Alliansen kräver åtgärder för att få ett stopp på det omänskliga bollandet med sjuka äldre

Socialstyrelsens konstaterade i en rapport nyligen att det finns stora problem med bollandet av äldre i sjukvården. Det bekräftas i en revisionsrapport som granskat samverkan mellan landstinget och Umeå kommun. Det är stora kostnader som går också att koppla till gruppen multisjuka äldre.

Vi i Alliansen  vill nu ha svar av den styrande majoriteten vilka politiska åtgärder majoriteten tänkt sig för de mest sjuka äldre.

Vi menar att bollandet av äldre mellan landsting och kommun måste få ett slut. Detta bollande har skapat stort lidande för många äldre . Vi vill nu veta vad den rödgröna majoriteten som har ansvaret tänker vidta för åtgärder för att lösa det omänskliga bollandet.

 

Interpellationen i sin helhet:

Åtgärder för att få ett stopp på det omänskliga bollandet med sjuka äldre

 

Äldre personer som har omfattande behov av vård och omsorg får ofta inte den vård de behöver. De mest sjuka äldre är beroende av ett effektivt flerproffesionellt samarbete och en sammanhängande vård och omsorgskedja. Det är även viktigt att vården och omsorgen utgår från varje individs behov.

Nyligen presenterade Socialstyrelsen rapporten Om övergångar mellan sluten vård och öppen vård och omsorg. Syftet med det uppdrag som redovisats var att stödja kommuner och landsting att identifiera lokala problem i övergången mellan sluten vård och öppen vård och omsorg.

Rapporten visade ett stort bollande av äldre mellan sluten vård och öppen vård och omsorg, särskilt hos gruppen 80 år eller äldre. I den gruppen visade det sig att hälften av dem som skrevs ut från sjukhuset återkom knappt hälften till sjukhuset inom en månad. I livets slutskede visade det sig att återinskrivningar var vanligt förekommande. 8,2 procent av gruppen var inskrivna två eller fler gånger på sjukhus under sina sista 30 dagar i livet.

I en revisionsrapport som granskat hur samverkan fungerar mellan landstinget och Umeå kommun går det att konstatera att den ger samma problembild. Ur den äldres och anhörigas perspektiv  är det förödande att bli föremål för otydliga regler mellan Umeå kommun och landstingets handläggning för en god och värdig vård till dessa multisjuka äldre. För att komma tillrätta med detta problem måste kraftfulla politiska beslut komma till stånd för landstingets del och en samsyn etableras i mötet med den politiska ledningen i kommunen. Äldre multisjuka i Umeå kommun har rätt till en god och säker övergång från landstinget till den kommunala vård och omsorgen för att undvika onödiga inläggningar för denna sköra patientgrupp.

Utifrån detta vill vi ställa följande fråga:

Vilka politiska åtgärder tänker du vidta för att komma till rätta med att allt för många äldre patienter bollas runt utan att någon tar ett helhetsansvar?

Nicklas Sandström                       Marianne Normark

 Moderaterna                                Liberalerna

 

Eva-May Karlsson                        Birgitta Nordvall

 Centerpartiet                                Kristdemokraterna

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>