Vi prioriterar klimatet och välfärden i den gemensamma budgeten för Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Av , , 2 kommentarer 2

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har presenterat ett gemensamt förslag till budget för 2020. Från Miljöpartiets sida har vi under budgetarbetet framförallt fokuserat på klimatet och välfärden.

Miljöpartiet vill att Umeå ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle. Genom att minska kommunens klimatutsläpp bidrar vi till att skapa en trygg framtid för våra barn. Tillsammans med vårt engagerade civilsamhälle och innovativa lokala näringsliv har Umeå kommun goda förutsättningar att vara ett föredöme för vår omvärld i klimatomställningen.

I vår gemensamma budget ger vi nu ett viktigt uppdrag till vår verksamhet: Kommunen ska analysera hur klimatutsläppen ser ut inom respektive nämnds verksamhet och arbeta fram en handlingsplan för hur dessa kan minskas i enlighet med Parisavtalet.

Det här innebär att vi kommer få en bättre mätbarhet av våra utsläpp och vi får en tydlig plan för hur och i vilken utsträckning de måste minska. Budgeten innehåller även andra delar av vikt för klimatet. Kommunen kommer att:

 • -utreda möjligheten att klimatkompensera kommunens flygresor. Transporter som släpper ut mer ska också kosta mer.
 • -se över riktlinjerna för kommunens pensionsplaceringar i syfte att säkerställa miljömässigt och etiskt hållbara placeringar.
 • -arbeta för att etablera en biogasanläggning i Umeåregionen.
 • -se till att alla kommunala nybyggnationer ska vara försedda med solceller.
 • -göra en energikartläggning av kommunens lokaler för att få ned energianvändningen, vilket gynnar både miljö och ekonomi.
 • -utveckla nätet av laddinfrastruktur för att underlätta för våra invånare att välja elbilar, särskilt då bilindustrin satsar alltmer på elbilar.

I vår gemensamma budget gör vi en satsning på kollektivtrafiken genom 18,6 miljoner kronor i ökade medel. Det ska vara lätt för människor att välja klimatvänliga alternativ. Vi satsar även på nya gång- och cykelleder för att underlätta de transportsätt som är bäst för såväl klimat som hälsa.

Förutom fokuset på klimatet så har vi tillsammans med Socialdemokraterna prioriterat välfärden framför skattesänkningar. Vi tar ett gemensamt ansvar för ekonomin vilket är viktigt för att säkerställa en god välfärd även framöver. I vår gemensamma budget har vi valt att skjuta till extra resurser till för- och grundskolan, individ- och familjeomsorgen samt vår äldreomsorg.

Vi är väl medvetna om att vår kommunala välfärd står inför stora demografiska utmaningar. Vi delar därför fullt ut SKLs bedömning att staten måste skjuta till mer pengar till kommunerna för att klara välfärden.

2 kommentarer

Miljöpartiet näst störst i Umeå i EU-valet

Av , , 7 kommentarer 3

Valresultatet är ännu ej fastställt, men med samtliga valdistrikt räknade ser det ut som om att Miljöpartiet behåller sin position som näst största parti i Umeå med 14,46 % av rösterna. Jag vill därför tacka alla som röstat på oss här i Umeå!

Det är ett EU-val med blandade känslor. Jämfört med förra EU-valet backade Miljöpartiet och vi förlorade därmed två platser i EU-parlamentet. I Sverige fick vi sammantaget 11,5  % och vi var nära att nå upp till tre mandat. Nåväl, vi får se vad som händer om och när Storbritannien lämnar.

Det är dessutom oroväckande att se hur de konservativa partierna i Sverige gått fram.

Samtidigt finns det ändå en del glädjande i valresultatet i Europa. Den gröna gruppen har gjort enorma framsteg och vuxit från 52 till 69 mandat – en ökning med 33 %. De ser nu ut att få en vågmästarroll i EU-parlamentet vilket bådar gott för en grön politik.

