Fria Demokraterna Nordmaling

Problemen växer!

Av , , Bli först att kommentera 37

Ja nu stundar det en tid av oro för många av oss i Nordmaling, många utmaningar som kräver samsyn, och så långt det är möjligt så måste vi ta ansvar och markera vad som är ok att göra inom ramen för våra politiska mandat.

Vi har en budget som ”svämmar över”, regeringsmål som ändrar förutsättningar, en arbetsförmedling som inte ser land i sikte, ja många svåra frågor där vi inte vet utgången. Och som alltid så bottnar det mesta i ”slanten”

Allt kostar pengar, och mest det som vi inte kan påverka, att tåget ska gå även när det är vinter, att barnen är det viktigast vi har, de har inte heller någon egen röst utan här är det socialtjänsten som för deras talan tillsammans med lagar och förordningar, tack och lov för det. Kom alltid ihåg att; barnen väljer inte sina föräldrar!.

Nu har vi fritidspolitiker att ta tag i utmaningen på två stora fronter, det gäller budgeten för 2020, samt målarbete, för hur ska vi kunna styra kommunen om vi inte vet vart vi ska?!

 

Att sedan innevarande år ser extremt tufft ut gör inte saken lättare.

Bli först att kommentera

Nästa steg, nästa år!

Av , , Bli först att kommentera 22

Så har vi ett nytt år framför oss, det första av fyra i denna mandatperiod. En period som inte har börjat så som många hade trott eller önskat om vi tittar högst upp på regeringsnivå. Det som sker där, påverkar oss i Nordmaling, allra mest utifrån den budget som antagits på regeringsnivå, där berörs vi lokalt redan idag, detta i sin tur ställer till det en hel del och vi måste tänka långsiktigt, verksamhet är otroligt viktigt men att bygga verksamhet utifrån bidrag har aldrig varit särskilt smart, varken förr eller senare.

Mer lokalt för oss Fria Demokrater så jobbar vi alla vidare, vi kommer inte att slå av på takten, eller vårt engagemang, men helt klart så är vi på kanten när det gäller insyn och möjligheten att kunna påverka i samma utsträckning som tidigare.Det som är närmast nu är budgetarbetet för 2020, samt att vi ska se över målen som ligger till grund för i vilken riktning vi vill att Nordmalings kommun ska arbeta mot i framtiden, dessa mål ska ses över, vilket är nödvändigt.

Vi kommer under helgen som kommer lämna vår lokal och för Er som önskar kontakt med oss så är det till gruppledaren, Monica Jonsson 070/224 39 29, eller partiets ordförande Tomas Johansson 070/37 29 754. Våra måndagsträffar kommer att fortsätta, men i skrivande stund så är det inte helt klart vart vi ses, för dig som önskar besöka oss kontakta vår ordförande Tomas.

 

Slutligen så önskar styrelsen Er alla ett riktigt Gott Nytt År.

fågel

 

Bli först att kommentera

Vad har vi gjort 2018 ?

Av , , Bli först att kommentera 18

Nu är det många synpunkter på vad som har hänt under 2018, och kanske främst vad vi från oppositionen har haft som fokus.

Det är ingen hemlighet att sociala sektorn dras med stora underskott, tillsammans med barn och utbildning så utgör de merparten av kommunens budget, vilket gör det otroligt kännbart när de båda verksamheterna har stora och tunga regelverk som styr deras verksamhet, enligt lagen, något vi inte kan påverka.

Men det vi kan påverka och har möjlighet att ändra, där har vi via motioner, under samtal, i möten, på alla tänkbara sätt varit tydlig och även kommit med konkreta förslag. Några är fortfarande är under utredning, flera avslagits, då det låg i våra budgetdirektiv. I fortsättningen tror vi på att jobbet med osthyveln inte längre fungerar, utan nu måste det till större omfattande förändringar för att få kommunen på fötter.

Vi ska aldrig underskatta det förebyggande arbetet/insatser, det kostar skattemedel inledningsvis, men över tid, är det vad vi behöver fokusera på.

Bli först att kommentera

Medlemsmöte !

Av , , Bli först att kommentera 20

Vi träffas torsdag den 22 november klockan 19.00 på oasen för att diskutera framtiden för Nordmalings bästa och för Fria Demokraternas arbete.

Du, som medlem, är oerhört viktig.

Utan Fria Demokraternas medlemmars idéer, tyckande och framtidstro får styrelsen ett tungt arbete de närmaste fyra åren. Vilka frågor ligger Dig närmast?  Hur skall vi gemensamt agera för att få våra frågor synliggjorda?

