 2017-06-19, § 136.

Umeå kommunföretags protokoll 2017-10-16. (skickas direkt efter mötet) Beredningsansvariga Mikael Öhlund, vd Umeå kommunföretag.

Beslutet ska skickas till

AB Bostaden.

 

 

Verkligheten ljuger inte: Om Äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har det varit kommunfullmäktige och det var flera intressanta debatter om finansieringen av Äldreomsorgen och vad konsekvenserna blir av att nämnden inte fått tillräckligt med pengar. I korthet har äldrenämnden i Umeå kommun flera år i rad haft högre lönekostnader och ökat antal äldre, än vad nämnden har fått i pengar av de S/MP budgetar som en majoritet av fullmäktige röstat för. Vilket innebär att personalen måste springa fortare, göra mer jobb än tidigare och tyvärr nog få färre arbetskollegor. S/Mp budgeten för 2017 innebär att 21,6 miljoner kronor per år ska sparas i i Äldrenämnden. Vilket innebär att kostnader för 21,6 miljoner kronor ska skäras bort; Det får konsekvenser.

Här kan du själv se dagens kommunfullmäktigemöte och höra och se själv.

Passar också på att nedan lägga ut debattartikeln som Ulrika Edman och Åsa Bäckström(V)  fått publicerat i senaste numret av ETC Umeå. Då den även kan ses som ett svar på detta blogginlägg.

Du kan även läsa debattartikeln här.

 

Verkligheten ljuger inte

 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet använder klassiskt ordvrängeri när de bemöter oss. Det skriver Vänsterpartiet i en slutreplik i debatten om äldreomsorgen.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Umeå tar till grova ordalag när det gäller vår artikel ”Ingen äldreomsorg är bättre än personalens arbetsvillkor”, där vi hävdar att S/MP lagt en rad nedskärningsbudgetar för välfärdsnämnderna.De använder ord som ”osanning”, ”upprörande” och ”lögnaktigt”. Vi behöver inte svara i lika hårda ordalag, eftersom både budgetsiffrorna och verkligheten stödjer oss. Dessutom vittnar vårdpersonalen om vardagen på golvet, med rådande brist på arbetskamrater och under hot om delade turer och personaluppsägningar – allt för att budgeten ska gå ihop.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet sysslar med klassiskt ordvrängeri. Att berätta hur mycket man kompenserar nämnderna, säger inget om de faktiska behovsökningarna eller det underskott som uppstått genom tidigare års underfinansiering. Det är helt sant att man i år kompenserar mer än vad man gjort tidigare under denna mandatperiod, men det räcker inte. Årets S/MP budget för 2017 togs i juni 2016 och det är den verklighet som verksamheterna just nu lever i. I den nu gällande budgeten så har inte välfärdsnämnderna kompenserats för vare sig löneökningar eller volym – alltså ett växande Umeå med ökande behov.

När det gäller 2018 års budget har den inte ens börjat gälla, men i den så riskerar äldrenämnden ett stort underskott om man inte kommer i fas med tidigare års besparingar, samt utebliven kompensation för heltidsreformen. Det är verkligheten, och den ljuger inte.

Att S/MP lägger nästa års budget för 2018 och kallar kompensation för ”satsningar” är ett nyspråk för att dölja det faktum att resultatet blir fortsatta nedskärningar. Eller som de själva skriver i kommunens pressmeddelande från äldrenämnden 2017-08-31: ”Den budget som kommunfullmäktige tilldelat äldrenämnden för 2017 innebär att äldreomsorgens verksamheter behöver minska kostnaderna med 21,6 miljoner kronor per år.

I december förra året gav äldrenämnden berörda verksamheter uppdraget att ta fram förslag för att kunna öka nämndens intäkter och minska kostnaderna … / / Förslagen handlar om avgiftshöjningar, personalreduceringar och att effektivisera arbetet.” Här skyller man visserligen på fullmäktige, men vilka styr och lägger budgeten där? Jo, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

S/MP skriver i sin replik: ”Även när det gäller investeringarna har vi prioriterat hårt. 677 miljoner ska under 2018 finansiera investeringar i förskolor, skolor och LSS-boenden”. Detta är delvis sant, därför att ni har underlåtit att göra det tidigare. Verkligheten, valrörelsen och folkopinionen har tvingat fram detta, dock i elfte timmen.

