Greta en smart tjej?!

Av , , 9 kommentarer 8

Visst har jag ungefär liknande tankegångar som Greta (miljötjejen) uttryckte sig: Varför utbilda sig för en framtid som inte finns?

Skulle vi alla ta det här miljöhotet på allvar och att vi beräknar att människan till största delen orsakat det, då måste ett nytt samhällsystem till. Det har jag varit inne på flera gånger. När jag lyssnar till vad som sägs, är det i princip samma gamla vals man drar och jag tänker nu främst på vår nye EU-minister, Hans Dahlgren. Vid senaste omdirigeringen fick han den tjänsten av Stefan Löfven.

I o f sig en klok gubbe, men hans idéer bottnar i de gamla. Han pratar om de nya utmaningar vi har och drar den gamla valsen om välfärd och arbete – åt i princip alla. Det vet vi det flesta av oss också detta är bara några svävande ord för att det låter bra. Den närmaste kretsen kanske tror på det, men jag är mycket tveksam.

Ett exempel är tiggeriet, de människorna, eller räknas de inte till människor, är ju arbetslösa. Varför nämner han inte det, de tillhör ju också unionen. Att tiggeriet är ett problem nämner han inte. Sånt som är svårt ta tag i undviker man/han och de allra flesta.

Jordens resurser är begränsade och vi kan inte bara fortsätta i den takt vi nu har. Jag menar då att vi måste ha en anpassning till det. Att vi samtidigt ska köra på i de gamla banorna och samtidigt säga att vi ska fortsätta med allt det övriga i de gamla banorna är som att hoppa utför ett stup och hoppas man klarar sig.

Jag vill inte bli alltför långrandig, men det Greta säger i det fallet är grundläggande. Vad utbildar sig människor till (de flesta), är det inte för att falla in i det samhälle vi nu har? Själv förbrukar jag minimalt av allting – påtvingat eller inte – men så är det. När man/jag ser vilket slöseri det sker på allting, ser jag inte något förändrats speciellt mycket.

I våra ”små” kommuner är inte det problemet, att vi lever i ett överflöd, men att vi ska vara med och bidra till att minska överflödet genom olika skatter. Detta är naturligtvis högst orättvist. Vad vi skulle behöva är någon typ av miljöpeng. Den (kommun) som har bland de minsta utsläppen och i övrigt förbrukar minst, skulle ha rejäla skattebefrielser, inte straffskatter.

Ska man ändra i något och få det trovärdigt kan man ju inte hålla på som man nu gör. Vi som redan lever sparsamt (kommuner/invånare) ska inte behöva få det ännu sämre. ”Brakar” det så småningom ihop, vem har bidragit till det?

Det som bidrar till största delen till det sätt som nu jagas efter till det bättre, ska också ta de största konsekvenserna. Inte de redan ”fattiga”. Eller hur?

Den eventuellt nytillsatta Liberala ledaren – Nyamko Sabuni – säger att hon är inte främmande för ett samarbete med SD. Hon vill inte heller gå den socialistiska vägen med kollektivet i fokus.

Vad tror du?

9 kommentarer

(2/2) Långa avstånd? Javisst!

Av , , Bli först att kommentera 5

Visst har vi långa avstånd generellt häruppe i de norra delarna av Sverige. Speciellt de områden som inte hör till kusten. Kommer vi längre inåt landet börjar det tunnas ut mer och mer. Ser vi till våra små” kommuner, med lite befolkningsunderlag men oftast med stora ytor och de områden som ändå bebos är det långa avstånd däremellan.

Om vi tar V-mina, själva centralorten och avstånden därifrån till olika platser är avstånden även här långa. Till Dikanäs och Klimpfjäll runt 10 mil. Till Kittelfjäll något längre. Så ser det ungefär ut och det fungerar. Jag menar ser vi till avstånden mellan våra inlandskommuner V-mina, D-tea, Åsele och även S-uman är avstånden inte större. Max 7 mil och mellan D-tea och V-mina dryga 5.

