Regeringen stärker djurskyddet

Förslaget till den nya lagen lämnas över till Lagrådet på torsdag. Detta är ett resultat av att Miljöpartiet länge har drivit på för en ny djurskyddslag med tydligare krav på att djuren ska få möjlighet till naturligt beteende.

Regeringen ger också ett särskilt uppdrag till Jordbruksverket att undersöka hur välfärden för minkar inom minknäringen är idag och huruvida de har möjlighet till naturligt beteende. Detta med anledning av flera tidigare rapporter om dålig djurvälfärd för minkar inom päldsjursproduktionen. Om Jordbruksverket tycker att det finns brister ska de också lägga förslag på hur bristerna kan rättas till, antingen genom egna föreskrifter eller genom att lägga förslag till regeringen på ändringar i förordning eller lag.

Några av delarna i det nya lagförslaget, som till stor del bygger på Djurskyddsutredningens förslag:

 • Det blir tydligare att lagens syfte är att säkerställa ett gott djurskydd, främja en god djurvälfärd och främja respekt för djur.

 • Lagen förtydligar vad som menas med naturligt beteende, bl.a. att djuren ska kunna ”utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande”.

 • Det blir förbjudet med elefanter och sjölejon på cirkus. Detta kommer beslutas senare i förordning, men aviseras i propositionen.

 • Att överge tamdjur blir förbjudet. (T.ex. att släppa ut sommarkatter.)

 • Det blir förbjudet att dopa djur vid träning och tävling.

 • Djur får bara fixeras om det sker tillfälligt och om det är nödvändigt av veterinärmedicinska skäl, av djurskyddsskäl, av hänsyn till säkerheten för den som hanterar djuret eller av liknande skäl.

Djurskyddsutredningen överlämnades till den dåvarande regeringen 2011 men alliansregeringen lyckades inte komma fram till något sammanhållet förslag utan bröt ut några få punkter. Med Miljöpartiet i regeringen kan vi äntligen nå framgång för ett starkare djurskydd!

Miljöpartiet vill förstås gå vidare och utveckla djurrätt och djurens välfärd ytterligare. Efter detta viktiga steg vill vi ta fler steg framöver. Inte minst kommer vi självklart att följa frågan om minkarna när Jordbruksverkets utvärdering blir klar senare i år.

En kommentar

 1. Petter

  Finns ju redan lagar för att lämna tamdjur och att dopa djur vid träning och tävling.
  Även att fixera djur har heller inte varit ok ,mer än vid särskilda tillfällen, tycker att det blir många nya lagar som redan finns??? Givetvis är det bra innehåll men de har inte funkat tidigare så varför kommer de att göra det nu, rättsväsendet hinner ju inte med det de ska idag så varför i framtiden ?? Sen måste djurskyddet omstruktureras när vi djurägare är rättslösa idag, djurskyddsinspektörerna agerar idag både som kontrollanter ,domstol . Många fall där de bedömer djuren magra och tvångsomhändertas och skickas på slakt. När de sedan besiktigas av jordbruksverkets veterinär hos slakterier bedöms de vid god vigör och normalt hull. Trots detta blir djurägaren stämplad for all framtid som djurplågare och ingen möjlighet till upprättelse.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>