Donald Trump och Hans Lindberg – agerar ungefär lika

Av , , 1 kommentar 9

Varför går det bra kritisera någon på andra sidan Atlanten men inte någon som ligger närmare. Hur många löpmeter har inte skrivits om Donald Trump, mest i negativa termer. Har också själv skrivit några rader och sagt jag börjat lessna på honom.

Ser vi till de båda herrarna Trump och Lindberg Umeå är deras intentioner ungefär detsamma. Trump har uttryckt ”Make Amerika great again” och Lindberg vill göra Umeå stort. Vilken skillnad är det egentligen? Förfaringssätten är också detsamma. De sysslar med fastigheter och fastighetsaffärer. Trump i mera privat regi (mest tidigare) men nu sedan han blev president arbetar han för landet. Vad Lindberg gjorde tidigare vet jag inte (målare, fackligt aktiv?).

Hur mycket har inte Lindberg och hans parti stått bakom olika fastighetsaffärer? Han och det parti han står för sägs verka för folket – men vilket folk då? Hur upprörda har inte en mängd varit över olika fastighetsförsäljningar som ägt rum med Lindberg som huvudaktör? Jag tycker man borde rensa framför sin egen dörr innan man gapar vitt och brett om andras fel och brister. Trump arbetar för Amerika, Lindberg för Umeå. Vad är skillnaden? Kanske att Trump är USA:s president och Lindberg ett kommunalråd i en medelstor stad som han försöker bygga upp.

Metoderna är också ungefär detsamma. De egna intressena (kommunens/Amerikas) ligger främst. So what´s the difference?

Allas lika värde heter det ju och det säger Lindberg(S) högste chef också – Löfvén. Varför ska vissa särbehandlas och inte minst av ett obetydligt kommunalråd och det kan gälla någonstans i hela lilla Sverige.

Givetvis har Umeå kommun många anställda (kan vara andra kommuner också) och vem vill riskera jobbet och tycka eller säga något som uppfattas ofördelaktigt. I Östtyskland hade vi Stasi (säkerhetspolisen) som förföljde folk och där angiveri var vanligt. Är det ett liknande systen imom Umeå kommun och även andra kommuner? Ska inte folk våga prata?

Umeås Hans Lindberg motsvarigheten till Amerikas Donald Trump

1 kommentar

Vänskapskorruption av Han(s) Lindberg Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 4

Enligt det som gåtts ut med i offentligheten är avtalet om byggandet av bl a en fotbollshall och även en innebandyhall – en affär uppgjord med Thorengruppen och anses som vänskapskorruption av Vänsterpartiet.

?

Bli först att kommentera

G7, klimat och skatter

Av , , Bli först att kommentera 5

G7: ”Group of Seven är en informell grupp som består av sju av världens största industrialiserade ekonomier: Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Även Europeiska unionen deltar i gruppens möten. Föregångaren G6 bildades år 1975 som en utveckling av G10-gruppen.”

Kina och Ryssland inte medtaget vilket är lite konstigt, framförallt Kina. Sedan kan man undra att Italien finns, med sin sargade ekonomi och ständiga politiska kriser. Just nu en igen. Världen är förunderlig.

Ser vi då till klimatet och de klimatåtgärder som förespråkas inte minst av Sverige borde dessa ingående i ”Group of seven” bära det största ansvaret för hur klimatet utvecklas. Stora ekonomier = stora utsläpp. Det är vad man kort kan sammanfatta det till. Skulle (koldioxid)-utsläppen ligga nära noll för dessa länder skulle de knappast tillhöra de ledande 7.

Som det nu ser ut ökar bara utsläppen. Regnskogen brinner vilket får betecknas som en stor katastrof. Sverige är inte helt oskyldiga till regnskogens utveckling eller inte delaktiga: Se och lyssna.

Samtidigt beräknas Sverige bli fossilfritt någon gång underr 2030. Bidrag utgår för miljövänliga transportmedel. Inte minst bilar och där inga traditionella bilskatter behöver erläggas. Hur länge framgår inte, eller hur man tänkt sig i framtiden, ännu längre fram än exempelvis efter 2030?

