Har Miljöpartiet spelat ut sin mer betydande roll redan?

Av , , Bli först att kommentera 3

Visst är det bra om vi är rädda om miljön både för människor och djur och visst har det varit vedervärdigt tidigare. Inte bara dålig miljö med utsläpp och olika farliga kemikalier men även arbetssituationen får många i samband med det, den dåliga arbetsmiljön. Hur många har inte fått sätta livet till på grund av det? Många kan fortfarande lida efter sviterna av just detta och s a s skadade för livet. Men vad har en arbetare (som inte har den högsta utbildningen) välja mellan? Svälta ihjäl eller föda sig på ett mer eller mindre riskabelt arbete. Det är så det oftast är och oftast är det just dessa som får Sverige att gå runt, men har minst värde. Så funkar det lite varstans i vår värld om än kanske Sverige är en av de bättre länderna i det fallet, eller varit. Nu verkar våra Nordiska grannländer gått förbi oss i det mesta. Även det lilla landet Island inom olika områden.

När det pratas om miljö och miljöåtgärder är det naturligtvis i de tätbefolkade områdena man menar. Man ska odla på hustaken och allt möjligt för att få det så lantligt som möjligt. Speciellt i de stora städerna, även då inberäknat New York. Till det också har vi de svenska miljöförespråkarna som mestadels bor i städer eller mer befolkade områden. De vet knappast vad ”arbete” är av den gamla sorten, strävan och slit och med mål för en överlevnad. Kanhända någon av deras föregående generation tillhört den kategorin. Visst kan fallet vara så också, men verkligheten hur det kan vara för grupperna som varken bor i städerna eller om ens har möjlighet leva på villkoren som de utfärdar och gärna vill lagstifta om. Sverige är faktiskt mångkulturellt, innan vi började tala om invandringen på allvar. Vi hade/har massor med minoriteter innan också som inte var värda mycket i andras ögon, men klara sig själva på de villkor som fanns. En diskriminering har pågått under lång tid men ingen reagerat nämnvärt. Varför är allting så märkvärdigt nu helt plötsligt? Det verkar ligga en surdeg begraven.

Ser vi till de olika lagar vi nu fått senaste tiden beträffande miljön, avgaser, gränsvärden m m, så visst är det bra, naturligtvis. Men jag tycker ändå man missar lite fakta i resonemanget. Vi pratar mestadels om den temperaturhöjning vi fått – den globala uppvärmningen – även växthuseffekten som då alltsammans skulle var p g a koldioxiden. Från bilarna är det de som drivs med fossilt bränsle, den vanliga bensinen. Den är mindre skadlig för människan i motsats till dieseln men som skulle vara bättre för miljön. Här i Norrland och med gles befolkning är då givetvis dieseln bättre i det hänseendet. Jag förespråkar varken det ena eller andra utan håller mig till det vad som här står.

Bli först att kommentera

Annie Lööf har inte fel alla gånger

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är givetvis bra med en yngre generation som träder fram, likaså miljöpartiet som tar oss in i framtiden och om vi då blickar tillbaka på alla miljöskandaler som hänt bara inom Sveriges gränser. Det ”bärande partiet” Socialdemokraterna må ha gjort mycket bra saker, men även dåliga, det går inte komma ifrån, det måste även en som är partitrogen uti fingerspetsarna inse. I annat fall är det något fel. Många tycks ha insett det också om vi tittar till hur väljarstödet sjunkit drastiskt. Arbetarpartiet Socialdemokraterna är splittrade i en vänster och en högerfalang lite kort beskrivet.

