Lika för alla – en bra ideologisk inramning av valrörelsen

Av , , Bli först att kommentera 5

I fredags och lördagens genomfördes Moderaterna stora Sverigemöte med 2400 deltagare som samlades i Göteborg. En mycket inspirerande och rolig tillställning. För min del så fick jag lite oväntat även möjlighet att kommentera Moderaternas ideologiska inramning av valrörelsen på Rapports nyhetssändning. En ideologisk inramning som sätter fokus på allas lika rättigheter, skyldigheter samt möjligheter.

Här finns en klassisk konflikt mellan å ena sidan vänstern som tänker lika för alla = samma utfall/likadant för alla och å andra sidan en liberal/liberalkonservativ grundsyn där lika för alla = samma spelregler för alla. En klok, välavvägd och bra inramning som sätter fokus på rätt saker.

Det är med inspiration jag känner att vi kan möta väljarna med den inramningen av valdebatten!

Se valfilmen här:

 
Lika för alla
 

 

 

 

 

Bli först att kommentera
Cancerbehandling i tid-6

Cancerpatienter ska inte behöva dö i vårdkö

Av , , Bli först att kommentera 5

Skriver i dagens Folkbladet om det brutna S-löftet till cancerpatienter.

Nyligen skrev media om en patient som tvingats vänta fyra månader på en operation och avled senare av sin cancersjukdom. Oacceptabelt lång tid, anser Inspektionen för vård om omsorg (Ivo), som nu riktar skarp kritik. Moderaterna delar Ivo:s skarpa kritik.

Socialdemokraterna hade som vallöfte att ingen patient med cancer skulle behöva vänta längre än fyra veckor på en behandling. Tyvärr är verkligen långt ifrån så. Vi kan konstatera att allt för många får vänta allt för länge.

Moderaterna vill få bort de långa vårdköerna. Det behövs en ny nationell cancerstrategi med tydliga mätbara kvalitetsresultat, fokus på korta väntetiderna samt en långsiktigt hållbar personal- och kompetensförsörjning. På länets sjukhus måste arbetsmiljön bli bättre så att det går att öppna upp fler vårdplatser. Cancerpatienter måste få vård – inte en kölapp.

Bli först att kommentera
Cancerbehandling i tid-6

S LOVADE ATT ALLA CANCERPATIENTER SKULLE FÅ VÅRD I TID – HÄR ÄR RESULTATET I VÄSTERBOTTEN

Av , , Bli först att kommentera 4

Ett av socialdemokraternas få vallöften för sjukvården förra valet var att ingen cancerpatient skulle behöva vänta för länge på en cancerbehandling i S-styrda landsting. Resultatet i Västerbotten är allt annat än tillfredställande.

 Moderaterna är beredd att omgående ta initiativ till en ny blocköverskridande nationell cancerstrategi med målsättningen att korta köerna för cancerdiagnoser!

Vi förslår också:
 En nationell och lokal ”kömiljard” för att korta köerna
 Bättre förutsättningar för medarbetarna som jobbar och sliter med cancerdiagnoser såsom minskad administrativ börda och mer självbestämmande

 

Det är helt enkelt helt oacceptabelt att lova väljarna något så konkret och sen misslyckas så totalt.

 

Källa: RCC Norr – Ledtider SVF, andel patienter inom maximal ledtid – 11 av 14 diagnoser

Bli först att kommentera
IMG_0847

Tuff fullmäktigedebatt om årsredovisningen för år 2017

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har årsredovisningen för år 2017 debatteras. Det blev en tuff debatt där det blev tydligt hur de styrande misslyckats med få bukt med de växande vårdköerna. Här nedan återfinns mitt inledningsanförande.

Årsredovisningsanförande
Fru ordförande
Ledamöter
Och Åhörare

Årsredovisningen för år 2017 bjuder på några ljusglimtar men framför allt några riktiga problem för kommande år. Om jag börjar med ljusglimtarna är det framför allt personalens fantastiska insatser i hela organisationen under föregående år. Utmärkelsen bästa universitetssjukhus är ett av många bevis på detta.

