Låt byggandet i Umeå fortsätta!

Jag har fått den här debattartikeln publicerad i IVF om byggandet i Umeå. Här kan ni läsa om det.:

En av de största utmaningar som alla kommuner i Sverige har idag är bostadsbristen. Detta blir också extra påtagligt för en tillväxtkommun som Umeå. Det är många som vill bo och verka i Umeå och vi måste kunna skapa fler bostäder och lokaler.

Det är också viktigt att vi bygger hållbart för framtiden men också skapar mångfald på bostadsmarknaden där vi har en blandning av olika boendeformer och där bostadsmarknaden är öppen och tillgänglig alla. Att kunna bo centralt ska inte avgöras av storleken på din plånbok. Under denna mandatperiod har vi röd-gröna sett till att byggandet tagit fart igen. Inte sedan miljonprogrammens dagar har vi sett rekordnivåer inom bostadsbyggandet som nu. 2015 påbörjades ca 50 000 bostäder, 2016 ca 67 000 och i år ser det ut att bli uppåt 72 000 lägenheter.

Samtidigt som vi ser hur antalet kommuner som uppger att man har underskott på bostäder fortsätter öka så ökar behovet av bostäder parallellt som befolkningstillväxten är hög. Därför är det viktigt att vi fortsätter att bygga.

Förutom att bygga nytt är det också de bostäder som redan finns viktiga att se över. Till exempel med energieffektiviseringar, renoveringar, men också utforska nya samverkansmöjlighet och skapa möjligheter för olika verksamheter och boendeformer att befinna sig på samma yta. Regeringen har som mål att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga. För att klara detta satsar regeringen sex miljarder kronor årligen på bostäder.
Satsningen innebär bland annat att kommuner får stöd att planera för fler bostäder. Regeringen har också tillskjutit investeringsstöd som ska gå till fler små, klimatsmarta och billiga hyresrätter så det byggs mer för människor med vanliga inkomster.
Samtidigt så tillför regeringen stöd för att effektivisera upprustningen av hyresrätter i områden med socioekonomiska utmaningar.

Totalt 1 miljard kronor går till renovering och upprustning av hyresbostäder samt upprustning av utemiljöerna runt dem.
Det är viktigt att alla ska kunna få ta del av en kvalitativ boendeform på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt och utan att hyran blir orimligt hög efter upprustningar.

Vi har nu ett momentum i bostadsbyggandet och det är viktigt att vi inte låter detta avta. Vi inom kommunerna måste se till att skapa förutsättningar för att bostadsbyggandet håller samma tempo. Det är även viktigt att regeringen satsar för att fortsätta stimulera denna process.
Under sommaren 2016 antog regeringen en arbetsordning om 22 steg för fler bostäder där man ser över förenklingar inom plan och bygglagen där vi måste få en effektivare process. Man vill förenkla tillgången till statliga fastigheter och mark för bostadsbyggande.
En översyn av bygg- och konstruktionsregler men också av regler som gör det svårare, långsammare eller dyrare än nödvändigt att bygga.

I Umeå måste vi bygga ca 5000 bostäder för att komma i balans med bostadsbristen och bostadsbyggandet i Umeå har tagit stor del av de åtgärder som regeringen presenterat. I fjol byggdes 1301 färdiga lägenheter i Umeå och vi i S och MP har gett i uppdrag till stadsdirektören att öka kvoten till 2000 nybyggda lägenheter per år.
Vi har också varit duktiga med att hitta nya lösningar och samverkansmöjligheter.

Nasser Mosleh (MP)
gruppledare Umeå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>