Parisavtalet kan man torka sig i stjärten med

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är i princip värdelöst och kommer knappast ha någon märkbar effekt på klimatet. Likaså Greta och hennes mission är redan också i princip glömd. Det är ju mest unga som hon samlat eller oerfarna människor liksom det nyvalda språkröret Per Bolund MP. Alla i det partiet bedömer jag mer eller mindre verklighetsfrånvarande. Vet någon i det partiet hur en svensk arbetsplats ser ut och fungerar bland de vi brukar kalla ”arbetare” – eller det kanske rent av finns inga idag?

Båda föräldrarna till Per B är akademiker eller proffessorer vilket inte är någon skam direkt, men knappast folkliga.

Så har det ju blivit inom det mesta inom politiken numera. Det är få som har en insikt och en kontakt med ”vanliga människor” och politiken utformas därefter.

Jag tycker verkligen vi saknar politiker med grunden i ”vanliga människors” värderingar.

Jag har inga direkta favoriter som jag i dagsläget skulle lägga min röst på om det vore val idag. EU-valet undantaget som jag bryr mig ännu mindre om. Det verkar blivit det motsatta än vad man hoppades på vilka som tar sig in i parlamentet. Det som de ”etablerade” fruktar mest. Det lutar åt en övervikt. Hur agerar man då? Mera spottande och fräsande för att evreagera den frustration de känner. Tyvärr för dessa är det inte många som bryr sig.

Skyll inte på mig, sök svaret i den s k ”EU-gemenskapen” som åsidosätter människor. Motsatsen till förenar. För mig får det gärna gå åt pipan, det kan inte bli sämre än vad det är. Jag kommer inte gråta några stora krokdiltårar.

Jag känner mig trygg och säker i min tro. Den går inte rubba och går inte heller köpa bort för några skilling daler eller några ruttna euro.

Bli först att kommentera

Hur länge kommer oljan att räcka?

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag tänkte jag skulle forska lite i det och få fram några uppgifter. Det enda jag kunde hitta var den här länken. Om du som läser har bättre uppgifter är du välkommen lämna dessa.

Ser vi till ett globalt perspektiv och de stora användarna av fossila drivmedel (främst USA) finns där inga tankar på ett fossilfritt samhälle eller att eftersträva 0 CO2-utsläpp. Trots detta finns en stor elbilstillverkare där. Ser vi till deras krigsberedskap och allt de kommer använda i ett eventuellt krig, förutom det som redan pågår plus deras beredskap och övningar är det enorma mängder bränsle de förbrukar. Här kan vi också räkna in andra makter, inte minst Ryssland och även Kina plus många fler.

Bara för att tanka deras plan och vid deras övningar åtgår det flera tankbilar med bränsle som fyller planen som sedan i sin tur ska tanka stridsplanen i luften. Tänk att det här är ”bara” övningar men sker nästan dagligen, hur skulle det inte bli i ett eventuellt krig då, vilket vi får hoppas vi slipper. Amerika i stort har ingen tanke på någon ”omställning”. Många eller kanske de flesta (jag vet inte) vill fortfarande ha sina motorstarka och tunga bilar. Om de drar 1-3 L/milen verkar inte ha någon betydelse. Bränslet är jättebilligt i våra ögon sett och i jämförelse med dagens svenska bränslepriser.

Sedan har vi alla oljeproducerande länder där det inte verkar finnas något slut, samtidigt borrar man efter mer olja. Var det inte ryssarna som letade olja i Arktis eller Antarkits? Visst kan vi i Sverige sträva efter mindre utsläpp men det kommer inte påverka jordens totala klimat eller de utsläpp som sker i övriga världen. Luften är global och där finns inga väggar som skyddar oss från yttervärlden eller yttervärlden inte skulle påverla oss.

Får man ner priset på elbilar kunde jag tänka mig en sådan (om jag lever så länge) och att den blir mera beprövad. Nu som det är betecknar jag det som att köpa grisen i säcken.

