Umeå fortsätter som Fairtrade City

Av , , Bli först att kommentera 9

Vi i Umeå kommun har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2013, förre året valdes jag till politiska representanter i den styrgrupp som jobbar med Fairtrade här i Umeå och det är med stolthet  att vårt arbete lett till att Umeå blivit omdiplomerad till Fairtrade City för 2017. Genom Fairtrade jobbar vi i Umeå med att stärka för en rättvis handel och etisk konsumtion samt till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom. Genom Fairtrade stärker vi arbetet för demokrati, jämställdhet och rättvisa.

Fairtrade-märkta produkter har skapat möjligheter till förändring. Genom att välja Fairtrade bidrar vi till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnads-villkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Fokus ligger på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och ekologisk produktion, genom Fairtrade kan vi stärka arbetet med att främja ekonomisk, social och miljömässiga utvecklingen, detta genom att via Fairtrade så kan odlare få tillgång till nya marknader och öka sin försäljning vilket leder till bättre försörjnings möjligheter och när odlare säljer varor som uppfyller Fairtrade certifiering få en bonus som är riktad mot att främja och stärka investeringar i lokalsamhälle och verksamheten, där man inom samhällen gemensamt kan utveckla till exempel hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen. Detta främjar också demokratiutvecklingen, ickediskriminering och jämställdhet. Fairtrade ser också till att man producerar hållbart och målet är att majoritet av varorna ska vara ekologiska, genom att utveckla en hållbar produktion stärker man den biologiska mångfald i området där man skyddar naturområden och genom att undvika skadliga bekämpningsmedel så skyddar man grund och ytvattnet.

Umeå kommun är en av ledarna och visar vägen för Fairtrade, detta är viktiga frågor för oss, dem resultat och framgångar vi haft är något vi ska vara riktigt stolta över. Under året så har vi också stärkt arbetet med en samordnade för att stärka arbetet och kunna aktivt ha en dialog med butiker, restauranger och caféer för att fortsätta öka utbudet av Fairtrade-produkter i Umeå. I Umeå finns det också just nu 49 registrerade arbetsplatser som är med i ”Fairtrade på jobbet”, vi hoppas nu kunna driva på denna positiva utveckling.

I Styrgruppen för Fairtrade här i Umeå finns det förutom representanter från kommunen också med från näringslivet och civilsamhället, detta tycker jag är bra då vi kan stärka arbetet utifrån fler vinklar och med en bred förankring och ett brett genomslag och handlingskraft. Det är för mig en ära och en bekräftelse på att vi som sitter i styrgruppen och alla andra engagerade utför ett utmärkt jobb. Jag vill tacka alla butiker, restauranger och caféer som säljer Fairtrade-produkter, samt konsumenterna som konsumerar det. Tillsammans bidrar vi till en hållbar utveckling, ett tack till Umeå kommun, Visit Umeå, Coop Nord, Svenska kyrkan, SAK-Socialt arbetskooperativ, ABF och Lärarförbundet som alla är med i styrgruppen, men också ett tack till alla eld-själar och till Fairtrade internationellt, tillsammans gör vi skillnad.

 

Bli först att kommentera

Vården i fokus

Av , , Bli först att kommentera 10

Vår röd-gröna regering satsar ytterligare på Västerbotten där ca 184 miljoner kommer att vara öron märkta vårt landsting. Vi röd-gröna gör långsiktiga investeringar på vården, dels så att vi stärker dem som jobbar inom vården men också att vi kan garantera en kvalitativ och bra vård för alla.

Jag tycker det är mycket viktigt med den investering regeringen gör på 2 miljarder på de anställda inom vården, personalen och kunskap är vårdens viktigaste resurs och det är viktigt att vi ska kunna ge dem rätt arbetsvillkor, bra löner och möjlighet till utveckling. Vår personal inom vård måste tas om hand om så att dem ska orka och vilja jobba, vi måste vända trenden och få tillbaka attraktiviteten inom vårdyrket.

