Eldsjälar en viktig del av samhällsbygget

Av , , Bli först att kommentera 4
I Umeå har vi många eldsjälar som som har en brinnande entusiasm inom olika föreningar och jobbar med olika frågor. Dessa eldsjälar engagerar sig ofta ideellt för sin förening eller för en egen sak och anser att något är såpass viktigt att det är värt att lägga ner sin tid och sitt liv för att förbättra eller arbeta med det. Jag beundrar verkligen dessa eldsjälar, det är detta engagemang som har en avgörande stötteroll i samhället. Det är ofta dessa eldsjälars drivkraft som stöttar individer i behov, stöttar unga och driver föreningar framåt.
En av dessa eldsjälar är Yousef Boukhris som finns på Ersängsskolan, hen är en av initiativ taggarna till det projekt som pågår nu i veckan, en tema vecka för värdegrunder ”- Vi är så bra tillsammans”. Målet är att tala värdegrunder och motverka mobbing och negativa normer och strukturer, att våga stå upp för varandra. I samband med rörelsen #metoo tycker jag att sådana initiativ som detta är viktigare än någonsin, att vi lär våra unga vad som är rätt och inte, hur man ska agera mot varandra. Ersängsskolan har haft en historik där man upplevt miljön som lite bråkig men efter insatser från eldsjälar som Yousef så har man funnit stabilitet och en trygg samvaro.
Yousef är också ledare på en förening här i stan som jobbar med ungdomar och idrott, man har också genom idrott suddat ut socioekonomiska gränser och genomfört ett riktigt omfattande integrations arbete för nyanlända. Man har helt enkelt skapat en öppen och trygg plattform. En plats för gemenskap och förståelse.
Många av dessa eldsjälar jobbar inom föreningar som har knappa resurser och inte alltid har större idrottsliga eller mediala framgångar som lockar sponsorer. Jag tycker det är viktigt att stödja dessa, det är oftast dessa föreningar som har de viktigaste framgångarna, att hjälpa och skapa ett bättre samhälle för alla. Jag hoppas att vi inom Umeå kommun i framtiden även ska kunna stötta dessa föreningar så att alla underbara eldsjälar ska kunna göra vårt samhälle bättre.
Bli först att kommentera

Från hashtag till handling.

Av , , 1 kommentar 5

Den effekt #metoo har haft en revolutionerande effekt på samhället och det är bra att se hur fler och fler initiativ blommar upp ur detta, som exempelvis #tystnadtagning. Miljoner kvinnor har kunnat äntligen få sin röst hörda och modet att säga ifrån och det har bildats en ny styrka för att bryta ner de utgamla normer och gubb-kultur som systematiskt kränker kvinnor.

Det är viktigt att vi tillsammans ser till att rörelsen inte stannar här, det räcker inte med att några kändisar får stå till svars för sina handlingar. Utan vi måste jobba med detta på alla samhällsnivåer, dessa övergrepp och trakasserier får ska aldrig mer få begås och de som utsätter någon för detta ska få stå till svars för sina handlingar. Ingen har längre en ursäkt om att vi inget vet eller kunna rättfärdiga att vi blundar för det som händer runt om oss. Ingen kan längre säga att man inte vågar göra något.

Samtidigt som #metoo rörelsen har varit en känslomässig överväldigande väckarklocka, där man fått höra om saker man inte ens kan föreställa sig så måste jag tacka alla som synliggör förtrycket, normer och strukturer som finns. Till alla som ger oss modet att våga säga ifrån. Det är allas vårt ansvar att hålla rörelsen igång och få en förändring.

1 kommentar

Umeå satsar på hållbarhet via Green Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Genom Green Umeå så har Umeå kommun bidragit med att stödja olika föreningar som jobbar med hållbar utveckling och för en bättre miljö. Green Umeå skapar en plattform för företag, organisationer och privatpersoner där man kan stärka olika projekt som har en grönare framtid som mål. Ett av de verktyg som Green Umeå jobbar med är miljöskjutsar. Miljöskjutsarna ska stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.

Ett av kriterierna för att kvalificera för en miljöskjuts är att ha sitt projekt kopplat till de 17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen samt att man kan också via projektet utvecklar samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt kring hållbarhetsfrågor. Samt att projektet ska ha en anknytning och genomföras helt eller delvis i Umeå.