Sedan har vi ett annat problem också. Som vi vet styrs oftast priset av tillgång och efterfrågan. Om vi nu ska tillverka egna bränslen, hur stor kapacitet blir det, kommer det täcka behovet med råge eller blir det ett underskott? Jag tror det senare, en risk för att det blir brist och vad händer då med priset och när inga andra alternativ finns? Det blir som i gamla kommuniststaterna, folk köar och ockrarna och svarthandeln blomstrar.

Ibland är jag förundrad över miljöpolitiken, den som säger sig tycka den är bra och i andra stunden vill man ha jetdrivna plan som ingår i deras framtida projektering. Slutsatsen blir att flyget är inte något som går att stoppa. Fossila bränslen kommer knappast täcka knappt en bråkdel av behovet totalt. Batteridriften av plan är nu Norge inne på och det är tänkta just för deras behov. Kortare flygningar och det som passar deras geografi. Mindre utspridda enheter (byar, kobbar och skär) och med bara några passagerare.

Vi är nu inne i experimentfasen. Vad kommer verkligheten visa?

Är det någon typ av maffia som fått fäste i vårt land och vi ska beräknas tro ALLT som sägs.

Jag försöker inte vara sarkastiskt på något vis.

Bli först att kommentera

Sverige endast för svenskar

Av , , Bli först att kommentera 6

Ja nu tänkte jag mig inte direkt för människor som säkert många trodde av rubriksättningen, men kanske ändå på sätt och vis. Jag tänker främst på den klimatpolitik som är satt som mål med förbud mot fossilbränslen. Om det kommer ske till hundra procent tror jag inte på, men om vi tänker oss det blir en verklighet och då om 11 år, hur ska då turistströmmarna eller de turistande/besökande från andra länder tanka sina fordon?

Mackarna förmodar jag endera bommat igen eller de säljer något typ av bränsle som bara speciella fordon kan använda. En vanlig motor så vitt jag vet om den är tillverkat för fossilt bränsle går inte köra på annat. Undantagna kan vara dieselmotorer i viss begränsning. Några konsekvenser tycks inte vara medtagna att det kan drabba oss negativt när vi samtidigt säger vi ska bygga mycket av våra samhällen av inkomster från turismen. Men hur blir det då om vi kommer skilja oss markant från världen i övrigt där de inte har den klimatpolitik som vi svenskar har?

Samma sak med flyget som går internationellt. Jag förmodar där också att det behövs någon typ av ändringar eller helt nya motorer som kan köras på biodrift (saknar säkra uppgifter om det). Det kommer knappast bli så problemfritt som man önskar och tror och i andra änden har vi intäkterna vi måste ha. Strypa men samtidigt bibehålla. I teorin fungerar det, men i praktiken hur blir det där?

Vindkraften är helt okej som ett viktigt komplement och har fördelen att den är utspridd. Mindre sårbar vi en direktattack vilket däremot både en vattenturbin och inte minst ett kärnkraftverk har stor sårbarhet. Allt som har att göra med naturkrafter och att vi kan omvandla det till något som vi drar nytta av tror jag är mycket bra. Solen har väl den största potentialen, men för oss i norra delarna kan det vara ett problem.

Ser vi då åter till Sverige och varför vi är så attraktiva, speciellt för Sydeuropéer är det vår natur de flesta vill åt. Här kommer det med sina flåsiga husbilar och parkerar gärna vid något avskiljt ställe. Vi ser hur det brukar se ut efter Stekenjokkvägen och Vildmarksvägen. Här finns varken laddstolpar eller el överhuvudtaget komma åt. Det är i princip vad man har med sig man får förlita sig till.

Det finns människor också som har fritidshus där inga elledningar finns kopplade till elnät. Mycket, eller nästan allting utgår från stadsplanering och hur människor utanför lever och har verkar man inte ha någon uppfattning om. Hela Sverige ska leva, låter fint men så sker inte i den planering som vi nu ser. Snarare vill jag påstå det blir ännu sämre för oss som ska sälja vår natur och få inkomster därifrån. Jag vill betona det är inte för att vara gnällig jag tar upp det här, jag betraktar det mera som en demokratisk rättighet att vi alla inom Sverige ska ha möjlighet till utveckling på någorlunda lika villkor. Som det nu blivit tycks det bli mer och mer inskränkt. Det gamla ska bort, men om det nya inte går att använda hur gör vi då?

