Bekymrad

Av , , Bli först att kommentera 22

I vår kommun har vi beslutat att förbättra och stimulera företagandet och utveckling av både befintliga och nya företag. Vi har satt som mål att förbättra vår företagsranking. Det vill säga hur företagen ser på samarbetet och servicen från kommunen osv.

Därför blir jag mycket bekymrad då vi i ärende efter ärende i kommunstyrelsen tar beslut som går emot och försvårar för företagande. Socialdemokraterna beslutar efter initiativ från vänsterpartiet att försvåra för småföretagare som vill lämna in anbud till kommunen. Samtliga som vill köra skolskjutsar, mattransporter med mera ska för att komma i fråga vara tvungna att lämna in jämställdhetsplaner, planer mot sexuella trakasserier. Alltså ska både en och tvåmansföretag först skriva och lämna in dessa planer. Det finns lagar som reglerar vilka företag och organisationer som är skyldiga att ha jämställdhetsplaner och det är jättebra, men att kräva att exempelvis ett taxiföretag ägda av makar även ska göra detta anser jag orimligt.

Dessutom yrkar vänsterpartiet i ärende efter ärende att allt arbete ska skötas av kommunanställda.
Kommunen ska alltså inte anlita företag utan anställa egen personal som ska sköta allt. Jag fruktar att vänsterpartiets framfart i kommunstyrelsen ska leda till att de yrkar att kommunen ska anställa personal som ska sköta plogning, sophämtning med mera

Bli först att kommentera