Del 2/2. Mycket i vår övergödning får bönderna ta på sig

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag menar främst de med djurhållning och specifikt nötkreatur.

Ser vi till vilka som först var här och håller oss till de norra delarna skulle det enligt de dokumentationer som finns varit samerna. Om vi ställer frågan hur har det kunnat överleva utan att som på liknande sätt i kontrast till bönderna leva av naturen och utan påverkan av den?

Renen, ursprungligen vild men av samerna tämjda får vi förmoda och numera anses den som ett tamdjur även den, men till skillnad lever den mera utsträckt i vilt tillstånd men med en ägare. När jag i föregående inlägg nämnde ”tamdjur” var renen undantagen vilket gav ett fel intryck.

Återigen hur har samerna kunnat överleva och det är uteslutande på grund av renen. Ser vi till deras föda kan den tillgodogöra sig näring även på karga och näringsfattiga områden. Fjällen och fjällnära, även givetvis säger den inte nej till mera frodiga marker och då uppodlade av bonden. Här kan konflikter uppstå men det är inte det jag sätter i fokus just med det här inlägget.

Den moderna bonden med sina djuruppsättningar kan vara ett problem. Det kräver mycket energi och en ko skiter ut nästan mer än vad den får i sig. Inte bara kreaturens gödsel är ett problem tillika kommer all den gödning som måste tillsättas för att grödorna ska växa. Med det följer i slutändan en utarmad jord, det är det som håller på ske världen över.

Ser vi också till sommarens torka vet vi hur det såg ut och vad som hände med djuren, främst böndernas djur och då kreaturen. Nödslakten blev ett faktum.

Vad hände med renen och samerna? Jag kunde inte läsa en rad att de hade några större problem just med detta att de är beroende av någon skörd. Naturen och fjället gav vad renen behövde förutom den klimatändring som skett under lång tid som även samerna med deras renar drabbas av. Men just dessa har inte bidragit till någon klimatförändring, det är den expansiva och ”moderna” människan som är orsak till detta.

Skulle det krisa till sig riktigt också har vi faktiskt renen att tillgå (om vi räknar den till viltkött). Den finns i stora mängder i vår närhet, området varifrån beskrivningen mesadels utgår från, både i det här inlägget och föregående.

Sämre är det med stadsmiljöerna och där många människor gjorts sig beroende. De har knappast någon tillgång till någon större mängd vilt (renen som vi/samerna har).

Vi kan inte heller resonera som Leif GW att vi skulle låta vilddjuren/vargen får en fristad bland renarna. Detta uttalande är närmast kränkande och tyder på en enorm okunskap. Håll dig kriminologen GW. Detta var bland det mest korkade uttalanden jag hört av en som kallar sig ”professor”.

Tvärtom vid en kris. De vilda djuren får stiga åt sidan och människan går i första hand. Så var det ju för länge sedan när konkurrensen om födan stod. Nästan alla vilddjuren/rovdjuren dödades och många blev näst intill utrotade. Så långt ska vi inte gå, men att låta vilddjuren/vargen husera fritt på renen var väl ändå både ett korkat och diskriminerande uttalande av denne utpräglade stadsbo som tappat kontaktet med verkligheten. Leif GW har fått alldeles för stort utrymme i media, anlitas och har byggts upp till någon form av Jesus eller Gud. Jag börjar bli trött på honom och även media där han överallt får tillträde och tar plats.

Lapland the way we like it

Bli först att kommentera

Del 1/2. Mjölk är farligt?

Av , , Bli först att kommentera 5

Har vi för mycket kreatur i världen och även i vår nära marknad, då menat EU inkl. Sverige?

Att vi tär på jordens resurser har vi alla ansvar för om vi vill vara ansvarsmedvetna medborgare. Den som struntar i det kan också vara individer som struntar i kort sagt allting bara det kan ha det bra för egen vinnings skull.

Den allians i S-holm som nu blev till där MP ingår kan göra att det blir en förändring för hela Sverige. De vill införa mera grönt i framförallt skolmaten och som de säger kan också mjölken inte vara så hälsosam som många av oss tror. Även köttet från många djur är överproducerat och kan vara av dålig kvalitet, speciellt det som inte kommer direkt från Sverige. Totalt sett är det överproduktion av kött, från tamdjur.

