En grym sanning

Av , , 3 kommentarer 6

Inom 6 år beräknas vi vara 8 miljarder människor på jorden.1 miljard av dessa beräknas då vara över 60 år. Det beskrivs som det största antalet äldre i vår historia.

Antalet människor ökar med 83 miljoner/år trots antalet födslar minskat sedan 60-talet.

”Hälften av befolkningsökningen kommer endast nio länder stå för: Indien, Nigeria, Kongo-Kinshasa, Pakistan, Etiopien, Tanzania, USA, Uganda och Indonesien. År 2050 kommer sju av 20 länder med världens största befolkning ligga i Afrika.”

Om jordens befolkning ständigt ökar hur kan vi då livnära alla när redan nu många lever i fattigdom och svält? Det sägs att det var 7 miljoner som klimatstrejkade häromsistens. Det är bara en tusendel av jordens nuvarande totala befolkning.

Vad gjorde resten? Kanske inte alla brydde sig och de fattigaste och hungrigaste och de som bor i flyktinglägren och alla andra som kanske lever under tortyrliknande förhållanden har knappast någon hum av vad som pågår. Kanske var det ändå de bland de rikaste eller de som aldrig upplevt varken fattigdom eller hunger i världen som strejkade?

Hur det än slutar kommer inte jordens befolkning kunna mätta sina munnar lika lite nu som då när vi blir 8 miljarder och att vi ständigt beräknas öka. Någon gång måste det ändå ta stopp. Det som hittills reglerat tillväxten av människor är alla sjukdomar och epidemier vi haft och inte minst krigen. Ändå har mänskligheten rest sig till vad vi idag är. Läkekonsten (sjukhusvård) har också nått dit att fler människor överlever som tidigare var en omöjlighet för många.

Vi pratar om framtida översvämningar, glaciärer som smälter osv. Samtidigt kanske det är något vi måste leva med i framtiden. Ser vi till hur det sägs att haven uppvärms måste de då inte kylas ner av all isen som smälter? Kanske vi skulle uppnå ännu högre temperaturer än vad vi nu ser och det rapporteras om, om inte något skedde som vi ser som katastrofalt. Det kanske måste till någon stor katastrof där många rent av dör för andra ska överleva. En typ av lotteri. Det kan vara på det viset.

Vi ser också människans framsteg det har inte varit friktionsfritt alla gånger. Kärnkraft och atombomben kan ses ur två synvinklar. Både död men även skapande av något vi aldrig varken sett eller tidigare upplevt. En naturkraft som vi inte hade en aning om tidigare. Hur framtiden blir med den kraften kanske också framtiden får utvisa.

Skulle någon av oss som läser detta vilja ha en återgång till den riktigt gamla tiden, det tror jag inte. Stamfolken och de som lever mera i det stenåldersmässiga har för länge sedan decimerats till ett mindre antal idag.

Likaså ser vi i vårt land och överallt i världen hur det moderna jordbruket tagit över och allt annat som skett som är bra mycket bättre bara sedan industrialismens inträde (som då ansågs revolutionerande) och ger oss produkter vi dagligen använder. Trots produktionen ökat i jordbruket har ytorna av den odlade marken minskat. Vi kan tänka oss när oxen skulle dra plogen hur vi hade det då. Under de svåraste åren dog många av svält i dåtidens Sverige. Visst har vi det bra på så vis idag.

Det påstås att djurarter minskar, men är det alltid för att klimatet är varmare eller skulle bli? Exempelvis i haven är det mycket av plasten, både den oupplösta men även som den är havets djur dör av. Djuren dör också av skogsskövlinar (inte av värme) och mycket annat som inte direkt har att göra med uppvärmningen. Men visst är det allvarligt hur människan bidrar till sin egen undergång om vi tror det är det som händer. Om vi relaterar mätningarna av temperaturen från 1989 fram till idag, 2019 har det gått 30 är. Sista tiden har temperaturökningen skett snabbare och snabbare. Det skulle ta minst 30 år framåt i tiden få ner den. Vad som sker om 30, 50, 100 år eller ännu längre lär jag knappast få veta, om det kan jag bara spekulera, även många andra kanske också gör.