Det märks att miljöfrågorna blivit allt viktigare i Europa och Greta Thunberg har på ett obeskrivligt sätt lyckats väcka ett starkt engagemang för miljön och klimatet – vår tids största ödesfråga. Även här i Sverige har vi märkt av förändringen. Man ska komma ihåg att Miljöpartiet låg på 6 % i opinionsundersökningarna i februari inför EU-valet. Men under våren har vi vuxit starkt och nu hoppas jag att stödet för oss och vår miljöpolitik fortsätter att växa i Sverige.

Sammantaget känner jag en stor glädje i det förtroende i Miljöpartiet som väljarna i Umeå visat oss.

Avslutningsvis vill jag gratulera Elin Söderberg för ett fantastiskt stöd i valet, hon fick 2 611 kryss i valet – imponerande!

Game over – när spelmissbruket tar över ens liv

Av , , Bli först att kommentera 2

I Affärsliv24 kunde vi idag läsa om att förbud mot spelreklam hotar TV-kanaler. 2018 köpte spelbolagen reklam för 7,3 miljarder kronor, en enorm summa som borde vara en väckarklocka för vilka summor som årligen trillar in i spelbolagens fickor. Istället går Jeanette Gustafsdotter, Vd för branschorganisationen Tidningsutgivarna ut och försvarar ”den kommersiella yttrandefriheten” som hon anser inte bör inskränkas.

Det är ett ytterst märkligt resonemang och jag kan inte låta bli att tänka på hur hon skulle reagera om alkoholindustrin pumpade in 7,3 miljarder kronor i reklamintäkter där de lockade med bonus som gratis alkohol vid registrering eller direkt leverans inom några minuter – dygnet runt.

Samtidigt har antalet spelmissbrukare i Sverige fördubblats på 10 år och nu är c.a. 45 000 personer fast i ett spelmissbruk. Var fjärde person som söker hjälp av skuldrådgivningen i Umeå har kraschat sin ekonomi p.g.a. spel, och utöver de med ett allvarligt spelproblem räknar Folkhälsomyndigheten med att c.a. 4 % av befolkningen mellan 16 – 87 år har någon grad av spelproblem. Det innebär att bara i Umeå har c.a 5 000 personer någon grad av spelproblem.

Det är kanske svårt att föreställa sig vilka konsekvenser ett spelmissbruk kan få. Men något som slår mig i mina möten med andra spelmissbrukare är att för många stod valet mellan att ta sitt liv eller söka hjälp. och när man ser självmord som en möjlig utväg så har det gått långt. Men pengarna som man spelat bort och skuldberget som vuxit är bara en del av problemet.

Det som sker inom en är ofta mycket värre och mer smärtsamt. Skammen, lögnerna, sveket mot nära och kära, fasaden som man försöker hålla uppe när man egentligen mår skit. Ångesten som skär inom en och hopplösheten där man inte längre ser någon framtid.

Livsglöden försvinner och ens tillvaro fylls av ett tungt hängande mörker. Game over – man har nått vägs ände.

För de allra flesta av de c.a. 45 000 personer i Sverige som är fast i ett allvarligt spelmissbruk finns det anhöriga i dess närhet som drabbas – föräldrar, syskon, sambo, barn. Förutom konsekvenserna för individen och dess anhöriga så leder spelmissbruket i Sverige till stora kostnader för samhället i form av stödinsatser, behandling, skuldsanering, sjukskrivningar och stöd till ovärderliga ideella organisationer runtom i landet – så som spelberoendegruppen i Umeå - som bär ett stort lass för att hjälpa tusentals människor som nått vägs ände.

Det snabbt växande spelmissbruket i Sverige är ett folkhälsoproblem med stora konsekvenser för individ och samhälle. Därför måste vi politiskt arbeta på nationell och europeisk nivå för att vinna tillbaka kontrollen över spelbranschen.

I Sverige har vi sedan länge haft ett spelmonopol – just för att begränsa spelandet. Men detta har slagits ut av tillgången till internationella bolag – via internet, och många av dessa bolag är lokaliserade i bl.a. Malta. Därför måste vi arbeta på europeisk nivå för att reglera spelbranschen och öka medlemsländernas möjlighet att kunna agera restriktivt mot spelbranschen.