Jag är själv uppfödd med både kor och mjölk och även kött och gillar fortfarande kött, det är knappast något jag kan tänka mig vara utan. Faktiskt gillar jag fisk mindre, undantaget självväxt öring och röding. Fisk från fiskodlingar har jag en tendens må dåligt av.  Vet inte direkt vad det beror på? Mjölk slutade jag dricka för länge sedan (av vissa orsaker och har absolut ingen längtan efter den) men naturligtvis äter jag mjölkprodukter som ost och liknande. Jag försöker också äta mer grönsaker något som jag inte var van med i uppväxten, men tycker många av våra grönsaker är riktigt goda samt även en del frukter. Tillagas det på rätt sätt kan jag tänka mig äta mindre (nöt)-kött och mera av grönsaker som ingår i olika tillagade rätter. Griskött tycker jag är bland det bästa kötten om det kommer från grisar där köttet smakar bra.

Totalt sett tror jag vi har en överproduktion och talet om att vi inte skulle vara självförsörjande kan vara sant, men inte helt nödvändigt. Vid en kris finns det alltid vilda djur i skogen vi kunde livnära oss av och vem som har rätt till dessa struntar man väl kort sagt i om det krisar.

Att höja priset på kött tror jag är fel väg att gå, det drabbar bara den som har en svag ekonomi och kan göra att de äter ännu sämre mat. Skräpmat. Ostbågar, chips, dricka (med socker) och allt annat som finns i överflöd och skapar ett sug. Socker är givetvis en sån produkt som nästan kan liknas vid alkohol och skapa ett sug.

Bort med all skräpmaten. Det går snabbt vänja sig vid något men svårare avvänja sig.

 

Bli först att kommentera

Den gamla allianspolitiken ett minne blott – förhoppningsvis

Av , , Bli först att kommentera 3

Det ser (äntligen) ut som den gamla allianspolitiken nu är förbi. Dagens röstning om statsministerposten kommer att ge ett definitivt besked.

Deras glädjeår under de 8 åren kan till viss del vara befogade men också blev mycket sämre som den nu avgående regeringen fått lägga alltför mycket energi på att försöka rätta till. Tyvärr utan större framgångar, men så är det alltid, fyra år är inte tillräckligt för att ställa om märkbart i ett politiskt landskap.

RUT och inte minst ROT (renovering om-och tillbyggnad) i den privata sektorn – småhus och andra privatägda fastigheter – kanske var/är bra just för dessa men knappast för byggmarknaden i stort. De kan vi se nu hur bostadsbristen breder ut sig i de attraktiva områdena, men även på andra ställen. Problemet är att det är alldeles för dyrt att bygga. Sverige sägs ha EU:s dyraste byggkostnader. Att dessutom inbilla sig lösa biostadsmarknaden – bristen – med Attefallshusen är ju bara näst intill löjligt. En liten dutt som varken gör till eller från. Bra för vissa – ett mindre antal – okej, men för marknaden som helhet, icke.

Nu läste jag att det första man skulle göra – de som det röstas om idag – var just att höja ROT till 75 000 samt givetvis öka avdraget för arbetskostnaden till det gamla 50 %. Det gynnar bara redan färdiga bostäder och mestadels för de som har det bäst ställt. Det är egentligen ett mycket orättvist system och minskar inte trångboddheten och bristen på bostäder.

KD, SD och M verkar rörande överens och själv är jag glad att både C och L tar sitt förnuft till fånga och sätter stopp för detta, tillfälligt kanske ska sägas. För i grunden har de också en liknande politik. Den politiken är död, den gamla alliansens. Är det inte dags inse det?

 

 

Bli först att kommentera

Data och kommunikation framtiden – om det inte redan är

Av , , Bli först att kommentera 1

Under världshistorien gång har vi genomgått olika stadier i utvecklingen. Tråkigt nog har även krigen mellan olika folk och stammar ändå bidragit till en utveckling och en rad av människan uppfinningar och snillrika idéer till förbättringar.