Det vänstra mera feministiska som tycker partiet drar mer och mer åt höger och planar ut bland moderater, Kristdemokrater och även Sverigedemokrater. På den mera vänstra sidan har vi några tidigare framstående ansikten, en exempelvis är Veronika Palm. Jag tror hon kommer åter i regeringsställning om S skulle fortsätta regera, med vem då kan vi kanske undra? Löfvén själv säger att de har en plan nuvarande sammansättning, vill säga med MP. Vänstern nämner han inget om trots det är dessa som varit initiativtagare till de reformer som S gärna tar åt sig. Utan V ingen regeringsmakt och utan S ingen inflytande av V. Det också bara en kort konkret beskrivning.

Annie Lööf säger att S vill ha makten och bestämma, men samtidigt vill de samarbeta men just bara om de får regera. Det ligger mycket sanning i det. Centern samarbetade tidigare och blev näst intill tillintetgjorda, nu har MP hamnat i samma situation. Vad vill S egentligen? Få röster från de ”svaga” på förmåner som nu Vänstern mestadels skapat, eller gå till höger och tro samma skara som tidigare tänker följa? Problemet är inte mitt, det är väljarna som kommer fälla avgörandet, om ens det vet vad som gäller?

Bli först att kommentera

Är feminismen bara ett sätt lura till sig väljare?

Av , , Bli först att kommentera 0

Vad står ordet feminism för egentligen? Jag vet inte exakt, men det jag förstår är det mera jämlikhet mellan könen feministerna strävar efter. Att den manliga pungen är mera värd en den kvinnliga skåran, är det så man tänker? I vilket fall har könet i dag slätats ut, män gifter sig med män och kvinnor likadant, är det det som är feminism eller ingår som en viktig del i den?

Kriget och militären har det framgått i vissa sammanhang att de är emot. Likväl tycker man att den moderna soldaten även kan vara av kvinnligt kön, även en man som valt att bli kvinna och vice versa. Själv tycker jag oavsett någon indelning i det fallet att kvinnor/flickor gärna för mig får ta värvning och bli soldater. Men då ska inte dessa säga att de samtidigt är emot krig eller står feminismen grundläggande former enligt det sätt jag fått till mig.

Problemet vi står inför idag, alla länder med en s k ”modern syn” att det blivit väldigt rörigt att identifiera sig. Vad man säger sig stå för stämmer inte alla gånger och strävan efter något vad man vill framföra kan ibland te sig väldigt underligt. Går vi tillbaka till de grundläggande i hur både växter, djur och natur kom till ter det sig för mig en aning diffust vad alla begrepp skulle stå för och innebära.

Det grundläggande för mig är ändå att jag tycker vi är jämlikar om jag håller mig till de båda könen, även i övrigt vad olika människor identifierar sig till. Acceptans är viktig i olika riktningar om vi vill kalla oss ett demokratiskt samhälle. Se till rubriken i övrigt och fundera på det.

Hur blir barn till? Växer de på träd? För mig framstår det i en viss grad av feminismen hur man tänker. Har tänkandet överlag blivit att barn blivit en vara som allting annat och en förbrunkningsartikel?

Bli först att kommentera

Allt kan inte bara vara nöjen och kul, allvaret måste också fram

Av , , Bli först att kommentera 2

Visst lever många i en glädjetillvaro och tror att allting ska vara kul och roligt. Det kan också vara olika från individ till individ vad som är roligt och även kul. Äta god mat, resa, köpa kläder, handla överlag och inte tänka på hur det kan se ut för människor som ingenting har av detta. Men jag tycker vi än en gång kan ställa frågan, vad är det verkligt viktiga i livet? Vi får inte glömma att det är vi de ”rika länderna” som till största delen bidrar till utarmningen av vår jord. Varje person i det ”moderna samhället” kräver oerhört mycket energi i jämförelse med exempelvis en kines (av den gamla sorten), eller människor i Indien och länder där fattigdomen fortfarande är ett stort bekymmer. Därtill alla krig som pågår vilket också samtidigt tär hårt på jordens totala resurser. Ser vi till den globala uppvärmningen har den givetvis pågått under lång och att återställa den till vad vi kallar ”normalt läge” är inget quick fix, om det nånsin går. Allting går i cykler om 10 000 år (ungefärligt) och den istid vi en gång hade byttes till det vi klimat vi nu har. Jag är ingen expert sia om framtiden och hur det kommer att se ut, men tittar vi nu till hur det blivit finns det många exempel på att det hänt något och även fortsätter hända. Polarinstitutet på Svalbard där man trodde det var säkert förvara alla nuvarande genetiska former för framtiden i den som alla trodde den perfekta miljön med permafrosten och ett nedkylt klimat har nu tagit en drastisk vändning.