Det stora problemet i världen är de ständiga förflyttningarna som måste ske. Jag säger inte att det går att ändra på radikalt, men tittar vi bakåt i tiden gick det då med när inte människor reste sporadiskt över land och hav, både innanför och utanför länder. Att vi i Sverige inte heller har det som en viktig aspekt utan istället ska ha andra bränslen och andra drivmedel (batterier) är bara en fortsättning i samma riktning som nuvarande. Det som händer är att vi istället förmodas förbruka mer och mer energi. Jag vet inte vad jag ska säga om det är en motgång eller framgång. Världen kommer knappast stanna av bara för lilla Sveriges mål, om de ens blir en fullskalig verklighet. Har svårt att tro det.

Bli först att kommentera

Extremister i båda riktningarna (uppdat)

Av , , Bli först att kommentera 9

Det är inte sällan vi både ser och hör hur de varnas för ”högerkrafterna” inom EU. Den konservativa delen, även kallade främlingsfientliga. Italien har sitt Lega (beskrivs som högerpopulistiskt liksom de andra i den konservativa gruppen) och många andra länder. De som hyllar EU vill tydligen ha det för sig själva och inte räknat med det är ett demokratiskt styre (får vi hoppas) och det är fritt välja in vilka man vill. Nu skulle jag själv knappast rösta på ett sådant här parti (om jag röstade alls) men de finns och då man måste man acceptera dessa, vare sig man vill eller inte. Så fungerar ju demokrati, eller hur?

Vi har i Sverige också en extremistisk rörelse som till och med leder landet. Självaste statsministern säger att det vi behöver är ha höga bränslepriser för att få bort den skadliga fossilen. Att han pratar i nattmössan om det han inte vet något om är ingen ovanlighet, både bland honom och många andra. Jag vill påstå han lider av stor okunskap, inte bara i det här fallet även på andra områden.

Det är inget bra sätt inbilla sig få ett fortsatt förtroende för honom och den rörelse han tillhör. Annika Strandhäll sitter nu också på fallrepet och som vanligt är den personen helt oerfaren när det gäller insynen i arbetslivet. Fackligt aktiv kan man se hon varit, men det säger bra lite i hennes övriga kunskaper. Som alla andra är hon en doktrin av partiet och utanför dessa gränser finns verkligheten som hon inte förmår förstå. Centern fäller avgörandet för hennes framtid som minister.

Men åter till denna extrema svenska rörelse. Jag tror också det behövs andra bränslen och andra alternativ för drivning av våra fordon. Men till dess kan vi ju inte stänga vägen för människor som inte har några andra alternativ. Själva inställningen och uttalandena de gör retar upp människor till vansinne.

Nu är det inte den regeringskonstellation som nu sitter som höjt bränslepriserna, men själva deras uttalanden och inställning att det skulle vara bra är ju idiotiskt. Hur länge sitter den här regeringen?

De gräver sin egen grav

Uppdaterat: Vad beträffar kärnkraften att den nu kommer ifråga igen är det ju dem själva miljövännerna (främst MP) som drivit debatten dit vi nu fått den med att ev återuppta kärnkraften. Det är eldriften som vi beräknas ha på allting – främst nu våra fordon – som gör att vi kan stå inför elbrist om de får som de vill, MP, S, C och V (Revolutionärerna=R i den rödgröna rörlsen) i första hand och att vi snabbt ska ”ställa om”. Det kommer göra sig självt när det fossila bränslet börjar skönja ett slut. Som det nu ser ut finns ingen bestämd bortre gräns. Det här som dessa förespråkare agerar för är inte sant. Det är ett påhitt för att göra sig populära och som det nu blivit blir allting till det sämre. Miljön som de säger sig värna om, drabbas ännu värre.

Ska nu all kärnkraften också avvecklas kommer det inte alls att gå som de tror. Vi kommer stå inför en elbrist på de sätt de tänker sig utvecklingen. Kärnkraftsförespråkarna har också nu fått vind i seglen. Det är en tragedi för Sverige att vi fått en sådan utveckling som till största delen beror på hur MP+S m fl att vi nu kommer stå inför en elbrist om de får igenom sina idéer.