Vidare måste vi på nationell nivå få bukt på den aggressiva marknadsföringen från spelbolagen och lätta tillgängligheten till spel. På lokal nivå måste vi säkerställa ett fungerande stöd till de som söker hjälp så att man snabbt kan få hjälp för att bryta ett förödande missbruk. Slutligen måste vi börja arbeta mer aktivt med förebyggande insatser – i synnerhet på våra skolor – för att informera våra yngre generationer om riskerna med spel.

För dig som fastnat i spelmissbruk så vill jag avsluta med några hjälptips:

 1. Svälj skammen och våga sök hjälp. Du kan antingen börja med att ringa stödlinjen eller kontakta spelberoendegruppen. Du kan även kontakta vårdcentralen eller socialtjänsten i Umeå för missbruksproblem.
 2. Blockera dig från spelsidor genom att göra en spelpaus på spelpaus.se - då stängs du av från samtliga licensierade spelbolag.
 3. Välkommen till spelberoendegruppens möten, där får du träffa andra som brottats med samma beroende som dig. Där hjälps vi åt för att nå ett liv i spelfrihet.
 4. Berätta för dina närmsta anhöriga om spelproblemet. Det är väldigt jobbigt att hela tiden dölja en sanning inom sig, än värre att dölja sanningen med hjälp av lögner. Men att ta tjuren i hornen och våga berätta kan vara ett viktigt steg för att på allvar komma sätta igång med det svåra mödosamma arbetet att göra sig fri från sitt missbruk.
 5. Begränsa din tillgång till pengar genom t.ex. att ta hjälp från någon nära att ha kontroll över dina bankkonton, ge dem insyn så att de kan se och kontrollera alla transaktioner – eller gör så att hen har hand om din ekonomin och du får en begränsad mängd medel att röra dig med där du sedan redovisar dina utgifter.
Bli först att kommentera

Nej till tiggeriförbud i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 3

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill införa ett tiggeriförbud i centrumfyrkanten i Umeå.

Det rör sig om c.a. 10 utsatta EU-medborgare då antalet i Umeå minskat kraftigt de senaste åren. Nu vill man inte längre ha dem i centrumfyrkanten, i övrigt ska de enligt förslaget fortsatt få lov att tigga på allmän plats – om de söker tillstånd.

Denna motion skickar en tydlig signal: Nu vill man inte längre se dem. Och för detta är Moderaterna beredda att satsa värdefulla polisiära resurser för att patrullera stadens gator.

I en tid då vindarna blåser kalla kommer Miljöpartiet konsekvent att stå fast vid sin solidariska och humanitära ideologi.

Medan Moderaterna vill schasa iväg dessa utsatta EU-medborgare från centrumfyrkanten så tänker vi bemöta dem med ömsesidig respekt.

Medan Moderaterna ifrågasätter svenska skattebetalares ansvar för människor från andra medlemsländer så frågar vi oss hur vi som medmänniskor bäst kan hjälpa utsatta människor i behov av stöd och hjälp.

På nationell nivå vill Moderaterna lägga ner jämställdhetsmyndigheten – den myndighet som har ansvaret för att samordna kommuner, polis och åklagare i kampen för att bekämpa människohandel. Man vill alltså lägga ner den myndighet som ansvarar för att bekämpa kriminella ligor som olagligen tvingar personer till tiggeri.

Istället är det själva tiggaren som Moderaterna i denna motion straffa.

Utan någon som helst analys av vilka konsekvenser som ett sådant förbud skulle innebära för de utsatta och för Umeå – vill man driva igenom en hård linje, i en stad som under alla tider utmärkt sig för sitt engagemang för utsatta människor.

Men denna bristfälliga motion väcker mer frågor än svar. Varför ett förbud just i centrumfyrkanten? Vad är det som man inte vill se just där?

Och vad menar man egentligen med tiggeri? Det är idag inte förbjudet med tiggeri – så länge det inte är tvingande som en följd av människohandel, eller påstridigt – för då anses det ofredande. Vidare så är inte gatumusikanter kategoriserade som tiggare. Den handfull som idag tigger i centrumfyrkanten skulle således kunna fortsätta med ”business as usual” så länge de har ett instrument i sin hand – en fiol, gitarr, saxofon eller dragspel. Detta alldeles oavsett deras musikaliska förmåga.

