Ny lag om bostadsanpassningsbidrag.

Nu har regeringen skickat vidare ett förslag om ny lag gällande bostadsanpassningsbidrag för dem som behöver anpassa sin bostad på grund av funktionsnedsättning. Det är högtid att vi ser över lagstiftningen inom detta område, idag är lagen utformad på ett sätt som många gånger får en negativ effekt samt skapar en ”missmash” mellan kommun och staten. Den nya lagen ska utformas så att individen och dess behov ska vara i centrum samt att den nya lagen ska vara mer förutsägbar än innan vilket är välkommet då tolkningsmöjligheterna blir tydligare och mer konkreta.

En viktig ändring i lagen blir att den ska vara bostadsneutral, så oavsett om man äger bostaden eller bara har en nyttjanderätt så det kommer nu alltid vara den funktionsnedsatta som kommer vara sökande. Detta kommer ge sökande mer full delaktighet och ge mer trygghet i vardagen då man mer kan förutse beslutsprocessen. Jag hoppas att den nya lagen kommer få den förtydligande effekt och förenkla kommunens handläggning och med detta ska kommuner kunna utnyttja sina resurser bättre. Jag hoppas att med lagen kommer också effektiviseringar inom processen där vi tex en huvudman inom LSS och rikta stärkta resurser mot denne. Med den nya lagstiftningen kommer vi kunna få en bättre likvärdighet och rättssäkerhet. Jag hoppas att det nu kommer bli enklare att kunna säkra insatser som främjar jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet för den med funktionshinder.

Jag hoppas också att den nya lagen ger oss ett regelverk sam är mindre komplicerade och öppnar för tydligare och för den sökande positiva tolkningsmöjligheter, särskilt när det gäller assistansersättningen och LSS.

Jag förvänta mig att den nya lagen ska kunna ge oss kommuner ytterligare verktyg och resurser så att vi ska kunna hantera de utmaningar vi står inför och förenkla och ge ett mer tydligt regelverk till som med tex LSS.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>