Dålig kultur kommer in i landet

Av , , Bli först att kommentera 11

En rad direkt dåliga kulturer har implemterats i vårt land som enligt mig också för med sig knark och droger. Rapp exempelvis är ingen musik som fanns tidigare. Det är många artister som varken kan läsa eller skriva (även svenska) som tagit rappen åt sig och utför den. Jag kallar det prat i kvadrat och det är ingen sång med klass de bedriver. Den består mest av gester och gester och en prattext.

Ofta ser vi dessa i mörka solglasögon och det bidrar inte till landets välstånd ett dugg. TV de verkar hylla dessa avarter och inte minst det nästan fruktansvärt dåliga kulturinslag vi har som mestadels svt står för.

Nu hände sig igen i England en frisläppt terrorist bevakad med fotboja lyckades ställa till ett jättekaos på London bridge och även lyckades döda två oskyldiga. Nä det är inte bra med all skitkultur som kommit in i landet. Nog måste väl människor av den sorten lära sig arbeta och bidra till vår välfärd. Nu som det blivit utnyttjas allt som finna tillgängligt. Skulle vi fortsätta på den inslagna linjen finns till slut bara knarkkvarteren kvar. Ingen kan överleva i slutändan. Vi förgås.

Enda lämpliga straff för just dessa terrorister om de åker fast är dödsstraff. De ska aldrig  släppas ut i samhället igen. Fängelse är för dyrbart även långa kostsamma rättegångar. Gör som i Texas under cowboytiden. Häng dom rakt upp och ner. Det kan även gälla dem som mördar oskyldiga unga flickor. Även andra brutala mord. Häng dom rakt upp och ner. Det finns inga anledningar vi ska ha ett system som uppmuntrar till vad de åstadkommer. Här är lagen på tok för slapp. Där islam bedrivs där gör man processen kort. När/om man kommer till Sverige hittar många en fristad och kan utveckla alla möjliga och tänkbara dumheter. I det ingår även ”svenskar” som inte har fått lära sig någon hut.

”Vi måste strama åt reglementet” och täppa igen hålen som gör att vi kan med lagens hjälp utdöma de straff som vi anser nödvändiga säger man. Både justitiministern och även inreikesministern. Konstigt, när jag växte upp och även långt efter ända till för några decennier sedan fungerade lagen – på svenskar. Vad är det för ohyra vi fått i landet där inte våra sedvanliga svenska lagar gäller längre? En ny lag per dag verkar det som skulle behövas för att ”strama åt”. Det är förfärligt vilket land vi fått. Ett direkt övervakningssamhälle som egentligen ingen av oss tycker om. I Kina har man just detta och som vi inte lite gnäller över, nu introducerar vi liknande i lilla Sverige med 10 miljoner invånare mot kinas 1,4 miljarder.

Det är inte mycket bättre än nazismen vi fått. Båda förgör ett samhälle fast på två olka sätt och med olika metoder. I slutändan bli resultatet ändå det samma. Ett samhälle ingen vill ha. Bara purrena islamister och nazister då.

Bli först att kommentera

Är Sverige rikt?

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu prata det om att höja EU-avgiften för Sverige som anses en av de rikare länderna i EU. Men stämmer det verkligen, är inte alla undeskotten medräknade då? Var och varannan kommun går med förlust. Landstingen/regioner likaså, även vårt eget län. Jag tror att det endast är två landsting i Sverige som har en någorlunda balans. Västergötland kan vara ett. Stockholm däremot säger man det saknas 300 miljoner. Slår vi ut detta per person är det inte någon gigantisk summma. Tar vi däremot Västerbotten eller vilket annat län som helst i Sverige som går med underskott med liknande summor och där befolkningsunderlaget är mycket mindre känns det betydligt jobbigare. I det ingår även kommuner.

Oftast eller alltid visar man på ett lands BNP när man gör olka rankingar. Men i det här fallet med Sveriges ekonomi kan det inte stämma om vi ser till alla stora underskotten vi har inom det offentliga. Vi kan fråga oss om det är de rikaste och förmögnaste i Sverige man går efter?