Det är lätt att se hur Starke Man skulle kunna ta inspiration av ett så oigenomtänkt beslut.

Den fråga som vi istället borde fundera på är hur vi på bästa sätt kan hjälpa dessa utsatta EU-medborgare när väl de befinner sig här i Umeå.

Vi i Miljöpartiet yrkar med bestämdhet avslag på denna motion och oroas över den hårda linje som Moderaterna i Umeå nu driver. Samtidigt gläds vi över att en överväldigande majoritet av partierna i Umeå väljer att gå emot denna motion.

Kommunalt samordnad varudistribution i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagsläget har 41 kommuner valt att införa kommunalt samordnad varudistribution och fler är på väg. Att samordna varudistributionen för en kommun har visat sig ha många fördelar. Ystad och Österlenskommunerna är en av pionjärerna och deras samordning har fått mycket internationell uppmärksamhet.

Den kommunalt samordnade varudistributionen minskade deras varutransporter med c.a. 75 % – från 26 000 till 6 000 per år! Det innebär stora vinster för miljö, minskad tung trafik i kommuner och ökad trafiksäkerhet. Dessutom ledde det till fler upphandlingar av mindre lokala leverantörer.

Förstudien som nu är gjord för ett ev. införande av kommunalt samordnad varudistribution i Gävleborgs län visar på samma vinster. Nu vill vi i Miljöpartiet i Umeå att även Umeå ska utreda möjligheten att införa kommunalt samordnad varudistribution!

Nationellt centrum för samordnad varudistribution arbetar på uppdrag från Energimyndigheten med att ge stöd, support och utbildning till landets kommuner. På deras hemsida kan du läsa mer om hur kommunalt samordnad varudistribution fungerar och vilka fördelarna är:

http://www.samordnadvarudistribution.com/

Jag återkommer inom kort med ett blogginlägg där jag beskriver alla förslag för en handlingskraftig kommunal klimatpolitik som vi nu driver i Miljöpartiet Umeå. Där ingår införandet av kommunalt samordnad varudistribution i Umeå.

 

(Jag har fått en hel del kommentarer för mitt senaste blogginlägg om kärnkraftskramarna, vilket jag uppskattar! Tyvärr har jag ej hunnit gå igenom och besvara samtliga än men jag lovar att återkomma så fort som möjligt!)

Politikers bidragsfusk upprör – Nu måste vi alla partier aktivt bekämpa fusket!

Av , , Bli först att kommentera 6

I december blev jag tjänstledig för att kunna ta mig an mina politiska förtroendeuppdrag som gruppledare för Miljöpartiet i Umeå och ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. Jag har tidigare uppmärksammat våra enligt mig höga arvodesnivåer och kommer inom kommunpolitiken att driva en linje där våra villkor ska motsvara de villkor som gäller ute i arbetslivet – oavsett om det gäller pensioner eller ersättning efter avslutat förtroendeuppdrag.

För mig är det en viktig fråga då det handlar om allmänhetens förtroende för oss som folkvalda politiker. Jag blir därför väldigt upprörd när det uppdagas att politiker medvetet fuskar med bidrag eller avdrag – då det skadar förtroendet för alla oss andra politiker. Den senaste tiden har vi kunnat läsa om en rad sådana skandaler, Patrick Reslow, Lena Carlsson Löfdal och nu senast Erik Bengtzboe.

Vad som är ytterst anmärkningsvärt med Erik Bengtzboe är att samme man som medvetet fuskat till sig bidrag – själv drivit en hård linje mot bidragsfusket bland arbetslösa. 

I följande video kan man se hur Erik debatterar om vikten av att stävja det enligt honom omfattande bidragsfusket bland arbetslösa. Samtidigt har han själv fuskat till sig 158 000 kr genom att felaktigt uppge att han är bosatt hos sin mamma i Nyköping – på trots av att han bor i en bostadsrätt i Stockholm som han äger med sin fru.