Uttagen av mineraler till batterierna kommer också att bli ett stort problem, liksom hur återvinningen kommer se ut. Biobränslet från skogen kommer inte räcka på långa vägar, det har vi ju redan prövat i Reinfeldts regering och med centern i spetsen. Det blev en flopp, ska vi nu återigen behöva gå igenom detta? Sverige behöver verkligen människor som kan hantera Sverige på ett bra sätt. Utvecklingen i det fallet blir bara sämre.

”Vanliga människor” är de som drabbas mest, men har också flest röster. Sååå…

Bli först att kommentera

Titta i backspegeln, tro inte på tomma löften

Av , , Bli först att kommentera 12

Det är märkligt vid varje val då visar dom sig (politikerna) och vill ha våra röster. Nu inför stundande EU-val är inget undantag. Försök åstadkom något också MELLAN  valen för det är ju det vi måste gå efter. Inte vad som lovas, det finns inga garantier att de skulle uppfyllas allt man går ut med och lovar om och vill vi ens ha vad de lovar? Mycket är ju bara rent ut sagt trams som vi hört nästan bara till leda. Jag tror människor blir jättetrötta lyssna till alla vad de vill. Ska man rösta, kanske lottdragning kan vara något.

Vi ser hur de paraderar inför kameror och tar bilder för att få oss att tro de skulle vara unika och att vi ska lägga våra röster på just dessa. Tycker man något är bra, behövs inte så mycket reklam, folk köper ändå om de vet att produkten håller måttet.

Ser vi nu till vad som hänt med handeln, hur ser det ut där, är det inte i många fall, eller nästan överlag som internet tagit över. Speceriaffärer, vitvaror, möbler och andra liknande grejer kan vara undantagna, men i stort har internethandeln exploderat. Synd för alla fysiska affärer, men bra för kunden – främst stor utbud och billigt – på kort sikt. På lång sikt är det givetvis förödande och att samhällen töms på affärer. Om trenden överhuvudtaget går att vända – inte på kort sikt – vete gudarna.

Se också på alla vansinniga (jag använder det ordet, tycker det passar bäst in) köpcentra man byggt. Jättefina platser (oftast grönområden) där man har förhoppningar att folk ska samlas i mängder och handla. Samtidigt hjälper de också till att ta död på centrumbutikerna. Att inte man är lite mer förutseende över hur utvecklingen beräknas bli visar hur dåligt insatta de är. Ändå tror dessa vi ska fortsätta år efter år rösta på dessa. Jag anser botten är nu nådd. Vi måste tänka om helt i mycket. Vi kan inte bara låta städerna växa och landsbygden dö ut. Landsbygd, djur och natur har alltid varit källan till liv. Jag tror det nu är dax förpassa dessa bunkerpartier som står för den här politiken, att förpassa dom till en politikersoptipp. Det finns säkert något nyttigt de kan göra. Samla upp allt skräpet som de åsamkat vore en lämplig uppgift.

Det finns också en stor motsägande miljöaspekt hur de planerar. Det fordras att bilen måste användas så mycket som möjligt och speciellt som Umeå där olika köpcentra är spridda i en cirkel på kilometerhåll runt själv centrum. Idiotiskt planering av de som säger sig vilja värna om miljön. Detta är bara (S)kitsnack!

Alla såna här människor liknar jag vid Hitlers trogna – hjärntvättade. De följer varandra ända in i slutet om så krävs och hellre det än ta ansvar över de elände de skapar-/t. Det får andra göra. Mycket dålig stil!

Andra världskrigets hjältar i ny tappning är det som väntar

Bli först att kommentera

Skogen vår räddning, samt miljö och klimat

Av , , Bli först att kommentera 2

Det skrivs hur viktig skogen är för oss, både inland och i Sverige stort tar jag för givet. Skogsuttagen verkar blivit jätteviktiga och tidigare enligt de principer vi hade och på de vägbyggen jag en gång i tiden var med om var det alltid ett uppehåll på våren, det s k ”vårförfallet”". Vi brukade bli permitterade några veckor under den tiden när tjälen gick ur marken för att inte åsamka allt för stor skada och låta vägarna återhämta sig tills tjälen gått ur marken.

