Jag är inte ensam

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag är inte ensam genom att i skrift bojkotta fotbolls-VM. Jag skulle aldrig heller åka dit om jag så hade möjligheter. Nu bojkottar även drottningen Elizabeth och den brittiska regeringen VM:et. Även den svenska regeringen överväger en bojkott genom att inte resa dit. Varken Stefan Löfvén eller kungen kommer att åka dit. Det känns mycket uppiggande ha såna personer på sin sida. Här får Löfvén många pluspoäng av mig, ja även kungen givetvis. Jättevärdefullt med såna beslut och visar på rakryggighet. Jag blev jätteglad över det här.

Bli först att kommentera

Välsignade transporter

Av , , Bli först att kommentera 1

Vad hade Vilhelmina varit utan kommunikationer och även andra orter och samhällen i vårt avlånga land som inte ligger inom de områden som först utvecklades i Sverige. Ser vi tillbaka i historien vet vi att många som kom hit till Vilhelmina och då även startade upp olika rörelser var inte sällan från Ö-vikstrakten, eller remsan efter Ångermanälven. Driftiga personer som startade upp alla småföretagen och rörelserna som var så framgångsrika, främst fram till 50-/60 tal. Även byarna omkring Vilhelmina levde också då. Det har knappast något att göra med någon direkt politisk styrning, trenden är nästan lika över hela världen. Människor flyttar in till våra städer. Kanske nu ändå fler och fler börjar inse att de nästan obefolkade delarna vi har i Sverige också är nyttiga. Vi är trots allt jätteberoende av kommunikationerna, inte minst på våra vägar och att vi har ett fungerande vägnät. Vi ser nu också hur det låter lite varstans när flyget saknas på många ställen. Det är naturligtvis det mest snabba och effektiva kommunikations- och transportmedlet. No dout.

Tidigare kom varor och annat oftast med järnvägen, Inlandsbanan, men historier förtäljer hur varor transporterades på dåtidens vägar som mera liknade kostigar och också med dåtidens fordon. Det måste ha varit väldiga strapatser åka på dessa vägar och med fordon som närmast saknade den typ av fjädring som senare blev och som idag närmast är att jämföra med luftskepp.

Något 50-tals uppsving med de antal småföretag vi då hade torde det knappast bli igen. Idag finns nästan allting färdigtillverkat att köpa och som slussas ut från länder med billig arbetskraft. Tidigare hade vi skomakare, smeder, snickare och alla möjliga varianter av hantverkare som tillverkade på plats. Det kan vi kalla ett levande samhälle. Idag är allting mycket mera sterilt, till och med har människorna blivit. Kanske…

 

Bli först att kommentera

Byggbranschen går mot en mörk framtid enligt de prognoser som ges

Av , , Bli först att kommentera 0

Som allting annat i Sverige när det pratas om både kriser och även framgångar står städerna i fokus. De är deras problem vi alla ska ta åt oss och varifrån politiken utgår. Se bara hur vår kanal på TV (Västerbottens) refererar om. Det som visas och pratas om är mestadels Skellefteå och inte minst Umeå. När något negativt händer i övriga Västerbotten eller på våra mindre orter/samhällen då går det med blixtens hastighet att så snabbt som möjligt kabla ut det för allmänheten. Det är trenden överlag, att glesbygd, mindre orter och samhällen är det dåligt bo, det är den bild man gärna ger.

Men nu börjar det bli problem på riktigt för både byggherrar och tänkta hyresgäster. Vi pratar då främst om den STORA staden S-holm. Det torde även gälla andra städer i vårt avlånga land. Priserna har nu stigit till den milda grad att nästan inga har råd bo i de fina lägenheter som byggts. 100 000 kr/mlåter det rimligt? 10 mskulle alltså kosta 1 miljon?! Vart är detta på väg kan vi undra. Som alla förstår krävs det en närmast jätteinkomst för oss som har ett mera jordnära seende och leverne, om man så vill kalla det, vanligt folk. Byggherrar träder fram och säger det kommer bli kris och uppsägningar väntar. Tidigare kunde man i ett tidigt skede annonsera ut liknande boenden och hyresgästen eller köparen kunde ställa sig på kö med vetskap om en värdeökning redan när denne flyttade in. Nu har det blivit det motsatta och ingen är längre intresserad förboka sin bostad i vetskap om att värdet redan minskat när denne flyttar in. M a o ingen investerar i något där man ser en given förlust redan på förhand.

