GEA

Vart slutar det här?

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag tror många människor känner både skräck och frustration inför framtiden och vad som komma skall. Regelsystemet beträffande miljön och eventuella kommande lagar som berör detta har aldrig varit så oklar som just nu. Många (familjer) försöker säkert planera sin framtid några år framåt och när det nu investerar i sin nya bil är den redan passé om några år. Den strategi Miljöpartiet/regeringen förespråkar måste vara det mest resursslösande som hänt under någon tidigare tid. Vi har blivit lärda (lite äldre dumskallar som mig) att vi ska vara rädda om våra grejer, vårda dem väl så att de räcker länge. Plötsligt har bilindustrin blivit slit och släng. Ett fordon som när jag växte upp idag är en jätteförmögenhet. Jag tycker det är smått vansinnigt. Varje tillverkad bil kräver enorm energi och räknar vi totalt och ska följa energiprincipen är det direkt vetenskapligt motstridigt:

Energiprincipen (eller lagen om energins bevarande) är termodynamikens första huvudsats och innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan”.

Detta är ju rena vansinnet som pågår, man pratar också samtidigt om vi ska hjälpa människor men i själva verket gör vi bara det ännu svårare för fattiga och lidande. Bilindustrin gnuggar säkert sina händer när det blir tillsagda och uppmuntrade skapa och tillverka nya modeller varje halvår. Det förbrukar mängder av energi och leder bara till utarmning av våra resurser (jordens resurser) ännu mera. Ibland förstår jag inte vilken strategi man (miljöpartiet/regering) är inne på. Vi vet inte heller från dag till annan hur det blir. Nya skatter, nya regler och tänker man igen införa dieselskatten (på tunga fordon) den som vi en gång avskaffade på p g a krånglet? Flygskatten kanske kan vara befogad och att de har för avsikt föra över eller hoppas resenärerna ska ta tåget istället. Men då måste det ju också fungera. Under de här snart fyra åren har det inte blivit bättre. Man pratar en massa, men hur är det med kontrollen och överblicken, den verkliga hur allt fungerar? Själv upplever jag stor förvirring av deras politik.

De försök med biobränslen man gör inom flyget sägs dock inte fungera på hög höjd, det blir likväl ”miljöfarliga” utsläpp.(källa: Miljöpartist i riksdagen)

Bli först att kommentera

Vill man få folk att stanna måste det till en annan strategi än bara betala för tillfällig flyktinginvandring

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är ingen hemlighet vad som sades innan den värsta invandringsvågen började. Vi skulle vara beredda på att lägga ut minst 50 miljarder i den första insatsen för att hjälpa flyktingarna. Det var den avgående regerings ord och nästa som tog vid hade inte några andra avsikter. Flyktingpolitiken skulle fullföljas, det hade man gjort upp om innan om än inte alla var med i den uppgörelsen. Så blev det i stort också och vad den kostat idag har jag inga uppgifter på. Ersättningarna för flyktingarna och deras uppehällen och kostnader har utgått både till kommuner men även i privata fickor.

Men sedan då nu när den värsta flyktingvågen verkar vara över och Migrationsverket mer eller mindre lagt ner sin verksamhet, vad blev/blir det sedan och var tog människorna vägen när inte Migrationsverket ville betala för deras uppehällen? Visserligen har verket koncentrerat sin verksamhet och finns nu bara få ett fåtal orter och människorna verkar följt med dit. Det är det uppgifter jag känner till.

Det går bra ”slänga ut” 50 miljarder sådär bara om än det finns en förmildrande omständighet för avsikten, men varför går det inte satsa på människor som redan finns och/eller förhindra ytterligare utflyttningar? Av det jag säger framgår att pengar finns, det är inte där skon klämmer, men att satsa i mera långsiktiga projekt verkar inte vara intressant och förhindra utflyttningen av människor. Trenden är hela tiden att vi blir färre och färre. Det är det vi måste stoppa och hur många stannade av de flyktingar som kom hit under vågen? Jag frågar mera för jag har inga uppgifter på det jag kan bara konstatera att de flesta är borta liksom pengarna som utdelades. Det är den uppfattning jag fått. Om den stämmer i realiteten kan jag givetvis inte svara på men min misstanke torde inte vara helt ogrundad.