Nu har Green Umeå delat ut fyra miljöskjutsar till fyra olika föreningar som driver den hållbara utvecklingen framåt, detta kommer stärka dessa föreningars arbete och ge dem möjlighet att satsa vidare på sina satsningar. Genom miljöskjutsen har Umeå Cykel junta möjlighet att klara lokalkostnad, verkstadsinventarier, kursmaterial samt marknadsföring. Föreningen Verkligheten kan nu köpa in el-cykel och cykel släp som ska göra frakten av konstmaterial fossilfri. Umeå Hackerspace kan nu skaffa en 3D-skrivare som ska förlänga livslängden på gammal teknik och hushållsartiklar. Föreningen Kultur och människa får bidrag till festivalen Kullar & Klang med tema mat och klimat.

Det är viktigt att vi från Umeå kommun kan fortsätta stödja genomsatsningar som Green Umeå, man ska inte glömma att det är oftast inom de föreningslivet och det ideella arbetet som idéerna, viljan, engagemang och kunskap finns för en hållbar utveckling.

Bli först att kommentera

Vi måste lyfta varandra för att klara klimatomställningen

Av , , 1 kommentar 5
Just nu befinner sig världens ledare i Bonn för att dra upp riktlinjer för hur Parisavtalets mål ska uppfyllas. En viktig del av detta är också hur man stärka och finansiera klimatåtgärder i utvecklingsländer. Om vi ska klara tvågradersmålet så måste världen gemensamt agera och visa resultat och detta är något som måste ske på alla nivåer inom organisationer och samhället. Det är viktigt att Sverige är en av dem som visar ledarskap i klimatfrågan och i Parisavtalet har man tagit fram åtaganden som innebär att stöded behöver skalas upp.
Sverige bidrar redan stort till klimatåtgärder utomlands och är största givare per person till flera klimatrelaterade fonder, exempelvis den gröna klimatfonden, anpassningsfonden och globala miljöfaciliteten. Genom detta kan vi stärka resurser för att konkret ta fram åtgärder för att minska utsläpp och anpassa samhällen till ett förändrat klimat.
Genom direktiven i Parisavtalet har regeringen ökat ambitionen och presenterar nu ytterligare medel för att förstärka arbetet med anpassning och stöd till de minst utvecklade länderna. Klimat förändringarna har oftast mest förödande effekter i de regioner som omfattar utvecklingsländer och många av dessa områden hinner inte återhämta sig innan nästa katastrof inträffar då det saknas resurser och kunskap. runt om hela världen. Det är viktigt att alla industriländer ökar sitt stöd för att leva upp till Parisavtalet och så att vi gemensamt kan uppfylla dess mål. Det känns bra att Sveriges regering tar ansvar och presenterar nu ytterligare finansiering och visar ledarskap i klimatfrågan.
1 kommentar

Klimatomställningen måste ske på alla nivåer

Av , , 1 kommentar 3
ökning av växthusgaser och oförmåga till att i enighet ansluta bakom parisavtalet, har resulterat i att man nu måste sätta målen högre än det som Parisavtalet säger.
Utifrån agenda 2030 så har man sätt upp mål att till 2030 fått en så kraftig minskning av växthusgaserna för att nå tvågraders målet. Förra året låg utsläppen på 51,9 gigaton, med den världspolitik som förs nu så kommer utsläppen att öka till 58,9 gigaton istället för att minska. Med de löften som världens länder givit i samband med Parisavtalet bedöms utsläppen vara 52, 8 gigaton år 2030, alltså en svag ökning jämfört med dagens nivå.
För att världen ska nå tvågradersmålet behöver utsläppen år 2030 vara nere på 41,8 gigaton, vilket motsvarar en minskning av utsläppen med 19 procent. Missar vi detta så menar ledande experter att det blir nästintill omöjligt att nå tvågraders målet och  klimat katastrofen kommer komma som ett brev på posten. För att klimatmålen ska kunna nås behöver ländernas klimatlöften enligt Parisavtalet skärpas senast 2020. Men ännu viktigare är att utvecklingen går åt rätt och att alla länder tar sitt ansvar. Arbetet med att klara av klimatomställningen är dock inte något som bara ska ske bland världens länder, vi måste dagligen jobba med detta inom näringslivet, regional och lokalnivå. Så samtidigt som Sverige visar ledarskap inom klimatarbetet i världen så är det viktigt att vi implementerar en ansvarsfull klimatpolitik i våra kommuner och dess verksamheter. Vi måste börja agera inom alla nivåer.
1 kommentar

Gårdagens glädje blev en oLustig känsla.