Ser vi till det borde det inte vara något svårare samordna detta. Jag tror mycket hänger på mentaliteten, att vi vill vara ”våra egna”. Att vi har olika dialekter inom kommunerna kan vara en sak och en samordning en annan. Nu skiljer det ju på hur ekonomin ligger till för de här kommunerna. En del har det sämre och en del bättre. S-uman verkar ändå ha den bästa, trots sitt lilla befolkningsunderlag. En avancerad gissning är att turismen är bland deras största inkomstkälla. Orter som Hemavan och Tärnaby drar nog till sig många turister. Inte så långväga om man ser Umeå som en stor tillströmning. Blå vägen är ett stråk där strömmen av besökare färdas på och som går direkt på plats.

Visst är det sämre då för oss, både D-tea och V-mina. Åsele däremot ligger centralt i det fallet men saknar de riktiga fjällen som vi har och även S-uman och D-tea, men däremot sin stora marknad har Åsele som förmodligen ger ett jättetillskott varje år. Det blir mera ett invecklat system nå hit för besökarna eller om vi kallar det turisterna. De som har för avsikt komma hit, vill väl knappast stanna kvar i våra centralorter. I de flesta fall är det fjällvärlden som väcker intresse. Oftast kringliga vägar och en del sträckor inte så bra. Ibland rejält hoppiga och skuttiga. Att vi också har sämre förutsättningar i det fallet också är mycket troligt. Tjäle, myrar och andra sämre förutsättningar som att vägarna slits ner snabbare. Vi måste trots allt också tillåtas ha de tunga transporterna. Mat, varor och annat går inte skicka på Internet, vilket ibland man kan tro vissa har den uppfattningen av.

Sedan V-mina tappade Stekenjokkgruvan och nu senast sågen tycker jag de aldrig repats sig.

Någon återupptagen gruvdrift verkar inte finnas bakom horisonten. Det är nog mera en dröm. Men naturligtvis en större arbetsplats som inte ligger på kommunens bekostnad vore önskvärd. Kanske något att tänka på?

Vad händer med alla byskolor i våra olika kommuner? D-tea vet jag – Storbäck varit ifrågasatt. Hur går det med våra egna här i V-mina? Vi står inför stora utmaningar, men jag ser även att det kan finnas möjligheter om vi tänker efter. Vår fina miljö borde kunna exploateras mera utan att ta någon större skada. Eller hur?

Resor med järnvägen ser jag som positivt, de som kommer igång på Inlandsbanan. Men vi måste ha mer. Momsen och de olika skattestaserna på den kan behövas gås igenom. Draghundsturismen får betala 25 % medan en som går på en konsert i huvudstan betalar 6 %. F ö har vi inga konserthus, så det måste väl ändå vara knepigt hur man här tänkt?

Alla Umebor verkar vallfärda till Hemavan

Ekonomi är en sak, att de som är tillsatta för den uppgiften laborerar med siffrorna och kan vrida och vända på dessa, men de är heller inga trollkonstnärer och finns det inga pengar så finns det inte. Nya idéer och ett skapande av intäkter är minst lika viktiga, ja ännu viktigare.

Beträffande det ekonomiska läget och om vi håller oss till inom V-mina är det något som hänger kvar efter föregående konstellation. Om det anses bra eller dåligt får var och en avgöra. Men så är det.

Ser vi sammantaget till vad jag skrivit förstår vi att vi måste även kunna färdas mellan de olika platserna och några kollektiva lösningar för detta torde knappast finnas eller uppkomma, förutom skolskjutsar och andra turer som ingår som en nödvändighet. Det är till största delen det egna fordonet (eller om samåkning sker) vi har att förlita oss till. I det närmaste uteslutande bilen. Avstånd kostar, liksom service. Tvinga inte in oss i storstadstänkandet, det fungerar inte här om inte man är eniga för en avveckling helt?