Se till så att vi får människor som vill stanna kvar, bygga upp sina liv här och stanna kvar. Det går att lösa om viljan finns, pengar är minsta problemet om vi ser till insatserna för flyktingvågen. Hela landet ska leva. Tjosan!

Allting går att lösa om viljan finns, det är den strategi jag utgår från

Bli först att kommentera

200 dödsfall/år även om vi ändrar till fossilfritt

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är vad det uppges i dödstal orsakade av vägdammet/partiklar som flyger runt i luften orsakade främst från bilarnas däck. Det här gäller ju också främst de mest trafikerade delarna. Det är främst människor som redan har symptom på astma och liknande och även främst drabbar personer där risken för hjärt-/kärlssjukdomar är större än normalt. Partiklarna som går in i lungorna vid inandning transporteras sedan vidare i de fina blodkärlen som omger lungorna och direkt uti kroppens alla delar. Blodets koaulationsförmåga påverkas. Det beräknas på det sättet att ca: 200 människor direkt dör av det här.

En våt vägbana minimerar partikelspridningen under den tiden den är våt, sedan blir det raka motsatsen när den torkar upp. Då sprids allt detta i luften och problemet med partikelspridning blir otroligt mycket värre. Desto högre hastigheter man färdas i desto värre spridning.

Bli först att kommentera

Självkörande bilar bara en utopi

Av , , Bli först att kommentera 0

Tron på att vi ska ha självkörande bilar inom överskådlig framtid bygger på ren utopi och mera fantasi än verklighet. Ser vi till mitt tidigare inlägg finns också här en koppling till hur feltänkt alltihopa är. Ser vi också till nuvarande utbudet på marknaden gör man reklam för bl a hur en bil parkerar sig själv. Var nånstans har jag behov av det? I staden och/eller i trånga parkeringsfickor. Vad byggs bilarna numera efter, eller vilka förhållanden som anses vara det normala? Det är stadsmiljöer och trångboddhet, det är dit marknaden styr. Naturligtvis är det bra med alla säkerhetsdetaljer som finns på bilar numera, olika sensorer som upptäcker faror framför eller bakom bilen. Allt det andra också som ger skydd vid krockar m m. Visst är det bra med utveckling i det fallet, tacka för det.

Robert Collin den välkände motorjournalisten säger också det här mestadels är bara science fiktion.

Lägg det här inlägget till mitt förra för att skapa ett större sammanhang till vad jag menar.

Bli först att kommentera

Tron att marknadsekonomin ska lösa våra problem är direkt bakvänd

Av , , Bli först att kommentera 1

”Vi måste fasa ut de fossila bränslena och minska koldioxidutsläppen. Växthuseffekten och den globala uppvärmningen är ett hot. Temperaturen har ökat 1,3 grader sedan förindustriell tid (1880) fram till 2016.” Låter inte mycket men den som säger sig begripa sig på det här påstår det är en katastrof.

Man verkar göra allt för att minska utsläppen från bilismen, men inte att minska själva bilismen eller trafiken och de ständiga köerna i de tätbefolkade områdena. Här sitter människor i bilköer flera timmar för en sträcka som kanske normalt skulle ta högst en 1/2 timme eller på sin höjd 1 timme. Häri ligger ju själva det problemet och inte minst skadligt för hälsan på många vis. Stress/irritation = risk för högt blodtryck genom ofrivilligt stillasittande och väntande. Sedan när man väl är hemma ska allting fixas där också.