Förvisso blev resultatet på sista raden ett överskott. Allt bra så? Tyvärr inte. Hela förklaringen till att det är ett positivt resultat är att landstinget sålt värdepapper med vinst. Ett bra år på börsen men tyvärr inte ett lika bra år i verksamheten. Landstingens kärnverksamhet gör en avvikelse mot budget med hela 360 miljoner kronor. Primärvårdens underskott i förhållande till budget är 128 miljoner kronor.

Vi vet ju alla att goda tider inte varar för evigt. Vi vet ju att det är under de goda tiderna som man måste rusta sig för de sämre som kommer. Tyvärr blundar den styrande socialdemokratiska majoriteten inför detta. De har helt enkelt inte lyckats med sin uppgift att framtidssäkra vården för kommande års mycket tuffa utmaningar.

När de goda tiderna är över och börsen vänder nedåt kan det bli extremt tuffa och kortsiktiga åtgärder som kan vänta personalen och befolkningen med sämre vård och längre vårdköer. Det är inte önskvärt och något vi från Moderaterna vill undvika.

*** Fru ordförande

Vi måste våga prata om elefanten i rummet. Hittills har det gått bra men det kommer att bli mycket tuffare kommande år. Ni har alla sätt kurvorna på de demografiska förändringar som nu sker de kommande åren. Det är inte bara det att det blir allt fler som går i pension utan även att de som är kvar på arbetsmarknaden och jobbar blir allt färre.

Om det nu bara stannande där så var det en sak. Till det har vi nu en situation där de allt fler äldre har förväntningar om allt mer avancerad vård allt högre upp i åldrarna. Helt rimliga förväntningar i en välfärdsstat och efter att betalt en av världens högsta skatter i många år.

Det vi vet här inne är vilka utmaningar detta innebär. De vågar vi inte prata om. Det vi även vet som få vågar prata om är att detta inte går att möta med höjda skatter. Vi har redan världens högsta skatter. Att bara höja skatterna är och kommer inte att vara vägen framåt.

Vi måste faktiskt på allvar ta tag i vad vi vet är sjukvårdens stora utmaningar med att ingen tar helhetsansvar för våra mest sjuka äldre som bollas runt i systemet, vårdkedjor där människor faller emellan de organisatoriska mellanrummen, en digitalisering som går allt för långsamt samt en arbetsfördelning bland personalen som gör att en stor del av arbetstiden inte används för det som man är utbildad för. Häri finns all den potential till lösningar som krävs för att på ett rimligt sätt möta de problem som finns framför oss.

Det paradoxala är att vi sannolikt haft lägre kostnader om vi hade haft mer av den personal som vi saknar, jobbat bort köerna och dimensionerat primärvården utifrån det verkliga uppdraget som de har.

Fru ordförande

Vi ser att antalet privata sjukförsäkringar växer. Förtroendet för den samhällsbetalda vården möter utmaningar och i såväl förväntan som tillgänglighet. Det katastrofalas vårdkö-misslyckande som de styrande Socialdemokraterna är ansvarig för är självklart en bidragande orsak till detta.

Vårdköerna har fördubblats de senaste fyra åren. Det duger helt enkelt inte att mena på att vårdköer är skit som ansvariga politiker menar. Det måste till åtgärder och politisk handlingskraft. Tyvärr saknas detta.

Denna årsredovisning likt de som kom åren innan påminner oss om att vi inte längre kan blunda inför de problem som står inför oss. Det måste helt enkelt till en ny politik och en politisk handlingskraft som inte bara ser de problem vi står inför utan faktiskt vågar, kan och vill göra något åt detta.

***

Avslutningsvis: Bifall till upprättat förslag till årsredovisning med allianens särskilda yttrande.

Bli först att kommentera
magdalena val

Varför ska vi lita på Magdalena Anderssons nya vallöften?