Trots alla averkningar/skövlingar uppges världens skogar öka med 7 %

När vattnet kokar går det kyla ner med kallt vatten

Lite vatten i pannan kokar snabbare än om den är mera fylld

3 kommentarer

Hur mycket/hög standard behöver en människa?

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag tycker vi kan fråga os hur mycket standard en mänsklig varelse behöver. Går vi till idrotten har vi vissa länder där det finns jätteduktiga idrottare fast deras standard i de länderna kan vara väldigt låg. Jamaica och Cuba kan vara två av dessa. För att bli duktig idrottare är det snarast motsatsen, desto bättre man har ju ”slöare” och bekvämare blir man. Nåja undantag finns som alltid.

Visst är Sverige bland de rikaste länderna i världen och om vi ser till standarden. Än så länge har vi inte de riktigt slummiga områdena förutom att det grova våldet ökat i vissa stadsdelar.

Skolan är en dyr historia för svenska folket och den fria skolgången. Den fungerar om alla bidrar och inte folkökningen sker i en takt där inte alla kan bidra. Den fria skollunchen likaså har blivit en dyr historia när kort sagt varje barn ska ha sin speciella rätt. Språkundervisningen och all utbildning vi ska ge till invandrande människor är jättedyr också. Allting ska serveras på silverfat i jämförelse hur det kan se ut i andra länder. Där får man lära sig det nya språket succesivt och även på andra sätt arbeta sig in i det nya samhället. Här ska det vara på ett speciellt vis och människor ska tas om hand och ”aktiveras”. Det är därför det ser ut som det gör, människor tappar lätt sitt eget ansvar klara sig på egen hand. I det undermedvetna vet de att det alltid finns hjälp att få, ja t o m att det eftersträvas. Kan det vara på det viset? Tror nästan det i många fall.

”Lyckolandet” Sverige som blivit vida känt där man snabbt kommer in i välståndet och där alla har det bra. Men hur bra har det egentligen blivit? Landsbygden där lägger man ner skolor, även i större orter händer det om det finns en ännu större ort i närheten. Allting ska koncentreras till städerna och vi har själva valt utvecklingen, så varför då klaga på alla de missförhållanden vi fått. Man måste se problemen som de är inte försöka dölja dessa och låtsas som det regnar.

Att inte man har den bästa standarden dör man inte av, tvärtom kan man bli stärkt. I det gamla Sverige såg det helt annorlunda ut och människor blev jättenöjda då de kunde få det bättre eftersom. Idag har vi nått en gräns där ingen blir riktigt nöjd. Bättre och bättre ska det vara. Lyxiga bostäder går åt som smör i solsken men för andra växer bostadsköerna och det får inte plats någonstans. Men det finns en lösning där också om det sunda förnuftet får råda, men det får det inte. Det är jakten på pengar som är central. Byggherrarna, fastighetsmagnaterna och mäklarfirmorna njuter varje dag.

Vi pratar om miljö och klimat i princip varje dag, men inget konkret egentligen händer. Varför tinar isarna, glaciärer smälter, havsvattnet blir både varmare samt stiger snabbare beroende av att lufttemperaturen ständigt höjs och vad beror allt detta på? Det är alla vi människor som utnyttjar de som är bekvämt och lättillgängligt för oss. Trippa i sin bostad i de delar av världen där vi får allt serverat till oss – vad allt ursprungligen kommer från vet vi inte, eller förstår inte – och allt det fina vi vill ha omkring oss som är det som starkt bidrar till den klimatförändring vi pratar om. Om inte vi ändrar våra livsvanor (landsbygd/glesbygd undantagen) kommer vi aldrig lösa problemet. Det som händer det görs halvhjärtade försök men inte något radikalt därför då slår man undan benen på sig själva.

Det är också dumt tro att det skulle bli bättre satsa pengar i klimatfonder. Det kostar ingenting bli ”klimatsmart”, men man kan få offra något i stället.