Har det blivit annorlunda nu? Jag besökte en skogsbilväg häromdagen för att få lite naturupplevelse, se på vårens skogsfåglar och titta allmänt hur det såg ut i naturen. Denna vägsträcka brukar vara skapligt fin och inte direkt något hinder köra efter med vanliga bilar. Döm om min fasa hur den nu såg efter vinterns avverkningar som verkar ha pågått även när tjälen gått ur marken. Sönderkörd nåt så fruktansvärt, ja den går inte köra efter med en vanlig personbil. Då har man också försökt fylla igen de värsta skadorna med krossad sten som är decimeter stora, vassa och kantiga. Det är inte någon allmän väg, men jag förmodar man en gång i tiden fått någon typ av statsbidrag för den. Såhär kan man ju inte bete sig, eller kan man? Avverkning till varje pris?

Sedan skrivs det om vår miljö (inte så ovanligt) om rent vatten att många önskar det i framtiden. Bada för barnen m m. För oss här i inlandet och andra områden, vi kan säga från Sollefteå och uppåt landet är rent vatten inget större problem att det inte finns. Problemet är att ingen eller få vill bada i det vattnet, det är alldeles för kallt. Isbadare och andra som inte räds för lite kyla kan det inte vara några problem för. Tidigare har det för mig inte varit något större problem bada i våra sjöar. Det är kallt när man först går i, men det försvinner efter tag. Det har känts väldigt uppfriskande efteråt. Idag är det dock inget för mig av olika skäl.

Folk vill helt enkelt inte vistas i vår natur, det är alldeles för obekvämt. Man ska ha både varmt vatten, om det sedan är smutsigt av olika anledningar verkar man bry sig mindre om. Naturupplevelserna ska helst vara guidade turer och varför inte utomlands där det finns halvtama djur man tittar och går bland (inget fel i sig). Här i norr har vi allt man kan önska sig om rent vatten, ren och fin natur, men ingen vill komma hit. Det ska vara ordnat med hotell mat och alla bekvämligheter. Idag ser det oftast på det viset.

Men för den skull behöver man inte förstöra vägar som folk kan vilja ha för lite rekreation. Speciellt på hösten för lite bärplockning. Nä jag tycker inte om utvecklingen på så vis. Att det blivit gangsterlika förhållanden som gäller vid skogsuttag.

Bli först att kommentera

Först läggs försvaret ner och nu ska det byggas upp igen?!

Av , , Bli först att kommentera 9

Det har blivit en märklig politik i Sverige, eller varit och det som hände drastiskt under Reinfeldts regering då försvaret i det närmaste helt rustades ner. Jag vill påstå att de skattesänkningar som då genomfördes hade ett samband med ett nedrustat försvar. Det är min tolkning.

Reinfeldt var/är skicklig, smart och intelligent, men det ansåg också Hitler vara av sina dåvarande anhängare. Åsikterna kan ibland variera och ha olika sanningar beroende av vem betraktaren är.

Då var alla jätteglada, även C, L (dåvarande FP), KD och inte minst M som var det som var mest pådrivande och med deras regeringschef Reinfeldt i spetsen.

Då ansågs inte hotet från Ryssland utgöra något större hot, för även idag om den bilden förändrats är det ändå ryssarna som står i fokus. Jag anser då liksom nu att hotbilden just från Ryssland inte har förändrats. Jag tycker också att det får sköta sin egen politik inom deras land så sköter vi vår.

Det är också på det viset den upprustning som nu Sverige tänker göra och redan påbörjat räcker inte på långa vägar om vi tänker oss försvara landet i ett tänkt anfall från ryssarna. Det här med Sveriges upprustning är mera en symbolpolitik för att göra eller gå de militära krafterna till viljes.