Ytterligare satsningar som är välkomnat här i Västerbotten är på just barn och ungdoms psykiatrin , där vi länge haft problem med långa köer och personalbrist. Och som jag bloggat om tidigare görs stora satsningar inom förlossningsvården som under den senaste tiden varit under all kritik, inte kanske just vården i sig men det faktum att förlossningen och kvinnokliniken delat lokaler vilket inte varit hållbart för varken patienter eller personal.

Jag tror att en av de absolut viktigaste utmaningarna vi har inom vården är självklart att vi ska kunna erbjuda en förstklassig vård till alla med den senaste läkekunskaperna, där vården har högsta kvalitet och att alla får rätt vård snabbt. Men för att klara detta måste vi se till att få personal som vill jobba inom vården och att få personal att stanna inom vårdyrket.  Personal situationen måste stärkas ur alla perspektiv, vi måste värna och utveckla den kompetens som finns inom vården. Det är bra att regeringen satsar på att utöka utbildningsplatserna för läkarprogrammen, men jag ser gärna också att man riktar mer medel åt sjuksköterskor och undersköterskor.

Bli först att kommentera

Vi visar vägen för Sverige

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi röd-gröna presenterar en stark budget där vi visar att Sverige går bra med röd-grön politik, en politik som tar ansvar för individen, skolan, välfärden och klimatet. Vi gör långsiktiga satsningar på vården, stärker skolan och ger alla elever möjlighet till en jämställd och god utbildning. Vi lägger extra resurser inom psykisk ohälsa och förlossningsvården. Och vi stärker socialtjänsten med över 250miljoner.

Inom skolan satsar vi så fler skolar i behov får mer resurser, skolan ska kunna anställa fler, ha mindre klasser och en bättre kompetens utveckling för lärare och elever. Men vi satsar också på att ge elever rätt stöd hemma, vi investerar i att ge föräldrar de verktyg och självförtroende som kan behövas för att stötta barnen med sina läxor och andra skoluppgifter.

Vi stärker stödet till att bygga fler klimatsmarta hyresrätter och fler studentbostäder. Vi satsar på klimatbistånd, fossilfri infrastruktur, en hållbar industri och vi satsar som aldrig förr på klimatklivet. Vi gör det enklare för medborgare att göra klimatsmarta val i sin vardag.

Vi tar också ansvar för välfärden då vi röd-gröna tar ansvar och stärker vardagen för dem som behöver det som mest samt stärka samhällets resurser genom att bla:

* Höjt barnbidrag: 4,5 miljarder kronor (mdr)

* Sänkt pensionärsskatt: 4,4 mdr

* Höjda försvarsanslag: 2,7 mdr

* Höjda polisanslag: 2 mdr

* Bättre villkor för vårdpersonal 2 mdr

* Stöd för företag som anställer för första gången: 1,8 mdr

* Statligt stöd för jämlik skola: 1,6 mdr

* Avdragsrätt för fackavgift: 1,3 mdr

* Stöd till förlossningsvården: 1 mdr

* Patientmiljard för bättre tillgänglighet i vården: 1 mdr

* Vården får 4,7 miljarder i extra satsningar

* Klimatklivet förstärks och förlängs för att stimulera klimatarbetet på lokal och regional nivå. År  2018 uppgår förstärkningen till 800 miljoner kronor som till 2020 vuxit till 2,3 miljarder kronor.

* Industriklivet införs. Svensk industri får 300 miljoner kronor per år till 2040 i omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser.

* Bonus–malus-system för nya lätta fordon införs fr.o.m. den 1 juli 2018. Bonusen för fordon med nollutsläpp höjs från 40 000 till 60 000 kronor. För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. För en ny bil som släpper ut 150 gram koldioxid per km får köparen betala knappt 4 000 kronor extra i skatt per år. För 200 gram blir det drygt 8 000 kronor extra per år. Förslaget påverkar inte fordonsskatten för den befintliga fordonsflottan.

* Investeringsstödet för solceller förstärks och förlängs. Istället för 20 procent, får hushåll som sätter upp solceller på taket ett stöd med 30 procent av investeringskostnaden. Stödet ökas med 200 miljoner redan i år och 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Och vi satsar på mer vindkraft.