Det är just detta, konkurrensen som bidrahit till detta. De som ordnat med de bästa resurserna har vunnit mark. Det gamla bibliska exemplet med David och Goliat är utan tvekan det mest omtalade. Den klumpige Goliat mot den snillrike och snabbe David.

Tänker vi på haven och när de fösta upptäcksresande (Columbus och Magellan på senare dokumenterad tid) gav sig ut på dem har mycket hänt sedan dess. Men de gjorde ändå en otrolig insats och om inte för hela mänskligheten. Idag har vi allt detta på ett pekfingers avstånd och mycket mer där vi kan hålla koll på nästan allting. Javars, ibland kan det bli för mycket av det goda om vi väljer kalla det så.

Visst har vi nått ett exploderande utveckling bara de senaste decennierna. Bara sedan 60-talet och också bara de senaste 20 åren. Smartphones är väl ändå fantastiskt egentligen. Från en vanlig telefon med de första gångbara sms:en till kamera, tv och allt som tidigare krävdes olika apparater för. Stora klumpiga appareter med stora otympliga minnen till dagens mikrochips som kan rymma miljarder byte samt också miljarder operationer per sekund. Får jag säga det är det helt otroligt vilken utveckling vi haft.

Att det är något av framtiden, om det inte redan är, är ingen tvekan om. Att det finns de som hamnar utanför – kanske i högre grad äldre – finns givetvis, men så är det inom nästan allting i vår värld. Några grupper faller alltid utanför, men det är totalen vi måste titta på.

Jag kan också tänka mig lite längre fram i tiden – inte alltför långt? – att mycket i vår kommunala service kommer skötas av datorer. Beräkningar som gör att det kommer finnas begränsningar i vad som kan läggas pengar på. Även kommer det frigöras kapital med de beräkningar som datorn plockar fram. Visst kan det också hända att många eller antal blir arbetslösa och måste söka sig andra uppgifter. Med det har också inte varit främmande under världshistoriens tidevarv. Totalt har vi nästan alla fått det bättre ändå.

Ser vi till invandring och de ständiga flykterna och flyktingarna tror jag närmast ändå de är en resurs. Se ”bara” vilka framsteg Indien gör och många andra länder som nu vi nästan ser ner på. Utvecklingen kommer där också, var så säkra och de kommer i slutändan gå förbi oss, eller åtminstone klart ligga oss jämsides.

Jag tror överlag att invandrare är smartare än många av oss ”svenskar”. Har man rest över de ”sju haven”, lyckats överleva och ta sig på fast mark, vad mer krävs av en människa? Visst finns det undantag där också som med allt annat, men samtidigt kan också samhällen de kommer till inte varit väl förberedda eller helt enkelt sett ner på människor. Det kräver en utredning i sig och specialfakta som jag varken kan eller tänker gå in på här.

Det har pratats om ”de enkla jobben” och att invandrare skulle vara lämpliga till det, men ibland undrar jag hur det är ställt med oss svenskar/nordbor och européer. Är vi speciellt duktiga och hanterar allt på bästa sätt, dessutom får många faktiskt oskäligt höga löner i förhållande till vad de presterar. Visst kanske det skulle krävas en viss typ av ”ingångsjobb” (kan gälla samtliga i ett land), men totalen av invandrare har oftast bättre yrkeskunskaper – eller lär sig snabbare – än de flesta i ett land och varför inte ta Sverige som exempel.

Det som hamnar i fatet vad det gäller invandring och människor med utländsk härkomst är just språket, att bli förstådda. I övrigt är de flesta smartare.

Säg vad som inte finns där mikrochips och data ingår? Det är överlag allt vi använder. T o m bilarna består till stor del av datoriserade komponenter. Visst finns det också svagheter i det. Men var någonstans finns inte det?