Vänsterpartiet hade ett annat budgetförslag som bygger både på andra prioriteringar och en skattehöjning – inte bara för att kompensera välfärdsnämnderna, utan för att utveckla välfärden i Umeå. Inte minst de V-märkta välfärdsmiljarderna som Vänsterpartiet förhandlade fram med regeringen skulle kunnat bidra till detta. Trots denna V-märkta satsning på 49 miljoner så valde ni för välfärden en traditionell försiktighet med osthyvelprincipen, istället för att förstärka och utveckla en skola och äldreomsorg i världsklass.

Ulrika Edman & Åsa Bäckström (V)
Ulrika Edman, gruppledare (V) och Åsa Bäckström (V), äldrenämnden

 

Försäljningen av Vasaskolan pausas

Av , , Bli först att kommentera 2

 

På dagens möte med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott var frågan om Vasaskolan på dagordningen. Vasaskolan är lokalen där Gitarrmuseet och klubben 100 numera ligger. Fastigheten ägs av Umeå kommun och har tidigare använts som skola. Bakgrunden till ärendet idag är att utskottets majoritet, S och allianspartierna i december 2016 beslutade att påbörja en process med markanvisning för Vasaskolan, en beslut som skulle slutat i att kommunen skulle ha sålt fastigheten. Redan på mötet i december var vi i Vänsterpartiet motståndare till en försäljning av Vasaskolan och röstade emot beslutet. Då vi redan vid det tillfället såg att denna byggnad på sikt skulle behöva användas som en lokal för kommunal verksamhet. Att vi blir fler innevånare i kommunen innebär så klart att kommunen behöver mer lokaler för exempelvis skolor, förskolor, äldreomsorg, socialtjänsten, mm.

Inför dagens möte fanns det ett tjänstemannaförslag till beslut som löd:
”Förslag till beslut
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar att
Markanvisning av fastigheten Siv 1 inte ska genomföras. Fastigheten ska behållas i kommunal ägo med avsikt att bevara handlingsfriheten för framtida utbildningsverksamhet.” Se nedan för hela tjänsteskrivelsen.

Jag och Vänsterpartiet yrkade bifall till tjänsteskrivelsen. Även Mattias Larsson Centerpartiet yrkade bifall till tjänsteskrivelsen.
Moderaterna och Liberalerna ville att markreservationen och i praktiken försäljning av fastigheten skulle slutföras.
Socialdemokraterna kom med ett eget förslag som löd:
” Markanvisningen av fastigheten kv siv( är Vasaskolan i formaliaspråk) förskjuts för vidare utredning av skolans behov av lokaler med anledning av nya befolkningsprognosen”
”Utredningen presenteras senast under november 2017 till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott”

Då det är tre socialdemokrater i utskottet innebar det att deras yrkande fick mest stöd och gick igenom. Vilket innebär att försäljningen av Vasaskolan pausas. Ett steg åt rätt håll.

Förhoppningsvis innebär det i slutändan att försäljningen stoppas, att likt frågan med försäljning av gamla turistbyrån att socialdemokraterna ansluter sig till Vänsterpartiets linje. Som innebär att behålla de fastigheter kommunen äger  inklusive Vasaskolan, då det kommer finnas behov av dessa för offentlig verksamhet genom att vi har en stad och kommun som växer. Speciellt viktigt är detta i centrala delar av Umeå, då det är svårt att kunna bygga nya offentliga lokaler där.

Det som blir ännu mer uppenbart med denna fråga är att det saknas en långsiktig planering för kommande behov av lokaler för välfärden. Det blir också uppenbart att snabba ogenomtänkta beslut, som det var när det i december beslutades att påbörja försäljning av Vasaskolan måste upphöra.

I backspegeln blir det också märkligt när kommunen och företrädare för S majoriteten till fastighetsägare på Business Arena Umeå( en mötesplats/konferens i Umeå med fastighetsägare, mm från hela Sverige) i slutet av februari 2017 marknadsförde just kvarteret siv där Vasaskolan ligger som ett objekt som kan ”vidareförädlas” när det beslutats att fastigheten ska säljas genom markanvisning.Snabba kast fram och tillbaka som det nu varit i frågan om Vasaskolan blir inte bra för någon, varken för kommunen, medborgarna eller någon annan för del delen. Men är glad att kommunen nu beslutat att pausa försäljningen. Förhoppningsvis innebär detta att försäljningen helt stoppas i november då vi får tillbaka frågan till utskottet.