Vem som rår för det här är svårt att säga, men så långt tycker jag vi kan säga att verkligheten hunnit ikapp. Man måste börja inse att priserna på bostäder har kommit över nivåer där inte ”vanligt folk” har råd att bo. Endast de med de högsta inkomsterna kan eventuellt ha råd att bo där, om ens de de är intresserade. Det här kräver en lösning, men vad man gör är att skjuta problemet framför sig, som med allt annat och nu i valtider vågar väl ingen röra i det. Intressant ska det ändå bli hur man tänker lösa det här. Förr eller senare måste man ta tag i det här, eller tänker man bara låta marknadskrafterna styra? Den vansinniga politiken som förts under flera år börjar nu ta ut sin rätt.

Bli först att kommentera

Naturens fenomen

Av , , Bli först att kommentera 2

De gamla skrönorna om ”vittra” och andra onaturliga fenomen som människor tidigare kunde tro på var nog mera en uppkomst av naturens fenomen eller som vi brukar säga den mänskliga faktorn om det exempelvis händer oförklarliga olyckor. Idag finns nästan inget säkrare än ett datasystem, så tillvida att det inte manipuleras med eller blir ett stopp av något slag. Inmatad data fungerar alltid vill jag påstå. Visst är det ett pålitligare system än vår mänskliga faktor. Trots allt får det inte finnas en övertro på tekniken, robotar o s v. Det är trots allt den mänskliga hjärnan som programmerat in dessa.

Den gamla folktron av mycket vidskepelse är nästan borta idag. Häxbränningen som tyvärr också hörde samman med religionen är en mörk historia och som mestadels drabbade kvinnor. Unga/barn som äldre. Hu så hemskt.

Detta är något av det bättre idag i våra moderna samhällen. Trots detta finns det gamla förtryckarsamhällena kvar och oftast med någon religion inblandad. Detta fruktansvärda med sekten Boko Haram kanske får stå som det värsta exemplet hur man behandlar människor, främst flickor/kvinnor. Detta är fortfarande en mörk fläck i vår värld. Vi får ändå hoppas att förnuftet segrar och att det en dag försvinner detta uråldriga och hemska synsätt. Det hör inte till den värld ingen av oss leva i, den civiliserade som jag förmodar alla som läser det här men även inte gör tillhör.

Visst kom kunskapen från syd också och om vi ser till den väg den tog in till våra nuvarande svenska gränser. Våra första svenska universitet finns uppgifter på att nuvarande Lunds universitet skulle grundats redan 1425 och Uppsala 1477. Därefter skulle verksamheterna legat nere under en tid och som vi vet tillhörde delar av nuvarande Sverige till Danmark dit även Lund tillhörde. (Detta får ses mera som en upplysning och inga exakta och mera ingående uppgifter).

Alla lite äldre minns det spännande TV-programmet Fråga Lund, som startade1962 hur spännande och intressant det var och också den gamla Tiotusenkronorsfrågan i ett annat program ungefär vid samma tid. Då upplevdes det som extremt inom kunnande vilket det också var, men skulle liknande program sändas idag kanske t o m en ”femteklassare” skulle klara det, men kanske ändå inte. Kunskap är som allt annat, lite av en färskvara. Det enda som stått sig genom alla tider sedan de gamla grekernas tid må ändå vara matematiken. Den har inte förändrats och även då att den ingår i den nu utvecklade fysiken och även kemin, för att inte tala om datan. Visst är vår värld ändå fantastisk och ännu är det inte slut. Långt ifrån.

 

Bli först att kommentera

Bojkott av fotbolls-VM

Av , , Bli först att kommentera 1

Den svenska hållningen mot Ryssland är tvetydig. I hotet från Ryssland – uppmålat eller inte – då är den svenska hållningen överlag att det är den vi rustar för. Jag vill påstå det är närmast en krigshets och visst blev det svenska försvaret rejält nedrustad under en tid, men samtidigt hade det också blivit omodernt och mycket gick nästan bara ut på en ineffektivitet. Mestadels för att människor skulle ha en sysselsättning. Så kan vi ju inte resonera och det gäller överlag. Viktigast är att man fyller en viktig uppgift, både för självkänslan men även att resurserna tas tillvara på bästa sätt och att vi får något uträttat för pengarna, det som alla bidrar med genom de skatter som betalas. Vi kan inte ha något bara för syns skull.

Nu har man återigen börjat rusta upp och det är mycket för att oppositionen tryckt på, behövligt eller inte, men så är det. Efter år av nedrustningar främst från den föregående regeringen där endast skattesänkningar på alla plan ansågs nödvändiga (berättigat eller inte) blev det motsatsen när de kom i opposition. Då skulle det plötsligt satsas enorma summor med våra svenska mått mätta. Totalt och i jämförelse med de större länderna med sina försvarsbudgetar är det ju ändå ingenting i princip. Men nu är det som det är och de verkar någorlunda nöjda alla. T o m Liberalerna verkar tiga och även andra krigshetsare. Jag väljer att kalla dem så på de sätt de uppträtt.