Bli först att kommentera

Bränder, torka och översvämningar

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är vad vi läser och ser varje dag, kanske ändå inte så mycket i Sverige, Norden eller de länder som ligger närmast oss. Men i övrigt är det ständiga naturkatastrofer. Senast på Sicilien där människor dött p g a översvämningar. Man skulle påbörjat ett arbete med någon typ av underjordiska tunnlar där man använder sig av luckor som går att öppna och vattnet kan forsa ner i (gäller Venedig). Det skulle vara någon typ av EU projekt men i det korrumperade Italien kan vad som helst hända. Det är ett jättedyrt projekt och det är inte säkert pengarna hamnar där de är tänkta. Projektet har stannat av i omgångar men man hoppas ändå att det ska fullföljas. Det skulle bli mycket säkrare på de nu värst drabbade ställena när detta blir färdigt, om det blir.

Våra egna bränder i sommar var de besvärligaste vi någonsin haft, lyckligtvis omkom ingen människa. I USA och Kalifornien härjar nu kraftiga bränder.

De rika och kändistäta Malibu är ett av de drabbade områdena. Människor flyr hals över huvud och naturens krafter tar ingen hänsyn om du varken är fattig eller. Den tar alla som kommer i vägen. På det viset kan jag vara lite cynisk och ändå se en viss rättvisa. Men hemskt är det naturligtvis med dessa bränder och bland det värsta någon kan råka ut för.

Samtidigt har de aviserats varningar om klimatet under lång tid, men ingen verkar ta det riktigt på allvar. De stora jättarna och de personer som har makten till en förändring gör knappast något. Det skulle betyda att deras ekonomi och även andra som är beroende av dessa ekonomiska krafter också skulle drabbas om man skulle ta till de drastiska åtgärder som ändå krävs om vi ska få någon förändring. Sverige är inget undantag, här sprider vi lika mycket gift som skulle om det släpptes fritt i naturen ta död på hela mänskligheten. Men det är jobben och pengarna som är viktiga, det är den bistra sanningen. Men vad betyder det om vi alla dör?

Nej, jag tror inte på nuvarande system i sin helhet hur det nu är utformat. Människor tidigare levde av jakt och fiske och utan påverkan på naturen. Men naturligtvis det blir en alltför enkel beskrivning hur vi nu skulle hantera det här. Men något av en återgång till de tidigare normala förhållandena borde ändå finnas i tanken hos oss. Alla gifter och allt annat som sprids och påverkar oss i negativ riktning skulle också göra att vi lever under en mindre risk dra på oss dödliga sjukdomar. Ett i detta att det blir billigare för samhället och att vi skulle ha ett mindre lidande som i många fall är helt onödigt.

Människan är påhittig, men samtidigt ”foolish”.

Jag tror också framtidens arbeten kommer se helt annorlunda än dagens, vilket redan skett en förändring i. Byggnationer kommer vi med säkerhet behöva folk till, men i övrigt kan det bli stora förändringar i vad människors arbeten kan bestå av. På så vis kan vi trots allt gå mot bättre tider när vi väl anpassat oss. Vi kommer att anpassa oss så småningom, men det kan ta tid.

 

Bli först att kommentera

S och kusten huserar så länge naturresurserna finns

Av , , Bli först att kommentera 5

Ser vi vad som varit vanligt de senaste 100-åren och varför kuststädernas växt och då främst menat inom både Västerbotten och Norrbotten är det våra naturtillgångar de främst byggt upp sitt välstånd av. För en kortare tid sedan fick vi information att gruvan i Kiruna och malmen beräknas ta slut någonstans 2040 som längst. Det är gruvbolaget självt – LKAB – som kommit med den informationen. Hur många lever just av ”bara” den, malmen? Tar vi inom Västerbotten må det ändå vara Rönnskär och deras stad Skellefteå. Luleå i Norrbotten (SSAB) är också starkt beroende av gruvan för att inte säga står och faller med den.

Blickar vi något bakåt i tiden vet hur det gick i Sollefteå och nedläggningen där. Man förlorade BB. Tidigare kunde S stoltsera och kosta på dessa mindre orter så länge det fanns en typ av tillväxt. S – kanske andra partier också – har en förmåga att inte tänka långsiktigt och även att vara sparsamma. Jag menar man gör som vissa individer handlar medan det finns pengar sedan står man där utblottade och inte minst till folkets missnöje. Det var just vad som hände i Sollefteå. S blev närmast ansedda som värdelösa när man inte kunde tillgodose folkets behov längre.