Hur är det i våra närområden och nu i Sverige, är inte torkan och därmed missväxt ett faktum. Våra matförråd är hotade och det är allvarligt. Städerna och stadsbon borde vara mest bekymrad och alla vi andra konsumenter också, läget börjar bli allvarligt. Vatten är vår största gåva och upphov till allt liv på jorden, ändå verkar inte många förstått det. Det slösas snart sagt på alla plan i vår ”moderna värld”. Man försöker förhindra konsumtionen och det som tär på klimatet med höjda skatter, men vad bryr sig människor egentligen så mycket om det. Man klagar lite och sedan är det på samma vis igen. Det drabbar också som regel den kategori av människor som inte har några andra alternativ.

Vi kan också fråga oss var går gränsen när vi människor fått det så bra att vi är nöjda? Det har aldrig varit så mycket utsläpp som nu trots det pågår en bekämpning av detta. Elbilar, elcyklar, flygskatt osv, okej, men livsstilen verkar vara densamma. Kanske krävs det en nationell samling över hur vi tänker oss framtiden. Jag kommer inte längre, men kanske ändå skapat en tanke till några.

Ser vi från ett bibliskt perspektiv börjar vi inte sakta men säkert närma oss domedagsprofetian?

Bli först att kommentera

En moské istället för Folkets Hus – En effekt av centerstyre?

Av , , Bli först att kommentera 10

Vad händer om Centern får allt för stor makt, både centralt men även lokalt? Vi vet sedan tidigare den lokala framträdande centerpartisten var för månggifte och en del andra seder tagna från muslimska länder och underbyggt av islam. Det var många konstigheter i den förra regeringen. Annie Lööf påstod vi kunde ta in 30 miljoner invandrare och i ryggen hade hon hela den regeringen. Inte minst Reinfeldt och Borg.

I södra Sverige, jag minns inte exakt var, har man tillåtit böneutrop i högtalare och jämförde med vår kristna tradition att låta kyrkklockorna ringa vid högmässa och liknande. Det som jag mest tycker är konstigt att det är bara män som går till dessa moskéer och även deras ledare är män. Imamer eller vad det heter. Ett sånt parti är jag inte beredd rösta på med dessa idéer, det får låta så bra som helst i andra sammanhang. Nej, jag litar inte på Annie Lööf och Centern i det fallet.

Se också till de s k ”ensamkommande”, hur stor andel flickor finns det där? Islam företräder diskriminering – i vilket fall om vi går till extremisterna som ändå tar sin lära från islam – titta bara hur det gick för Malala hon som sköts i huvudet och med hjälp blixtåkte till Storbritannien och blev opererad och överlevde mirakulöst. Har sedan fått Nobelpriset. De extrem islamisterna/talibanerna I hennes före detta hemtrakter sprängde och förstörde man näst intill alla skolor och satte invånarna i skräck om de tillät flickor gå i skola. Det har jag inte mycket för, för den som förespråkar sån dynga.

Var och en får naturligtvis tro på vad de vill om de inte med tvång försöker påföra andra någon typ av religioner eller andra idéer som frångår de demokratiska regler som vi i västerlandet ändå har. Inte minst Storbritannien där Malala nu lever.