Vi kommer att ge en liten valanalys av årets val och hur vi som suttit i de olika utskotten ser de framtida utmaningarna.  Du får även en uppdatering om nuläget i vår kommun. Tillsammans, med alla våra resurser, ska vi göra skillnad.

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till en viktig uppstarts kväll.

 

Vi bjuder på fika och hembakat bröd.

Bli först att kommentera

Tack !

Av , , Bli först att kommentera 28

Fria demokraterna vill tacka för rösterna vi har fått i detta första val i kommunen.

Det är glädjande att vi lyckats så bra, i flera avseenden så har vi gjort en historisk resa, vi är stolta över det resultat som vi kan se med våra två mandat i kommunfullmäktige.

Nu stundar en tid av eftertanke. Hur övriga mandat kommer att fördelas får framtiden utvisa.  Dessa fyra år går mot sitt slut, och nya vindar kommer att blåsa, det är dock inte alltid som nya kvastar sopar bäst!

Tack för det förtroende som ni medborgare givet oss. Vi ska givetvis göra vad vi kan för att fortsätta göra skillnad.

Den politiska arenan får nya ansikten, och vi gamla kliver åt sidan, vi hoppas dock att det goda klimatet stannar!

 

Bli först att kommentera

Har du valt?

Av , , Bli först att kommentera 26

Det har knappast undgått någon att vi är inne i slutfasen av valet 2018.

Dagar och kvällar, många möten och många koppar kaffe, men nu är valdagen nära. Vi vill att du tänker tillbaka på de fyra år som gått och funderar på hur du tycker att det har varit både på den politiska arenan men även i media. Vi har gjort skillnad, vi har varit den medspelare som  Nordmalings medborgare förtjänar, vi har även varit initiativtagare till en mängd kommunpolitiska beslut, under året har vi förutom att vi sökt samförstånd kring en mängd beslut, lämnat in 8 motioner, där alla givetvis är förslag till förbättring för Nordmalings bästa.

Vår värdegrund är för oss fria demokrater den viktigaste och mest tongivande inom partiet. Vi har en stor tolerans och ser verkligen till våra medlemmars alla idéer och fångar upp dessa genom att lyssna, när vi har ett förslag till förbättring så driver vi dessa på ett samlat och politiskt korrekt tillvägagångssätt.

Gräv där du står, ett gammalt uttryck det stämmer in på oss Fria demokrater, vi verkar endast här lokalt, och självklart har det varit en tuff resa för oss, då vi inte har omfattas av något som helst ekonomiskt stöd från kommunen under denna valrörelse, men vi är en samling starka individer som verkligen vill sätta Nordmaling på kartan utifrån alla aspekter, och vi har lyckats bra. Det är inte så att utveckling, varken i verksamheten eller för den delen arbetsmiljön för vår personal bara ombesörjs från det parti som har majoritet, det krävs två för att dansa.

En organisation i balans och som samverkar över blockgränserna/partigränserna är något vi vill lyfta igen efter valet.

Det är inte genomförbart så som det är konstruerat i dag i Nordmaling. Att att oppositionen har så lite tid, att inte heller  kunna vara på plats i organisationen, är något  vi tidigt ifrågasatte, och har drivit under dessa fyra år. På alla sätt som är möjligt med samtliga kommunchefer och den politiska majoriteten. Denna fråga har inget att göra med vilka som sitter i majoritet kontra opposition, utan är för oss så är det ett av de mest grundläggande värderingarna att vi jobbar för ett blocköverskridande synsätt MEN för Nordmalings bästa.

Vi har svårt att se att en dag i veckan på distans är det bästa för kommunen

Är det någon som anser att denna lösning är det bästa för Nordmalings kommun?

Finns en vilja finns en väg, beslut går alltid att omförhandla även om de är tagna i kommunfullmäktige!

 

Vi bjuder på hembakt fika under lördagen, varmt välkommen :)

 

Bli först att kommentera

Din och min rättighet

Av , , Bli först att kommentera 23

Nu är det bara knappa 3 veckor kvar till valet 2018 den 9/9. Vi har alla som har rösträtt ett ansvar att använda vår röst. Som fritidspolitiker kan vi informera i ord och text, på telefon, personligt bokade möten, och vi kan träffas och mötas över en kopp kaffe, du är varmt välkommen till vår husbil mitt emot Handelsbanken från och med onsdag denna vecka.

 

Vi kan däremot inte ta ansvar för att du kommer, varken till oss eller något av de övriga partierna som du har möjlighet att rösta på i Nordmalings kommunval.