Vi ser nu vad som händer i Skellefteå, det byggs av bara fasen, inte bara batterifabriken utan man slår på stort lite överallt inom olika områden. Sittande kommunalråd (S) försvarar ändå det hela trots att budgeten redan överskridits med flera hundra miljoner. Oppositionen varnar, men det struntar han blankt i. Vad händer nu med hela kustremsan, trots att de också får Norrbotniabana som de inte gläds lite åt. Detta gäller flera partier. Men om nu malmen tar slut och alla naturresurser stagnerar vad händer då med deras stora pakter som ändå kostar en rejäl summa bara i deras olika organisationer. Något tal om sparsamhet och ekonomiskt långsiktigt tänkande finns inte på kartan i deras värld. Blir det i slutändan som med Sollefteå, tomma väggar och lokaler som står och ekar?

Vi vet inte heller vad som händer med batterifabriken, elbilarna och hur samhället utformas i framtiden. Kanske är redan elbilen passé? Tekniken går hela tiden framåt – vilket är tur i sig – och nya innovationer och uppfinningar tillkommer hela tiden. Men att underhålla ”sega gubbar” i en för övrigt ”trög värld” har vi knappast råd med.

Jag tror det går hel_ete till slut. Men då torde jag inte finnas till. Men jag hoppas jag ändå får leva så länge och uppleva hur de kommer tackla problemen när naturresurserna sinar rejält. Den dagen kommer, var så säkra som vi lever. Närmast respektlöst.

Man kommer aldrig heller erkänna – om det blir som jag säger – att man gjort något fel. Man kommer skylla ifrån sig på någon annan, för ta ansvar när något går åt pipan är man för stolta för. Så ser jag på det hela.

Bli först att kommentera

TV-avgiften – Från dåligt till ännu sämre

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag vet inte om jag är så imponerad av den nya TV-avgiften som kommer att tas ut via skattsedeln fr om 1 jan nästa år. Max 1300 kr/år skulle det bli, men är man fler i ett hushåll med personer över 18 år måste alla betala avgiften. Har man låg inkomst och är ensam s k ”fattigpensionär” blir avgiften ca: 500 kr vilket är rimligt. Men i övrigt är det inte något jag direkt gillar.

Dessutom visas det inte alltför bra program ibland som skulle falla mig i smaken. Det här ingår ju i det s k ”public service” (SVT 1 och 2) vilket inte går att välja bort utbudet av utan att byta kanal och då till någon kommersiell med en massa tjafs och reklam. Man får ju utöver den nu statliga avgiften lika förbannat betala för alla andra kanaler vilket de flesta idag torde ha mer eller mindre utbud av.

Jag tycker förslaget som nu ska röstas igenom inte är något hurra över. Ett jäkla dåligt förslag, något annat kan man inte påstå. Är man flera i ett hushåll kommer – den påtvingade – TV-avgiften att ligga på flera tusen kronor/år. Hur kan man driva igenom ett sånt förslag i ett demokratiskt samhälle?

Det finns också mig veterligt s k ”storhushåll” som kan innefatta flera person (kanske 10 under samma adress) med inkomster. Tänk själva vad det blir i TV-avgifter? Förslaget är inte annat en heldumt!

Vilka är fascisterna som kommer rösta igenom det här?

Bli först att kommentera

Preemraff bygger i Lysekil

Av , , Bli först att kommentera 3

Preemraff uppges nu fått tillstånd från mark och miljödomstolen bygga den största anläggningen i deras historia. Ett nytt raffinaderi som kan omvandla tjockolja till diesel och bensin. Totalt beräknas kostnaderna till 15 miljarder.

Tillståndshavarna tar inte ställning till de utsläpp som beräknas till 3,5 miljoner ton. Det förbiser man alltså.

Många miljövänner befarar att målen som satts till ett fossilfritt Sverige någonstans 2030-40 kommer inte uppfyllas. Det tror inte jag heller, har aldrig trott det skulle bli den verkligheten när de satte upp målen.