Av , , 4 kommentarer 10

Socialdemokraterna lovade att inte höja skatten för vanligt folk. Istället höjde man skatterna med 60 miljarder kr. Socialdemokraterna lovade att korta vårdköerna. Istället har vårdköerna fördubblats såväl i Västerbotten som i hela landet. Över 10 000 cancerpatienter har tvingats vänta längre än längsta tillåtna kötid. Senast för två veckor sedan rapporterade lokalmedia om att en cancerpatient dog i vårdkön efter ha väntat över fyra månader.

Socialdemokraterna lovade att satsa på lag och ordning. Istället är polistätheten den lägsta på tio år. Magdalena Andersson har slösat bort högkonjunkturen. Finansministern har inte klarat av att fatta de tuffa beslut som krävts. Man har prioriterat bidrag och subventioner högre än polis och sjukvård.

Det är dags för en ny regering och ett nytt styre för sjukvården i länet.

4 kommentarer
18153552

Alliansens presenterar strategiska satsningar för öka tillgängligheten och korta vårdköerna

Av , , Bli först att kommentera 5

Sjukvården i Västerbotten står inför stora utmaningar med allt längre vårdköer, en ansträngd personalsituation och problem med ekonomin. Nu lägger Alliansen en rad strategiska satsningar för en bättre tillgänglighet såsom en lokal kömiljard, vårdval inom BUP och audiologi, fler vårdplatser och mer pengar till Hälsovalet för att stärka primärvården.

Under landstingsstyrelsen aviserade den S-styrda majoriteten att göra strategiska satsningar på 12 miljoner. Alliansen menar nu att det inte räcker och lägger 16 miljoner till för att klara nödvändiga omställningar i vårdens verksamheter samt göra vården mer tillgänglig.  

Sammantaget gör Allians för Västerbotten strategiska satsningar på 28 miljoner kronor för att stärka länets sjukvård, ge förutsättningar att kunna korta Västerbottens allt växande vårdköer, förbättra situationen för vårdens medarbetare.

Bli först att kommentera
Happy Senior Couple Enjoying Each Other in The Park.

Stefan Löfven administrerar en nationell vårdkris

Av , , 8 kommentarer 12

Just nu väntar 120 000 personer på att få en operation, 290 000 väntar på att få träffa en specialist efter remiss från vårdcentralen. Längst väntetider har socialdemokratiskt styrda regioner och landsting. I Västerbottens läns landsting har 2752 personer väntat på operation längre än tre månader och den siffran har ökat med 71 % sedan 2014. Utvecklingen måste brytas.

Helhetsbilden är tydlig: statsminister Stefan Löfven administrerar en nationell vårdkris. En viktig förklaring till att alliansregeringen kunde korta vårdköerna var kömiljarden. Det var en prestationsbunden insats för att minska väntetiderna. Oberoende utvärderingar visar att kömiljarden gav resultat och att de negativa effekterna var begränsade. Ändå valde den rödgröna regeringen att avskaffa kömiljarden. Nu ser vi att bristen på nationell politik och bristande lokalt ledarskap leder utvecklingen åt helt fel håll. Moderaternas svar är glasklart: Kömiljarden bör utvecklas och återinföras. Den nya kömiljarden ska utökas till tre miljarder kronor och breddas till att också omfatta laboratorietester och röntgen.

8 kommentarer
Children in computer lab

M:s omfattande satsning för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 4

M:s omfattande satsning för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga

 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har fördubblats under de senaste tio åren. Det är mycket allvarligt. Men ännu allvarligare är att dessa barn och unga tvingas köa för att få hjälp. Det vill vi i Moderaterna ändra på. Därför satsar vi 500 miljoner kronor om året på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Vartenda barn förtjänar en bra start i livet. Alla ska ha goda förutsättningar att lyckas och förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund. Det är en av välfärdens allra viktigaste uppgifter.

 

De flesta barn i Sverige har det bra. Men det finns också barn som behöver stöd – och att få hjälp i tid kan vara avgörande. När ett barn eller en ung person drabbas av psykisk ohälsa måste vården vara tillgänglig.

 

Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

 

Vårdköerna har växt sig långa under Stefan Löfvens tid som statsminister. Sedan hösten 2014 har antalet barn som fått vänta i över en månad på insats från BUP mer än tredubblats. I vissa landsting får bara tre av tio barn vård inom en månad.