Då var det fotbolls-VM i Ryssland som vi nu gladeligen åker till efter att vi kvalificerats oss dit. Då finns inga betänkligheter och det är direkt att gynna och behaga den ryska politiken som nu åter börjar likna den gamla Sovjetiska. Man har börjat kontrollera internet, precis som i Kina och andra länder där yttrandeförbud råder. Det civila nederländska planet som sköts ned över Ukraina för fyra år sedan och där alla 298 dog, har visat sig nu från säkerställd källa att det sköts ner av ryssarna och från rysk mark. Den f d spionen, Skripal och hans dotter som vistas i England vara nära att de dött av det nervgift de ansattes av och som endast ryssarna har tillgång till. De skjuter ifrån sig alla anklagelser vad de än påvisligen ägnar sig åt och det stämmer bra in på den anda som präglar kommunistdiktaturer. Så varför inte bojkotta fotbolls-VM, det förstår jag inte.

Det finns något som heter passivt motstånd eller på annat sätt inte alltid tillgripa vapen vid konflikter. En bojkott är en sådan, att frysa ut ett land tills de inga vänner har. De blir ensamma i sin strävan att alltid rusta upp och även sätta upp murar för sitt eget folk.

Bli först att kommentera

MSB skickar ut ”överlevnadsbroschyr”

Av , , Bli först att kommentera 1

Dan Eliasson som sparkades från sin förra tjänst som Sveriges Polischef omplacerades och är nu chef för MSB (Myndigheten för Skydd och Beredskap). Han figurerade i TV och berättade om att det var viktigt vi var beredda på olika katastrofer. Elförsörjningen bl a, om den felade. Tack för den du Dan och alla som försatt oss i den situationen och nu låtsas träda fram som räddare. Talet eller intervjun kändes mera som den framstod snarare av någon typ av skrämselpropaganda och att Eliasson genom MSB skulle framstå som någon räddare. Där tappade S igen några procent. Varje gång han visar sig sjunker väljarstödet. Varför bollar man denna människa runt bland statens myndigheter?

Givetvis ska vi vara beredda på det värsta, speciellt vi svenskar som inte haft krig på över 200 år. Det gamla mera självförsörjande svenska samhället var trots allt betydligt mindre sårbart. Det är ingen nyhet det som D E beskriver, det förstår väl de flesta av oss och vi har tidigare under åren ändå varit väl förberedda. Vi har hjälpt andra länder och människor vid olika katastrofer lite varstans i världen så inte behöver vi någon avdankat chef ny chef för en myndighet som nu vill visa sig viktig och göra en nygammal karriär. Tydligen vill man förlora valet. Var finns partistrategen, den nya som tillträdde. Tänker hon vara med och köra partiet i botten? Det verkar så.

Folkets röst? Ja varför inte?

WYSIWYG = What yuo see is what you get

Bli först att kommentera

Regeringen gör det inte lättare överleva häruppe

Av , , Bli först att kommentera 5

Vem nu den skyldige är som infört avverkningsförbud på den privatägda fjällnära skogen och samtidigt inte löser in den. Det får en campingägare här i Norrlands Inland erfara när hon har för avsikt få loss lite mera kapital till sin rörelse och den camping hon äger. Bankerna har i princip slutat låna ut pengar här i norr och skogen hon äger (ägde) har staten konfiskerat. Den ligger på ett område som tillhör den fjällnära skogen och anses tillhöra de naturvärlden som ska bevaras för framtiden. Som hon säger, att skogen ska bevaras är hon inte emot, men att bli ersättningslös för något som tillhört henne som nu direkt staten stjäl rakt av tycker hon är magstarkt.

Jag tycker det är förfärligt hur man behandlar människor häruppe. Speciellt som man samtidigt säger sig värna om småföretagare. Det här liknar mera den gamla Sovjetstaten när de konfiskerade allt privat ägande. Jag tycker det strider mot de demokratiska rättigheterna. Jag skriver bara av rent sympatiska skäl och själv har jag ingen vinning av det.

Så här får det inte gå till

Bli först att kommentera

Guld och gröna skogar utlovas

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu utlovas i princip allt möjligt från S. De ligger lågt i en säkerställd opinionsundersökning och är nu nere på 25 %. Man kan inte behandla sina väljare hur som helat, de som tidigare stöttat S. Man kan inte först misshandla sin väljargrupp och sedan i slutet av mandatperioden tro det är glömt. Visserligen tröstar man nu på pensionärerna och lovar dem ytterligare några kronor i höjning. De redan rika pensionärerna som klarar sig fint redan, ja även bättre än när de jobbade ska också ha av kakan. Senaste höjningen till pensionärerna de som har bil har redan ätits upp av den bränslehöjning som skett under den här mandatperioden. Först höjde man bränsleskatten och sedan indexreglerade man den och sist men inte minst har bränslepriserna skjutit i höjden rejält.