Läs mer här

Är man fler i familjen som måste på olika ställen krävs oftast mer än en bil. Jobben är i olika riktningar eller dit man skulle behöva ta sig och inga andra i närheten jobbar eller behöver åka till samma ställen. Det blev också en fördyring under den här regeringstiden just med dessa resor som de flesta är tvingade till när vi som bor i dessa ”bortglömda” områden som saknar de färdmedel som går kollektivt flera gånger om dagen och i olika riktningar saknas i de närmaste helt.

Stad och land kan kräva lite olika lösningar. Problemen hopar sig nu i de tätbebyggda områdena – främs Stockholmregionen – där det saknas bostäder. En medelmåttig lägenhet uppges ligga på i runda tal 3 miljoner och då krävs en kontantinsats också på 300 000 kr. Kan en ungdom som nyss börjar jobba men saknar bostad skrapa ihop detta på några månader? Här har man tappat konceptet helt och stirrat sig blinda på miljön utan att tänka på andra faktorer som spelar in som är lika vikltiga, eller viktigare om man tänker sig människor ska bo i dessa områden.

Landsbygden och mindre orter har sällan dessa problemen med bostadsbrister och man borde mera premiera att människor har möjlighet till jobb och försörjning bosätta sig på andra ställen i Sverige och inte just bara i de tätaste områdena. Det verkar man helt förbisett. Det går åt enorma resurser och inte minst stora kapital att tillgodose detta med bostadsbrister och andra problem som det medför att bara ensidigt försöka lösa stadens problem. Ja nästan så att en regering står och faller med det. Det är stadens intressen som sätts i fokus, allt det övriga är sekundärt. Men varifrån kommer alla råvaror?

Klagoropen skalla, rättvisa åt alla

Bli först att kommentera

Skulle ett nyval hjälpa – tror inte det

Av , , Bli först att kommentera 3

Politiken är ändå intressant och berör de flesta av oss och våra olika livssituationer. Nyligen har det genomförts ett s k ”mellanårsval” i USA det är det enda jag känner till och varför man har det är främmande för mig och den politik vi lever under i de flesta länder både inom Europa och utanför.

Nu sägs det att representanthuset är i övervikt av demokraterna men att senaten fortfarande har en majoritet av republikaner och till och stärkt makten och därigenom även har presidenten stärkts sin makt. I korta ordalag ges här några i rader i förklaring inom detta område:

”Demokraterna får en majoritet i representanthuset och Republikanerna behåller makten i senaten. För president Trump kommer det nu att bli svårare att driva igenom lagar. … Att Republikanerna har senaten och Demokraternarepresentanthuset innebär att USA nu går mot en framtid där nya lagar blir svårare att få igenom.”

Får jag själv säga något om detta och presidenten tycker jag han börjar spåra ur mer och mer. Han uppför sig mera som en diktator och journalister som han inte gillar avspisar han både bryskt och otrevligt. Han vill endast ha jasägare – såna som krusar för honom – på sin sida. Arbetslösheten har förvissa gått ner och ekonomin sägs gått uppåt men i övrigt verkar han en bakåtsträvare. Jag menar, vi står inför betydligt allvarligare problem i världen. Klimatet hur det förändrats är allvarligt och vill vi ändra i något till det bättre krävs att vi börjar tillämpa nya metoder inom många områden. Det gamla ”tillväxttänket” ser jag som förlegat. Det gynnar bara redan rika och rika länder. Övriga som redan har det svårt trycks ner ännu mera.

Att svenska regeringar skulle vara annorlunda oavsett vad de heter skulle ha en annan inriktning ser jag bara som ett falskt spel. Man pratar om jobben och att Amerika är en av drivkrafterna och är därmed med på notan att villigt ingå i deras politik. Så är det med många andra länder omkring oss också, vi är jätterädda att det ska drabba oss och att vi blir tvingade ”skära ner”.

Miljöpartiet har fått mycket skit för att de försökt förändra i våra vanor och vår politik – med rätta ibland, men inte alltid – men givetvis är det svårt sitta i en regering som har en så stark förankring i de gamla vanorna. Facken har varit drivande inom svenskt näringsliv tillsammans med det s k ”näringslivet”. Det krävs stora förändringar och även uppoffringar om vi vill nå målen för en förändring.