Dålig luft även även om alla hade elbil beroende av de utomliggande faktorerna. Fabriker som producerar alla varor vi ska köpa i vår perfekta marknadsmiljö. Men bättre naturligtvis med en elbil. I ett kallare klimat måste även någon typ av värme i bilen fungera och hur mycket ström det skulle ta har jag inga uppgifter på. Vad händer en vinter som denna med snö, kyla och usla förhållanden överlag ända ner till Skåne i Sverige och du blir fast i en driva eller i en stor seriekrock och får sitta fast i flera timmar, hur gör du då? Visst löser man en del med elbilen och jag skulle gärna ha en själv om det inte fortfarande vore för det höga priset och dessutom den begränsning den ändå har.

I mitt fall och även många andras också (de människor som fortfarande finns kvar här) och vi som bor här hur ser det ut om vi ska till närmaste större stad? Det är minst 20 mil enkel väg oavsett riktning. Hur skulle elbilen klara det utan laddning? Kanske en sträcka enkel väg en fin sommardag eller när vädret är gynnsamt. Hur skulle det bli både en kall och snöig vinterdag? Jag vill absolut inte medverka till att motarbeta elbilen, jag ser bara hur realistiskt det skulle vara äga en. Räknar vi också körsträckan om den motsvarar högst 1000 mil, hur mycket skulle jag då tjäna/förlora med en elbil som jag inte kan utnyttja till fullo. Då måste jag också ha en bil som kan uppfylla kraven på långa avstånd. Elbilen är/blir också då en plånboksfråga. Bästa för miljön är att färdas mindre, eller om det bara är nödvändigt. En elbil måste väl även den kräva reparationer, hur gör jag då med den saken? Var finns närmaste verkstad? Mycket blir obesvarat när inte något på marknaden är rejält beprövat. Problemfritt kommer det knappast bli.

Flyget är en betydligt större bov om ser till utsläppen och bestraffas inte lika hårt som vad bilismen gör. Okej att det är både snabbt och kan ta många passagerare och även mycket gods går inte komma ifrån dess fördelar också.  Visserligen också håller man på att experimentera med nya flygbränslen, men hur lång tid tar det om det ens kommer fungera i någon större skala.

Hela samhällen måste läggas om, om vi ska nå klimatmålet, men det sägs inte ett ord om det. Det är transporten av människor och hela det upplägget vi måste ändra i, men det är alldeles för jobbigt ta sig an det problemet och så finns ju risken om förlorade intäkter i form av skatter. Ibland funderar jag över om det bästa vore en planekonomi där alla har inkomst oavsett var man bor. Hur ska man i annat fall lösa det? Att som enda inriktning ha som mål att flytta människor dit jobben finns säger sig självt vilken utveckling det blir och som vi nu har. Mindre marknadsekonomi och mera av den plana ser jag som större utväg från det mindre ”hållbara samhället” till det större.

Personligen har jag börjat mer och mer inse att det är tron marknadsekonomin som är största hotet både för miljön och även mänskligheten på sikt. Den gamla metoden med att bygga upp handelscentrum lite varstans runt vår planet och inte minst något som prioriteras är den ”kära” Handelskammaren med sin expertis som istället för deras syn på utveckling istället gör att våra problem fortsätter öka och förstärkas. Handel och transporter är deras Gud. Jag anser det tanksättet är undergången för hela mänskligheten.

Enligt den nu bortgångne och kända fysikern Stephen Hawking skulle mänskligheten ha bara 1000 år kvar på jorden.

Allt jag skriver och allt vad Stephan Hawking säger behöver inte nödvändigtvis vara till 100 % sanning, men gott och väl något att tänka på för oss alla. Eller hur?

Förbehåll till eventuella rättelser i form av felskrivningar eller andra uppgifter som inte visar sig stämma

Bli först att kommentera

Toruim istället för vindkraft

Av , , 3 kommentarer 0

I Vetenskapens värld visades det om Torium och hur det eventuellt skulle kunna ersätta kärnkraften som energikälla. Jag kunde inte se hela programmet i sin helhet utan blev avbruten och såg därför bara vissa delar.

Hela programmet kan du se här innan det tas bort.