Här nedan finns det mer att läsa om detta:

http://www.vk.se/2096907/skjuter-upp-forsaljningen-av-guitarsfastigheten

https://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/kommunen-kan-behaalla-guitars-fastighet-2155654

1 av 2
Tjänsteskrivelse
2017-09-05
Näringslivs- och planeringsutskottet

Diarienr: KS-2017/00738
Behov av lokaler för utbildningsverksamhet
Förslag till beslut
Näringslivs- och planeringsutskottet beslutar att

Markanvisning av fastigheten Siv 1 inte ska genomföras. Fastigheten ska behållas i kommunal ägo med avsikt att bevara handlingsfriheten för framtida utbildningsverksamhet.

Ärendebeskrivning
Mark och exploatering fick i december 2016 i uppdrag av KSNP att utreda och föreslå upplägg för markanvisning avseende fastigheten Siv 1. Tekniska nämnden överlämnade fastigheten till Mex i mars 2017. Mark och exploatering har under våren bjudit in till intresseanmälan för markanvisning inom fastigheten varpå sex byggherrar inkommit med bidrag.

Sedan dessa beslut fattades om att avyttra fastigheten har förutsättningarna väsentligt förändrats. Nya befolkningsprognoser under våren visar på en kraftig ökning av antalet barn och unga under de närmaste åren. Detta leder till att behovet av lokaler för olika former av utbildningsverksamhet ökat kraftigt och här är kvarteret Siv, med sitt centrala läge, en resurs som kan användas för de behoven.

Fastighet har den 24/8 2017 informerat Tekniska nämnden om den rådande situationen och verksamhetens önskemål om att avbryta markanvisningsprocessen och avvecklingen av fastigheten Siv 1.

Mark och exploatering föreslår därför att dra tillbaka erbjudandet om markanvisning.

Det kan uppkomma ekonomiska konsekvenser med anledning av tillbakadragandet. Detta beslut avgör inte hur denna ekonomiska påföljd ska hanteras, den frågan får behandlas politiskt om och när den uppkommer.

Beslutsunderlag

KSNP 2016-12-13 § 169 Uppdrag att utreda och föreslå upplägg för markanvisning

TN 2017-03-23 § Överlämnande av fastigheten från Tekniska Nämnden

Beredningsansvariga
Frida Lindström, Mark och exploatering
Karin Isaksson, Fastighet

Beslutet ska skickas till
Beredningsansvariga​​

Umeå kommun Protokollsutdrag
Näringslivs- och planeringsutskottet 2016-12-13
Justerares sign: Utdraget bestyrks:

§ 169
Diarienr: KS-2016/00859
Utreda: Markanvisning för kvarteret Siv och
kvarteret Guldskrinet

Beslut
Näringslivs- och planeringsutskott beslutar
att uppdra till Mark och exploatering att utreda och föreslå upplägg för
markanvisning avseende kv Siv och kv Guldskrinet.

Beredningsansvariga
Stina Sjöblom, Helen Nilsson
Näringslivs- och planeringsutskottets beslutsordning

Yrkanden
Mattias Sehlstedt (V) – avslag på markanvisning avseende kv Siv
Hans Lindberg (S) – enligt tjänsteskrivelsen

Propositionsordning som godkänns
Bifall till Hans Lindbergs förslag (enl tjänsteskrivelsen) mot bifall till
Mattias Sehlstedts yrkande. Ordföranden finner att utskottet beslutar
enligt tjänsteskrivelsens förslag

Här är alternativen till att sälja Bostadens lägenheter

Av , , 1 kommentar 6

 

Idag har jag och Nooshi Dadgostar riksdagsledamot för V och bostadspolitisk talesperson en debattartikel publicerad i Västerbottens kuriren. Som kan läsas här och nedan

 

Här är alternativen till att sälja Bostadens lägenheter

 

Den 26 augusti har Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande (S) i Umeå ett långt blogginlägg med en känga mot Vänsterpartiet med rubriken ”Vad är Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets alternativ?” och syftar då på utförsäljning av allmännyttan som S i Umeå gick till val på att inte sälja ut. Hans Lindberg skriver ”Detta kritiserar Vänsterpartiet lokalt såväl som partiets ordförande på nationell nivå Jonas Sjöstedt. Man tar sig för pannan! Vad är Vänsterpartiets lösning? De har inte presenterat något alternativ. Säger bara nej, nej och nej. Jag tycker inte det är seriöst.”