Bli först att kommentera

Bra miljö och bättre fördelning av resurserna är inte helt fel

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är det vi måste satsa på i framtiden, inte större enskilt vinstkapital för fåtalet. Hur kommer jobben se ut i framtiden och är det inte redan bra mycket annorlunda en tidigare. Vem går omkring längre och gräver i jorden om markarbeten ska göras. Till det nyttjas maskiner och så gjort under lång tid. Jag tycker också vi kan fråga oss hur det går att göra enorma vinster och samtidigt säger man att Sverige har höga skatter och att de ska sänkas. Förvisso har under vissa tider skattetrycket varit onormalt stort, men inte nu längre enligt min bedömning.

Sänker man det totala skattetrycket blir det naturligtvis i punktskatter vi får betala. Kanske allt som vi i vardagen behöver, baslivsmedel och annat som är tvungna ha. Det drabbar familjer väldigt hårt och då den som inte har de högsta medelinkomsterna kommer givetvis drabbas.

Miljön har ändå blivit bra mycket bättre om vi räknar till hur det tidigare såg ut och det är just detta och en kvarleva av vi nu har jätteproblem med. Östersjön vårt närmaste hav och mera en stor vik är ett bra exempel på det. Stora delar är redan döda och i botten ligger bara dött sediment. Gamla nät, plastavfall och allt möjligt. You name it. Ännu värre kanske det ser ut i våra större hav som gränsar mot andra länder. Här finns knappast något miljötänkande eller någon miljöpolitik och inte minst finns många direkt fattiga boende vid dessa stränder. De blir inte mindre fattiga och mindre utslagna av stora kommersiella bolag och företag som närmast har en ensamrätt göra vad de vill i dessa områden. Musslor, fisk och allt annat ätbart ur havet lägger de beslag på med sin moderna effektiva fisketeknik och samtidigt gör de stora vinster som de fattigt boende runt stränderna som alltid varit deras områden det tidigare livnärt sig av. Det var bara ett exempel på hur fattiga människor kan ha det när den stora delen av världen bara roffar åt sig. Resurserna överlag är oändliga, vilket de flesta verkar tro, framförallt då vi hör hur den ekonomiska politiken diskuteras. Sverige och Europa kanske inte är det sämsta i det, det finns områden och länder som beter sig långt mycket värre.

I Sverige är vi på god väg lösa det här och om det nu inte blir stopp efter 9 september? Ingen vet vad som händer i det fallet överlag om jag säger så.

Bli först att kommentera

NMR – Vart är Sverige på väg?

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu tycker jag det gått för långt med alla rörelser och att NMR (Nazistiskt = Nordiska Motstånds Rörelsen) som lever rullan i Almedalen bland fredligt demonstrerande människor och bland övrigt fredliga och demokratiska både åhörare och medverkande. Det är ju rena rama slödder som Sverige underhåller att fritt legitimera sig. Finland har förbjudit, likaså Tyskland. Fler också får vi förmoda, men inte lilla Sverige? Här kan de fritt demonstrera och gå omkring på gator och torg med sina nazistidentifikationer som de närmast är stolta över. Förintelsen närmast förlöjligar de och säger den är påhittat. Vad ska alla ungdomar tro som inte har någon historia och att de börjar tro på dessa nazister vad de säger. Sverige är i förfall set ur det perspektivet. Att vi har olika åsikter är inte förbjudet och naturligtvis bra, men det här är att gå för långt att öppet och med stort utrymme få utöva det är direkt fel om vi tänker på vad som hände i Tyskland mellan 1939-45.

Dessutom har man i Ludvika Dalarna fått tillstånd demonstrera och att de har så på pass många anhängare att de troligen kommer ta sig in i kommunfullmäktige. Detta är en sorglig historia och mycket allvarligt och måste tas avstånd ifrån. Jag gör det här och nu!

Vad händer om jag öppet gör en nazisthälsning eller på annat sätt sprider nazistiskt propaganda, blir inte jag då åtalad då? Det är förbjudet enligt lag sprida nazistisk propaganda enligt vad jag vet, gäller inte detta i det här fallet? Svensk flathet kan inte gå längre.

