Lokalvårdsutbildning Umeå

Lokalvårdsutbildning Umeå

Lokalvårdsutbildning Umeå – Sök Nu!

Av , , 1 kommentar 0

Vem kan gå utbildningen?

Målgruppen är i första hand arbetssökande som är eller riskerar att bli arbetslösa,
är anmälda hos Arbetsförmed-lingen och bedömning har gjorts att personerna genom aktuell utbildning blir anställningsbara.

Utbildningarna ska kunna anpassas till arbetssökande med någon orm av funktionsnedsättning, långtidssjukskrivna, nyanländainvandrare, personer inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.

Utbildningen

Utbildningen består av två delar. Den första delen är en testmodul, som består av
yrkesorientering och kunskapskartläggning.

Den andra delen består av två valbara yrkesinriktade utbildningar inom områdena  Lokalvård eller Hemservice. Rikttiden för testmodulen är på 1-2 veckor och för inriktningarna är rikttiden på 12 veckor för respektive område.

Längden på utbildningarna kan variera beroende på deltagares individuella handlingsplaner. Målet med utbildningarna är att deltagarna ska bli SRY-certiferade (SRY står för Servicebranschens yrkesnämnd),och därmed få starkare
konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Ansök nu:

MiROi bedriver arbetsmarknadsutbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
För ansökan, kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen

 

1 kommentar
Etiketter: ,