Det är ju på det viset – enligt mig veterligt – att de tradionella skatterna för olika fordon i stora drag varit tänkta gå till vägunderhåll. Här måste det bli enorma bortfall om alla – teoretiskt – skulle ha de miljövänliga produkter där inga skatter behöver erläggas att det kommer att bli ett stort hål just där.

Vi kan redan se hur det sparas på vägar som inte av befiolkningen i övrigt anser att standarden inte är tillräckligt bra, eller t o m mycket usel på sina ställen. Även politikerna på sina ställen är missnöjda.

Ser vi då till elbilarna med deras batterier i underredet hur blir då om inte vägarna håller en standard som är accepttabel. Guppiga, knöliga och även kan det vara ryggar i mitten eller andra ojämnheter överlag med nivåskillnader med risk att det tar i underredet.

Ska vi alla beräknas köra elbilar måste standarden över Sveriges vägnät förbättras. Det blir inte billigt samtidigt som man ger skattebefrielse. Hur har man här räknat eller tänkt sig?

Det stora utsläppen vi nu ser synes bara öka och det stora problemet, det globala kan vi knappast påverka i någon större mening. Samtidigt gör man det svårare för människor som absolut behöver bilen. Hela Sverige ska leva. Jovisst, men så ser det inte ut idag. Förfallet ökar på vissa ställen medan det byggs på andra och i verkligheten blir skillnaderna bara större och större.

Naturligtvis tror jag knappast någon är emot bättre miljö, men då måste förutsättningarna ändras så att alla har möjlighet till det. Som det nu ser ut är den klyftan djup och verkar bara bli brantare och djupare. Somliga försätts i djupa raviner där de aldrig kommer ta sig upp. Nu måste politikerna börja tänka om man vill landet Sverige ska bli ett jämlikt land – inte bara på ett plan. Nu är det inte.

Bli först att kommentera

Polisens hårdsatsar på trafikkontroller

Av , , Bli först att kommentera 11

I dagens VK (nättidning) var det första man fick läsa (högst upp) hur polisen trafiksatsat (hastighetskontroller) efter den nationella insatsveckan (en del av inslaget kopierat härunder) som var förutbestämd. Det gäller främst vid skolor och förskolor.

Som VK tidigare berättat genomför polisen denna vecka en nationell insatsvecka i trafiken med fokus på att få ner hastigheten vid skolor och förskolor. På onsdagsförmiddagen hölls ett flertal kontroller runt om i länet under vilka 15 förare bötfälldes.

 I veckan: Polisen trafiksatsar vid skolor
 

Kontrollerna, en del kopplade till insatsveckan – andra inte, fortsatte att avlösa varandra under eftermiddagen och kvällen. Efter patrullernas avrapportering kunde polisen meddela att de sammanställda kontrollerna utmynnade i inte mindre än ett 70-tal ordningsböter, varav 60 avseende hastighetsöverträdelser, och två omhändertagna körkort.

Övriga böter avsåg bland annat avsaknad av bilbälte, prat i mobiltelefon och tonade rutor.

– Många har under dagen visat uppskattning för vårt arbete. Överlag har ändå beteendet i trafiken varit bra, säger Jimmy Norberg vid trafikpolisen.

De riktade insatserna kommer att fortsätta, meddelar polisen.

Utöver satsningen genomförde även poliser i ingripandeverksamheten ett flertal kontroller i trafiken under dagen. Bland annat genomfördes en kontroll i Hössjö, Umeå, som resulterade i hela elva böter och fyra omhändertagna körkort.”

Det är klart det är farligt med höga hastigheter överhuvudtaget och allra helst där många oskyddade trafikanter finns och inte minst barn och allra helst mindre barn. Men nog tycker jag ändå man också borde prioritera annat, framförallt i städerna där oredan är som störst. Alla sprängningar vi har/haft och i övrigt den oreda som skrämmer folk dagligen. Det gäller förstås inte Umeå (sprängningar och stor oreda) varifrån det mesta tas ifrån i VK:s reportage och vad man anser vi bör veta och läsa. Gott nog, men ingenting sägs om hur på vissa ställen det finns knappt en polis och tjuvar och banditer härjar fritt. Nu även det hemska som drabbat Malå med den försvunna personen som tros ha kopplingar till det brutala mordet nere i Markaryd.