Vänsterpartiets grundsyn är att bostad är en social rättighet, inte en handelsvara. Både situationen med bostadsbrist och behovet av renoveringar av miljonprogrammet beror på politiska beslut. Politiska beslut kan också ändra detta. Vänsterpartiet har både nationellt och lokalt flertalet förslag både för att kunna bygga bort bostadsbristen och renovera miljonprogramsområdena, utan utförsäljningar. Att privatisera och sälja ut är att göra bostäder till en handelsvara, inte att göra bostadspolitiken till en självklar del av välfärdspolitiken.

Vi i Vänsterpartiet beklagar att socialdemokraterna i Umeå har anslutit sig till Moderaternas politik genom att sälja ut över 1 600 ur allmännyttans lägenheter i Umeå. Ett beslut som togs med demokratiskt tvivelaktiga metoder, men vi väljer i detta inlägg att beskriva Vänsterpartiets alternativ till utförsäljningar.

Nationellt har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen kommit överens om satsningar för att öka byggandet av hyreslägenheter, med rimliga hyror. Men tyvärr har Socialdemokraterna i Umeå röstat ner våra förslag när vi föreslagit att använda oss av den politik som Vänsterpartiet och S-regeringen kommit överens om. Exempelvis att via kommunens markfördelning ställa krav på bostadsaktörer om ett tak för kommande hyresnivåer, så att fler har råd att bo. Detta visar att om S stödjer sig på högerpartier så blir självfallet också deras politik högerinriktad. Här visar Socialdemokraterna i handling att de hellre väljer att samarbeta med Moderaterna än Vänsterpartiet i Umeå, tvärt emot vad man gör på riksplanet i hur man bäst löser bostadsbristen.

Uppenbarligen kan den Socialdemokratiska politiken lokalt förändras före och efter ett val, men uppenbart har kommunalrådet missat att läsa protokollen där beslutet om utförsäljningar togs där vi hade listat några tänkbara alternativa finansieringslösningar. Som att:

• Kommunen ger ut en bostadsobligation, för att finansiera nybyggnation och renoveringar.

• Under en begränsad tid prioritera att AB Bostaden renoverar befintliga lägenheter före nybyggnationer, förutsatt att andra bostadsföretag fortsatt bygger mycket nya hyresrätter.

• Låna till att bygga nytt.

• Bostaden planerar för att bygga ett större bostadsområde, för att nyttja att det är billigare att bygga mycket samtidigt.

• Bostaden i kommande bebyggelse även bygger andra boendeformer än hyreslägenheter, som ett sätt att finansiera renoveringar. Detta leder även till en mer blandad bebyggelse, vilket är socialt hållbart.

• Bostaden på områden, exempelvis Ålidhem, där det finns överskott av parkeringar bygger stadsradhus som kan säljas för att dra in pengar till renoveringar av närliggande hyresrätter.

• Se till att boende i Bostaden få vara med och besluta om vilken renoveringsnivå som ska ske vid renovering.

Med våra förslag så är vi säkra på att allmännyttan i Umeå skulle klara av att både bygga nytt och renovera lägenheter utan att sälja ut. En inställning som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i Umeå var överens om så sent som 2014. AB Bostadens ekonomi är stark och det har funnits tid att hitta andra lösningar än att sälja ut om Socialdemokraterna faktiskt velat hålla vad de sagt i valet 2014. Vänsterpartiet har flertal gånger räckt ur handen till Socialdemokraterna kring att hitta långsiktiga gemensamma röda förslag, men de har inte varit intresserade. Den långsiktiga finansieringen av allmännyttan var inte heller akut. Utförsäljningen före sommaren gjordes för att Socialdemokraterna i Umeå vill sälja ut och de ville undvika att betala skatt till staten, på det sätt som riksdag och S-regering beslutat

Det är socialt ohållbart och långsiktigt oekonomiskt att sälja ut allmännyttan. Den genomsnittliga hyresnivån riskerar att stiga då en konsekvens av att sälja ut delar av det gamla beståndet är att vi gemensamt äger färre lägenheter med låg hyra, vilket kommer leda till att människor med sämre ekonomi får färre möjligheter att skaffa en bostad. Till den kategorin hör till exempel ungdomar, studenter, låginkomsttagare och även äldre personer. Bara kommunen har ett socialt uppdrag och kan styra sitt ägande till att alla ska inkluderas på bostadsmarknaden, även de med små ekonomiska medel och som saknar kapital på banken eller rika föräldrar.