Lika farlig dock är också religiös extremism, jag tänker närmast då på den islamska. De har ingenting att göra i en demokrati båda.

Gunnar E Abrahamsson

Bli först att kommentera

Förbifart Vilhelmina – det finns nästan en färdig lösning

Av , , 2 kommentarer 3

Jag tänker mig Krontjärn den dragningen mellan Lyckselevägen (Vid gamla bränngropen) och direkt några kilometer i anslutning till E45 mot Storuman till räknat söderifrån. Norrifrån blir det några kilometer från själva tätorten man skulle svänga av in på denna avfarten som är mestadels tänkt för den tunga genomgående trafiken. Det skulle bli både närmare och spara tid för den tunga trafiken oavsett om den kommer norrifrån eller söderifrån och inte har några direkta ärenden in till själva samhället Vilhelmina.

Det nästan enda sättet att få detta att fungera med en förbifart är just på andra sidan Baksjön sett från Vilhelmina köpings perspektiv. Det finns redan en väg över som jag nämnt, men behöver inte nödvändigtvis följa den exakt. Det finns också några gårdar med boende och där heller behöver inte dragningen följa den som nu är. Men i princip skulle det gå utmärkt göra en överfart just här.

Vad beträffar om detta är realistiskt tycker jag mycket väl det är det. Största skälet att bygga denna överfart/förbifart är av både miljöskäl och av trafiksäkerhetsskäl och omsorg om andra trafikanter. Det finns starka skäl att det här skulle beviljas vid en ansökan hur det nu går till. Just detta är jag inte insatt i. Lagen är på vår sida om jag säger så. Det skulle också bli några extra arbetstillfällen även om det är Trafikverket som skulle bli huvudansvarig.

Tänk så skönt för alla Vilhelminabor att slippa den ständiga tunga trafiken som dundrar genom samhället och även friskare luft. Det finns mycket att tjäna här, både i trevnad och även säkerhet. Den beryktade ”Hotellbacken” med sin starka lutning och samtidigt starka sväng har orsakat många problem. Främst under vintrarna med snö och is.

Här en kommentar från en ”lastbilschaffis” i ett av mina tidigare inlägg beträffande det här:

”Jag tycker verkligen att det är besvärligt med samhällen likt Vilhelmina och Dorotea som har genomfartsleden dragen rakt genom samhället. För min del är det mest trafiksäkerheten som bekymrar mig. Jag försöker dra ned hastigheten lite extra och vara extra uppmärksam då man aldrig vet om något barn ska springa över vägen eller någon bil som står parkerad får för sig att svänga ut utan att se sig för. Jag vet många kollegor som håller med mig om detta.

Självklart är jag även uppmärksam då jag passerar samhällen som Åsele där genomfartsleden går utanför själva samhällskärnan, men det är så oerhört mycket behagligare på alla sätt och vis att åka igenom Åsele än Vilhelmina, framförallt sedan den problematiska 4-vägskorsningen gjordes om till en rondell.

Mer sånt!”

2 kommentarer

Vet någon vad alla cancerfallen beror på?

Av , , Bli först att kommentera 2

Det verkar inte finnas någon direkt förklaring till de många olika cancersjukdomar människor får. Vi kan bara spekulera i orsakerna. Är det också på det viset människor tidigare blev lika ofta drabbade av cancer men att de verkliga orsakerna inte utreddes och man sa de drabbats av någon annan sjukdom? Tidigare sa vi de fått kräfta det vi nu kallar cancer.

