Invandringen en dyr historia och vissa blev multimiljonärer/miljardärer

Av , , Bli först att kommentera 14

Det blev en otrolig kostnad för oss, inte minst många kommuner som visar upp underskott. Vissa har blivit multimiljonärer på att ta emot flyktingar. Att hyra ut och ordna bostäder. De har kunnat vara gamla ruckel eller rent av obeboeliga för ”vanliga” människor som de fått betalt av staten (Sveriges skattebetalare) och gjort sig förmögna på. Det är så illa skött sååå.

Vi ser nästa varje dag någon rubrik i besparingar, allt från toapapper till sänkta temperaturer på våra inrättningar där våra gamla som gjort sitt i livet vad det beträffar arbete ska vårdas. Somliga kan ha slitit ut sig och mest av allt vill de både ha vila och trygghet. Det finns inte längre. Kommunerna har inte råd. Det är skamligt hur illa skött det här är.

Vi har ofta hört uttrycket ”bakom lås och bom”. Nu har det hänt det man inte förutsåg – eller gjorde man? – nu måste nya anstalter byggas eller byggas om för att hysa in fler interner. Det är en dyr historia som måste tas från statskassan och som i slutändan inte ger några inkomster tillbaka. Det är medel som rullar runt inom landet. Visserligen kan någon kommun tjäna en hacka om det får ett nybygge av en anstalt. Jag såg Vilhelmina var i de funderationerna.

Totalt sett är denna historia både med EU och invandring-/flyktingpolitik nästan bara bisarrt. Vi ser också vart alla pengar går, det är främst till de tätbebyggda områdena. Skandalen nu med Mälarbanan som lyder under det svenska Trafikverket med sina entreprenörer där alkoholförsäljning pågått. Städernas ”tillväxt” är jättedyra och här på landsbygd/glesbygd ska vi spara och snåla på allting. Men vad kostar vi egentligen i totalen och i jämförelse vad man lägger ut i en stad och varför inte Sveriges största?

Det är barockt hur illa behandlad norrlänningen är och det har varit en trend som pågått under lång tid. Vi är mer eller mindre hjärntvättade tro vi skulle se ner på oss själva. Vad har vi gjort, hur mycket har vi offrat (naturtillgångar) som vi aldrig får tillbaka. De skryter i staden om teatrar, uteliv och allt möjligt. Det är inte det vi behöver, vi behöver få till stånd likvärdiga levnadsvillkor över hela landet. Vi ska inte behöva tigga oss fram, ”krona för krona”, vilket ni torde känna igen det uttrycket och vem som myntade det. De var en av de som ödelade för Sveriges pensionärer och inte bara dessa. Den gamla ovärdiga fattigvården kryper närmare och närmare.

Det enklaste och bästa man kunde göra är att avskriva kommunernas skulder och börja om från noll. Staten, Magdalen (finansminister) får lätta på trycket i den stinna penningpungen. Varför inte redan 1 jan 2020.

I annat fall stiger Sd till 40 %.

Orsa är en av de få ställen där man lyckats göra sig en vinst, eller inte gå back.
Bli först att kommentera

Vindkraft till 300 000 ”hushåll”?

Av , , 1 kommentar 2

”Vattenfall har nyligen förvärvat rättigheter till Pauträsk som ligger i Vilhelmina och Storumans kommun. Det tillsammans med Norrbäck ger Vattenfall möjligheten att investera cirka fem miljarder i sitt hittills största landbaserade vindkraftprojekt. Totalt kan upp till 118 vindkraftverk byggas, med en maximal effekt på 530 MW. Det motsvarar el till cirka 300 000 hushåll, vilket är lika många som samtliga hushåll i Västerbotten.”

1. 530 MW delat på 300 000 hushåll vad blir det per hushåll?

2. Samt 118 vindkraftverk som tillsammans skulle ge 530 MW, vad blir det per kraftverk?

Svar fråga 1: Det skulle ge 1,77 kW per hushåll.

Svar fråga 2: Varje vindkraftverk skulle motsvaras ge 4,5 MW.

1,77 kW per hushåll, vilka hushåll är det som förbrukar så lite?   Slår vi ut det på 24 timmar börjar det bli mera troligt – 43 kW. På ett år – 15 400 kW.

(Obs! siffrorna avrundade)

Har du några synpunkter i detta?

Här under är hela artikeln i kopierat format

Vattenfall utökar ytterligare sin miljardsatsning utanför Lycksele. Det totala investeringsbeloppet landar på cirka fem miljarder och projektet blir Vattenfalls hittills största.

Elin Stormare

elin.stormare@vk.se

Vattenfall har nyligen förvärvat rättigheter till Pauträsk som ligger i Vilhelmina och Storumans kommun. Det tillsammans med Norrbäck ger Vattenfall möjligheten att investera cirka fem miljarder i sitt hittills största landbaserade vindkraftprojekt. Totalt kan upp till 118 vindkraftverk byggas, med en maximal effekt på 530 MW. Det motsvarar el till cirka 300 000 hushåll, vilket är lika många som samtliga hushåll i Västerbotten.

Affärsliv24 har tidigare berättat om Vattenfalls satsning i Norrbäck som ligger i Lycksele kommun. Nu har alltså ännu ett projekt tillkommit, det i Pauträsk. Områdena Norrbäck och Pauträsk ligger mellan Lycksele, Storuman och Vilhelmina. Därför är dessa kommuner inblandade. Utöver dessa två projekt har Vattenfall även förvärvat Stensvattsmarken i Bjurholms kommun, vilket omfattar upp till 24 vindkraftverk.

– Västerbotten har exceptionellt bra förutsättningar för vindkraft och vindkraftsklustret här bidrar starkt till vårt mål att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Utöver de redan nämnda projekten så fortsätter vi att utveckla Sandselehöjderna och Vargträsk, vi bygger just nu Blakliden och Fäbodberget samt driver vindkraftparkerna Stor-Rotliden och Juktan i Västerbottens inland, säger Daniel Gustafsson, chef för projektutveckling på Vattenfall Vindkraft Sverige.

I mitten av september gav Mark- och miljööverdomstolen i en dom, som inte kan överklagas, klartecken till de 118 nya vindkraftverken.

För Norrbäck och Pauträsk kommer Vattenfall nu fortsätta med utredningar inför etableringen, de kommer även ansöka om elnätsanslutning och tidigast 2022 bedöms förberedande arbeten påbörjas inom de två områdena. För Stensvattsmarken pågår planeringsarbetet för fullt. Tidplanen för det projektet kommer att kommuniceras längre fram.

– De här projekten ligger i delvis nya områden för oss och det är mycket viktigt att skapa och bibehålla en god dialog. Vi ser verkligen fram emot att samverka med markägare, närboende, befintliga näringar samt kommuner, vilket är både spännande och utvecklande för Vattenfalls vindkraftsverksamhet. Vidare är ett nära samarbete med det lokala näringslivet en prioriterad fråga för oss, och vi kommer därför att skapa förutsättningar för att i största möjliga utsträckning kunna använda oss av lokala företag under hela byggfasen, säger Daniel Gustafsson.

Lokala företag kan framöver anmäla intresse för att jobba inom byggnationen. Innan allt är helt klart för att påbörja själva bygget ska Vattenfalls styrelsen fatta ett investeringsbeslut som väntas komma under år 2021 eller 2022.

 

1 kommentar