* 6 miljarder satsas extra för att bryta ojämlikheten i skolan, det är en unik satsning där staten går in och tar ansvar för att de skolor som har det tuffast kan få mest resurser.

För Umeås del blev det också en mycket framgångsrik dag och vi kan konstatera att förutom de nationella satsningarna som vi röd-gröna gör i budgeten så kommer 57 miljoner vara direkt öronmärkta till Umeå och de utmaningar och behov vi har inom välfärds verksamheterna förutom dessa kommer tar vi del av ytterligare 11miljoner till skolan och barn och ungas hälsa. Det finns ytterligare 49 miljoner som vi kan exklusivt få ta del av i sökbart stöd. Där vi redan också tilldelades 5 miljoner för extratjänster. 

Bli först att kommentera

Den grönaste budgeten någonsin

Av , , 1 kommentar 4

Regeringen har brutit år av underinvesteringar på klimat- och miljöområdet och redan budgetpropositionen för 2017 var den största klimat- och miljöbudgeten i svensk historia.

Det vi sa då var att investeringsnivån för miljöområdet hade ökat med 73 procent. Nu är vi uppe i 109 % nästa år. Klimat- och miljöbudgeten har mer än fördubblats! Till 2020 handlar det om att miljöbudgeten ökat med ungefär 185 procent sen vi tillträdde.

Klimatet är en av regeringens mest prioriterade frågor och regeringens arbete har verkligen satt fart på klimatomställningen i Sverige. I det klimatpaket på ungefär 5 miljarder kronor som publicerades den 4e september ingick bland annat satsningar på omställning i hela landet, till exempel laddstolpar och åtgärder för att minska processutsläppen från industrin.

Fossilfritt Sverige: Riksdagen beslutade i somras om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Det långsiktiga målet innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Nu fördubblar vi stödet till solel, inför ett bonus-malus- system för nya bilar införs, liksom flygskatt, och vi utökar stödet för att ladda elbilar, både hemma och längs vägarna. Vi avsätter också 350 miljoner till privatpersoners köp av elcyklar, mopeder och motorcyklar. På så sätt kommer stora grupper att kunna få enklare tillgång till eldrivna fordon och lättare kunna välja bort bilresor.

1 kommentar

Stor konstnärspolitisk satsning – paket för den fria konsten

Av , , Bli först att kommentera 4

Kulturministern presenterade i förra veckan ett mycket ambitiöst paket för den fria konsten. Regeringen satsar nu 115 miljoner kronor extra per år för att utveckla det fria kulturlivet. Musiker och kompositörer, bild- och formkonstnärer, författare, dansare och skådisar får bättre förutsättningar att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap. Utställare och arrangörer av scenkonst kommer ha större möjlighet att upplåta scener och utställningshallar åt den fria konsten. Bokförlag och kulturtidsskrifter får ökade möjligheter att syresätta det offentliga samtalet med nya kulturella och intellektuella perspektiv. Den fria konsten har en viktig funktion i varje fritt samhälle. Det är den fria konsten som bryter ny konstnärlig och intellektuell mark. Därför är en investering i den fria konsten en investering i samhället i stort.

Bli först att kommentera

Parkeringssituationen på NUS är ohållbar

Av , , Bli först att kommentera 10

Parkeringssituationen och framkomligheten vid NUS är ohållbar. Efter att ha läst i VK om föräldern som fick en p-bot då hen vid brist på parkeringar blev tvungen att fel parkera så att sonen skulle kunna få akut vård omgående. Är för mig helt ofattbart och tyvärr en bekräftelse om den ohållbara situation som råder. Jag var och tog mig en promenad runt ”akutområdet” och ”framsidan” av NUS och det som slog mig var att det är en stor begränsning gällande framkomligheten när man ska ta sig mot akuten, om man vid en akut situation ska ta sig till akuten, så är framkomligheten nu så begränsad att det kommer nog ske en allvarlig olycka när som helst.