Det vi vet är att farliga miljöer inte är bra. Att gå under byggnadsställningar eller invid hus på vintern med mycket snö på taken finns också en risk. Men i detta finns en förklaring och att det finns möjligheter förebygga och undvika detta. Är det på det viset med cancersjukdomar också att de skulle gå att förebygga? Att somliga drabbas mer än andra liksom med alla sjukdomar vi drar på oss och att vi kan därför hänföra många till slumpmässiga. Så har det varit i alla tider och det kan vi inte göra mycket åt. Det kan ligga mera på det genetiska och ärftliga planet.

Men går det då att förebygga exempelvis cancersjukdomar? Vad finns i våra närmiljöer som vi dagligen handskas med eller kommer i beröring med, om inte direkt luften kan innehålla farliga ämnen. Vi vet att strålning inte är bra och hur illa det är om ett kärnkrafthaveri händer. Det är inte bara närmiljön intill kärnkraftverket som påverkas utan stora områden. Det kan vi bara minnas Tjernobyl 1986 vilket katastrof det blev och påverkade oss alla. Jag menar hur mycket av det finns fortfarande kvar och påverkar det genetiken för nästkommande generationer? Mycket är obesvarat som vi inte vet.

Vi har definitivt för mycket farliga kemikalier i vår närhet. Golvmattorna inomhus har varit en stor bov till allergier. Likaså olika byggnadsmaterial som sedan visats sig vara direkt livsfarliga. Vi söker sällan orsakerna utan det som händer att resurserna måste ökas. Det kanske också vore bra titta på vilka förbättringar vi kan göra i förebyggande syfte. Att människor var friskare längre tillbaka måste vara ett faktum eftersom vi har mångdubbelt resurser idag men ändå verkar människor missnöjda över sjukvården. Det är främst de långa väntetiderna man opponerar sig mot. Själv har jag inte direkt något klaga över i det fallet. Varken över vård eller väntetider.

Kan det vara så att för mycket resurser leder till slöseri som är direkt onyttigt? Varför är människor mer nöjda de som kommer hit och ofta också mer framgångsrika? Kan det bero på att det inte är vana bli bortskämda där de tidigare levt och klarat sig även då utan den hetsjakt vi har på allting?

Bli först att kommentera

Hur är det med miljöpolitiken Vilhelmina?

Av , , 7 kommentarer 4

Jag tänker närmast på genomfarten E45 som går rakt genom samhället. Är det någon som mätt utsläppen? Inte så vitt jag vet. Samtidigt bygger man trygghetsboendet strax intill, hur hälsosamt är det? Vi måste vara realistiska även i Vilhelmina och fråga oss om det är direkt skadligt att alla människor ska vistas i den här miljön. På andra ställen, runt om i Sverige, regering/riksdag pratar man om en förändrad miljö och mindre utsläpp. Hälsoriskerna är påtagligt stora med att ständigt vistas i såna miljöer. Både sossar och inte minst Centern om de nu vill kalla sig ett andra miljöparti borde engagera sig mer i det här. Jag tycker båda partier är direkt flata i frågan samtidigt som vi fått nya miljölagar från den nu (S)ittande regeringen.

Att vara miljövän och mena det måste man också då visa. Jag tycker det går väldigt trögt i Vilhelmina. Visst reklamerar man om regeringens miljöpolitik och hänvisar till bl a ”gröna jobb”, men det räcker tyvärr inte. Något nämnvärt handlade har jag varken sett eller hört från vare sig centralt eller kommunalt håll. Som engagerad medborgare fordrar man säkert mera både jag men även andra. Det duger inte lägga locket på.

Den som tror det hjälper chockhöja bränslepriserna och inbillar sig att miljön ska förbättras i lika snabbt takt kan inte ha vidare bra matematiskt sinne eller vidare inblick i hur ett samhälle fungerar. Vem som nu direkt står för höjningarna är ovisst, men dyrt för glesbygdsbon blev det då på bara ett halvår plus tilläggen som regeringen instiftat som följer det allmänna prisindexet. De med låga löner och ingen utveckling alls eller låg, är de stora förlorarna. Hur tänker man?

7 kommentarer