Torium är ett radioaktivt grundämne som har fått sitt namn efter åskguden Tor. Torium förekommer till viss del ganska rikligt i naturen. Ämnet är nästan lika vanligt som bly och finns som mest i jord- och bergarter. … År 1829 så upptäckte Jöns Jakob Berzelius från Sverige torium.

I programmet visades det att det förekommit forskning om det här med början redan under 50-talet och under 60. Varför kärnkraften blev så utvecklad som den blev var till största delen nyttan i krig. Ett fruktat vapen som tyskarna var först med i utvecklingsstadiet med deras fabriker bombades sönder av amerikanarna men som innan slutet av kriget och var de som utvecklade den första atombomben, eller både 1 och 2. Hur det ser ut idag vet vi, alla potentiella krigförande länder har sin egen atombomb eller flera och som kanske är 100 gånger starkare än den första amerikanska. Det är ju ett djävulskt vapen och ryssarna torde idag ha den starkaste vapenmakten i det hänseendet.

Enligt det jag kunde förstå blir det direkt ingen härdsmälta av det här. Blir det överhettat eller något fel skulle det graderbara i praktiken rinna ut i en konstruerad behållare undertill där det snabbt stelnar p g a sin höga smältpunkt. 1755 grader. Det är inget förnybart material, men räknar vi hur länge jorden kommer att existera kanske det inte har någon betydelse om det är förnybart eller inte. Människan liksom allt annat på jorden lyder under den Darwinistiska utvecklingsläran.

Ett starkt skäl till varför toriumrektorn inte utvecklades berodde till största på de ekominska satsningarna som gjorts på kärnkraften. Tekniken blev till slut enkel och man tyckte det var det bästa sättet få billig energi.

3 kommentarer

Nu slår Miljöpartiet till – vill göra det billigare bo och verka i glesbygd

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu kommer Mp med ett förslag som ser glädjande ut. Jag tycker inte alls det är orättvist och 2 miljarder som det beräknas kosta tycker jag vi är förtjänta av. Jag ser fram emot det här och det känns genast hoppfullare. Ett bra förslag som jag hoppas går igenom. Det är klart såna förslag får alltid en chans till en röst. Det här är precis något jag velat. Har jag blivit bönhörd?

Bli först att kommentera

Nu är det blinda och döva som ska sättas åt

Av , , Bli först att kommentera 2

Nästa steg i besparingarna är att blinda och döva ska tappa sitt bidrag. En liten ond tanke kan vara att tro det här är något som överutnyttjas också, vill säga att många ”blivit” både blinda och döva helt plötsligt. Det står ingenting om den egentliga orsaken varför stödet ska dras in, bara att de faktiska kostnaderna ska redovisas. En av de drabbade själv säger att då det gäller barnbidraget betalas det ut i till alla utan att behöva redovisa faktiska kostnader.

Barnbidraget är en helig ko det har vi förstått sedan länge. Det är också upphov till ett visst röstfiske, högsta budet vinner. Den gamla folkhemsmodellen var säkert bra under den tid folk hade det verkligt illa ställt på många håll. Egnahemsbyggandet och de generösa lånen var ett i att förbättra förhållandena. Allt detta har blivit i det närmaste utraderat. Bostadsmarknaden är den största marknaden vi har och ett led i avvecklingen av landsbygden. Roffarmentaliteten har blivit hedrande. Att peka ut någon speciellt skyldig är också svårt, snarare ett syndrom där kort sagt alla ingår.

Här är ett av bevisen hur snaskig bostadsmarknaden är. Osmakligt!

Bli först att kommentera

Invandringens kostnader raserar den inhemska befolkningens välstånd

Av , , 2 kommentarer 15

Det kan ju inte vara rimligt ett land på 8 miljoner invånare (innan invandringsbubblan) ska ha ansvaret att tillgodose mängden av invandrare och med ett system som upparbetats av en mestadels tidigare inhemsk befolkning. Vad har vi, gratis sjukvård, fri tandvård upp till 23 år? Bostads och hyresbidrag, barnbidrag, försörjningsstöd osv. Detta skulle vara ju tänkt för vårt eget välbefinnande, inte att vi skulle invaderas av människor som saknat sjukhusvård och även inga fungerande tänder har. Vilka är det vi tar hand om där, det är ungdomar under 23.

