Jonas Sjöstedt har rätt

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu på morronen var Jonas Sjöstedt medverkande i en intervju beträffande brunkolsförsäljningen (område) som ägde rum i Tyskland. Det skulle vara statliga Vattenfall som av både Mp och S fått sitt erkännande till försäljningen. Enligt honom (JS) också släpper den brytningen ut – eller vad den senare görs av med – lika mycket koldioxid som vad hela Sverige gör. Detta är ju skandalöst då vi vet hur tongångarna här låter. Sverige ska bli det första fossilfria landet i världen. Resten skiter vi alltså i, bara vi som land når VÅRT mål. Då kan vi sälja skiten vi inte vill ha själva och sedan klappa oss för bröstet.

Den nu ansvarige för affären pekas ut av JS till Mikael Damberg. Ärendet ska upp där en genomgång av affären ska ske nu i efterhand. Mikael Damberg är långt ifrån trovärdig i sina uttalanden inom andra områden. Kommer Jonas Sjöstedt fälla regeringen?

Sossarna är verkligen på hugget och genomför politik som inte ens Reinfeldt kunde få igenom och inte minst genom att S motsatte sig den då. Nu går allting bra. Värnskatt bort, höjd pensionsålder, marknadshyror och ändringar i anställningstryggheten. Vad står S egentligen för? En hårresande politik som mera liknar ultrahögerns.

Rökta?

Bli först att kommentera

6 ampere

Av , , 6 kommentarer 10

Det är vad som finns i de stolpar man hyr här på ”Plassen” för motorvärmaruttag.. Det är så klent tilltagna att har du både motorvärmare och kupévärmare på samtidigt löser säkringen ut. Totalt på 6 amp kan man teoretiskt max ta ut 1320 W. Bara för att en kupévärmare ska ge tillräckligt kraft för uppvärmningen av kupén krävs minst 1000 W. Kvar är då 320 W som knappast en motorvärmare är så klent dimensionerad för.

Nu är det tänkt vi ska börja ladda bilarna och hur mycket förbrukar de, eller vad krävs för laddning av dessa? Då räcker knappast en 6 amp säkring. Det är ju löjligt så lite man vet vad som kommer krävas om den uttänkta planen ska sättas i verket. Dessutom är motorvärmaruttag inte direkt billiga heller. Jag vet den som måste hyra 2 uttag om denne vill ha värme inuti kupén. Ett för själva motorvärmaren och det andra för kupévärmaren..

I år fick vi den tidigaste vintern på 40 år. Redan nu måste vi börja använda motorvärmare här. Det lindrar utsläppen och är också bränslebesparande samt bra för motorns livslängd. Det här går ju inte ihop med hur man planerar. Hur hade man tänkt vi skulle leva häruppe. Det är fortfarande hårda och kalla vintrar här och kommer så förbli länge till.

Nog måste väl också de lokala politikerna börja reagera och tänka till vilken framtid de tänker sig, eller oss?

Är det akkja och renen som är framtiden för oss och det ”klimatsmarta” alternativet?

Att leverera all strömmen och själva bli förpassade till äldre stenåldern?

Bedrövlig utveckling

Man kan väl inte brösta sig hur bra man är när de har så dåliga villkor – bostadsbolagen i Vilhelmina. VIFAB  och VIBO? Eller kan man?

De egna intressena går före före folkets ve och väl

Man kan väl inte ta betalt för något som inte håller måttet?

Ocker känner de flesta till vad det är. Det här kan likställas med det.

6 kommentarer