Jamen säger man säkert, det är världsmarknadspriserna som gör senaste höjningarna. Men en regering borde ha så pass inblick i ekonomin att man kan förutspå en del av vad som komma skall. Kronan har gått ner och priserna de som stiger är i alla fall under den här S regeringen. Man lovar allt möjligt nu för att tro sig spurta ifatt det underläge man hamnat i. Strandskyddet ska ses över m m, m m. Varför en S regering som inte kan ha någon egen politik? Sd är snart förbi, men det rår dom ju själva för. Tror dom att väljarna är dumma?

Det är synd att vi inte fick en bättre regering. Veronica Palm har i sin bok beskrivit S som ett patriarkat, trots det låtsas de kalla sig en ”feministregering”. De har trängts ut till höger och visar bara på labilitet. Loppet är nog redan kört.

Att skylla på kapitalet, att de inte kan göra så mycket är ju lumpet också. Vem var det som tog med ett följe av våra största kapitalister till USA och Trump? Det var Löfvén själv. S och LO har väl alltid varit på god fot med Wallenbergarna. Det är ju själva kärnan i den svenska modellen. Kom igen året är 2018, inte 1918.

Feministerna går knappast till S

Bli först att kommentera

Heleuropeisk VM final

Av , , Bli först att kommentera 0

Det kändes ”gött” igår när Schweiz slog ut Kanada i semifinal 2. Tidigare hade Sverige krossat USA med hela 6-0. Jag pratar naturligtvis om ishockey-VM som pågår i vårt grannland Danmark.

Att det svenska laget var något extra syntes redan tidigt. Blixtsnabbt spel och jag har sällan sett ett lag också som varit så samspelta. Världens bästa lag hittills, det kommer att visa sig idag. Schweiz fantastiska och får vi säga upplärda av svenskarna. Ingen seger naturligtvis i förskott, men visst lutar det starkt till svensk fördel. 4-1 till Sverige?

Floppen kom mot Lettland som vara nära en skräll. De hade naturligtvis studerat ut det svenska spelet. Skickligt. Men ändå förlust med 3-2 mot Sverige, inte mycket men vinst ändå.

Jag for ut igår när matchen USA-Sverige började, jag hade lite annat göra som jag tyckte var viktigare och samtidigt tänkte jag, om jag går ut kanske Sverige vinner. Mycket riktigt när jag kom in igen stod det 4-0. Jag trodde inte mina ögon. Jätteglad över det svenska laget under Rikard Grönborgs ledning. Och så sedan Schweiz, ja bara att gratulera.

Nu har det blivit lite kyligare igen, men ändå, vilken vår. Fåglarna kvittrar och spelar och det känns härligt med åter en sommar se fram emot. Värmen kommer snart igen och det är ju bara maj ännu. Häruppe i norr brukar det ibland ligga kvar snö.

Bli först att kommentera

Butiksdöden fortsätter – stad som land

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag tycker se det lilla jag läser, om nedläggningar av butiker lite varstans. Även Umeå verkar drabbas liksom andra mindre orter. Senast jag skulle ha en grej och först hamnade vid någon central växel blev jag upplyst om att den butiken nu var nedlagd. Det går ju inte heller ringa direkt till vissa butiker som troligen beror på att de är med i större kedjor och prata med butiken direkt.

Det verkar i alla fall dystert med den lokala handeln och speciellt naturligtvis på de mindre orterna. Städerna och större orter har väl ändå ett större utbud, men prognosen visar att internathandeln tagit över där också. Den Europeiska Unionen gör ändå att de flesta varorna blivit billiga genom den stora marknad som finns. Tyskland är ju gigantiska. Den som vill överleva måste ändra i sitt traditionella sätt med sitt utbud, men det kan bli knepigt ändå. Stad som land. Dagligvarubutikerna som ligger mera centralt och kan tillhandahålla mer än mat och dryck knallar nog vidare. Äta måste vi alla göra, fattig som rik.

Så hände det som varit på gång länge, Nextjet kursade. Det har ju varit ständiga problem med det bolaget och något annat har jag inte heller sett som varit intresserade. Vi ser hur sårbart det blivit när inte flyget går och någon järnväg eller andra alternativ inte finns. Det är det traditionella vägtransporterna som gäller. Miljöpartiet kanske är de enda som tycker det är bra när flyget inte går? Men man ska ju lösa det med mera el hur det nu ska gå till med våra avstånd?

Det är klart vi ska hylla Unionen och den fria handeln. Självklart,vad annars?

Bli först att kommentera