En privat ägare vill bara köpa ifall det finns pengar att tjäna, antingen genom lägre underhåll, hyreshöjning eller genom omvandling till bostadsrätter – varav alla scenarion innebär en nitlott för hyresgästen och ett slag mot det jämlika inkluderande Umeå där alla har rätt till en bostad.

 

Nooshi Dadgostar,
riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (V)

Mattias Sehlstedt,
ledamot i Närings- och Planeringsutskottet Umeå kommun (V)

 

Försäljning ut AB Bostaden, yttrande till förvaltningsrätten: del 2

Av , , 2 kommentarer 5

 

I tisdags hade kommunstyrelsen i Umeå sammanträde. Frågan om yttrande till förvaltningsrätten var uppe igen, efter att det förra veckan var i kommunstyrelsens arbetsutskott som jag skrev om här. Tjänsteförslaget till yttrande som nu är beslutat innebär att:

”Umeå kommun yttrar att förvaltningsrätten avslår samtliga överklaganden av ovanstående beslut”

De personer som röstade för tjänsteskrivelsen stödjer alltså ovan mening .
Vi i Vänsterpartiet lyfte samma yrkanden som vi gjorde i arbetsutskottet. Vilket kortfattat handlar om:


Att
vi i första hand ville att ärendet skulle återremitteras och skrivas om så att de demokratiska bristerna som funnits ska framgå i kommunens yttrande

Att i andra hand inte yttra sig enligt förslaget, det vill säga att avslå förslaget. Förslaget och tjänsteskrivelsen finns att läsa här Protokollsutdrag  Yttrande_med_namnunderskrift (2)

Vi i Vänsterpartiet yrkade på omröstning om den andra att satsen. Vilket innebär att varje ledamot som tjänstgör måste avlägga sin röst och det noteras till protokollet. Det vara bara Vänsterpartiets ledamöter röstade emot tjänsteskrivelsen. Synd men verkligheten.

I korta ordalag går tjänsteskrivelsen ut på att utförsäljningsfrågan demokratiskt gått korrekt tillväga.  En linje vi i Vänsterpartiet inte delar.  Tyvärr var vi det enda partiet i kommunstyrelsen som stod för denna linje i handling.

 

Följande personer röstade för tjänsteskrivelsen:

Hans Lindberg(S)

Christer Lindvall(S)

Moa Brydsten(S)

Mikael Berglund(S)

Peter Wigren(S)

Nasser Mosleh (MP)

 

Anders Ågren(M)

Peder Vesterberg(L)

Veronica Kerr(KD)

Anna-Karin Sjölander (C)

Elmer Eriksson (M)


Följande personer röstade enligt Vänsterparts yrkande

Ulrika Edman(V)

Mattias Sehlstedt(V)

Bore Sköld (V)

 

Följande person lade ner sin röst.

Jan Hägglund, Arbetarpartiet(AP)

 

Jag tycker tre saker är intressanta att notera: 

1)Miljöpartiet genom Nasser Mosleh röstar enligt tjänsteskrivelsen.

2)Peter Wigren(S), som var en av socialdemokraterna som motsatte sig utförsäljningar och inte deltog när utförsäljnings beslut togs i kommunfullmäktige deltog i beslutet på kommunstyrelsen.

3)      Jan Hägglund(AP) lägger ner sin röst. Jan Hägglund är sista ersättare i kommunstyrelsen för deras valtekniska allians. En plats som AP fått genom sin allians med S, de fyra högerpartierna och MP. Men så pass många S:are var borta att han fick tjänstgöra som ordinarie för första gången någonsin.  Motiveringen till att han lade ner sin röst var att deras ersättarplats endast var tänkt för insyn, inte politiskt inflytande.  För mig ett underligt resonemang.