Eftersom detta tyvärr är ytterligare ett i raden av uppmärksammade fusk och felaktiga bidragsutbetalningar för politiker så måste vi på allvar – i samtliga partier – göra allt vi kan för att bekämpa fusket. Det är oerhört viktigt för att värna förtroendet för oss politiker och vår representativa demokrati! Vi måste säkerställa att våra system för bidrag och avdrag är tydliga, med en fungerande regelbunden intern kontroll.

Som partier har vi ett viktigt arbete framför oss för i våra led – där måste vi ha en tydlig noll-tolerans mot bidragsfusk. Och om någon ertappas med ”fingrarna i syltburken” då ska vi självklart göra allt vi kan för att denne omedelbart lämnar sitt uppdrag. Dessutom, felaktigt utbetalda ersättningar ska återbetalas omedelbart – precis som t.ex. Försäkringskassan kräver av alla som fått för mycket i bidrag.

Är det fråga om att något brottsligt kan ha skett så ska det självklart inledas en förundersökning, och har man gjort sig skyldig till något brott ska man självklart straffas för detta.

Kärnkraftskramarna har fått vind i seglen…

Av , , 10 kommentarer 7

Kärnkraften har sedan valrörelsen 2018 allt mer kommit att lyftas upp som en viktig del i vår omställning till ett hållbart samhälle. Kd, M och L vill satsa investera i ny kärnkraft, och den svenska opinionen är alltmer positiv till ny kärnkraft.

Kärnkraftskramarna har märkligt nog fått vind i seglen. Samtidigt väntar Finland fortfarande på sin nya reaktor i Olkiluoto som skulle varit klar – 2009. 

I dagens politiska verklighet har det blivit allt viktigare att vara vän med opinionen. Mer kamerabevakning? För att folk vill ha det. Tiggeriförbud? För att folk vill ha det. Ny kärnkraft? Ja, ni vet svaret…

Miljöpartiet har på senare tid utmärkt sig för att göra precis det motsatta, vi har av och till gjort oss ovän med opinionen. Det är inte heller bra och jag kan stundtals bli frustrerad på vissa partikamraters klumpiga uttalanden.

Men åter till kärnkraften. Det om något är en fråga som absolut inte kan överlåtas till ”vad som känns bäst för stunden…” För ska Sverige ge sig in på att satsa på ny kärnkraft så väntar enorma kostnader uppbundna över lång tid. Det kräver att man noga överväger och analyserar både kostnader och miljökonsekvenser.

Låt oss gå tillbaka till Finland som i början av 2000-talet bestämde sig för att satsa fullt ut på kärnkraften. Finland har inte samma geografiska förutsättningar som Sverige eller Norge att tillverka el via vattenkraft. För att kunna försörja sig med egen el valde man därför att satsa på kärnkraften.

Den första nya reaktor som skulle byggas var Olkiluoto 3 som klubbades igenom 2005. Den skulle kosta 3 miljarder Euro (c.a. 30 miljarder kr.) och vara klar för drift 2009. Den är ännu inte klar och den totala kostnaden landar på c.a. 8,5 miljarder Euro (c.a. 90 miljarder kr.) Deras andra kärnkraftssatsning Hanhikivi i Pyhäjoki har också kantats med problem. När EON drog sig ur fick till slut ryska Rosatom hoppa in och rädda projektet som är flera år försenat.

Även Storbritanniens satsning på en utbyggnad av nya reaktorer har kantats av problem. 2010 klubbades det att man skulle bygga en ny reaktor i Wylfa. I år kom till slut beskedet att bygget av den planerade nya reaktorn – som kantats av problem – nu läggs på is.

Det andra bygget som helt finansieras av privata medel ser dock ut att färdigställas – men byggets kostnader kommer innebära avsevärt högre elpriser för konsumenterna.

Varför är det då så svårt och så dyrt att bygga ny kärnkraft? En av förklaringarna är att det är väldigt komplicerade och tekniskt avancerade konstruktioner som kräver hög kompetens, erfarenhet och storskalighet. ”Learning by doing” som i bygget av Olkiluoto 3 visade sig vara ett haveri.