Sverige börjar närma sig ett U-land i vissa hänseenden. Vi hör ofta hur det skryts om hur bra vi har det. Okej jag själv svälter inte och har även bostad. Ett vanligt ordinärt boende och jag behöver heller inte tigga. Men är det meningen en ordinär svensk ska satsa sina pengar i EU till fördelning i andra länder? Dessutom i det landskap jag bor (Lappland) vet någon inom EU-parlamentet vart det ligger och hur det geografiskt är beläget? Svinkallt på vintern och oftast mycket snö. Här krävs annat för att överleva än vid den varmare kontinenten eller bara från lite längre ner än mitten och neråt Sverige. Det mest sydliga länet skiljer som natt och dag mellan oss hur klimatet är.

I varmare länder också kan man ju bo under en sten eller klippblock. Här krävs rejäla bostäder för att överleva.

Inga mer pengar till EU.

Bli först att kommentera

Idiot eller inte?

Av , , Bli först att kommentera 0

gretaDet påstår Top gear-stjärnan Jeremy Clarksson. Jovisst ibland har jag brukat titta på programmet trots att de tre männen som alla medverkar i programmet beter sig väldigt barnsligt åt. Man leker med dyra bilar utan tanke på ekonomi och oftast så förstör man dem, eller nyttjar dem på ett vis som är direkt förkastligt. Hur mycket soppa de gör av med och vilka utsläpp de bidrar med eller vad bilarna de använder har för utsläpp nämns aldrig. Att trycka ner högerfoten så hårt och djupt som möjligt verkar vara deras största intresse. Det är inget bra beteende man lär ut eller som man inte bör följa. Jag tycker närmast det är småbarnsfasoner av vuxna män. Att man gör biltester är förstås intressant och vissa fall kan de ha gjorts det också, men för det mesta är det bara rent fjoller de ägnar sig åt.

Ett program för den engelska ansvarslösa överklassen?

Bli först att kommentera

Hela Sverige stannar av p g a klimatpolitiken

Av , , 1 kommentar 11

Det är det resultat jag drar slutsatsen av den politik som förs. Klimatmålet i Parisavtalet är redan satt ur spel. Koldioxidhalten ligger nu högre än någonsin och ”lilla” Greta har inte uppnått någonting förutom att utföra barnarbete som hennes föräldrar godkänt (Greta är minderårig),

Vi pratar om de globala utsläppen, inte Sveriges. Målet om 2 graders höjning har man tvingats ge upp och man satsar nu istället på 3 grader.

Den svenska regeringen med sina ”klimatfånar” hotar med att radikalt höja bränslepriserna för de bränslen de flesta använder – bensin och diesel. Som det skulle hjälpa till att sänka den temperaturhöjning som pågår.

Biltrafiken och trafiken i övrigt måste de lösa på annat sätt som inte drabbar de som bor i den övre delen av Sverige och främst i de glesare områden. Att strypa det ännu mera än vad som skett hittills är direkt diktatoriska drag och kan jämföras med nazismens intågande.

Mer elförbrukning är det radikala mål man satt upp och därmed anser vissa att vi måste bygga mer kärnkraft. Alla gifter vi redan har som nu är ett stort problem kommer bli det värsta vi någonsin skådat och jag tänke främst på den batteritillverkning som redan sker och kommer ske ännu mera. Det är ju bara rent gift i de här batterierna och även proceduren till råmaterialet hur det tas upp – barnarbete, dåliga arbetsförhållande m m – Jag tycker det ser mörkare ut än någonsin på det sätt de försöker invagga oss tro det skulle bli bättre.

Just nu pågår det bara ett experimenterande och varför inte vänta med den aggresiva klimatpolitiken man nu har som drabbar de människor som kämpar för en ren överlevnad. Arbete och inkomster måste väl ändå vara det viktigaste för en överlevnad. De stryper man. Har vi fått hin håle i regeringen?

Ännu ett bevis på de svenska ”fåren”. Tänk inte själv. Ställ in dig i ledet utan att ifrågasätta.

Var någonstans ökar jobben? Jag hör bara om permitteringar och indragningar. Ingår det också i klimatmålet?

Var har den svenska arbetarrörelsen som värnar om arbete tagit vägen?

PS. Jordbävning i Albanien beror det också på klimatet?

Obs! Det rapporteras även om jordbävning i Grekland. Vad tänker de svenska klimataktivisterna göra åt det? Se till så att inte kontinentalplattorna kan röra sig? Det är ju befängt så barnsliga och naiva denna sekten är.