Av , , 4 kommentarer 4

Det blev en stor glädje igår när fotbollslandslaget kvalade in till VM. Men den glädjen dämpades mer och mer efter det utbrott som en spelare fick innan avspark då hen skrek kvinnoförtryckande könsord.

Samma glädje fortsatte att dämpas mer och mer efter matchen då jag insåg att det inte verkar som att detta var en stor grej. VM är säkrat så skitsamma? Visst jag håller till hundra med om att bua under ett annat lands nationalsång är fel, respektlöst och ovärdig. Men händelsen rättfärdigar på inget sätt handlingen.

Genom kampanjen #metoo har det kommit fram hur trakasserier och övergrepp genom syrat hela samhällsstrukturen i både större och mindre sammanhang. En av effekterna av #metoo blev att tystnadskulturen bröts och många tjejer och kvinnor äntligen våga tala ut och nedbrytningen av gamla normer och grabb-kulturen fick tusentals, miljontals nya röster. Världen fick sig en riktigt käftsmäll och det blev mer tydligt än någonsin att objektifieringen och förtryck av kvinnor måste få ett slut nu

Den bristen av reaktioner efter fotbollsspelarens utspel igår får mig ändå att tänka hur djupt dessa normer sitter i samhället, har #metoo nu gjort sitt? Räckte det med att några huvuden fick rulla och nu är allt ”business as usual”, kan det vara så illa? För mig måste vi alla ta med oss innebörden av #metoo med oss varje dag, vi måste minnas, hedra och förändra. Vi måste varje dag jobba med att riva dessa negativa samhällsstrukturer och detta kommer vi få göra under en lång tid. Vi får aldrig glömma.

Bristen på reaktioner får mig också att undra om det är accepterat då det kommer från en viktig idrottsstjärna, gäller inte samma regler för dem? Accepterar man detta utspel? Blev en plats i VM viktigare än att stoppa kvinnoförtryck och trakasserier. Jag minns också för ett tag sedan hur en hockeyspelare blev anklagad för sexuella övergrepp, hen var en stjärna i laget och där blev reaktionen att man försvarade spelaren, det var en bra kille, det måste va missförstånd, hen gjorde fel, men vi förlåter honom osv. Idrottsstjärnor måste inse att dem är förebilder för många unga killar och tjejer och att vi då accepterar detta utspel skickar helt fel signaler till unga. Hur ska vi kunna lära unga killar om jämställdhet och lika värde när samhället visar en annan reaktion.

Jag hoppas att fler kommer säga ifrån, detta som hänt är helt oacceptabelt och jag hoppas att idrottsvärlden visar en sida som säger nej till detta och visar nolltolerans.

 

4 kommentarer

Urgamla normer och gubb-kulturer måste brytas

Av , , Bli först att kommentera 6

Trots att 64% av alla studenter som tar examen är kvinnor så minskar kvinnornas närvaro i företagens ledningar.33% blir chefer, 20% professorer och endast 15% av alla vd:ar i Sverige är kvinnor, i börs noterade bolag är siffran så låg som 6%. Många faller bak och påstår att man utgår från kompetens när man tillsätter högre poster men med facit i hand så tolkar jag det som att man det då skulle handla om inkompetens hos majoritet av dem som tar en akademisk examen helt och fullständigt orimligt. Utan det handlar om det råder en mansdominerad kultur och normer inom näringslivet som väljer att sätta kvinnor i ett ovärdigt fack. Att vara framgångsrik karriärs kvinna, mamma och närvarande partner verkar vara något som anser vara besvärligt.