 

Andelen barn som får köa är alltså större än andelen barn som får vård i tid. Det är oanständigt. När man väntar på hjälp kan dagar och veckor kännas som en hel oändlighet, både för barn och föräldrar.

 

Vi i Moderaterna ser inget annat alternativ än att ta krafttag mot köerna. Därför satsar vi 500 miljoner kronor per år för att korta väntetiderna till BUP och till första linjens insatser i den nära vården. Så kan barn och unga med psykisk ohälsa fortare få hjälp och stöd. Vi vill också titta på möjligheterna att förbättra elevers tillgång till skolkurator och skolsköterska. 

 

För de barn och unga personer som mår allra sämst krävs särskilda insatser. Ingen människa ska någonsin behöva känna att det inte finns någon annan utväg än att ta sitt liv. För att samla mer kunskap om hur självmord kan förebyggas vill Moderaterna dubbla resurserna till den nationella expertfunktionen för suicidprevention.

 

Barn och unga som mår dåligt ska inte behöva vänta på att få hjälp. Men under Stefan Löfvens ledning har vårdköerna bara blivit längre. Vi i Moderaterna är beredda att satsa för att vända utvecklingen.

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

Västerbottens läns landsting

 

 

 

 

Bli först att kommentera
IMG_1079

Ulf med partiledning drog fullt hus på Rex

Av , , 1 kommentar 5

Igår arrangerade Moderaterna sin ”Town hall” träff med partiledningen i form ett öppet möte för alla intresserade. Det blev mer än fullsatt. Alla rymdes inte ens i lokalen. Förutom att moderaterna presenterade sina viktigaste valfrågor fick publiken ställa frågor.

Innan träffen arrangerades en träff för kommunalråd, gruppledare och landstingsråd. Där en rad olika strategiska frågor diskuterades. Själv fick jag möjlighet att prata om en av moderaternas prioriterade frågor – nämligen sjukvården. Jag understödde vikten och behovet av en det förslag som vi har om en ny och breddad kömiljard, inte minst för att komma tillrätta med Västerbottens allt växande vårdköer.

1 kommentar
IMG_0983

Nya ambulanshelikopter i Västerbotten som är modernast i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag var jag på invigningen av den nya ambulanshelikoptern som är stationerad i Lycksele. Det är en helt ny mellanstor helikopter. Just nu räknas modellen som en av de modernaste ambulanshelikoptrarna på marknaden.

Jämfört med den gamla helikoptern gör dagens elektroniska instrumentering, digitalisering och automatisering det mycket säkrare på många sätt. Piloterna får ett helt annat stöd i svåra situationer och helikoptern är mycket säkrare vid start och landning, både vid sjukhus, hälsocentralen och på en väg.

Med den nya helikoptern är det också möjligt att leverera både el och värme, utan att rotorbladen snurrar. Något som i vissa situationer kan medföra livsfara för personer i närheten.

Helikoptern, en AW169, är utrustad med två kraftiga motorer som ger bästa möjliga prestanda, driftsäkerhet och miljöhänsyn. Kabinen är stor och rymlig med ett ljust och verksamhetsanpassat vårdutrymme, med ett lågt golv för att göra smidiga patientlastningar möjliga. Det ger också bästa möjliga arbetsmiljö för besättningen ombord.

Stationeringsort har hela tiden varit Lycksele, där ett fullt utrustat akutsjukhus finns, med närhet både till kusten, inlandet och fjällvärlden.

Det känns otroligt glädjande att vi nu äntligen kan få den nya toppmoderna helikoptern på plats. Helikoptern är viktig för hela länet för att säkert och snabbt kunna transporterna och behandla patienter med livshotande tillstånd.

 

Fakta: Helikoptern är en Leonardo AW 169, har två motorer och har en maxhastighet av 260 km/h – 140 knop. Den rymmer sex personer; två piloter, en läkare, en sjuksköterska och två patienter och kan fullastad, med en totalvikt på 4 800 kilo, flyga i tre timmar.

Bli först att kommentera