”Vi rustar Norrland starkt”

Här kommer en replik på debattartikel från Edward riedl  ”Fäll den Norrlandsfientliga regeringen” som var på VK.
Desperationen hos Moderaterna blir mer och mer tydlig, man välkomnar samarbete med SD, man vill begränsa människors rörelsefrihet och yttrandefrihet. Man vill begränsa medias fri utrymme. Hand i hand med dessa utspel som visar på en tydlig desperation så flyr samtidigt väljarna. Desperationen har lett till att man tänker kortsiktigt och tyvärr har Moderaternas politik blivit kortsiktig, kortsiktig och ej ansvarstagande. Moderaterna tar ej ansvar för framtiden, för människan för klimatet eller för samhället.
Lokala Moderaterna slår sig om bröstet om hur man värnar om inlandet, man vill satsa på skola och omsorg, man kallar den röd-gröna regeringen för Norrlands fientlig, men samtidigt vill man sänka skatter och samtidigt försämrar villkoren för dem mest utsatta i samhället, man blundar för hur samhällsstrukturer påverkar folkhälsan. Moderaterna blundar för hur deras politik ökar klyftorna i samhället och utanförskapet. Sedan Alliansen tog makten 2006 har klyftorna mellan landsbygden och storstäderna ökat, nerrustningen av landsbygden har inte varit så tydlig som under Moderaternas styre. Stora delar av moderaternas skattesänkning kom på bekostnad av landsbygden. Moderaterna har haft ansvaret för landsbygden i åtta år och resultatet är en utveckling åt fel håll, man har negligerat bredbandsutbyggnaden, järnvägsunderhållet samt att vidare utveckla infrastrukturen för ett levande inland. Under Moderaternas styre har över 14000 statliga jobb försvunnit från landsbygden.
Moderaterna kallar den röd-gröna regeringen för Norrlands fientlig. Vi menar på att moderaternas kortsiktiga politik där man vägrar ta ansvar för framtiden är Norrlands fientlig.
Vi i Miljöpartiet Umeå vill att det ska vara möjligt att transportera sig på landsbygden även i framtiden. Bensin priset idag ger utrymme för att kunna höja skatten, trotts höjd bensin skatt kostar en liter bensin mindre än under Moderaternas styre. Detta ger oss utrymme att investera, vi måste utveckla en hållbar infrastruktur för tåg och buss där det ska vara enkelt och snabbt att resa, vi vill bygga ut de förnybara bränslena och underlätta för ett fossilfritt resande. Vi måste satsa på att främja utvecklingen av förnybara drivmedel.
Det ska vara enkelt och tillgängligt att bo kvar på landsbygden. Priset på olja kommer bara att stiga samtidigt som klimatpåverkan kommer bli allt mer tydlig. Men med sin kortsiktiga poltik har inte moderaterna en plan för att ta landsbygden ur oljeberoendet, vad har moderaterna för plan när råvarupriset ligger på det tre dubbla? Jo ingen och moderaterna lämnar klimatet och landsbygden i sticket.
Lastbilstrafiken måste utvecklas och betala för sina miljökostnader. Vi i Miljöpartiet Umeå vill att långväga godstransporter ska flytta från lastbil till tåg och båt. Det ger mindre utsläpp, färre olyckor och minskad trängsel och slitage på vägarna. Vi måste även utveckla förutsättningarna för att få lastbils transporter fossilfria, vi måste utveckla de förnybara drivmedlen och göra omställningen enkel och smärtfri för lastbils industrin.
Vi i Miljöpartiet Umeå vill att lastbilsskatten är utformad så att den inte ska drabba företag i exempelvis Norrlands inland, där det inte finns några alternativ till lastbilstransporter. Skatten ska vara högre i tätorter där det finns tillgång till alternativa transportsätt som tåg eller sjöfart, men lägre utanför tätorter och glesbygd utan alternativa transportmöjligheter.
Lastbilsskatten kommer kunna finansiera satsningar på tåg och sjöfart, så att svenska företag kan transportera sitt gods på ett snabbare, billigare och miljövänligare sätt.
För oss i Norrland kommer detta ge oss möjlighet att kunna utveckla en infrastruktur som kan bla samman länkas med Norrbotnia banan där vi klimatsmart och enkelt kan transportera gods.
Vi i Miljöpartiet Umeå vill att flygtrafiken ska betala för sina klimatutsläpp. I dag är flyget befriat från koldioxidskatt. Enligt oss i Miljöpartiet bör alla sektorer i samhället bidra till att minska klimatbeslastningen. Men för oss i Norra Sverige är vi beroende av flyget, flyget bidrar till tillväxten och jobben för oss. Flyget sammankopplar oss med resten av Sverige. För oss i Miljöpartiet Umeå måste en eventuell flygskatt differentieras, vi kan inte dra en rak linje över alla regioner i landet utan vi måste ta hänsyn till varje regions förutsättningar. En flygskatt ska ej belasta oss i Norrland. Vi i Miljöpartiet Umeå ser även hur man ska primera skattelättnader för flyg som använder förnybara drivmedel som ex biobränsle. Flygskatten bör användas för att få fler miljövänliga flygplatser och driva fram forskningen och satsningar inom förnybara drivmedel inom flygindustrin.
Det är moderaternas kortsiktiga politik som är Norrlands fientlig, inte bara för oss i Norrland utan hela Sverige. Vi röd-gröna tar ansvar för framtiden och människan.

Nasser Mosleh
Gruppledare för MP i Umeå

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>