Det finns också en annan aspekt i det hela om vi tänker oss nu de 4 nya regementen de tänker utveckla i landet. I norr skulle det vara Sollefteå och Arvidsjaur. Det är naturligtvis bra ur utvecklingssynpunkt, arbetstillfällen m m. Men fundera på hur man tänker sig driva dessa krigsförband, jag menar det går stick i stäv med den miljöpolitik som man samtidigt för. Det fossila bränslet ska bort senast om 11 år, vad ska de då driva sitt krigsmaskineri med? Vi vet att krut ingår och andra sprängmedel förutom själva driften av fordonen – tanks, flyg m m – är inte det skadligt för naturen och inte minst människan, hur motiverar man det?

Man fordrar ju lite mer av dessa ”tjockhuvuden” som sätter ett hjul i rullning som går stick i stäv mot en utveckling i övrigt som man säger sig vilja ha.

Ena gången miljövän andra gången krigshetsare. Fred och miljö tycker jag passar bäst ihop. Men det kommer knappast ske på det sätt utvecklingen fortsätter. Då återstår bara en fortsatt upprustning och krig eller hot om krig. Kunde vi få det i mindre skala skulle vi också ha mindre flyktingar.

Hur mycket skola eller sjukvård kunde vi få för 84 miljarder extra, plus den EU avgift som nu föreslås hamna på 55 miljarder.

Bli först att kommentera

Kommunalt självstyre, går det mot sitt slut?

Av , , Bli först att kommentera 4

Ser vi till i stort och hur vi (Sverige) utvecklats är det ingen överdrift påstå att det skett förändringar och även rätt så stora. EU och dess funktion är väl den största förändringen, att vi skulle tillhöra det. Ser vi till Amerika och dess stater är det inte jämförbara med EU. Storleken och antalet invånare måhända, men inte organisationsmässigt.

Amerika skulle bestå av 50 delstater och visst kan det variera inom olika stater och att de har ett visst självbestämmande. Dödsstraffet exempelvis är bortaget inom vissa, men vissa har fortfarande. De hemska vapenlagarna och varje individ har rätt skaffa vapen tycker jag är det bland de värsta problemen de har. Det liknar den gamla cowboyandan och där är kanske Texas den mest pådrivande staten. Mycket i deras problem med dödande är just dessa hemska vapen de tillåter.

Men nu var det inte det jag tänkte prata om, utan Sverige och EU hur det hänger ihop. Jämför ändå med Amerika och deras stater går det alltid under gemensam flagga oavsett om det gäller tävlingar och liknande. Där står man enade.

Ser vi till EU gäller här inte samma sak. Vi är självständiga länder i det fallet, inte minst ser vi nu när ishockey VM spelas i Slovakien. Här kämpar varje land för sig trots att de flesta inom Europa tillhör EU. Några undantagna. Norge och Ryssland vad jag nu kommer på.

Det gör det ganska krångligt som det nu är uppbyggt. Vi väljer själva om vi vill ha en gemensam valuta och även har vi fria val, men i övrigt hur ser det då ut? Först har vi alla länderna, totalt 28 för närvarande. Ser vi då till gamla Sverige med alla våra kommuner (290 st) blir det ändå en ganska krånglig historia på det sätt det nu är uppbyggt. Går vi så långt tillbaka som under vikingatiden var det ännu mindre områden som kunde ha ett en typ av självbestämmande och olika härskare. Senare kunde vi ha en byålderman (precis som Afrikas stammar kan ha) och det finns numera sällan. De mindre områdena och med deras utsedda ledare – hövdingar m fl – kom så småningom att försvinna. Områdena växte från mindre till större. Kungahuset och kungen har alltid haft stor makt och varit en central del i Sveriges historia, även Nordens och även länder i dåvarande Europa och även att det finns kvar, fast begränsat att det skulle vara någon direkt maktfaktor.

Mycket av makten har nu flyttats till EU och direktiven skulle utgå därifrån. I en ”storfamilj” måste alla ses till och den familjen borde vara central för dessa att se till att just dessa överlever och ser till sig själva i första hand. Hur kan vi få detta att fungera om vi i vårt land har en typ av självbestämmande på 290 ställen? Visst blir det en ganska krånglig historia och varför inte en kostsam också. Stora kommuner, med hög befolkningsmängd kanske klarar sig, men mindre där utvecklingen mer eller mindre stannar av, hur går det där? Detta kan vara en svår nöt att knäcka men något som kanske bör ses över. Vi ser också att på många ställen går inte ekonomin ihop (f n 69 kommuner). Kontentan blir besparingar och/eller att staten skjuter till mer pengar och med det blir vi i beroendeställning. Det har också en ganska stor betydelse vem som vid visst tillfälle/tid har makten inom Sverige – regering.