Person gripen.

Häruppe i våra trakter och omkring struntar man totalt i hur vi har det. Vägarnas hastighetsbegränsningar kan man slopa. Det är så dåliga och guppiga så de utgör ständiga farthinder. Några sträckor kanske är acceptabla och vi kan säga de håller en standard som är acceptabel. Men knappt om vi skulle jämföra med exempelvis runt Umeå eller några andra ställen där man hela tiden förbättrar. Är det några andra skattepengar det tas ifrån eftersom häruppe och omkring sällan några dåliga vägar åtgärdas?

Det är dessutom felbyggt när skolor och annat där folk/barn vistas ofta då man drar genomfarter direkt förbi. Att man sedan skriver om det med stora rubriker hur polisen gör insatser skulle inte behövas i den grad som nu görs om samhället såg lite annorlunda ut i sin helhet och inte bygger på 20-talets system. Jag påstår det är föråldrat det vi nu har. Det borde byggas efter de förhållanden vi nu har. Mentaliteten också är att bilarna ska ha många hästkrafter, vara snabba och ha höga topphastigheter. Det motarbetar varandra. Inom ett område ska hastigheten ner, på ett annat ska det vara raketfart eller det uppmuntras nästan till det.

Stadstrafiken är överlag farlig som den är med mycket trafik, oftast höga hastigheter (att komma så snabbt fram som möjligt) och mentaliteten är oftast helt annorlunda för en stadsbo än för en ”lantis”. Jag kanske låter lite ”gaggig” men det tar jag gärna. Visst har man vistats på ställen även bott som varit större än både Skellefteå och Umeå men det är inget jag önskar mig tillbaka till. Jag tycker det är bra som det är på det viset nu. Inte minst Vilhelmina tycker jag är bra. Men varför prioritera bort de små orterna istället för att lägga alla resurser på de stora? Naturligtvis anses vi mindre värda häruppe och speciellt i glesbygd. Det är den slutsats man får dra med den utveckling vi haft som vi får hoppas inte blir ännu sämre i det fallet.

Det är ju också beklagligt att när vi har så fina tekniska möjligheter att inte det går implementera i trafiken. Inte minst när det gäller det här med skolor. Dagens fordon och även dagens trafikstråk där man anser att hastigheten är för hög eller det är direkt farligt med bilar/trafik borde gå att lösa med teknikens hjälp. Inte sätta alla poliser som finns i Västerbotten (det som nu skrivs om) på såna uppdrag. Det här är föråldrat i det moderna samhälle vi för övrigt på håller på bygga. Trafik och miljö hänger oftast samman, men här verkar rena medeltiden – tankesättet – vara ungefär på den nivån.

I Stockholm och andra större städer i Sverige gör man stora framsteg och försöker digitalisera bort problemen. Även har nya uppfunna farthinder tillkommit. Istället för ”vägbulor” som mestadels skadar yrkeschaufförerna att ständigt åka över dessa hinder har man istället luckor som sänks (skapar en sänka som känns rejält när den körs över) om hastigheten är för hög enligt den som gäller.

Är det själva samhället vi byggt som är sjukt och inte alla som föds eller har olika sjukdombilder med olika bokstavkombinationer? Något stämmer inte kan vi gott konstatera.

Bli först att kommentera

Det blåbruna mot det gröna

Av , , 1 kommentar 9

Läget i Sverige ser ungefär ut på det viset. Den ”bruna” delen av befolkningen vägrar bestämt erkänna att jorden snart kokar om vi inte minkar CO2 utsläppen. Visst kan det också vara en naturlig uppvärmning men den blir inte bättre av att koldioxiden som bildar det täcke runt jorden som gör att inte värmen från solen kan stråla ut ur atmosfären igen förvärrar snabbt. Det är den farligaste gasen som bildas i atmosfären och som starkt bidrar till den uppvärmning vi fått den senaste tiden. Det är både dumt och obildat påstå att koldioxiden skulle vara av underordnad karaktär i det fallet med uppvärmningen. Det är uteslutande fel.

