Bättre sandning och snöskottning

Av , , Bli först att kommentera 20

Halkolyckor förorsakar varje år både mycket mänskligt lidande och dyra kostnader för samhället. Olyckor som beror på dåligt sandade gårdsplaner men även på traktorskottning med fel utrustning.

I våra grannkommuner tillhandahåller kommunerna sand som gårdsägare gratis kan hämta under en viss dag på hösten. Därför anser jag att även Robertsfors kommun ska tillhandahålla sand på samma villkor som exempelvis Skellefteå kommun.

Kommunen ska också kräva att traktorer/truckar som används vid snöskottning ska ha räfflade skopor.
 
För att minska antalet halkolyckor framöver vill jag att kommunen ska göra följande
 
att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ändra anbudsförfrågningarna så att de som vill lämna anbud för plogning/skottning med traktor eller truckar ska vara tvungna att ha skopor som är räfflade.
att från och med hösten 2012 ska kommunen tillhandahålla sand som gårdsägare gratis en viss dag kan komma och hämta.
Jag har idag idag sänt en motion till kommunen med detta förslag
 
Bli först att kommentera