Det är rent ut sagt tragiskt att vi än idag måste bevittna om hur kvinnor i ledande positioner ofta för att möta en näst intill vertikal uppförsbacke innan de blir sedda och hörda inom vissa verksamheter. Kvinnor får möta en mansdominerad kultur med överordnat prestige, hierarki och maktfördelning där den föråldrade syn på kvinnor som råder placerar dem åt sidan. Flera studier visar faktiskt att organisationer med kvinnor i ledande position har en högre avkastning än verksamheter med mans dominerade ledningar.

Jag tycker det är inspirerande att läsa om kvinnor som tagit sig fram och krossat ut åldrade normer och kulturer, men samtidig får det mig att tänka till om varför det ska vara så svårt för kvinnor att ta ledande positioner, varför måste en kvinna vid makten vara en sån speciell och särskild sak, varför kan det inte bara vara en självklarhet. Det måste vara en naturlig självklarhet att kvinnor ska ha sin egen makt att påverka både sitt eget liv och samhället.

Det handlar om kompetenta, kvalificerade människor och inte besvärliga kvinnor som finns till förfogande för ledande positioner och som bör få ett stort utrymme inom ledande positioner. Att leda framåt in i framtiden.

 

.

 

Bli först att kommentera

LSS och personlig assistans

Av , , Bli först att kommentera 6

Den senaste tiden har det varit mycket debatt om LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade) och personlig assistans och Miljöpartiet får många frågor kring detta, både av personer som berörs direkt av LSS och anhöriga, samt av medlemmar som undrar över partiets inställning i frågan.

I juni i år kom en dom i högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som sade att ”transporter till och från fritidsaktiviteter inte berättigar till assistans i form av andra personliga behov, om det inte föreligger ett kvalificerat hjälpbehov som har en direkt koppling till ett individuellt behov av hjälp i det dagliga livet”. Försäkringskassan har efter det gjort en tolkning av domen och kommit fram till att det aldrig kan vara fråga om kvalificerat stöd när assistansen endast väntar på att brukaren ska behöva hjälp, det vill säga vid väntetid och beredskap. För ett par veckor sedan skrev Försäkringskassan ett brev till regeringen där man beskrev konsekvenserna av domen och att regeringen bör agera.

LSS är en av våra viktigaste rättighetslagstiftningar och en viktig frihetsreform, som ska säkerställa att personer med funktionsvariationer ska kunna leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt. Om väntetid och beredskap inte kan räknas som assistansberättigad tid, förloras en stor del av själva syftet med reformen. Domen och Försäkringskassans tolkning av den leder nu till en praxis som får stora personliga konsekvenser för brukarna och deras möjligheter att leva ett självständigt liv på ett sätt som inte var tanken med denna lagstiftning från början. Detta är naturligtvis allvarligt och något som behöver åtgärdas så fort som möjligt. Regeringen tar nu därför skyndsamt fram förslag på lagändring som ska säkra assistans även för väntetid och beredskap – som är syftet med LSS.  Regeringen planerar att ha lagförslagen på plats redan innan jul. Här vill vi även kunna hitta lösningar för att förhindra att fler personer drabbas innan den nya lagen är på plats.

Sedan tidigare finns två andra domar från HFD som påverkar rätten till assistans. Den första domen är från 2012 och handlar om egenvård, som till exempel sondmatning och andningshjälp. Den andra domen från 2015 handlar om det så kallade femte grundläggande behovet (”annan hjälp som förutsätter ingående kunskap”). I frågor som har så här stor inverkan på människors liv kan det vara frustrerande när förändringsprocesser inte går tillräckligt snabbt. Samtidigt är det, just för att dessa frågor är så avgörande för de individer som berörs, viktigt att förändringar av lagar och regler görs med försiktighet och med goda underlag. Regeringen har därför sedan tidigare gett uppdrag till Socialstyrelsen och Försäkringskassan att utreda konsekvenserna av de två domarna och den praxis de lett till. Dessa utredningar lämnas till Socialdepartementet i december. Samtidigt görs en översyn av hela LSS-lagstiftningen inom den så kallade LSS-utredningen som ska vara klar i oktober 2018.

Osäkerheten kring assistansen har lett till en stor oro bland brukare och deras anhöriga och fått allvarliga konsekvenser för de drabbade. Detta är en mycket viktig fråga för Miljöpartiet och vi jobbar intensivt inom regeringen för att nå en bra lösning.