Jag tar gärna in kommentarer den som tror sig kunna bidra med något

Bli först att kommentera

(1/2) Medgörlig och snäll slipper du gnäll – Tuff och resolut, då slår de bakut

Av , , Bli först att kommentera 4

Ibland undrar jag om det är de tonerna som gäller. Jag behöver inte bara gå till mig själv, utan rent av hur det kan fungera inom politiken. Det kan vara vi, de små kommunerna (litet befolkningsunderlag) som ska ställa oss i ledet, tiga och förväntas vara tysta och tillmötesgående kanske vi får ett bidrag. Säger vi ifrån och försöker gå våra egna vägar kammar vi noll. Är det på det viset?

Mycket av känslan är den, om det riktigt är på det viset kan jag inte garantera. Ser vi till politiken i Västerbotten är vi underordnade i mycket av vår residensstad. Här regerar de stora hökarna, här finns också Länsstyrelse och mycket annat som styr över Västerbotten, eller att de kan starkt påverka. Givetvis är det svårare för oss ställa krav beroende av hur det ser ut i de traditionella avfolkningsbygderna. Här kan både D-tea och V-mina ingå. Normalt skulle dessa två kommuner behöva slås ihop till en (1). Då skulle befolkningsunderlaget räcka till att bättre tillgodose vad vi medborgare garanteras enligt lag. En simhall, en konstfrusen isbana (ej lagstadgat) o s v, ett av allting.

Skulle inte detta ge besparingar, samtidigt som utgifterna skulle minska? Naturligtvis skulle det vara på detta sättet. Men tyvärr går ju inte detta p g a de stora avståndet. I och för sig skulle en digitalisering kunna funka. Det blev egentligen aldrig som det var tänkt, när det digitala slog igenom utlovades mera jobb. Det har ju precis blivit raka motsatsen. Vilka är det som tar jobben om det inte redan är de som redan har.

Jag såg den lilla kommunen Malå är frågan om de har råd bygga en ny simhall. Deras invånarantal skulle uppgå till 4000 och det förstår man att det blir kostsamt med ett så litet befolkningsunderlag vilket det ofta ser ut i alla våra små inlandskommuner. Malå tycker man borde ändå ha bättre förutsättningar genom att de ligger nära Skellefteå. Men kanske inte?

Det är en svår uppgift för de små kommunerna. Det kan jag förstå och samtidigt ska de tillhandahålla medborgarna de lagstadgade rättigheter de har. Hur man löser det här de måste de ju själva lösa och se vilka utvägar det finns. Att låna upp är ett sätt och kanske det enklaste, men hur kommer det i slutändan se ut? Ja jag har ingen lösning, jag konstaterar bara så är fallet. Är det inte?

Statskassan sägs nu vara för stor – ett nästan överskott – och riksdagen kommer ställa finansministern till svars för det. Det anses pengarna skulle sättas i rörelse och användas upp. Ett förslag är sänkta skatter – inkomstskatter förmodligen man menar.

Tack, vi tar gärna emot. Inga problem.

forts. nästa

Bli först att kommentera

Biogas är bra

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag vill göra en ändring i min inställning till biogas och främst till biogasbussar. Jag skrev tidigare ett inlägg beträffande den olycka som hände med en biogasbuss i Stockholm som exploderade efter att den kört in på ett område med begränsad höjd.

Med lite eftertanke var det ett litet förhastat inlägg som inte blev bra och vad jag egentligen tyckte var fel eller upplevdes krångligt och även farligt var att även privattrafiken skulle gå över till mera biogas. Det lämnar jag åt sidan, men jag kan konstatera att biogasbussar är någonting bra.

Vad jag också kan erinra mig att de mindre truckar som finns inom industrin/fabriker har alltid drivits med gas. Jag ser det som mera naturligt att man använder biogas som drivmedel än batteridrift. Biogas är definitivt miljövänligare. Därmed är detta rättat.

Biogas är s a s det som kan finnas i naturlig form gruvgas – metan. Formel: CH4

Lite mer info

Bli först att kommentera

Folkstyre eller cykelstyre?

Av , , Bli först att kommentera 11

Trenden nu i Sverige är att vi alla anses ska bidra till en bättre miljö och med olika tekniska lösningar vi ska använda.