Det är klart man ska hjälpa människor i nöd, men det måste finnas en gräns och inget annat land inom EU torde ha dessa förmåner som vi under lång tid byggt upp. Det är bra många länder också inom EU som helt struntar ta emot invandrare/flyktingar men som gör sig tillgodo av de enormt stora summor bl a vi svenskar betalar in till EU. Detta är ju högst orättvist, det blir rent av en plundring av vårt uppbyggda gemensamma välstånd. Att de tidigare haft krig och elände i Europa och vissa av dessa länder haft mycket inhumana förhållanden, inte minst från kommunistregimen i f d Sovjet kan givetvis vara en förmildrande omständighet. Jag tycker ändå det nu är dags dra igen penningasäcken och börja tänka på oss själva. Vi här uppe i norr ska också ha del av det välstånd man inte lite skryter med. Vi ska inte behöva stå som några tiggare med mössan i hand och be om medel. Jag skulle vilja se den som får ihop den här ekvationen med att invandringen skulle vara en vinst. En humanitär insats, men det är något helt annat. Det är ren manipulation och vilseledande uppgifter vi får ta del av. Man behöver inte vara någon expert för att förstå det.

För att frisera arbetslöshetssiffrorna främst bland invandrare betalar staten ut 9000 kr för varje nyanställd. Totalt skulle denne person få ut 15 000 netto. Det är vad jag fattat. Jag skulle vilja kalla det en förskingring av våra gemensamma skattepengar och dålig arbetsmarknadspolitik. Får en arbetsgivare bidrag med 9000 väljer han det i första hand. Detta är ju inte konkurrens på lika villkor.

2 kommentarer

Sverige U-land eller EU-land – flytten av Nordea klar

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu har Nordea fullbordat flytten till Finland och Helsingfors trots protester från bl a LO. Deras protester verkar nu verkningslösa trots de hotade med penninguttag och flytten av deras medel från Nordea. De som begriper sig på det här och har intresse endast i hur penningmarknaden fungerar och ser bara till det, kanske har rätt, att den Europiska monetära unionen är att föredra. För mig har det ingen betydelse om en bank eller dess huvudkontor ligger i Stockholm eller Helsingfors. Det faktiska avståndet är ungefär detsamma. Vad beträffar banker och kontanter gör det mig detsamma också, jag tycker det är förträffligt och inte minst sagt bekvämt att inte behöva ha kontanter.

Som vi kan avläsa i den här länken är det inte säkert heller det blir någon succé med flytten. Att gå med fullt ut i EU säger vissa det skulle vara bra, bl a det svenska partiet Liberalerna. Ja varför inte om man höjer den svenska standarden också upp till Europeisk nivå inte minst pensionerna kanske det inte skulle ha någon betydelse. Nu som det är ligger den europeiska marknaden fri och internethandeln slår alla rekord. Kanske rent av det skulle flyta på bättre med enhetlig valuta och gynna Sverige och då även i norr? Jag vet inte.

Stenyxan ansågs och en gång i tiden förträfflig, vem vill ha en sådan idag när vi har stålet?

Finland sägs också vara bland de lyckligaste folken och har även en fungerande skola som de utformat själva och har, även om de är med i EU. Varför misslyckas Sverige med det mesta numera?

Tänk ”bara” på turismen, vad enkelt för dem om vi tänker oss en betydande inkomst från dessa? Jag tror definitivt på en en gemensam valuta ur den synpunkten. Vi kanske även skulle kunna ha mindre bankkontor? Man kan inte bara motarbeta allting, utan istället se möjligheterna. Exempelvis en utbyggnad av flygplatsen skulle också ligga närmare då om vi tänker oss Vilhelmina.

Bli först att kommentera