Bli först att kommentera

Umeå måste jobba effektivare med Agenda 2030

Av , , Bli först att kommentera 7

I september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Man antog 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. Dessa nya mål skulle också ersätta de gamla millenie målen då klimat situationen blivit allt för akut på kort tid. Med agenda 2030 så talar om hållbar utveckling på ett nytt sätt utifrån tre lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Målet är att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Agenda 2030 är antaget av vår regering och direktiven och målen är detta ska implementeras inom alla nivåer i samhället, från staten och myndigheter, till näringslivet samt regioner och kommuner. Då klimatomställningen har visat sig vara mer akut än man tidigare befarat så är agenda 2030 ett avgörande verktyg som behövs nu på alla plan. I en värld i tillväxt måste vi prioritera om och ta ett ansvar, ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvar.
Inom Umeå kommun finns agenda 2030-målen finns med i översiktsplanen och när man har reviderat de lokala miljömålen är ambitionen att göra en koppling mot agenda-2030-målen. Detta för att dels enklare kunna se och följa arbetet med miljömålen men också genom översiktsplanen kunna genom innovation och hållbara vägar där vi skapar klimat smarta förutsättningar för medborgarna. Umeå är en stad i tillväxt och den måste ske hållbart.
CDock så har vi en lång väg att gå och enligt min bedömning så ligger vi långt efter i arbetet med att implementera agenda 2030 inom Umeå kommun. Om man bortser från översiktsplanen så har agenda 2030 inte implementerats inom övriga verksamheter samt de kommunala bolagen. I kommunen idag saknas det en övergripande handlingsplan för agenda 2030 och med detta saknas också en fungerande uppföljning.
I min mening beror förseningarna på brist på resurser som leder till att arbetet går för långsamt samt att det saknas insyn och kunskap inom verksamheterna med att implementera agenda 2030. Vi måste få en bättre samordning för arbetet med Agenda 2030 så att det inte enbart omfattar arbetet med miljömålen och bli enhetlig över hela kommunen så de även vävs in tillsammans med de sociala och ekonomiska målen.
Vi i Umeå kommun måste omgående se över vårt arbete med agenda 2030 och lägga i inte bara en utan två växlar till.

 

Bli först att kommentera

Ensam står ingen stark.

Av , , Bli först att kommentera 6

Tidigare har Nicaragua tillsammans med USA och Syrien stått utanför Parisavtalet. Men tidigare i höstas så valde Nicaragua att ansluta sig och nu har även Syrien anslutit sig. Jag tycker att detta verkligen visar den kraft Parisavtalet har och hur vi lyckats få omvärlden att få upp ögonen för de akuta utmaningar vi alla står inför med klimatomställningen.

Så som det land som släpper ut näst mest växthusgaser i världen och är världens största ekonomi står nu USA ensamt utanför Parisavtalet. Jag tycker att den vetenskapsfientliga syn på klimatarbete och den nonchalans man visar mot klimatomställningen och det akuta hotet vi står inför som visas av Donald Trump och hens administration är ett hån mot resten av världen och visar noll respekt. Dock även om USA har sagt att man vill lämna Paris avtalet så såg Barak Obama till att förplikta USA till Parisavtalet vilket i verkligheten innebär att den utträdes process Donald Trump nu inlett kommer att ta flera år och tack vare Obamas agerande så är USA knutet till dagen efter det amerikanska valet 2020. Vi får hoppas att USA hinner få sitt förnuft fram till dess.

Just nu pågår klimatmötet i Bonn där världens länder diskuterar hur man ska få bättre genomslag och handlingskraft utifrån Parisavtalet och som jag skrivit om innan så är det mycket som visar att vi måste lägga i en till växel utöver de mål som finns i avtalet idag. Jag tycker också och hoppas på att mötet i Bonn tar upp och tar fram en strategi om hur man ska hantera USA:s motvilja att ta ansvar för klimatomställningen.

Jag tycker dock att det är mycket positivt och beundransvärt av att Syrien, ett land som befinner sig i total obalans med rådande inbördeskrig och med en av de värsta pågående humana katastroferna ändå inser behoven för framtiden och ansluter sig till Parisavtalet. Jag tror att detta också kommer ha en stor påverkan i återuppbyggandet av regionen ur ett hållbart perspektiv.

Bli först att kommentera