Sedan kan vi ju titta på vilka orsaker som bidrar till detta. Det är en mängd, inte bara fordonen och det fossila bränslet. Men naturligtvis går det att förbättra utan att sätta människor i knipa och inskränka i deras överlevnad är det bra. Om exempelvis alla vore pensionärer eller av den typen att de sällan reser, nyttjar inte bilen och sitter ”inlåsta” på sina hem kanske utsläppen skulle vara märkbart mindre från vårt land. Men hur blir det då med den ”tillväxt” vi ändå måste ha. Byggnationer (bostäder), fabriker/tillverkning och allt annat som ger jobb och försörjning. Det blir den svåraste biten lösa samtidigt som koldioxidutsläppen ska ner.

Jag förstår inte heller varför det skulle vara så farligt erkänna att en förändring måste ske. Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna? Jag ställer mig definitivt bakom en förändring och det är ju också på det viset att det är inte tänkt det ska ske idag. Först nästa generation – eller den nu uppväxande – kanske börjar leva lite smått i vad som idag vi ser fram emot. Ja inte alla förstås. Det finns de som med näbbar och klor påstår allting är påhittat, trots att en rad av experter visar på motsatsen. För dessa motståndare är det bara deras expertis som gäller. Jag förstår inte vilket syfte det skulle tjäna? Jag betecknar det mera som rädsla de uppgifter de motarbetar. Att inte tappa greppet helt enkelt.

Vad beträffar elförsörjning och hur det löses är inte min uppgift eller att jag skulle behöva bekymras över det. Den regering som för tillfället sitter i ledande position tar jag för givet har den insikten och ansvaret att det löser just detta. Vad annat?

Man säger nu också att det inte enbart kommer att finnas elfordon. Flytande gas och även biogas från avfall kommer att först och främst driva den tunga trafiken. Tekniken går ständigt framåt och det forskas intensivt på olika områden för att förbättra vår miljö. Självkörande bilar tror jag mindre på och i vilket syfte skulle det vara? En bil utan chaufför vilken vits är det med det?? Några intjänade kronor på att anställa en chaufför – men hur många vill åka förarlöst? Jag vill då inte.

1 kommentar

”Stadsgamarna” likadana allihop

Av , , Bli först att kommentera 11

Oavsett vilka paritillhörigeter de tillhör kan man nästan dra alla över en kam. Stadsbor och de som är vana att de får allting – gratis, medan vi andra inte tillhöriga ska nästan böna och be om vi får tillåtelse finnas till.

Vi hör ofta, ja jämt faktiskt att städerna ska växa och inte minst i vårt län (är det längre allas län?) både Skellefteå och inte minst Umeå hur all tillväxten ska dit. Norrbotniabanan är mer eller mindre ett S projekt som stöds av både Mp, V men även C. Hur det sedan går för resten av invånarna skiter man blankt i. Jag tror mycket också är det vi vant oss med, att böja oss för överheten. I det här fallet inte minst Umeå och den stad som är residensstad i länet. Tidigare skulle allting övervakas i Umeå, ännu mer kanske än idag. Det var Länsstyrelse och andra myndigheter – även Lantmäteri – man skulle be om tjänster. Telefonen och pappersposten var den kommunikation som gällde.

Idag är det ju bättre på det viset med den snabba kommunikation som finns, men fortfarande har vi inte haft kraft nog frigöra oss och även våga ta egna beslut och vara mera radikala, kanske våga mera, sticka ut huvudet och ta kampen om det behövs. Vi viker ner oss alldeles för lätt och vad får vi av det? En nysning och bara ännu mer skändande av våra egentliga rättigheter.