1 kommentar

Mediers konstiga beteenden

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi kommer väl ihåg hur det såg ut och hördes i både tidningar radio och tv när Sverigedemokraterna tagit sig in i riksdagen. Värsta vågen av hatstormarna mot Sd var under Reinfeldts tid och det som döptes till Alliansen – vilket nu är ett minne blott.

Helsidor om Sd för att sätta skräck i folk och likaså rapporteringen från tv. Det var värre än pesten man försökte få det till. Vi skulle alla tvingas ta avstånd från Sd och var det någon som gjorde det fick denne rasiststämpeln på sig.

Hur ser det ut idag? Idag fjäskar man närmast för Sd. Det har blivit det direkt motsatta. Tänk hur opinionen kan vända och förvrida huvudet på många, inte minst medierna. Idag är det nästan så man hyllar Sd och Åkessons parti.

Jag vill påstå att Sd aldrig blivit så populära om vi haft andra ledare som försökt styra Sverige. Det är det dåliga ledarskapet som gjort Sd stort.

Lyssnar vi på dessa (Åkesson) kan mycket vara sant, men det finns sidor jag inte alls är överens med dessa. Den svenskhet som de beskriver och framhåller och att vi alla ska följa den tycker jag är starkt överdriven. På så vis skulle vi inte tolerera någon annan, inte ens någon infödd som avviker i deras synsätt. Som sagt Sd:s framgångar beror direkt på ett dåligt ledarskap vi haft under en längre tid.

Kritik, gilla, ogilla har vi alla rätt till.

Sverige är inte längre det homogena svenska samhället och lika lätt att styra med ett starkt fack lierat med Socialdemokraterna och på det hela taget som styrde samhället. Vi har själva valt gå med i EU och man anser inte att vi klarar oss utan frihandel och vad allt det medför.

Den gamla arbetrörelsen med dess grepp om människor finns inte längre.

Det är bara gilla läget.

Bli först att kommentera

Skolnedläggelse väntar?

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu verkar sista versen vara slagen för att behålla byskolorna i Vilhelmina. Det är klart en så stor kommun till ytan och med så pass få invånare kanske det inte går längre behålla de byskolor som ligger närmast centralorten. Dikanäs och Saxnäs borträknade.

Vi läser om hur stora kommuner, ja i områden som vi kan räkna inom stadsbebyggda hur där skolor läggs ner och flyttas till de redan mest centrala delarna. Ett av dessa som det skrevs om tidigare var Luleå (även Boden nämndes) där nu det lovades före valet av att de skulle bli kvar. Här styr S både före och efter. Umeå som har betydligt större resurser än vad en ort som lilla Vilhelmina har, packar också ihop elever till de redan större skolorna. Så vad annat är att vänta här?

Går vi längre tillbaka fanns en skola i varje liten by. Sedan försvann de till mera koncentrerade ställen och byar tills den situation vi idag fått. Det är på något vis den utveckling som följer landet i stort. Att vi har fri skolgång och tidigare statligt finansierad är det nu upp till varje kommun se till så att skolorna fungerar. De med mindre resurser får det svårt bibehålla sina skolor och om det ens är målet från staten. Vi har också fått fler antal invånare men färre som bidrar med skatteintäkter och det kan variera över landet. Men kostnaden bärs inte av alla som det gjorde tidigare och vi vet också att skolor bedrivs numera i utländsk regi. Engelska skolan är väl den som är mest omtalad.

Polisen från kommunal till statlig. Sjukvård från privat till kommuner och landsting. Posten, SJ från statligt till privat och slutligen skolan från statlig till kommunal. I Sverige råder en enda röra av olika blandningar men så har det blivit svårt få allting fungera.

En Irak svensk (dubbla medborgarskap) och numera försvarsminister i Irak med familj i Sverige tar både emot barnbidrag åtnjuter fri skolgång men tjänar ett annat land. Så ser det ut lite varstans. Få bidrar men åtnjuter alla förmånar vi har. Klart att inte plus och minus går ihop. Dessutom den svenskirakiske försvarsministern sägs ligga bakom hundratals mord som orsakats av kravaller av människor som inte har mat för dagen, inga bostäder och saknar i princip allting. Det påstås att denne försvarsminister beordrat att urskiljningslöst skjuta ihjäl dessa människor. I sin fräckhet hotar han stämma medierna för de uppgifter som lagts ut.