Först vill jag säga i våra områden, Norrland som helhet och inte minst de mindre befolkade områdena är trots allt en stor del av Sveriges hela yta, där är inte problemen av denna arten att vi orsakar problemen de vill komma åt. De stora CO2 utsläppen. Dels har vi inga stora industrier och inte minst just av att vi är glesbefolkade.

I motsats till detta är egentligen vad vi skulle behöva är mera en typ av utveckling där människor ges tillfälle att både bo kvar och även att vi kunde öka vårt invånarantal. Inte minst avfolkningskommunerna i Inlandet. Eller de som traditionellt varit det.

Turism nämner de flesta, att det skulle vara en källa till inkomster. Förvisso, men vad som ändå saknas är en bofast befolkning som har tillgång till intäkter och i och med detta bidrar med nödvändiga skatteintäkter.

Vi – de ”små” kommunerna – verkar bara få det kämpigare och kämpigare klara ekonomin. Det har jag full förståelse för och jag tror inte i det fallet det har någon större betydelse vem som sitter vid ”rodret”. Möjligen kan deras arbetssätt ändras just i den riktning jag förespråkar. Finns det gott om pengar kanske någon från ”gatan” rent av kunde styra. Nja det var väl lite mera av skämt.

Återigen om vi ser till vad som förespråkas, elcyklar till jobbet, javisst, men så ser inte situtionen ut för de flesta av oss. Det är storstadstänkandet som genomsyrar den politik som vi alla förväntas lyda under. Att staden och de tätbefolkade områdena utvecklas bättre i det hänseendet som det strävas efter, tillväxt och välstånd kanske är en sanning. Men visst har vi också de stora problemen där? Vad kostar alla de resurser man får lägga ner i detta? Det finns mycket att ta ur, men det finns också djupa hål att fylla igen.

Att vi skulle invaggas tro vi skulle få det bättre bara vi följer hur de förväntas klara sig i staden och de mera tätbefolkade områdena löser inte våra problem. Tvärtom tror jag bara de förvärras. Det går att leva ett bra liv, eller kanske till och ännu bättre om vi tillåts utvecklas med de metoder som passar oss bäst.

Att gnälla på allt och alla hjälper knappast heller, vi måste tänka till rejält, vad passar oss bäst? Alltid när det kommer ifråga, är det bespaingar som gäller och vilka drabbas då???

Vilket styre har vi i Sverige – ett folkstyre eller ett (el)-cykelsyre?

Bli först att kommentera

Med S i regeringsställning händer saker

Av , , 1 kommentar 14
  • Aldrig har drivmedelspriserna höjts så mycket under så kort tid
  • En nära nog avveckling av Arbetsförmedlingen
  • Ingen tidigare regering i moderna tid har höjt pensionsåldern
  • LSS borttaget, men begränsad återinföring p g a tryck från andra partier (L+C)
  • Planerad införsel av marknadshyror
  • Planerad borttagning av värnskatten
  • Vad mer?

L är f n nästan utraderat och C tappar också. MP ligger precis på spärren vid senaste valet. Lyckas man inte tillgodose folket, förutom de som bor i städerna (eller kanske just dessa man satsar på?) vad har vi då för regering vid nästa val?

Norrland (S)krattar och ler. Eller…

1 kommentar

En diesel spinner fint och är pålitlig

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är den uppfattning jag har. De gamla dieselbilarna var inte så bra (de var omoderna i jämförelse med dagens) och det fanns nästan bara en tillverkare så vitt jag kommer ihåg och det var Mercedes. Det får representera den tyska robustheten och genomtänkta lösningar i tillverkning av många andra saker inte bara bilar. Deras elektiska system sitter nu i de flesta bilar – Bosch.

Går vi till gårdagens maskiner av tyngre sort har de ju alltid varit i dieselversioner, förutom länge tillbaka då även fotogenet fanns stor tillgång på. Inte minst i lampor och då elljuset och elen inte fanns på alla ställen.

