Förslag – att kötid i vissa fall kan komma att ersättas med lottning!

Den 20 april tog regeringen emot skolkommissionen. Skolkommissionen har tagit ett helhetsgrepp om den svenska skolans utveckling och har lämnat en rad viktiga förslag för att stärka svensk skola och göra den mer jämlik. Gustav Fridolin har gjort en intervju med DN som publicerades under torsdags- kvällen, intervjun handlar om hur Gustav Fridolin tar vidare Skolkommissionens förslag. I intervjun klargör Gustav att regeringen står bakom skolkommissionens helhet och dess viktiga reformering av skolsystemet i syfte att komma tillrätta med ojämlikheten i skolan.

Intervjun handlar till stor del om det av Skolkommissionen föreslagna resursfördelningssystemet, ett förslag på ett socioekonomiskt bidrag till kommuner om 6 miljarder kronor per år, som kommer att vara prioriterat för Miljöpartiet att få på plats och genomföra. För Miljöpartiet är målet en jämlik skola där alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett vilka hemförhållanden de kommer från.

Redan innan regeringen formellt hade tagit emot utredningen började oppositionen på ett mycket onyanserat sätt kritisera ett av utredningens förslag – att kötid i vissa fall kan komma att ersättas med lottning. Detta förslag har därefter tyvärr till viss del överskuggat debatten om Skolkommissionens andra viktiga förslag och dess helhet. Gustav konstaterar i intervjun att det inte finns parlamentariskt stöd för lottning såsom det är utformat i kommissionens förslag idag och att regeringen därmed inte kommer att gå vidare med förslaget. Samtidigt tydliggör Gustav att regeringen fortsatt delar den problembild som skolkommissionen vill komma åt med förslaget: Skolsegregationen är ett problem och vi måste hitta alternativ till kötid, men det finns fler alternativ än lottning. Regeringen har skickat ut skolkommissionen på remiss och ser fram emot remissvaren och hoppas att det kommer konstruktiva svar i dem.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>