Demensboende

Av , , 1 kommentar 37

Vid socialutskottets möte idag diskuterades förslaget om att inrätta ett demenshus på Lövlunden i Robertsfors. Det vill säga att hus 2 på Lövlunden blir ett demenshus. Förslaget från socialchefen är att allt demensboende koncentreras till Robertsfors. Förslaget innebär att båda demensavdelningarna på  Nysätragården , Violen och Vallmon avvecklas. Violen läggs i malpåse och Vallmon ändras till ett särskild boende. En demensavdelning på Edfastgården behålls.  Där finns idag två demensavdelningar.

Jag stöder tanken på ett demenshus men motsätter mig att all demensvård koncentreras till Robertsfors. Jag yrkade att demensavdelningen Vallmon får vara kvar och att båda demensavdelningarna på Edfastgården istället flyttas till Lövlunden.
Om Vallmon får fortsätta som demensavdelning underlättas umgänget med de anhöriga från norra kommundelen.
Majoriteten i socialutskottet beslutade att flytta både Violen och Vallmon samt en demensavdelning på Edfastgården till Lövlunden. Jag reserverade mig mot detta beslut och vidhöll mitt yrkande att Vallmon på Nysätragården får fortsätta som tidigare.
1 kommentar