V driver fram att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs

Av , , Bli först att kommentera 7

Vänsterpartiet har i flera budgetförhandlingar med regeringen drivit frågan om att införa en avdragsrätt för fackföreningsavgiften, men förrän nu har detta verkat vara svårt att bli verklighet. Då regeringen inte har varit tillräckligt intresserade att tillskapa mer inkomster för att finansiera detta.

Men äntligen har (v)i fått igenom detta i budgetförhandlingarna.  En reform som ökar jämlikheten på arbetsmarknaden. Den borgerliga regeringen tog bort denna avdragsrätt, men de bibehöll avdragsrätten för delar av arbetsgivarorganisationernas medlemsavgift.

Förhoppningsvis leder detta till att fler tycker att de har råd att vara med i en fackförening och att de fackliga organisationerna får större förutsättningar att stärkas. Enligt nyhetsrapportering ikväll innebär det att 3 miljoner löntagare i snitt får en förstärkning på 1000kr per år.

Reformen är tänkt att träda ikraft juli 2018.

Läs mer här: http://www.vansterpartiet.se/avdrag-for-fackforeningsavgiften-nasta-ar

Försäljningen ur AB Bostaden, yttrande till förvaltningsrätten

Av , , 1 kommentar 5

På dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott var frågan om yttrande till förvaltningsrätten uppe, gällande de överklagningarna av försäljnings beslutet som lämnats in. För mig och oss i Vänsterpartiet har det varit klart att tillvägagångssättet som beslutet togs på om att sälja över 1600hyreslägenheter ur AB Bostadens bestånd inte gått demokratiskt rätt till.

Därför yrkade jag idag

yrkar i första hand:
Att ärendet ska återremitteras för att skrivas om så att de demokratiska brister som funnits i processen framgår. Med hänvisning till vänsterpartiets reservation i KS när försäljningsbeslutet hanterades där

Jag yrkar i andra hand:
Att arbetsutskottet inte yttrar sig i enlighet  med tjänsteskrivelsens förslag till beslut

Vänsterpartiet var och är motståndare till en försäljning av lägenheter ur allmännyttan, men då en majoritet ändå drivit igenom ett försäljningsbeslut hade vi önskat att det skedde i gängse demokratisk ordning, samt att försäljningen borde skett i öppenhet och transparens och där alla intresserade skulle ha haft möjlighet att lägga anbud.

Bara den demokratiska hanteringen i sig var ett skäl för återremiss, vilket borde framgå i kommunens yttrande. Det är synd att Socialdemokraterna har anslutit sig till moderaternas syn på utförsäljningar av hyreslägenheter ur AB Bostaden.Vi tycker att det är rimligt att  det inför ett val tydligt deklareras av de partier som vill sälja hyreslägenheter ur AB Bostaden ,och därmed ge medborgarna en möjlighet och chans att via valet få sin röst hörd. Speciellt då en tydlig majoritet i KF, bestående av V, S, MP och AP 2013 avslog en motion från högerpartierna om att sälja ut hyreslägenheter ur AB Bostaden. De partier som inför valet 2014 sade sig inte vilja sälja ut ur AB Bostaden fick en majoritet i kommunfullmäktige.

En av anledningarna till varför det gick för fort framgick i en intervju av AB Bostadens socialdemokratiska ordförande, då han uttalade innebörden att de, Socialdemokraterna och högerpartierna valde detta tillvägagångssätt för att undvika protester från medborgarna.

Jag och Vänsterpartiet tycker det är positivt att medborgare engagerar sig och får möjlighet att i val få möjlighet att ta ställning till stora avgörande beslut, som detta. Hur man driver igenom ett beslut och sin politik säger en hel del om ett parti. Om man väljer att göra det bakom stängda dörrar snabbt för att undvika protester, eller om man väljer en öppen debatt där många får komma till tals. Tycker det är bra att det nu blir granskningar av detta tillvägagångssätt. Något som försäljningsivrarna inte verkar uppskatta.