Hur många är nöjda med den utveckling vi fått. Eller om vi vänder på frågan – hur många är inte missnöjda?

Bli först att kommentera

Sänk bränslet (skatten) generellt och ta bort reseavdragen helt

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är ju det enklaste och billigaste. Det blir likadant som med barnbidragen som inte sägs kan gå ut med behovsprövning av inkomsterna, det skulle bli för dyrt i den organisation som krävs. Då ställer jag samma motfråga, är det inte komplicerat och dyrt med den instans som nu sköter våra skatter och ser till våra deklarationer och hur avdragen görs? Likadant var det ju tidigare innan den nuvarande ”förenklade självdeklarationen” infördes. Nu inhämtas alla uppgifter via data för den som inte har några speciella avdrag och det är bara att godkänna och skriva under.

Det här nya systemet man har för avsikt införa med reseavdrag och liknande bedömer jag mycket komplicerat. Man ska inte behöva vara utbildad jurist för att begripa och förstå. Släng det i papperskorgen och sänk bränsleskatten med minst 3 kr/l.

Det finns så många andra problem som blir eftersatta få ordning på istället för att bara hålla på krångla med hur vi löser bilismen i städerna och att människor beräknas ska åka kollektivt. Här går inte det i någon större omfattning. Ser vi till Umeå hur mycket har inte där satsats på elfordon/bussar som inte i nuläget fungerar speciellt bra. Däremot läste jag en notis hur man lägger ner (för)-skolor som inte direkt ligger i centrum eller där man nu har de flesta samlade ska det koncentras till ännu större. Man koncentrerar allting till ett område och på ett annat leder det förfall. Resereglerna och det som utgår från regeringen leder till samma sak för utsatta områden. Inte utsatta för dålig integration, utsatta genom geografisk diskriminering.

Ser vi till bankerna och den koll den vill ha på oss ”små” (inte minst Swedbank) samtidigt som man tillåter gigantiska belopp passera – penningtvätt – utan nämnvärda kontroller. Det gamla S-märket är nu så skamfilat att det är väl inte många som tror på det längre. Kanske bara de riktigt indoktrinerade.

Bli först att kommentera

Den (S)jukliga jakten på skatter

Av , , 2 kommentarer 13

Samtidigt som Löfven är med och sänker skatten för de rikaste (de med de högsta inkomsterna, värnskattens slopande) tänker han ge sig på barnen med sin hobby att sälja jultidningar. Visserligen är det (S)katteverket som tänker plocka skatter från företagen men i slutändan blir det barnen som drabbas och det kanske blir slutet för dessa tjäna lite extra.

Löfven och hans stab pressas hårt både från höger och vänster och frågan är om inte slutet närmar sig för den här regeringen. Inte obefogat i så fall. Det här med att sätta indirekt skatt på barnen var definitivt ett av de största lågvattenmärkena om det går igenom.

Åkesson rullar tummarna och planerar för nästa regering. Kan någon sitta i en bättre sits?

2 kommentarer

Sverige bidrar till stora oroligheter

Av , , Bli först att kommentera 18

Den klimatpolitik som Sverige driver och försöker påverka samtliga länder med har lett till stora oroligheter världen över. Man har satt ett mål på 2 graders minskning av temperaturen vilket knappast kommer att uppnås och om det ens är lönt sätta upp ett sånt mål. Koldioxidutsläppen ökar nämligen hela tiden. Alla bränder vi ser som härjar och där röken fyller upp atmosfären bidrar säkert till en ökning oavsett om svenskarna ska påtvingas elbilar. Det är rent ut sagt löjligt det vi håller på med. Målet borde vara att inte öka utsläppen och då sett ur ett världsligt perspektiv. Människor får det inte bättre (i världen) som vi håller på. Det är väldiga oroligheter runt om i världen nu. Iran mångdubblade priset på bensin och titta hur det nu ser ut där. Det är nästan på randen till inbördeskrig. Jag vet inte hur många som dött hittills. Ett hundratal. Chile på samma vis och Colombia. Mycket är det man försöker ta efter oss (Sverige) i den klimatpolitik vi för och börjar med den utan att ens ha befintliga demokratier. Sedan om man använder fossila bränslen och tror om man stoppar det ska demokratin segla in av sig själv.