Men vad skulle vi gjort utan alla dieselredskap som användes till det mesta i vår uppbyggnad av landet. Broar, vägar, åkermarker och för alla bönderna, både jord- och skogsbruk. Det var vät tur att hästen kom bort, inte att den försvann på så vis, utan att den inte kunde plågas för att tillgodose våra behov. Hästen i sig är ett otroligt både fint och klokt djur liksom många andra djur.

Ser vi till vår fordonsflottan som helhet har det skett en otrolig utveckling. Bränsleåtgången har väl i det närmaste halverats och inte minst driftsäkerheten. Det gäller både bensin och dieseldrift. Idag finns det en rad av dieselbilstillverkare liksom bensin och många köper säkert sin bil efter tycke och smak.

Vi har löst det mesta och nu verkar vi vara inne i en ny period. Det gamla säger man inte fungerar. Får jag säga det och enligt mina doftorgan är det stor skillnad mellan bensin och diesel när motorn är igång. En modern dieselbil känner jag inga avgaser från, däremot en modern bensinbil känns direkt. Varför man ska förbjuda dieselbilar har jag ingen förståelse för. Man får ut en otrolig kraft också i förhållande till mängden bränsle som går åt i jämförelse med en som drivs med bensin.

Motorerna är oftast lågvarviga och har kraft även då vid lägre varv än en med bensindrift och därmed har de också längre livslängd. Häruppe på långa avstånd passar dieselbilen perfekt. Men även går det naturligtvis bra med en bensindriven också.

En ny dieselbil räcker bra många år och även en bensin för den delen. En dieselbil kanske är något dyrare, men jag bedömer att livslängden är längre om båda i jämförelse används normalt.

Jag säger det igen som jag många gånger tidigare sagt, varför ska vi konsumenter utsättas för att vara försökskaniner (främst elbilen) både åt bilindustrin och Lövin?

Jag ber om ursäkt om orden ibland kan hoppa eller det visar sig vara något annat som inte ser speciellt korrekt ut. Det beror att jag varit enorm trött en tid och som helhet inte fungerar till hundra. Kanske någon flunsa eller liknande?

Bli först att kommentera

Biogas ökar olycksrisken

Av , , 3 kommentarer 4

En buss exploderade i går söndag när den körde in på ett område med begränsad takhöjd. Gastuben som driver bussen var placerad på taket som då exploderade.

Det har hänt tidigare att fordon exploderat (vanliga bilar) och det här är inte första gången. Minns också luftskeppet Hinderburg, Nazitysklands stolthet hur det gick. Vid en resa till New York och när det skulle landa fattade luftskeppet plötsligt eld och brann upp helt på kort tid. Därmed var luftskeppens historia slut som var fyllda med heliumgas vätgas.

Det har även hänt att elbilar orsakat bränder vi laddning. Miljöfarlig koldioxid byts ut mot direkta faror, kan vi beskriva det på det viset? Allt för miljön, men säkerheten då, den verkar ingen tänka på. Vi anmodas köpa allting som anses gagna miljön, samtidigt får vi straffskatter på annat, är detta klokt? Jag anser det är dåraktigt att låta människor vara försökskaniner innan man vet hur det i verkligheten fungerar.

Alla i Sverige beräknas lyda under de lagar man sätter och därmed finns risken att de kan utgöra ett folkmord i slutändan. Det är inte bara IS som måste utredas, utan även den politik som Sverige för när människor offras.

Vi får se vad den här utredningen nu slutar. Kanske blir det slutet på biogasdrift.

3 kommentarer

Melodifestivalen och SVT

Av , , Bli först att kommentera 3

Vad kostar kalaset och är det något som kommer högst upp på listan när vi pratar om utveckling? Dessutom är det ju skattebaserat numera och du får betala vare sig du vill eller inte. Det tredje tycker jag det är konstiga låtar som vinner. Lungvik eller något på lunga, kanske för att han använder sina lungor när han försöker sjunga?