Försäljningsivrarna i S och högerpartierna hävdar att pengarna från en försäljning ska användas till olika investeringar i nya hyresrätter mm . Men vad jag vet finns inte några sådana beslut tagna, jag frågade också i fullmäktigedebatten om hur pengarna från försäljningen skulle användas om det garanteras att pengarna stannar i bolaget för renoveringar och nybyggnationer eller pengarna ska användas till andra investeringar i kommunen, men fick inget svar på min fråga. Huvudmotiveringen till att sälja handlade från försäljningsivrarna om att minska AB Bostadens kommande investeringar i renoveringar. Men nu efteråt verkar vissa försäljningsivrare ändra grunden till sina ställningstaganden. Fortsättning följer då detta ärende även ska upp i kommunstyrelsen.

Process kantad av mygel

Av , , 5 kommentarer 5

Insändtext publicerad i VK

Umeås socialdemokrater säljer ut allmännyttan, vår gemensamma egendom, någons bostad, för nästan 1,2 miljarder. Utförsäljningen av 1600 av AB Bostadens hyreslägenheter är en fråga av stor vikt för Umeås invånare, men har inte förankrats demokratiskt innan beslut fattades.  Den hastiga processen har kantats av mygel, undanhållande av information, och överraskningsmoment. Delaktigheten har begränsats till några få personer i några enstaka partier. Därför yrkade Vänsterpartiet på att ärendet skulle återremitteras, så att de som ska fatta besluten ges möjlighet att diskutera förslaget med partikamrater och berörda medborgare. Det är så det måste fungera i en demokrati. Det som nu har hänt är ytterligare ett bevis på att ledande Socialdemokrater i Umeå inte värderar öppenhet och transparens särskilt högt.

Vänsterpartiet är emot en försäljning av allmännyttan av två skäl; det ena är socialt, dvs. ur rättvise- och fördelningssynpunkt, och det andra är ekonomiskt. Bara kommunen har ett socialt uppdrag. Försäljning till privat aktör innebär alltid sämre chanser att bo bra för låginkomsttagare, nysvenskar, studenter, fattigpensionärer, ensamma mammor och funktionshindrade. En privat ägare vill bara köpa ifall det finns pengar att tjäna. Antingen tjänar de pengar genom att ha ett lägre underhåll än Bostaden skulle ha haft, genom att höja hyrorna, eller genom att omvandla hyresrätter till bostadsrätter och sälja dem. Alla dessa scenarier innebär en nitlott för hyresgästen. Vänsterpartiet jobbar för att alla i samhället ska ha en bra bostad till en rimlig kostnad. Vi vill inte se utanförskap, hemlöshet och fattigdom i vårt rika land. Vi vet också att det lönar sig att investera i jämlikhet. Det har varit de nordiska ländernas framgångsrecept.

Vänsterpartiet har föreslagit en rad alternativ för att förstärka AB Bostadens ekonomi, både för nyproduktion och för att underhålla de gamla bestånden. Bostaden är ett välskött företag med en stabil ekonomi.  Vi menar att bolaget klarar av att möta renoveringsbehovet ifall ägaren tillåter en lägre produktionstakt, så länge trycket på att bygga nya bostäder hos andra aktörer förblir högt. Vi ser även gärna att ägaren (Umeå kommun) tillåter en utökad kreditlimit alternativt ett lägre avkastningskrav för 2017/2022. Vi har också föreslagit att Umeå kommunföretag (UKF) ger ut en bostadsobligation för att finansiera renoveringar av AB Bostadens bestånd, likt det man har gjort i Göteborg. Ett annat av våra förslag är att vi på områden såsom Ålidhem, drar in pengar genom att bygga stadsradhus på lågt nyttjade parkeringsplatser; stadsradhus som sedan kan säljas. Detta bidrar till en blandad bebyggelse samt en ett ekonomiskt tillskott för renoveringar och nyproduktion.

Det är långsiktigt ekonomiskt ohållbart att sälja ut i ett läge där fastighetspriserna ökar med i snitt 7,5 % per år, och räntenivåerna är historiskt låga.  Om de andra partierna ändå vill sälja, så anser Vänsterpartiet att en sådan försäljning måste göras genom ett öppet anbudsförfarande för att inte riskera gynnande av en enskild näringsidkare. Det är därtill ytterst tveksamt om prislappen, på 1,2 miljarder, kan antas skälig när ingen värdering av dessa områden tagits fram.

Ulrika Edman, gruppledare (V)
Mattias Sehlstedt, ledamot i Närings- och Planeringsutskottet (V)
Bore Sköld, ledamot i AB Bostadens styrelse (V)