Förbud mot privat användning av kemiska växtskyddsmedel samt uppdatering om glyfosat

För att skydda människors hälsa och miljön påbörjar regeringen nu ett arbete med ett förbud mot privat användning av kemiska växtskyddsmedel. Samtidigt meddelar regeringen att den lutar sig mot den europeiska kemikaliemyndighetens bedömning om glyfosat i de kommande EU-diskussionerna om växtskyddsmedlet.

Kemiska växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter mot ogräs och skadedjur. Användning av kemiska växtskyddsmedel kan innebära risker för människors hälsa och miljön, särskilt när det används på ett oförsiktigt sätt. Det finns risk att grund- och ytvatten förorenas  och även att pollinerande insekter som bin och humlor skadas. Därför är det viktigt att de används på rätt sätt.

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel är noggrant reglerad. Exempelvis har lantbrukare särskild utbildning för att handskas med ämnena. Men när det gäller den privata användningen är situationen annorlunda. Oaktsam användning kan även utsätta barn för de farliga ämnen som finns i medlen. För att minska riskerna vill regeringen förbjuda privat användning av kemiska växtskyddsmedel och påbörjar nu ett arbete med frågan.

Det är också viktigt att yrkesanvändningen av växtskyddsmedel sker med hänsyn till hälsa och miljö. Därför lutar sig Sverige mot expertmyndigheternas slutsatser. Under hösten kommer EU:s medlemsländer att ta ställning till ett förslag från EU-kommissionen om ett förnyat godkännande för glyfosat – ett av de mest använda växtskyddsmedlen i världen.

Den europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) har noga granskat alla tillgängliga studier om glyfosat och kommit till slutsatsen att det inte finns grund för att klassificera glyfosat som cancerframkallande. Miljöpartiet anser att Echa måste bli mer transparenta, bland annat med att redovisa sina källor, vilket också är en fråga Miljöpartiet arbetar med i Europaparlamentet. Samtidigt är Echa den centrala expertmyndigheten för EU:s kemikaliearbete, och regeringen ställer sig i vanlig ordning bakom deras slutsats. Utifrån detta anser också regeringen att kommissionens förslag om glyfosat är väl avvägt.

Sverige anser att den yrkesmässiga användningen av glyfosat ska vara noga kontrollerad och arbetar för skarpa villkor. Ett förnyat godkännande på EU-nivå och ett svenskt användningsförbud för kemiska växtskyddsmedel för privat bruk skulle innebära att glyfosatprodukter endast skulle kunna användas yrkesmässigt i Sverige.

2 kommentarer

  1. Olle

    Detta är bra ,varför ska hobbyodlarna använda detta.Sen är jag lite skeptisk till allt växtgift eftersom jag är biodlare och funderar vad bina drar hem till kupan. Vad värre är för framtiden för våra pollinerare är GMO odlade områden, var på besök i ett jordbrukstätt område i USA där de hade varit Biodlare men detta gick inte längre för Bina överlevde inte längre.Deras trädgårdsodling får de numer pollinera för hand. Detta om något är alarmerande men här vågar sig inte politikerna på dessa multinationella företag .Även råttor var missbildade sedan odling av GMO grödor infördes i området om detta beror på gifterna som sprids i området eller GMO grödorna vet nog ingen. GMO grödorna är särskilt framtagna och patenterade för att ingå i ett odlingssystem med hög avkastning samt tålighet för växtgifter. De som tror att dessa grödor är bra för mänskligheten är ute och simmar ,och ingen politiker vid sina sinnens fulla bruk kan godkänna dessa grödor. Men som alltid godkänns vansinnigheter när vinsterna är höga för beslutsfattare.

  2. Björn

    VäxtSKYDDSmedel, redan namnet säger en del. Dessa medel DÖDAR växter, djur och människor. Punkt. Kalla det för vad det är – GIFTER som är till för att DÖDA.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>