Jag minns (70-tal även senare) när vi pratade om sänka temperaturen inomhus, spara på både kallt och inte minst varmt vatten. Sedan dess har det gått rakt i andra riktningen. Har folk blivi tokiga?

Allting bidrar till klimatuppvärmningen, även bostäder vi bygger. Det är den totala energin vi använder som bidrar. Allting omvandlas till värme i slutändan, inte bara att koldioxiden skulle bidra men den innesluter den värme vi bidrar med.

Inte minst bilindustrin bidrar med jättehöga utsläpp trots de tillverkar ”miljövänliga” bilar.

Det som händer att vi i själva verket förvärrar problemen när vi tror oss förbättra dem vilket visar när utsläppen bara ökar hela tiden eller temperaturen succesivt höjs.

En tankevurpa igen?

Bli först att kommentera

C vill förbjuda omskärelse

Av , , Bli först att kommentera 6

Svenska judar klagar över förslaget, vi vet även stympningen av flickor främst i de delar av världen islam styr är vanligt förekommande. Gamla dogmer och seder har ingenting här i Sverige att göra. Inte i världen i övrigt heller. Jag tycker det var ett jättebra beslut.

I Sverige måste våra regler respekteras. Annars riskerar vårt samhälle falla sönder. Det är redan på god väg.

Bli först att kommentera

Friidrotts VM och samtidigt klimatstrejk – 2 motsatser

Av , , Bli först att kommentera 2

Att arrangera friidrotts VM i Qatar (Doha) ser jag direkt som det strider mot allt som sägs och görs för att ”rädda” klimatet. Att också delta i detta VM i ett land som står för hög oljeproduktion (i förhållande till invånarantal, ca: 2, 6 miljoner) och även byggt upp sina förmögenheter och det otroliga välståndet och överflödet de har på oljan. Det är naturligtvis helt i sin ordning om man inte samtidigt (Sverige) säger vi ska bli kvitt oljeberoendet.

Qatar är närmast ett land utan mänskliga rättigheter. Läs här. Det är mycket som vi dömer ut med vår syn, lika förbaskat deltar vi i detta VM?

Skulle vi tro oss förändra världen måste det bli radikala ingrepp som direkt svider och alla måste då medverka till det, även berömda idrottare, eller just dessa och andra berömdheter måste ta sitt ansvar, i annat fall faller hela projektet platt. Frågan är om det inte blir det också i slutändan. Ett riktigt magplask.

Det är inte med någon större njutning jag kommer följa detta VM, inte heller OS är något jag ser fram emot och har inte gjort under lång tid. Så länge vi deltar i detta och att det gynnas kommer vi aldrig lösa någon ”klimatkris”. Vi måste ner på nollnivå, vill säga förändra hela det samhällssystem vi nu har. Det kostar också för mycket som man kunde göra något bättre av och i de länder vi ser som arrangerar spelen (OS) medan människor i övrigt kanske rent av tigger eller lever under andra helt för oss oacceptabla förhållanden.

*

Säljjätten Amazon investerar i 100 000 nya elfordon för att gå miljövännerna till mötes och att samtidigt inte minska ner på handeln. Vi ser vad det ofta leder till när vi tror att vi ska lösa klimatkrisen. Man byter bara skepnad och tjänar ännu mera pengar. Det är det som blir vitsen med hela det här projektet med klimatkris och minskade utsläpp. Det flyttas bara över på andra ställen.

I takt med att vi försöker minska oljeberoendet blir tillgången på olja större och i slutändan kan vi få se riktigt fallande priser om inte regeringar (Sverige) tar chansen och höjer skatten med densamma?

**

Se på rymdfärden också där den första svenska kvinnan (amerikansk/svensk) for upp i rymden och ska vara på rymdstationen ISS i 6 månader. Uppskjutningen skedde från Kazakstan där människor kan leva under svåra förhållanden (som aldrig vi får se) och på andra ställen runt omkring. Med det är ointressant när en sådan händelse sker. Här är bara de rikaste inblandade och vad det i slutändan leder till är satt under stjärnorna.