Jag har ingenting emot varken Umeå eller Skellefteå på så vis och att det skulle vara fel på alla. Jag välkomnar batterifabriken om det skulle lyckas. Det blir Europas största i så fall. Att också Umeå växer har jag ingenting göra med såvida inte de beter sig som en kolonialmakt och vill lägga allting under sig. Att de (inte vanliga människor) ser sig som överhuvuden och markerar sin makt som gamla hundar och vill gärna göra markeringar som sätter sina spår efter sig. Pissdryga om vill.

Vi har en regering som nu lovat lite bättring inom de områden som blivit falluckor och stupstockar för oss. Men landsbygd och vad där menas är inte samma sak som glesbygd varifrån vattnet kan rinna, eller en gruva varifrån malmen tas, inte heller de luspinnar av skog som finns efter de enorma uttag vi haft. Vad är kvar och vad har vi istället fått? En tom bygd utan människor. Det är klart skattekronor saknas.

När råvaran är slut eller sinar då tar ”herrarna” sitt pick och ger sig av söderut där de kan samla sina mynt och bygga upp nya verksamheter. Finurliga skatteplaneringar – iof sig helt godkända av staten – smetar på deras redan oförskämt höga vinster de haft möjlighet göra utan att någon opponerat sig. Kan det bli bättre.

Vi ska inte längre upplåta vårt område till kolonisatörer. Tacken vi får är utmärglade marker och vatten som vi kunnat använda till vår egen nytta på ett bättre sätt. Det skänker vi bort?

Den välgödda suggan (staten) bär största ansvaret för utvecklingen. Dags att återgälda?

De uppgrävda samiska gravarna så sent som på 50-talet som gjordes i syfte för ”forskning” och mätning av kranier tycker jag säger allt vilka inställningar som funnits. Finns det fortfarande kvar, man tar sig friheten behandla människor häruppe hur man vill och godtyckligt utan några påföljder?

Bli först att kommentera

Populärt bland höger (Sd, M mfl) ge sig på svaga i samhället

Av , , Bli först att kommentera 4

När man inte har annat för sig ger man sig oftast på de ”svaga” i samhället. Tiggeriet och diskriminering av invandrare (man drar alla över en kam) har oftast dykt upp i löpsedlarna hur man vill begränsa deras rättigheter i större skala. Även andra partier som S har av vissa varit med på notan.

Visst är tiggeriet i sig ett problem att direkt leva av och det är det man trycker på när man vill ha ett förbud. I själva verket vill man inte veta av dessa människor, att de helt enkelt inta ska få finnas. Likadant har det blivit (varit) i bl a Sölvesborg där man nu genom det nya kommunalrådet Louise Erixon SD vill strama åt extra för nyanlända. Är det det enda som finns i Sd:s huvuden?

Hanne Kjöller är också en spektakulär person. Senast jag såg henne var på TV i morse där hon också verkade trycka på att tiggeri och romer inte passar in i samhället. Kan så vara, men är det inte romer man trycker på i sin kritik kan det vara vilka minoriter som helst som inte lever det ”perfekta” liv som exempelvis HK strävar efter och vill invagga andra i. Jag gillar henne inte. Hon tillhör det ”borgerliga skräpet” om jag säger så.

Inget blir bättre av som exempelvis Trump gått starkt ut med att mexikanare utgör ett starkt hot mot landet. Senaste massakern som skedde kan ha triggat förövarna extra till att begå denna avskyvärda handling. Jag har definitivt nu tröttnat på (barn)-Trumpan.

Dessutom är det farligt att alltid nedgöra eller ge sig på människor, klumpa ihop alla i samma påse om några är avvikande. Exempelvis alltid se muslimer som ett hot. Det kan även gälla andra som man gör påhopp på och triggar upp stämningarna. Det är inte bra. Alla kan ha fel och vem vågar säga att just jag är komplett och felfri?

Världen blir inte bättre av att diskriminera. Den blir bara sämre.

Det är också en stor ”högervåg” i världen. Brasiliens motsvarighet till Amerikas Trump – Bolsonaro är en bland andra nära nog extremhögerledare. Skövling av regnskogen är hans recept på tillväxt.

Italien verkar ha gått tillbaka till Mussolinis dagar. En nyval är väl troligt. Det råder stor oenighet.