Det som ändå hänt och som jag direkt kommer på är skolan som var mer nationell tidigare men där blivit det motsatta och hamnat mera i ett kommunalt självstyre. Jag kan inte säga (eller hur det upplevs) om just detta blivit sämre eller bättre. Men värt att notera.

Det var mera en tanke och funderation och inte något direkt ställningstagande. Men visst kan vi fundera på det här om det alltid kommer att se ut såhär i framtiden.

Global ekonomi, global klimatpolitik, global handel, global sammansättning och Internet som det stora sammankopplade nätet.

Med ett fortsatt EU kan det säkert bli så i framtiden. Områden med liten befolkningsmängd kommer att helt försvinna eller nästan. I Europa finns exempel det gått till på det viset, i Kroatien sen de blev medlemmar i EU. Folk flyr till länder (främst Tyskland) där de kan utvecklas och få inkomster. Kvar blir äldre och hela samhällen förfaller.

Hur många här har inte sökt sig till vårt grannland Norge (om än inte bor där), eller pendlar omkring 100 mil/vecka, eller ännu längre till en arbetsplats inom Sverige. Ta sedan också i det sammanhanget när vi uppmanas köpa elbilar (fordrar laddning) och när bränslepriserna skjuter i höjden. De (landets ledare) gör de inte mindre svårt för oss existera här.

Bli först att kommentera

69 av Sveriges 290 kommuner har underskott

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är enligt den prognos som presenteras av SKL.

Som några av orsakerna uppges vikande konjunktur och växande befolkning. I de mindre kommunerna är inte det fallet, men givetvis en växande befolkning där många hamnar utanför arbetsmarknaden ger inga tillskott. Tvärtom.

Man pekar också på att personer över 80 år räknas öka med 47 % de närmaste 10 åren. Personer i arbetsför ålder ökar med bara 5 %.

Högkonjunkturen beräknas nu också nått sin kulmen. Svåra år kan vänta.

Man beräknar att kostnaderna (kommuner/landsting) kommer att stiga med 38 miljarder fram till 2022 om samma personaltäthet och befolkningsförändringarna fortsätter.

 

Bli först att kommentera

Sverige det nya Nordkorea

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag utgår från den tabell som här visas och handlar om världens utsläpp av CO2. Siffrorna avser senast 2014, men så mycket kan inta ha förändratats i någon större grad. Ser vi enbart till Sveige har våra utsläpp inte minskat det senaste åren/året, det har istället ökat. Ser vi dock till totalen ligger vi väldigt lågt, faktiskt bland de lägsta i världen.

Ser vi då till de båda länderna som ligger samman, Nord- och Sydkorea ser vi att Sydkorea har betydligt högre utsläpp än Nord. Enligt mina undersökningar betyder det att länder som har stor produdiktivitet och produktion och främst av varor som övriga världen vill ha, ligger högre i utsläpp än vad länder som har en mindre produktionsapparat exempelvis som nu Nordkorea. Vi vet också hur där ser ut av de uppgifter som framkommit. Ibland har det talats om ren svält och att landet styrs rent diktatoriskt. Ingenting åtråvärt vill vi ha, eller hur?

Det finns dock länder som är bland de rikaste i världen per capita – exempelvis Luxemburg och Liechtenstein – men det har en annan förklaring än att de skulle ha en hög produktionsapparat. Det är därför det ligger lägligt till för intressen som eftersträvas av de människor som vill leva lite mera i lyx och med låga skatter. Vi kanske kan fråga oss om Sverige är på väg i den riktningen, en form av ett skatteparadis där endaste de rikaste har tillträde? Ser vi till vad de svenska bankerna gynnat är det absolut på det viset. Håller vi på bygga upp en färgad elit, eller har vi det redan?

Läs och begrunda tabellen.

Synpunkter?

Bli först att kommentera