Utsläppen ökar också hela tiden trots försöken att minska ner. Hur kommer det sig? Kanske för att de åtgärder vi ser inte har någon verkan. Snare tvärtom, de förstärker.

 ***

Ville man verkligen nå någonvart främst i Sverige borde fördelningen av människor jämnas ut mera över landet. Det man stödjer sig på är ”tillväxten” att den då stannar av. Men visst är det som Greta då säger, det kommer i andra hand om vi menar allvar med ett bättre klimat och därmed också bättre miljö både för människor och djur, hela naturen och ekosystemet.

Är vi inte beredda till det, då kommer vi stå att stampa på samma ställe och till och med förvärra den situation vi redan har. Vi är redan inne i en situation som är svår ta sig ur och kanske aldrig kommer gå. Det finns de som säger vi fått det bättre och jag kan till viss del hålla med. Jag vet egentligen inte vad jag ska tro. Fortfarande bor det människor som knappt har en bråkdel av vad vi har och deras högsta önskan är nog att få bättre standard. Men visst lever många av oss i överflöd, men vilka är det de åtgärder som man har för avsikt minska ner utsläppen på som ”drabbas”? Inte är det de som har råd att handla och köpa allt som vi annat ”småfolk” får spara in ytterligare på eller som kan vara direkta livsförnödenheter. Gynnar det miljö och klimat?

Det är en svår balansgång och de styrande tror jag också bara famlar i luften.

Bli först att kommentera

Ska Systemets monopol avskaffas?

Av , , Bli först att kommentera 1

rusModeraterna har uttalats sig om söndagsöppet, men inget direkt avskaffande av de monopol vi nu har. Centerns ungdomsförbund vill avskaffa mionopolet.

1922 såg det ut så här (enligt bild).

För mig får de göra vad de vill. Går aldrig på Systemet numera. Men en åsikt kan jag ha att det inte förefaller vara i tiden och i paritet med allt annat som säljs öppet och där fri konkurrens råder. Jag tror inte heller det är skadligare om det lättas lite. Möjligen kan polisen få mer att göra och det vet ju hur det ser ut. Knappt inga poliser alls idag.

Om det fossila bränslet är så farligt, borde det inte förbjudas säljas öppet 7 dar i veckan då? Var går rimlighetens gräns? Ska inte vuxna myndiga personer bestämma själva vad de vill ha? Skillnaden är om du är sjuk och har ett starkt begär, men det minskas inte av ett direkt monopol eller att det är tänkt vara svårtillgängligare.

Kanske ligger hela problemet i en tankevurpa?

Bli först att kommentera

En lite sned debatt

Av , , Bli först att kommentera 2

Enligt SVT:s undersökning skulle det finnas över 15 000 kurvor som skulle vara direkt farliga. Både tvära och även feldoserade. Då vi hör människor vad de säger eller tycker (intervjuade) tycker de att den tillåtna maxhastigheten är för hög ta en del av dessa kurvor i.

Finns det något som säger att hastighetsbegränsningen när den är satt till en viss nivå, exempelvis 80 km att jag kan ställa in farthållaren på 80 och obehindrat bränna igenom alla kurvor med den hastigheten? Det är naturligtvis varje förares ansvar anpassa hastigheten så att körningen känns säker.

Skulle vi ta vägen V-mina – L-sele som är satt till max 80 km finns det kurvor där kanske 50 är tillräckligt. Sedan beror det ju på väglaget, vill säga kan vara sommar eller vinter med snö och is. Tvära kurvor måste alltid vara skyltade, det är Trafikverkets ansvar, ansvar för fordonet att upprätthålla det på vägen oavsett svängar och kurvor och vägens beskaffenhet i övrigt är förarens ansvar. Här tycker jag Trafikverket har rätt i sin bedömning i sin prioritering.

