Var ska mormor bo?

Av , , 8 kommentarer 17

När ska vi börja respektera alla människors rätt att bestämma var de vill bo? Jag anser att även äldre personer ska ha rätt att välja hur, var och med vem de ska bo. Vi bör i vår kommun införa pargaranti. Har ett par under många år bott tillsammans och den ene behöver särskilt boende, så bör de få fortsätta att bo tillsammans. Genom att skriva ett särskilt avtal med den friska personen om framtida boende  bör eventuella framtida problem gå att lösa.

Vi bör även respektera de äldres önskningar om var i kommunen de vill bo. Äldre personer har inte lika lätt att förflytta sig. Kanske saknar de både bil och körkort. Närhet till bekanta och vänner är nog ännu viktigare för äldre och därför mycket viktigt för livskvaliteten. Så låt oss tillsammans arbeta för att Robertsfors kommun ska bli känd som den hjärtliga kommunen. Där vi tar hand om varandra. Ibland måste vi tillåta oss att tänka med hjärtat och det här är en sådan fråga där det bör vara så.

8 kommentarer
Etiketter: , , ,

Råvaror till maten bör köpas lokalt

Av , , 4 kommentarer 13

Maten är viktig för oss människor, inte bara för att den ger oss vår dagliga näring, utan också för att vi genom att välja vilken mat vi äter kan vi påverka olika saker.

Vår matkonsumtion kan påverka inte bara vår egen hälsa och välbefinnande utan vår konsumtion kan också bidra till en förbättring av miljön runt omkring oss.
Detta val som vi alla kan göra brukar ju lite förenklat kallas för konsumentmakt . Även en kommun kan vara en aktiv konsument och genom de val man väljer att göra i sin upphandling kan man på olika sätt bidra till ett mer hållbart samhälle.
 
Centerpartiet anser att det framförallt är två saker som Robertsfors kommun kan göra när det gäller upphandling av livsmedel. Det första är att undersöka möjligheten att öka andelen Ekologiska livsmedel, livsmedel producerade utan användning av kemiska bekämpningsmedel m.m. Dock är den bristande tillgången på vissa varor kombinerat med ett högre pris ett problem i sammanhanget.
 
Det andra vi anser att Robertsfors kommun bör göra är att försöka öka andelen närproducerade livsmedel. Med närproducerat menar vi både råvaror och förädlade produkter. Att öka andelen närproducerade livsmedel menar vi ger flera positiva effekter. Förutom de positiva effekter det kan ha på jobb och företagande i vår kommun så tror vi att det är bra för våra skolelever eller de som bor på de kommunala äldreboendena att känna en naturlig koppling till den mat de äter. Sedan får vi inte glömma den stora nytta som vi har av det öppna landskapet. För att människor skall vara intresserade av att bo och verka i Robertsfors kommun så måste vi ha ett attraktivt landskap, och de lantbrukare vi har i kommunen har en oerhört viktig uppgift att fylla genom att hålla landskapet öppet!
Från Centerpartiets synpunkt är det mycket bättre om man gör det för att producera livsmedel som behövs, än om det endast handlar om olika former av landskapsvårdande bidrag.
 
Vi anser därför att det finns flera goda skäl för Robertsfors kommun att öka andelen Närproducerade och/eller Ekologiska livsmedel inom ramen för kommunens livsmedelsupphandling.
Detta är givetvis någonting som måste ske inom ramen för LOU och med beaktande av alla de bestämmelser som reglerar kommunens möjligheter, och givetvis måste även ev. merkostnader redovisas.
Och det är också därför som vi föreslår att detta skall undersökas innan vi gör nästa livsmedelsupphandling.

Ovanstående är en del av den motion som Ingrid Sundbom, Marianne Wikström och jag har skickat till kommunen.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Välkommen till Robertsfors

Av , , 1 kommentar 11

Jag har förmånen att bo i Robertsfors kommun. En kommun som jag tycker har många fördelar:
Fina affärer, sporthallar, badhus, golfbanor, fotbollsplaner, elljusspår, bra fiskemöjligheter,  fina promenadstigar, en fin natur med hav, sjöar och Rickleån.
Blir jag sjuk så finns både hälsocentral och tillgång till bra tandvård. Bra barnomsorg, bra skolor både i byar och tätort, fina äldreboenden både i privat och i kommunal regi. Här finns många olika föreningar där jag kan utveckla mina intressen. Vill jag utveckla religiösa intressen finns flera alternativ. Ett mycket rikt kulturliv. Här kan alla som så önskar bo i egna hus utan att behöva vara miljonärer. Men framförallt vill jag berätta om alla duktiga och trevliga människor som bor här.
Visst finns det områden/verksamheter som behöver förbättras och så ska det vara annars stannar all utveckling av.

Ja vad kan jag mer begära, jo tre drömmar har jag.
1. att vi som bor här ska vara stolta över vår kommun och tala om det för alla andra
2. en förbättrad E4 genom hela kommunen och
3. att få åka med en nybyggd  Norrbotniabana.

Välkommen hit Du också

1 kommentar
Etiketter: , , , ,