Man pratar också om snabbtågen och infrastrukturminister Tomas Eneroth säger vi måste bygga en ny järnväg/nya tåg om vi ska lösa klimatkrisen. Vad har det att göra med klimatet om vi lägger ut 100-tals miljarder på en ny järnväg, skulle klimatet bli bättre av det? Hellre då gamla långsamma tåg på den gamla järnvägen vore väl både mer nationalekonomiskt bättre och minst lika bra för miljö och klimat. Det verkar som de fått i sig någon typ av drog – en klimatdrog – där man tror den kommer att lösa allting. Jag spolar hela det nuvarande upplägget på samtliga områden. Det kommer inte att lösa ett skit.

Sänk skatten på nuvarande bränslen med 5 kr/l det kommer att skapa många jobb genom att folk får större råd arbeta, eller det ger större utdelning åka till jobbet. Inte ska vi väl straffa dem som arbetar och drar in pengar både till kommuner och statskassa och att vi kan behålla den välfärd vi ändå har kvar. Det är ju en alldeles bakvänd politik man för som gör att jobben absolut inte ökar. De minskar. Låt se hur det nu blir i den lågkonjunktur som väntar med uppsägningar och allting. Ska man göra det enkelt för sig som alltid. Höja skatten på bränslet? Fånar!

När nya prylar kommer ut brukar det göra sig självt köpa dessa om det håller måttet. Konsumenten väljer vad marknaden har att erbjuda och som visar sig vara bäst. Den svenska miljöpolitiken går ut på att tvinga människor välja vad politikerna anser är bäst. Det är inte demokrati. Det är maktmissbruk. Avgå regeringen.

Höj hastigheten på det svenska vägarna och inför digitala varningssystem i vägbanorna (relativt billigt och sparar liv) istället för att satsa på elvägar för 100-tals miljarder. Snurrigheten har blivit gränslös.

Vilka ska betala notan för de oerhört dåliga besluten som nu tas? Det blir våra barn och barnbarn som vi direkt sätter i klister. Tala om ansvarslös politik.

Med en statsminister som inte kan räkna längre än till 10 faller landet samman.

Bli först att kommentera

Huvudbonad (mössa) ytterkläder av i klassrummet

Av , , Bli först att kommentera 15

Jag blir inte lite förvånad då man ser vilken ordning det blivit i skolan idag. Jag kunde se när det visades inslag från tv hur man i klassrummet kan sitta med ytterkläderna på och även mössa. För det första måste det var väldigt obekvämt sitta med exempelvis en täckjacka inomhus, dels måste det inte bli varmt och även med mössan på? Jag kunde dock urskilja det var mestadels pojkar som hade detta på sig. Det var direkt inga småungar utan fullt utvecklade yngre som borde ha ett tillräckligt förstånd klara sig i ett samhälle.

Det här tror jag är grogrunden till att vi har som vi har, att barnen inte får lära sig följa grundläggande regler i skolan. Bara att hänga av sig ytterkläderna och ta av sig mössan inne på lektionerna. Det kanske blivit så också att när/om de hänger ytterkläder utanför klassrummet att de muddras – häng det på stolen då och ta av dig mössan – folk stjäl ju hela tiden idag vilket också man slutat respektera att inte ta från andra. Det har blivit alldeles för slappt idag ur den synpunkten. Jag bedömer att man inte behöver vara några direkta genier för att ta sig fram i livet, men grundläggande hyfs borde man klara av. Klarar man inte det, ja då får vi som vi nu fått. Gängbildningar, man hamnar utanför och den värsta oordning uppstår. Det är inte barnen/eleverna som ska styra i skolan, det är läraren. Det verkar vara satt ur spel idag. I andra länder – varför inte Kina eller Japan – där har vi helt andra regler och se vilka som är världsledande idag. Den svenska skolan har förfallit, grunden till ett samhälles utveckling.

Lär man sig inte ens följa enkla grundläggande regler, hur ska man då kunna lära sig allt annat som krävs?

Vi lägger ut stora pengar på skolan och få i världen har ett system som oss. Fri skolgång, fri mat, men det verkar inte alls fungera i övrigt. Mera disciplin skulle inte skada. Eller det vi dagligt brukar kalla vanligt folkvett. Det verkar som man tappat det idag.

Till skillnad från länder med ytterst små resurser ligger Sverige i jämförelse med vår stora långt ner på listan i kunskap.

Bli först att kommentera