Bli först att kommentera

Mera av planekonomi om vi ska rädda klimatet

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är precis vad man är rädda för att kapitalet och vinsterna ska minska eller helt försvinna om en riktig trovärdig klimatomläggning kommer ifråga. Det som händer nu att man pratar i banor om hjälpa till att skapa bättre miljöer och därmed mindre utsläpp, främst koldioxid. Samtidigt vill man inte förlora sina ställningar inom olika marknader. Elbilen exempelvis är det någon också som tjänar på, eller många kanske. Tillverkningsindustrin med sin ”miljövänliga produkter” kanske är just de som är de mest positiva i den klimatomställning som pågår. Inte minst batterierna som ska ersätta det fossila bränslet.

Kina om vi kallar dessa för ”kommunister” har nu en av världens största produktioner av många av de produkter vi använder. Deras ekonomi är från början baserad på en planekonomi och om den längre är helt utbredd i det avseendet kanske inte helt stämmer. Men det är ändå staten som styr – med järnhand får vi ändå tillägga – men landet är ledande i världen och deras ekonomi och tillväxt är bland världens största. Amerika ligger sämre till i det avseendet. Har även lånat ut stora belopp till Amerika. Att Trump är skraj för Kina är har han all anledning vara.

Det lilla landet Sverige försöker ändra i mycket, men hur väl kommer det lyckas när vi får skrämselhicka bara när börsen vänder och går neråt vilket är dess normala funktion. Skillnaden från rik till fattig kan vända över en natt till utblottad och förintad. Börsen och spekulationer är det första som måste försvinna. Det måste till stora förändringar, men hur många är villiga till det?

Från en besparing inom ett område och en ökning inom ett annat. Den totala skillnaden blir noll. Det är mera ett låtsasspel vi ser. I själva verket fortsätter det på samma vis. Ingen vill släppa taget. De griper efter alla halmstrån för att klänga sig fast i det gamla inövade. Deras hjärnor har låst sig och det enda som skulle göra skillnad är en omprogrammering.

Det finns lite att välja mellan. Kinas närmare 1,4 miljarder inv mot Sveriges 10 miljoner. Vi är trots allt bara en liten klick och i världen i övrigt.

Kina skaffar sig mer och mer inflytande. Svenska Volvo är bara namnet som finns kvar.

Bli först att kommentera

Jag ger Greta Thunberg ett erkännande

Av , , Bli först att kommentera 9

Efter lite tvekan om det är rätt eller fel (om man drar en skarp gräns) det Greta gör har jag kommit underfund med att det är rätt. Mycket rätt t o m. Vi måste ändra radikalt i det system som utnyttjas hänsynslöst för att skaffa oss olika produkter, utnyttjande av människor i arbete som syr kläder, gör skor osv och dessutom inte har några löner värda namnet. Det är också på det sätt naturen ska bidra med sina resurser och som överutnyttjas. Vatten är på många ställen en bristvara och ändå slösas det bort i otroliga mängder. Vattenkraften är också ett stort bekymmer hur den ska bidra med sina resurser.

Exempelvis Aralsjön är en katastrof sedan den tömts på vatten för att istället utgöra konstbevattning av bomullsodlingar. Räddningsförsök pågår. Massor med människor runt sjön som livnärt sig på fiske har haft det svårast. En naturkatastrof skapad av människan liksom mycket annat som vi direkt hanterar mycket vårdslöst och även cyniskt.

Det behövs verkligen en förändring. Det Greta Thunberg gör får anses mycket positivt.

Bli först att kommentera

Det storskaliga är oftast roten till det onda

Av , , 1 kommentar 10

Det storskaliga är det som utarmar landsbygd och ser till att städerna växer. Den politiken har förts nästan i 100 år nu och resultatet ser vi. Inte ens landets större skogsägare bor på den ort skogen finns. Tar vi både det statliga ägarna men även privata och varför inte SCA var har de sina kontor och avlönade tjänstemän? Den som tror att utvecklingen – för landsbygd/glesbygd – blir bättre med den nya tekniken att ta tillvara biobränsle är grundligt lurade.