Detta är en problematik som landstinget måste se över omgående, situationen idag är en säkerhetsrisk och en större olycka väntar runt hörnet. Jag tycker det är beklagligt att under ombyggnaderna så har inte sett över tillgängligheten vid akuten. Jag tycker också att man måste omgående se över trafiksituationen vid akuten, det känns ovärdigt att man ska behöva parkera ända borta vid hotell björken om man måste ta sig till akuten, sedan bör landstinget som uppdragsgivare ha ett samtal med Securitas om en fingertoppskänsla rörande parkeringen vid akuten.

Bli först att kommentera

Fler insatser för en jämlik kunskapsskola

Av , , Bli först att kommentera 4

Några av de ytterligare insatser regeringen gör för en jämlik skola innefattar satsningar på lovsimskola och språkinsatser för nyanlända. Trots att simkunnighet är en del av skolans läroplan kan inte alla elever som går ut högstadiet simma. För att säkerställa att alla elever ges förutsättningar att uppnå simkunnighet och kunskapskraven i idrott och hälsa föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 att ett stöd införs till huvudmän för att anordna lovsimskola för elever i årskurs 6–9

För att klara sin skolgång är goda kunskaper i svenska avgörande. Regeringen förlänger satsningen på utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan och stärker rätten till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever i åldern 13–16 år. Regeringen föreslår även att medel avsätts för genomförande av fler förslag från utredningen elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser.

Sammantaget omfattar de ytterligare insatserna för en jämlik kunskapsskola drygt 200 miljoner 2018.

Dessutom görs investeringar i ett kulturskolekliv. Det är angeläget att barn och unga i hela landet, oavsett bakgrund och uppväxtmiljö har tillgång till en inkluderande kulturskola. Idag är det dock brist på lärare som kan undervisa i kulturskolan. Satsningen innebär bl.a. att de lärosäten som redan erbjuder utbildningsvägar för kulturskolans lärare kan få möjligheter att göra ökade satsningar men också att lärosäten som har konstnärliga utbildningar stimuleras att även erbjuda pedagogiska konstnärliga utbildningar. Satsningarna för kulturskolan uppgår till 33 miljoner 2018.

 

 

Bli först att kommentera

Fler föräldrar ska kunna hjälpa sina barn med skolan

Av , , Bli först att kommentera 6

För att hjälpa barnen med skolarbetet ska en förälder inte behöva kunna lika mycket som läraren. Men alla föräldrar, oavsett livssituation, ska kunna känna sig delaktiga och stötta barnen med deras skolarbete. Det är viktigt för att alla barn ska få möjlighet att lära sig på samma villkor.

Därför satsar regeringen nu 50 miljoner kronor per år på att ge föräldrar de verktyg och det självförtroende som kan behövas för att uppmuntra och stötta barnen med sina läxor och andra skoluppgifter.

Bli först att kommentera

Största biståndsbudgeten någonsin   

Av , , Bli först att kommentera 6

Biståndet behövs nu mer än någonsin. Just nu pågår den mest omfattande humanitära krisen sedan FN bildades. Runt om i världen behöver 135 miljoner människor humanitär hjälp idag. Samtidigt ser vi hur klimatförändringarna drabbar de fattigaste i form av torka, översvämningar och fler naturkatastrofer. Förtrycket mot kvinnor och flickor fortsätter, och utrymmet för mänskliga rättigheter och demokrati krymper på många håll.

I lördags  presenterade regeringen den största biståndsbudgeten någonsin för Sverige. Biståndsramen höjs med 500 miljoner kronor med syfte att öka biståndets andel av bruttonationalinkomsten (BNI) från 0,99 procent till 1 procent. Samtidigt beräknas de avräkningsbara kostnaderna 2018 för asylmottagande minska från 8,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2017 till 2,8 miljarder kronor, vilket innebär den lägsta andelen av biståndsramen på tio år.

Den ökade budgeten, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, kommer att kunna användas för att möta några av vår tids största globala utmaningar:

Den humanitära krisen. Det handlar om akut nödhjälp för världens mest utsatta människor i form av rent vatten, mat, mediciner, tält och andra förnödenheter. Dels ökas stödet till Sidas humanitära arbete, och dels ökas kärnstödet till viktiga internationella organisationer som UNHCR, WFP och UNRWA. Särskilt fokus läggs på kvinnors och flickors situation och SRHR.