 

Många av oss Fria demokrater kan du träffa vid vår husbil fram till valet, onsdag, fredag och lördagar efter lunch. Här ska vi ge dig svar på dina frågor, stora som små, förklara vad vi vill och vad du kan förvänta dig av oss som står på den lokala listan till kommunfullmäktige i Nordmaling.

 

Så.. du som enskild medborgare gör din röst hörd, genom att gå och rösta den 9/9, något vi alla gemensamt önskar

Bli först att kommentera

Behöver förtydligas!

Av , , Bli först att kommentera 28

Fria demokraterna driver sin politik utifrån Nordmalings bästa.

När det gäller oppositionsrollen så var det bland de första som vi tryckte på och som vi ville förändra och styra upp. Det var för oss väldig märkligt att det i första hand inte fanns något kontor/arbetsplats för en så pass viktig roll, utifrån vårt perspektiv, här är första, märkliga ställningstagandet från majoriteten.

 

Den andra som vi fick höra inledningsvis av denna mandat period var att när det gäller graden av tjänstgörande oppositionsråd, så var detta en fråga som bara kan lyftas i samband med översynen när det gäller arvodesreglementet inför varje nymandatperiod, vilket vi även reagerat på och yrkade på en dubblering av arbetstiden för denna roll.

Varför då? För att inte hamna tillbaka i den så kallade sandlådan så krävs det samverkan mellan majoritet och opposition och då måste man kunna ”våga” göra detta i så stor grad som möjligt!

För oss så är detta en självklarhet.

 

Detta är möjligen ett av alla ”frön” som skulle vara en av anledningarna till den gungbräda som varit över en lång tid i Nordmalings kommun. Självklart så ska varje parti driva sin politik, men att alltid tänka långsiktiga och genomförbara långa beslut är i vår mening För Nordmalings bästa.

 

 

Lite omvärldsbevakning brukar alltid vara bra i dessa lägen:

Kommun Kontor i kommunhuset Tjänstgöringsgrad befolkning
Robertsfors Ja 50 % 6784
Vännäs Ja 50 % 8715
Hällefors Ja 50 % 7109
Berg Nej 40 % 7122
Mullsjö Ja 100 % 7328
Bli först att kommentera

Lugnet före stormen

Av , , Bli först att kommentera 22

Så har vi sommaren framför oss, med en mängd aktiviteter, både roliga, vilsamma och ibland krävande. Och efter sommaren och förhoppningsvis lite vila så har vi, höst och en fantastisk årstid, som för övrigt är min personliga favorit.  

Du kommer givetvis att kunna träffa oss på sommarmarknaden i juli, men du når mig alltid på min mail monica.jonsson@nordmaling.se eller på min mobil 070-224 39 29. 

Under hösten ska vi gå till val.  Vi fria demokrater kommer alltid att arbeta för Nordmalings kommuns bästa. Det är många frågor och funderingar att ta ställning till och ensam är inte alltid stark, vi har aldrig suttit i någons knä, och det är inte alltid som Du som medborgare kan läsa dig till vad vi påverkat.  

 Det är viktigare än någonsin att Du tar ditt ansvar och gör din röst hörd. Jag ber er alla att, hellre en gång för mycket än för lite, tänka på vart kommer nyheten ifrån och vilket syfte har den som sprider informationen. Det enda vi som gemene man kan räkna med är att vi kommer att få ta del av både ”fake news” och nyheter som är direkt falska. 

Det är lätt hänt att när vi blir överösta med information och inte längre orkar ta reda på fakta att vi då börjar ”lyssna” med hjärtat istället för huvudet.

Bli först att kommentera

Våra namn på valsedeln i september

Av , , Bli först att kommentera 27

Nu har årsmötet avverkats för 2017, i och med detta så fastställdes även vår lista inför valet i september. Vi ser fram emot en spännande höst, valet blir en spännande dag och kväll !

 1. Monica Jonsson
 2. Eleanor Bodel
 3. Tomas Johansson
 4. Lars Gustavsson
 5. Carine Ahlfeldt
 6. Ingegerd Jacobsson
 7. Lars-Olov Lindberg
 8. Morteza Rezai
 9. Inger Israelsson
 10. Maria Persson
 11. Anders Wallin
 12. Gunnar Karlsson
 13. Anna Ahlfeldt
 14. Birgitta Lundberg
 15. Ulf Andersson
 16. Christer Holm
 17. Sven Jonsson
 18. Ove Häggström
 19. Jimmy Sollander
 20. David Fridh
 21. Anders Gustavsson
Bli först att kommentera
Senaste inläggen
Senaste kommentarerna
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se
 • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.
augusti 2019
m ti o to f l s
« Feb    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031