Falskheten lyser i ansiktet

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag brukar någon gång följa debatterna i riksdagen via tv. Senast jag fluktade verkade alla fika efter att rikta in sig på miljön, de som tidigare varit i princip motståndare. Främst då pekar jag ut Moderaterna som nu gör tappra försök inbilla oss de är några företrädare i den debatt som pågår kort sagt runt om i världen. Det de pratar om är sänkta skatter – vilket inte enbart kan vara det centrala i hela deras politik? – mer till de rika och därmed värnar de om sig själva och vill utveckla sig själv ännu mera och där de flesta bor och det kan inte vara svårt räkna ut var det är.

Originalet för en bättre miljö är naturligtvis Mp hur man än ser på det och tycker. Det var i alla fall dessa som drog igång det och det var verkligen behövligt och jag tänker på då de tog sig in riksdagen. Att sossarna nu hakat på är givetvis de också insett att en förändring måste ske. De har skapat jobb visserligen under åren men mycket av detta har också berott på de naturtillgångar vi haft. Och visst har det varit överuttag inom vissa ställen och fortfarande är. Fortfarande pratar man om ”tillväxt” och då förmodligen menat med den gamla modellen och mestadels med de gamla metoderna och allt vad det innebär i inkomster, utveckling och bara till vissa.

Centern har nu blivit ett riktigt ”miljöparti” och försöker ta de andelarna. Det som fallerar för dessa att de fortfarande har en föråldrad syn på ”tillväxten” enligt mitt sätt att se. Att de fjärmar sig från Sd bygger på att de själva en gång i tiden hade en helt annan politik än vad de nu riktat in sig på. Tidigare hette de Bondeförbundet och verkade även för småbönderna men hur många finns det idag av dessa – inga alls. Om vi inte ska räkna in några som har lite får, kor eller getter som någon typ av binäring, eller de vi ser som har de så kallade gårdsbutikerna och inget fel i det.

Visst har Mp en stor roll i förändringen, men har det gått till överdrifter och rent av skadar samhället? Den enorma utveckling som skett inom bilindustrin ser inte bra ut då vi vet vad alla prylar som finns i en bil ursprungligen kommer från. Och inte minst har det kanske också blivit motsatsen än vad det är tänkt. Den som har råd köper nytt och den som inte har får ha kvar det gamla och på så vis ska straffbeskattas. Det är motstridigt i pratet om det jämlika samhället. Köper man inte nytt varje dag skadar man miljön minst och också därmed påverkar klimatet minst.

Att våra landsändor är olika måste väl alla förstått. Utveckling sker i städerna. Landsbygd och inte minst glesbygd har inte samma resurser. Produktion av råvarorna kan mycket väl komma därifrån, men det räknas knappt. Det är vid förädlingen av råvarorna där vinsterna kommer till och där vi har det samlade kapitalet. Här på landsbygd/glesbygd blir bara några strån kvar vi ska leva av och hur ser det ut? Ska vi ändra i något måste det i grunden ske något radikalt. Kanske att all samlad produktion och produktionsmedel ska fördelas lika över landet om det är så viktigt rädda vårt klimat. Annars kan vi lika gärna strunta i alltihop och fortsatta som vanligt.

obs! senareinsatt

En ständig tillväxt med den modell vi nu har betyder att någon annan bidrar till den och förlorar. Vi ser också med det system vi nu har hur låg- och högkonkunkterer avlöser varandra vilket är helt normalt i nuvarande modell. Inom landet (exempelvis Sverige) ska vi inte sträva efter konkurrera ut varandra, det förlorar vi alla på. Däremot länder emellanan måste det alltid finnas en konkurrens. Det kommer bli jättesvårt för EU se till så att vi får ett välstånd för alla inom unionen. Tävlingen ligger nu på länder som USA och Kina gentemot EU. Att vi skulle ha tillväxt samtidigt är en omöjlighet med det system vi nu har. Någon kommer alltid bli lidande samtidigt som andra vinner på det. Det är inte säkert det går att lösa helt, men kanske mildra.

*****

(Vi ser nu också prylarna vi köper håller man få till en lag att de ska hålla längre samt gå att reparera och kanske enkelt bara av en amatör eller hemmafixare. Bilar (jättedyra grejer) däremot uppmanas vi sluta använda eller byta till det senaste (elbil) även om de fungerar perfekt. Är inte det lite motsägande?)

Bli först att kommentera