Några fabriker här i Norrlands glesbygd och landsbygd kommer vi knappast få se om det ens blir något av någonstans i större skala. Etanolfabriken i Ö-vik som det lades ner omkring en miljard i vad blev av den? Har inte hört något att den skulle medverka i något produktivt sammanhang i dagens Sverige.

Notera också att uppgifter på skogsuttag är inte samma sak som att bedöma träden i vilken nytta de gör för att tillföra produktiva varor som virke och olika byggnadsmaterial. Rena bräder och virke är ett bra exempel. Visst kan andra produkter utvinnas också. I Storuman hade vi en spånfabrik – tillverkning av spånplattor – som var väldigt populära under en tid, men som nu är nedlagd för ganska länge sedan. Ytterligare ett bevis på att det inte går att bedriva småskalig verksamhet. Det ska vara stort och mäktigt precis som maffian i Italien när den härjade som värst. Dagens maffiabossar i Sverige tillhör den kategorin men inom ett annat område.

Ser vi till uttrycket produktiv skog tar det oftast en mansålder att växa sig till om vi menar att vi kan använda träden för uttag av virke – plankor, bräder i byggnader.

Visst kan det låta häftigt hur mycket skog vi tar ut och även återplanterar, men då ser man bara till volymerna, inte vad vi får i nyttig och användbar skog. Det tar ungefär 100 år. Idag tror jag mig veta att det avverkas så långt ner i diameter som 8 cm och gäller då med det gamla måttet ”i brösthöjd”. Ungefär vad en fullvuxen karl mäter 180 cm + – 10 cm i längd fast i höjd med bröstet.

Sådant virke (observera jag säger virke) duger inte till annat än bara produkter (massaved) som först mals ner, exempelvis till papper. Visserligen har man idag fina sågverk som kan såga mindre stockar, beräkna och kan få på så sätt få ut byggvirke från träd med mindre diameter, men inte så långt ner som 8 cm. Jag skulle tippa det måste minst vara 15 cm i brösthöjd och växt under minst 25-30 år.

Ser vi då var skogsuttagen sker, i norr eller i söder är naturligtvis den gamla norrländska skogen som en gång vandrade in från ryska taigan den bästa kvalitetsmässigt. Det är just den som snart inte finns längre. Att återplantera den och inbilla sig vi skulle få en liknande kvalité tillbaka är som att ge konstgjord andning.

Sedan det här med återplantering beror också på var i landet det sker. I norr går det långsammare och i söder snabbare och kvaliteten blir också därefter. Det går snabbare avverka i den södra delen men också direkt dåligt virke man får ut. Snabbväxande och därmed poröst med dålig hållfasthet som följd. Det finns också olika plantor. en del växer snabbt (värdelös kvalitet) och andra kan ta längre tid med bättre kvalitet med utvinning av produkter. Det bryr man sig inte oftast om, huvudsaken att mängden plant kommer i jorden för hålla ryggarna fria. I o m det är det lagstadgade och den bedrägliga planteringen utförd av de regler man går efter.

Dagens skogsuttag kan oftast hänföras till marodörer i vad som där ingår. En maskin ”klipper” ner skogen, marken vandaliseras och även vägarna där virkestransporterna sker på.

Spelar ingen roll hur mycket man vill landsbygd/glesbygd ska leva när metoderna gynnar städer där det mesta av folket finns och som ska ha sina olika arbeten med de olika medvetet utplacerade kontoren.

I vilken riktning vill du själv utforma Sverige – med marodörens ögon eller med insikt och vördnad för hela vårt avlånga land? Tyvärr finns det ingen som står upp för det här. Det blir nästan bara prat i kvadrat när man säger hela Sverige ska leva.

Det är också på det viset med dagens skogsbruk att det ger få jobb. Allting är numera maskinellt om vi hänför till avverkningar.

Jag avsäger mig då allt befattande med de som medverkar till att förstöra vår jord – Tellus.

Sverige är inte värst, okej men det är ingen ursäkt vi ska fortsätta på inslagen linje.

1 kommentar