Bra kollektivtrafikstrategi för Umeå kan vässas ytterligare

En strategi för Umeås kollektivtrafik klubbas inom kort. Förslaget är välgjort och innehåller många positiva förslag. I den uppdaterade versionen har några ändringar gjorts i linje med Miljöpartiets synpunkter, men det finns fortfarande saker som kan förbättras.

Miljöpartiets uppmaning att skärpa kollektivtrafikstrategins koppling till globala miljöfrågor har fått gehör i den uppdaterade versionen. Miljöpartiet har också efterfrågat fri övergång till lokalbussarna i anlutning till resa med länstrafiken -något som den nya kolletkivtrafikstrategin öppnar upp för, och som kan innebära en betydande kosntadsminskning och ett ökat incitament för boende på landsbygden att åka kollektivt.

Miljöpartiet har följande synpunkter på kollektivtrafikstrategin:

- Ett kommunalt återtagande av kollektivtrafiken bör utredas. En utredning om kommunalt övertagande av stadstrafiken bör tillsättas. Ett kommunalt ägande möjliggör stora, långsiktiga satsningar. Det blir lättare att samordna och genomföra beslut och reformer om kollektivtrafiken är kommunalt ägd. För de anställda skulle det innebära en tryggare anställning där de slipper byta arbetsgivare vart fjärde år. Kommunalt ägande ger ökad insyn och det blir tydligt för medborgarna vart ansvaret ligger.

- Daniel Naezéns gata vid NUS bör stängas för biltrafik. Blandad trafik på busshållplatsen innebär en ökad trafikfara. Kring sjukhusområdet rör sig människor som kan vara påverkade av mediciner eller stressade över ett sjukhusbesök och inte hittar i staden. Bussförare som står på båda sidor av bussen och lastar på och av bagage hamnar i en desto mer utsatt situation ju högre trafiken är.

-  Maxavstånd till hållplatser på stomlinjerna bör sänkas till 250 m istället för 500 m. Det är viktigt att kollektivtrafiken är lättillgänglig. 500 meter motsvarar ungefär avståndet mellan Vasaplan och Västra Esplananden, och är ett långt avstånd för en person med t ex rullator eller rullstol. Att ta bort adminsitrationen på bussarna och ge kollektivtrafiken företräde i trafiken är åtgärder som har större betydelse för restiden än antalet stopp.

-  Tillgänglighetsfrågorna bör lyftas fram tydligare. t ex avseende utformning och förekomst av rullstols-/barnvagnplatser och ramper på bussarna och andra åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

Ambitionen bör vara att det ska gå att ta med cykel på bussen i framtiden. Samverkan med andra kollektiva färdmedel bör utvecklas ytterligare. Det skulle förlänga kollektivtrafikens räckvidd ytterligare och kunna locka dem vars destination ligger längre bort än gångavstånd.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>