Norrlandsvägarna torde vara de som är mest eftersatta. Inte ens E45 håller den standard den skulle behöva. På tok för smal på många ställen om vi ser till de tunga och breda fordonen. Bussen som voltade i Jämtland där flera ungdomar fick sätta livet till kan ha berott på en alldeles för dålig och smal väg. Skulle E4 ha en liknande standard skulle det bli ett jäkla liv. Norrland, glesbygd och dess landsbygd är lägst prioriterad i Sverige. Här bor färre människor så det anses mindre noga.

Sedan kan vi inte begära att hela Sveriges vägnät ska vara slätasfalterat. Grusvägar kommer att finnas kvar lite varstans, liksom boende efter dessa vägar. Att inte regering och riksdag begriper det är en annan sak, att människor bor där också.

En röst från en gräsrot bara

Bli först att kommentera

Handelsminister eller handeldsminister

Av , , Bli först att kommentera 9

Lite skämtsamt skulle man kanske uttrycka det på det viset. Vad går den nyutnämnda handelsministern för egentligen? Blev hon tillsatt på sina eventuella meriter, eller var det mera genom ”kompissnack” och att hon är gift med Anders Sundström? Ander Sundström (en gammal sosse – medlem) som varit med i många svängar tidigare och även misslyckanden. Senaste vi såg honom i eller vad jag minns var inom bankväsendet (Swedbank) där han avsattes som styrelseordförande. Efter det har det varit några turer till med Swedbank, penningtvätt bl a.

Sundström var också med och skapade gruvföretaget Northland Resources och det vet vi numera hur det gick. Det var bland de största konkurserna och bildligt talat kastades pengarna rakt ner i en gammal sumpmark till en förlust för hela svenska folket. Ett pampigt invigande av främst sossetoppar, även Stefan Löfven var med och invigde gruvan.

Frågan jag ställer, hur mycket kan vi lita till att S skulle fixa de problem vi står inför och om vi tittar till de projekt de misslyckats med?

—–

Nu är klimatkrisen det övervägande (har varit under lång tid) samtalsämnet och där har Sverige hakat på rejält. ”Gretaeffekten” har nått högsta hönsen inom FN och nu blev det fart utav bara fan därifrån. Måste närmast ett barn det enda som kan sätta sprätt på FN och deras försuttna ledning som trycker sina rövar i de bekväma stolarna. När den svenska FN-arbetaren Zaida Catalan mördats var FN inte behjälpliga på det sätt det borde krävas av dem. Istället mörkades det ner. Nu har journalisten Staffan Lindberg undersökt närmare vad som hänt. Han har kommit närmare på spåren och mordet tros (stor sannolikhet) ha ”beställts” av en milisledare för att röja Zaida ur vägen för att hon blev för obekväm och närgången och ett avslöjande inom de para militära kretsarna ansågs det skulle visa vilka fruktansvärda missförhållanden det ägnade sig åt. Mördande och röjande av människor ur vägen för deras framfart var rutin. Korruption får inte bli (vad det än gäller och av vem) något man blundar för.

Vad som händer efter det här och när FN:s klimatpanel återigen börjar gynna NASA (jag menar rymdfärder har varit mycket viktigare än de försök man nu gör genom att rädda vår planet) och de stor aktörerna. Att folk dör och svälter bekymrar dessa knappast, ja kanske för tillfället det visar lite lojalitet, men sedan? De fortsätter nog på samma vis de alltid gjort. För vem vill tappa både makt, sitt egna välstånd och offra sig för andra? Kanske Greta gör, men alla andra?

**

Snart går Sd om S och blir största parti utan att behöva kröka ett finger. Nice ”Lövenarna”. Man har ju själva bidragit till att Sverige – främst i de större städerna – fallit i händerna på terrorister som inga medel skyr. Mindre städer/orter går på knäna efter flyktingmottagningen som de nu saknar pengar för.

************

Dösdsolyckan där 6 Schweizare omkom var en direkt följd av att gruvan Northland tillkom och sedan lades ner. Det påbörjade vägbygget avslutades abrupt och den gamla vägen genom byn började åter användas av ett nytt gruvföretag. Trafikverket bär också ett stort ansvar. När olyckan skedde hade vägen 90-begränsning (på tok för högt) och inga varningsskyltar. Nu har varningsskyltar satts upp och farten är sänkts till 70. För högt ändå menar många, speciellt vintertid. Mycket tragiskt.

