Transportstyrelsen sänker hastigheten på vägarna, men inte för tågen.

Av , , 6 kommentarer 8

Det har skett en rad dödsolyckor på järnvägarna. 17 personer uppges hittills i år dödats vid järnvägsövergångar.

Den mest nu omtalade händelsen inträffade för 9 månader sedan på en obevakad övergång nära intill en gård. När mannen i huset skulle korsa den obevakade övergången upptäckte han inte tåget. Från upptäckten av tåget tar det bara 8 sekunder tills det passerar korsningen där den här mannen omkom. Någon hastighetsbegränsning av tåget existerade inte utan det körde i full speed.

8 sekunder från upptäckt till överfart är med stor risk man passerar överfarten vilken också ledde till den här dödsolyckan. Stannar bilen precis mitt över spåret hinner man knappast ur bilen. Är det en person som har svårt ta sig snabbt ur finns ingen chans alls.

Det är märkligt nu då järnvägen ska byggas ut att man inte åtgärdar de farliga övergångarna det första man gör. Här finns inga nollvisioner. Däremot bilarna och bilismen uppfinner man nya regler hela tiden för. Senaste är sänkta hastigheter vilket också borde gälla tågen över obevakade övergångarna. Men detta går naturligtvis inte när bromssträckan är flera kilometer lång och det skulle vara allt för tidsödande minska ner hastigheterna. Hellre chansar man att det inte ska vara några hinder i vägen.

Så ser det ut lite varstans efter Sveriges järnvägar. En gammal bana som inte håller måttet för de höga hastigheter som de moderna tågen har. Hur kan det se ut en vinter med alla viltolyckor? Det är hemskt så slöa man kan vara och inte göra järnvägen mer säker både för människor och djur.

Man pratar om tågen som det är en av de stora lösningarna på klimatet, men att folk dödas och även mängder av djur decimeras pratar man inte alls om. Däremot alla ingreppen på bilisterna uppmuntrar man varandra till. Vi som bor ute på vischan ska också straffas, fast vi egentligen inte har med saken att göre. En för alla, alla för en men stämmer knappast här.

Det här anser jag är ett långt större problem än vad ”klimatkrisen” skulle orsaka, att människor dör helt i onödan och av ren slöhet och nonchalans av makthavarna. En sån enkel sak som röja upp för fri sikt på längre avstånd på alla korsningar, även bevakade borde inte vara så svårt. Det skulle även ge några jobb. Men det struntar man blankt i. Det är en rent ut sagt en usel miljö och klimatpolitik som förs. De människor på andra ställen omkommer eller dödas bryr man sig inte om. Det saknas en helhetssyn.

Ska järnvägen återigen bli den centrala delen av transporter (i Sverige) måste den göras säkrare för omkringliggande faktorer. Speciellt för levande varelser som nu blir köttfärs av.

Hur kommer säkerheten se ut på den tänkta Norrbotniabanan?

6 kommentarer