Årets bil – årets fredspris?

Av , , Bli först att kommentera 10

Det fungerar ungefär på liknande vis. Tidigare under åren har alltid en bilmodell valts ut till årets bil. Jag vet inte om man slutat med det. Ungefär samma sak är det med fredspriset när någon får det. Efter bara någon tid faller allt i glömska och ingen när längre intresserad av vad som då skedde. Förändringar sker hela tiden och även i världen. Det enda som står sig fast är krigen och oroligheterna så ett fredspris kommer med säkerhet alltid delas ut även om det har liten eller ingen betydelse, eller kanske mera en kosmetiskt innebörd.

Den sjätte utrotningen kan mycket väl komma ifråga men inte direkt beroende av koldioxiden, men hur den används till både massförstörelsevapen och alla andra insatser där krig pågår. Men det kommer ändå inte ske så länge de konventionella vapnen används. Att de åsamkar människor lidande är naturligtvis mycket hemskt och även driver människor på flykt som också är ett av våra största problem. Tar vi massutrotningen är det om kärnvapnen börjar användas, då bränns allt levande på jorden upp. Sedan följer en dödlig strålning som inte minst gör att de som överlevde i första skedet senare dör. För Sveriges del torde kärnkraften inte vara aktuell längre. Den som vill får bygga den, det finns inga hinder för det, bara det att det inte är lönsamt längre.

Det som brister i den svenska modellen är ledningsnätet som ska transportera strömmen söderut. Det håller på byggas kraftigare och det är väl något vi alla får vara med och betala i oavsett om våra nät häruppe håller måttet och även vi har ström i överflöd inte beräknas dra någon fördel av detta. Det kallas för demokrati. Jaha så var det med det vi ska dela på bördan. Men jävlar vad tung min är, det måste vara något som inte stämmer? Javisstja, demokrati går inte att mäta. Ett mera ospecificerat och universalt uttryck utan några fasta gränser och efter behag.

Bli först att kommentera