Jag hade hellre sett Jon Henrik vinna. Men det är ju mera personligt tyckande och tydligen avviker jag från vad andra tycker. Åtta av andra länder än Sveriges och vårt eget lands röster avgjorde. Inte undra på landet är delat och minoriteterna får finna sig i vad majoriteten bestämmer.

Liknande hände med Amerikas indianer och även i andra länder där minoriteter finns. Länders ledning tycker inte det ska få finnas och finns de är de förpassade till de lägst stående individerna p g a diskriminering. Är det också det vi har att vänta oss från den överhet vi lyder under? Då är ju det problemet borta och man kan festa och ha kul utan några som helst protester, eller att det finns de som råkar tycka annorlunda. De kallar det för demokrati. Stämmer inte det?

Visserligen kan man ju bara stänga av, eller lämna detta, vilket jag gjorde. Men lika fullt får jag ändå betala för det. Mycket rättvist, eller hur?

Nuvarande SVT-chef/programdirektör Jan Hellin f d Aftonbladet är det rätt persom leda SVT? Finns det inte en typ av vinkling här oavsett vilka sympatier man har?

SVT blev också senare fällda av granskningsnämnden när de tog parti mot Jimmie Åkessons uttalande i invandringsfrågan i debatten före senast valet. En partidebatt, är det inte meningen då man ska framföra sina åsikter eller partiets? Det är ju upp till tittarna bedöma det, inte SVT.

Bli först att kommentera

EU gynnar bara de som redan har

Av , , 1 kommentar 7

I vårt fall Västerbotten är det Umeå, kusten och kuststäderna. Varför gör man det kan vi undra? Svaret är enkelt. För EU:s fortlevnad måste de gynna de områden där flest människor bor, resten av Sverige anser de har ingen betydelse, det är ändå så få människor som bor där att det finns inget intresse gynna dessa. Det kallas demokrati.

Ser vi till kusten och dessa områden är det ett patriarkat som styr. Inte minst Umeå med sossen ”lille Hans” och ”hans” vapendragare Moderaten Anders Ågren. De är två goda kålsupare tillsammans. Att de sedan skulle representera två olika partier är mera ett spel för galleriet. De har också sossen Erik Bergkvist ”höken” inom Region Västerbotten och dera(S) representant till EU-valet. Av mig får du ingen röst Erik (och kanske ingen annan heller), men det skiter du väl i, en minoritet är inte viktig. Jag skiter också i dig och Umeå med dess politiker inklusive dig, så det så. Skratta gärna, jag hoppas skrattet fastnar i halsen på alla dessa herrar och att det krampar rejält och att vi istället får in människor som ser till hela Västerbottens utveckling.

Jag tror inte heller fullt på EU vilket i grunden var mera ett projekt för freden. Det gamla rikena och deras krigande var det man ville undvika. Vilka är fienderna idag, eller finns det bara en, Ryssland? Det ser väl mera ut på det viset idag, i alla fall om vi ska se till det som hotar freden.

Den stora fienden – om vi räknar bort de eventuella krigen – är klimatfrågan och med den det sätt vi arbetar. Man blandar ihop saker och ting och kan inte skilja på att det hänger samman, jag menar arbete-klimatfråga. Det man nu går ut med (gamla sossar m fl) är att öka tillväxten, eller bibehålla och även öka arbetstillgången. De verkar leva i en värld när Olof Palme var Sveriges statsminister och vill införa den politiken igen. Jag tror inte det är speciellt lyckat.

Man fjärmar sig för ”högerkrafterna” (även här inte minst sossar) det som i verkligheten händer att de stärks just av denna attityd. Att de skulle vara mycket bättre och veta mer och enda vägen är deras tillsammans med de övriga som har EU som deras enda Gud.

Jag blir trött och lyssna till dessa individer och inte så lite består de till stor del av ett gammalt ingrott patriarkatiskt tänkande.

Produktionen måste ner, tillväxten kan inte bara cirkulera inom EU och vilka ska den då tas ifrån? Tydligen har de fa(S)tnat med hängslena i 60-talet.

1 kommentar