Äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 14

Såg på TV  i förrgår ett reportage om äldreomsorgen i Stockholm. Äldre sjuka personer fick, trots flera ansökningar, inte plats på äldreboenden på grund av platsbrist. En äldre kvinna hade inte varit utomhus på ett  och ett halvt år. Vi har lagar som kräver att kor ska vistas utomhus på sommaren, men människor har inte samma lagliga rätt att få komma ut till frisk luft.
Även i vår kommun minskas platserna på våra särskilda boenden. Förra året togs 7 boendeplatser på Nysätragården bort. Nu föreslås att platserna på Edfastgården ska minskas. Skälet är att spara pengar inom socialutskottet.  Fler äldre personer ges idag möjlighet att bo kvar hemma genom en utökad hemtjänst. Det är bra, men  där finns en gräns för hur många hembesök av hemtjänsten som är rimliga per dygn. När den gränsen nås vill jag att vi ska ha lediga platser att erbjuda på något av våra äldreboenden.

Vi har en fantastisk äldreomsorg i vår kommun, men det finns en gräns för hur mycket som kan sparas på de äldre. Vi får aldrig glömma att det är de äldre som till
stor del byggt upp den välfärd vi har idag.

Vi i Centerpartiet har skrivit motioner om att kommunen bör iordningställa ett seniorboende i norra kommundelen.  Om äldre sjuka personer som behöver hemtjänst, bor i ett seniorboende borde även det spara pengar åt kommunen.

I kommunfullmäktige har Centerpartiet föreslagit att de tomma platserna (Violen) på Nysätragården bör byggas om till seniorboende. Idag står de tomma och bara kostar pengar. Där är hiss installerad, en fin tvättstuga och ett samlingsrum med inglasat uterum finns redan. Så kostnaden för att iordningsställa ex.vis tre lägenheter borde vara rimlig. Men saknas vilja, så saknas vilja att se möjligheter.

Bli först att kommentera