God Jul

Av , , Bli först att kommentera 17

Jag hoppas ni alla får en fin jul tillsammans med släkt och vänner

Bli först att kommentera

Tyvärr

Av , , Bli först att kommentera 19

Tyvärr fick vi aldrig möjlighet att i kommunfullmäktige diskutera frågan om nedläggning/flyttning av båda demensavdelningarna på Nysätragården. Ärendet delades upp så att frågan om Violen först kom upp och där var vi eniga om att lägga den i ”malpåse” , eftersom behovet av platser i särskilt boende minskat så mycket. Men frågan om att flytta båda demensavdelningarna har vi endast diskuterat i socialutskottet. Där beslutade majoriteten (s) att även flytta demensavdelningen Vallmon till Lövlunden. Avdelningen Vallmon ändrades då till att enbart vara ett särskilt boende. Jag gjorde en skriftlig reservation i socialutskottet, där jag argumenterade för att Vallmon borde få vara kvar som demensboende och att kommunen i stället skulle flytta båda demensavdelningarna på Edfastgården till Lövlunden.

Majoriteten ansåg att flytten av Vallmon var en verksamhetsfråga och ej behövde behandlas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Jag vet att de dementa kommer att få en mycket bra vård på Lövlunden av duktig personal. För mig är det inte det som är bekymret, utan det jag beklagar är att de anhöriga i norra kommundelen nu får så långt när de vill besöka och umgås med sina nära och kära.
Bli först att kommentera