Bli först att kommentera

(S)kattepartiet har gått händelserna i förväg

Av , , Bli först att kommentera 11

Lyssnade precis på Moderatledaren Ulf Kristersson och han säger det är elbrist, eller blir om vi skulle koppla på allting som avses drivas med el. Inte minst utvecklingen av laddstolpar. Redan nu kan inte vissa delar i Sverige få tillgång till den el de skulle behöva, ändå går regeringen med S i spetsen ut med att vi måste höja skatten på bl a fossila drivmedel när det inte finns några andra alternativ, eller saknas fortfarande i bra många delar av vårt land.

Det som slår en är att det är viktigare höja bränsleskatten i ett första steg, sedan kommer tillgången på el åt alla en senare fråga. Man handlar precis i motsatt riktning. Först måste man ge människor en rimlig chans till en omställning, inte tvinga dessa när inga andra alternativ finns. Det är dessutom inte vår uppgift som privatpersoner se till så att Sverige håller måttet på vad de avser göra. I kommunerna är det de som har hand om politiken att se till detta eller ett näringsliv om de är intresserade av en utveckling.

Norrlands befolkning måste ändå vara bland de miljövänligaste i Sverige. Glest befolkat, mycket kött från vilt samt även fiske i en viss utsträckning. Trots detta dras alla över en kam och anses ska uppfylla miljökraven och därmed också minskad klimatpåverkan. Bor det inga människor på en plats kan det väl knappast tära på miljön eller att utsläpp sker? Problemen ligger i de tätbefolkade områdena och varför inte ta de största städerna i Sverige och inte minst där Magdalena Andersson bor. Skulle hon och även Miljöpartiet mena vad de säger skulle de flytta till ett ensligt ställe i fjällen. Varför inte en kåta och livnära sig på renar, lava och mossa. Torra kvistar och ta all sin föda från naturen. När och om de behöver handla, 5 mil bort kan de gärna gå. Vettlösa och dumma människor!

Jag tycker också vi kan fråga oss om nuvarande utbildningar är kompatibla med den omställning vi står inför. Jag tänker främst på fordonsutbildningarna och vi har också sett hur en bilfirma upphört i Vilhelmina som varit så länge jag minns. Är det p g a av ett föråldrat sätt den drevs på och/eller att konkurrenterna gått förbi? Ska vi också (Vilhelmina) bli en i mängden kanske vi måste börja fundera på andra och/eller nyare sätt anpassa oss.

Bli först att kommentera

Vad är billigast äga – elbilen eller den med förbränningsmotor?

Av , , Bli först att kommentera 5

Egentligen om man skulle slå ut det på några år vem skulle då vara billigast äga, elbilen eller den med förbränningsmotor. Vi antar att inköpspriset ligger ungefär i samma nivå för de två.

Det kan vara mycket som kan gå sönder i den med förbränningsmotor när den fått några år på nacken. Naturligtvis spelar också körsträckan in. Men vi säger ett avgassystem inklusive byte/arbetskostnad. En grov gissning kanske det ligger på mellan 5 000 -10 000. Det varierar naturligtvis också beroende av märke och modell. Sedan har vi oftast kamremsbyte och det varierar också, men om vi säger i runda tal 12 000. Sammantaget skulle då bara denna reparation ligga på ca: 20 000- 25 000. Många andra fel kan också uppstå i den fossildrivna. Dieslar om det händer har oftast dyra och komplicerade reparationer. En pump exempelvis är dyra grejer. Nu är oftast dieslar relativt driftsäkra men allt kan naturligtvis hända. I gengäld har den som drivs med bensin är den oftast enklare i sina eventuella reparationer.