Bistånd till samarbetsländerna. Stöd bland annat till länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation med en mycket bräcklig stat, långvariga flyktingsituationer, och där många nationella institutioner lider av svag kapacitet.

Multilateralt bistånd. Ökat stöd till organisationer som jobbar med fattigdomsbekämpning. Insatser som ger förnybar energi, energieffektivisering, och klimatanpassat jordbruk. Starkt fokus på jämställdhet och SRHR, bland annat genom ökade stöd till organisationer som UNAIDS, UNFPA och UNICEF.

Hållbar utveckling. Insatser för att stärka ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Nya strategier för global hållbarhet, hållbar fred och miljö och hav. När jämställdheten ökar så minskar fattigdomen. De senaste åren har inneburit bakslag för det globala arbetet för kvinnors rättigheter, inte minst vad gäller SRHR.

Hållbar fred, mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer. Utan fred blir det ingen utveckling. Därför ökas stödet till freds- och statsbyggande med fokus stater i konflikt- eller postkonfliktsituation, samt stödet för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter, som är på tillbakagång på många håll i världen.

Forskning, kapacitetsutveckling för stöd till Agenda 2030 och civilsamhället. Civilsamhället spelar en avgörande roll i utvecklingssamarbetet, inte minst i länder där ett stat-till-stat-samarbete inte är möjligt. Här finns också en särskild satsning på kapacitetsutveckling och arbetet med Agenda 2030, samt ökade resurser till forskningssamarbete.

Därutöver görs andra satsningar såsom kapitaltillskott till Swedfund och multilaterala utvecklingsbanker och fonder.

 

Bli först att kommentera

Det är i Norr-Västerbotten det händer.

Av , , Bli först att kommentera 3

I veckan som kommer kör SEEs hållbarhetsvecka för Västerbotten igång, en vecka med hållbarhet och klimatet i fokus. Där kommer det finns en bred och stor samverkansplattform för kommuner, landsting, företag och olika myndigheter. Vi måste tillsammans utveckla och stärka arbetet med att nå klimatmålen och att bli mer ekonomiska, sociala och ekologiskt hållbara. Jag tror personligen att det är just samverkan som kommer vara en av nyckelfaktorerna till att ro i hamn klimat och hållbarhetsarbetet.

Det är mycket som är på gång i Norr-Västerbotten och det är riktigt kul att vår region är ledande och kan göra ett starkt avtryck i hållbarhetsarbetet, vi visar innovation och framtidslösningar inte bara inom klimat och miljö men också folkhälsan och en effektivare resursfördelning och användning. Det är mycket glädjande att vi har många hållbara företagare och företag med innovativa lösningar inför framtidens utmaningar. Jag är också riktigt glad över att vi i vår region skapar förutsättningar och skapar en bred förståelse hos våra hushåll att ta ett större klimatansvar genom olika projekt som exempelvis Hope projektet.

Vi i Norr-Västerbotten har också våra egna unika utmaningar inom klimatomställningen, allt från avstånd till geografiska utmaningar, men ändå visar vi att vi kan, vi ser hur vi inom länet bygger mer hållbart med trä och hur vi bygger vidare ut fossilfria infrastruktursatsningar. Vi värnar och stärker natur-biosfärs områden.

Genom Agenda2030 så har FN tagit fram 17 mål för en hållbar utveckling där vi bekämpar fattigdom och hunger, främjar demokrati och rättvisa samt att vi ska kunna leva inom våra resurser och leva klimatsmart och hållbart. Och vi i Norr-Västerbotten är en del av detta arbete, så att alla delar av samhället gör hållbara val.

SEEs hållbarhetsvecka är något jag starkt rekommenderar, en plats för samverkan och utveckling, där vi genom utbyte av erfarenheter och kunskap kan stärka varandra, där vi genom innovation och nytänkt stärker varandra i resan mot ett hållbart samhälle.

 

Bli först att kommentera