Det sägs att årets julhandel slår alla rekord igen den beräknas till 72 miljarder. Vill säga allt prat om minskad konsumtion är just bara tomt prat. Jag har sagt det under lång tid, vill vi ha en förändring och menar vad vi säger kommer många arbeten försvinna. Det är det som är dilemmat när man inte bryr sig särskilt mycket om en förändring som skapar andra jobb än just de gamla traditionella.

Vad skulle ett svenskt nyval/extraval innebära? Inte mycket, vi skulle hamna i ungefär samma läge igen.

Det var dagens kåseri, om än jag tänkt sluta skriva många gånger blev det ytterligare ett inlägg.

Jag är lessen!

Redan drabbade människor är de som ”kläms åt” ytterligare utan att ge någon större effekt på minskade utsläpp. Det om något är en dålig politik, rent usel.

Bli först att kommentera

Gamla hökar

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag syftar nu främst på människor som suttit länge på sina poster, män som kvinnor och inriktar mig inte på några speciella personer utan en generell syn. Det är främst de gamla traditionella partierna och i synnerhet S för det är ju dessa som haft makten längst och även varit det största partiet förutom några år.

Mycket positivt har hänt under åren, alla reformer vi ändå fått och som också ändå gör att vi fortfarande är det mest välordnade landet trots de brister som på senare tid uppstått vilket kan ha olika förklaringar. Vill vi ha en gemensam välfärd som heter duga måste det också kosta en del. Att det finns brister kan också bero på ett alltför ”trögt system” vilket kan betyda att det skulle behöva föryngras. Många har suttit på sina platser alltför länge och blir även med det inte tillräckligt handlingskraftiga, de har ju kvar sina platser ändå, oavsett.

Det sägs nu att C kommit in i olika styrelser runt om i Sverige och med i bilden finns givetvis S. Hellre än att släppa makten helt bildar man numera istället olika koalitioner med andra partier. Vänstern som varit deras tidigare vapendragare verkar man nu skippa helt och istället vända sig till det borgerliga blocket om vi säger så. Bra eller dåligt? Det bevisar bara hellre än att stiga helt åt sidan bildar man olika koalitioner.

Gamla insuttna ”uvar” vill ogärna lämna sina poster, det har nästan blivit så att de tror sig att samhället rasar samman utan deras medverkan. I verkligheten kan det vara motsatsen, det skulle behövas föryngringar lite varstans, överlag kanske.

Att SD går framåt visar bara på ett missnöje bland folket. Många längtar efter något nyskapande och då tror jag det tar sig uttryck i detta. F ö har SD en politik som överenstämmer både med C och övriga borgerliga partier förutom den rasiststämpel de fått. Jag tror mycket av den är bara för att hålla dem utanför. Vi har ju trots allt haft ett krångel med invandringen, gängbråken i städerna och ditten som datten som för att försöka få ordning i det hela har mycket i det eftersträvats den politik SD under åren framhävt.

Att man skulle ogilla människor av utländsk härkomst eller bakgrund är inte något jag står för, men en viss ordning och reda måste vi ha inom ett land för att det ska fungera.

Vi har inte heller haft någon riktig revolution i vårt land, detta på det sätt vi nu fått kan vara ett uttryck av det. Så som det nu blivit behärskar ingen situation, alla skyller på varandra.

Återstår att se hur den ekonomiska politiken utformas där SD är med och styr och även har kommunalrådsposten. Något svar på detta och även den övriga utforminingen av politiken kan vi givetvis aldrig få svar på så länge deras inflytande på andra ställen blockeras. Jag är inte person att bedöma det – om en utestängning är bra – jag bara undrar.

Facken – främst LO – verkar tappa medlemmar till SD:s favör och försöker på alla vis stänga ute dessa om de får tillfälle. Är detta bra eller dåligt? Det bevisar bara vilken rädsla de har att förlora makten över arbetaren. Bra eller dåligt igen? Döm själva.

 

Bli först att kommentera