Så sammantaget kanske elbilen vinner i det långa loppet. Elektronik och sånt borde vara ganska likartat mellan de två. Ett drivbatteri till elbilen är väl det dyraste och hur länge det räcker vet jag inte. Man får anta vid normal körning och där elbilen går att använda (beroende av väg) att det bör räcka bra många år. Men som sagt, ska bli intressant se när vi får några testresultat. Elbilen är dock ganska ny och relativt obeprövad i olika förhållanden. Avgassystemet ser jag som en stor fördel slippa. Givetvis för utsläppens skull, den ständiga röken som pyr ut. Dåligt för närmiljön (människa) och givetvis dåligt för klimatet.

Det kanske blir svårt räkna när oftast nybilsgarantin brukar sträcka sig mellan 3-5 år. Om bilen blir äldre än så kan det bli intressantare räkna.

Än så länge slipper vi också skatten på elbilen och inga bränslekostnader. Ström för (hemladdning) borde vara en betydligt mindre kostnad än en full tank av drivmedel (bensin/diesel).

Kylvätska slipper man också bekymra sig över och att ha missat fylla på glykol och därmed att motorn fryser sönder. Sedan har vi oljebytena vid intervaller i förbränningsmotorn. Det är också en kostnad som går bort på elbilen. Att slippa oljan, bara det är jättebra.

Motorvärmare (den karaktäristiska) kanske man också slipper både kostnad för montering samt ingen kostnad för el – uppvärmning.

En traditionell (komplicerad) växellåda saknas också på elbilen samt ingen koppling för den manuellt växlade.

Vi kan ändå undra varför elbilen inte är billigare än vad än är?

Kör man lite kanske det inte har någon större betydelse. Huvudsaken man tar sig fram?

Bli först att kommentera

Sverige har gått ställt – lägger 8 miljarder i sjön

Av , , Bli först att kommentera 10

Sveriges statsminister anser vi ska lägga 8 miljarder till FN:s Gröna klimatfond perioden 2020-23. För det första skulle det inte göra stor verkan i hela FN och om vi tar deras totala budget. Då blir det mera en symbolisk summa för att visa Sveriges intresse. Men det är en helskottas mycket pengar med svenska mått mätta. Vi läser allt mer hur budgeterna urholkats inte minst för kommuner där flyktingmottagningarna varit stora. Sverige ska bidra med allting verkar det som, samtidigt får vi läsa att gamla skuffas undan och att det även ska säljas äldrebonde på Blocket. På Blocket! Vart är Sverige på väg? När får vi se kommuner läggas ut på Blocket?

Socialdemokraterna är inte det parti som varit och förståeligt också när en ny tid är inne och de försöker hänga med med i det som tidigare gav deras uppsving. De gamla arbetarkvarteren när allt och alla de kunde göra förbättringar för är inte deras ledstjärna idag. De ordnade så att människor kunde utbilda sig i större grad och just dessa eller många av dem har lämnat sitt trofasta parti. De klarar sig på egen hand nu och slipper leva på bidrag och andra allmosor för att hålla dem fast i partiet.

Likadant är det i England (Strorbritannien) när arbetarna tvingades gå ner i sina kolgruvor och bryta stenkol och få värme i husen. Även djuren led, gruvhästarna som tvingades leva sina liv i de mörka gruvorna och aldrig fick se dagens ljus. Mycket av det gamla har kommit bort – tack och lov – men i lite av en enfald har Labour samma problem som Sverige.

Jag tycker vi borde ägna mer intresse åt vårt eget land än hålla på ”låtsas” som vi skulle vara någon typ av stormakt och visa oss överallt. De egna folket (inte alla) har blivit eftersatta, inte minst åldringar som inte får den vård de skulle behöva.

Jag tror inte Vilhelmina är sämst i det fallet. Men på många andra ställen i Sverige har det nått bottenläge. Och föressten, var tog Annika Strandhäll vägen efter att hon försämrat i sjukförsäkringen främst för de handikappade barn som behöver mest hjälp. Det låter fint det hon säger.

Typiskt ändå (speciellt av S?) gömma sig , ligga lågt och vara tyst och hoppas folk ska glömma. Jag glämmer INTE!

Bli först att kommentera