Kort sagt, ska man satsa på kärnkraft ska man göra det fullt ut. Då krävs satsningar på ett flertal nya reaktorer, större beställningar av beprövad teknik. Med tanke på Sveriges lilla befolkningsmängd, omfattande vattenkraft och utbyggnad av förnyelsebar el så kommer vi aldrig att nå upp till de beställningsvolymer som krävs för att ens överväga ny kärnkraft.

Att bygga ny kärnkraft i Sverige är inte lönsamt. Och frågan är egentligen hur lönsam vår nuvarande kärnkraft är. För av och till har både EON och Vattenfall rapporterat stora förluster, och renoveringarna av de gamla svenska reaktorerna har kostat enorma belopp. Då ska vi komma ihåg att svensk kärnkraft subventioneras – i synnerhet genom att bolagen slipper betala de enorma försäkringskostnader som de annars skulle betala om inte svenska staten hade gått in och ”tagit smällen” om vi drabbats av en eventuell kärnkraftskatastrof.

Är kärnkraften miljövänlig? Och vad sade egentligen IPCC?

Det är intressant hur man kan tolka en rapport. M, Kd och L har uppenbarligen läst IPCCs rapport. De har noga uppmärksammat att IPCC i deras scenarios ser en ökning av energi från kärnkraft. Samtidigt har de fullständigt ignorerat det faktum att samma scenarios pekar på att kärnkraftens ANDEL av den totala energiproduktionen väntas vara ungefär densamma som idag, i vissa av dessa scenarios väntas den t.o.m. att minskas.

Energi som tillverkas av solceller, vindkraft och biobränslen väntas däremot öka kraftigt i både volym och andel. Men detta har M, Kd och L uppenbarligen valt att ignorera. Märkligt, men låt oss då gå igenom deras viktigaste argument – kärnkraften är miljövänlig. Eller?

Det är helt sant att just tillverkningen av kärnkraftsel i sig leder till väldigt lite utsläpp.

Men ser vi till HELA KEDJAN är det en helt annan sak. Då får vi räkna in både uranbrytning och anrikning vilket har en tydlig miljöpåverkan. Men låt oss granska slutfasen: Man räknar med att det kommer att ta c.a. 20 år och kosta c.a. 4,5 miljarder kr att avveckla Barsebäck. Detta är bara en av alla kärnkraftverk i Europa som avvecklas. Det är ett svårt arbete och det är omöjligt att kartlägga den slutgiltiga miljökonsekvensen.  Detsamma gäller förvaringen av allt uttjänt kärnbränsle.

Vi kan idag omöjligt veta den slutgiltiga miljöpåverkan för vare sig verkets eller bränslets slutskede. Då kan vi inte heller tydligt redogöra för kärnkraftens totala utsläpp.

Vi kan anta att kärnkraften sammantaget släpper ut mindre CO2 än kolkraft, och så blundar vi för alla andra skadliga miljökonsekvenser. Då kan vi komma fram till M, Kd och Ls slutsats – kärnkraft är bättre än kolkraft. 

Men är det inte bättre då att fullt ut fokusera på energitillverkning som VI VET är betydligt mer miljövänligt, och dessutom är klart mer kostnadseffektivt?! Och kombinera detta med åtgärder för att effektivisera vår energieffektivisering? Nej, inte om du är kärnkraftskramare.

Om varken kostnad eller miljö motiverar för ny kärnkraft, vad är det då som driver kärnkraftskramarna? Känslorna. Det är så mänskligt, vi söker en quick fix. Ett stort kärnkraftsverk – vi ser det framför oss, det trycker ut enorma mängder med el – utan att skorstenen bolmar ut rök.

För mig går det bara att sammanfatta kärnkraftskramarna på ett sätt: Man vill backa in i framtiden med röven före…

10 kommentarer
Etiketter: , , ,

Miljöpartiets klimatpolitik skapar bättre förutsättningar för Norrland

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår var det val i Finland och det är med glädje som jag konstaterar att De Gröna – Finlands motsvarighet till Miljöpartiet – gått starkt framåt i valet. de fick 11,5 % och har därmed gått upp från 15 till 20 mandat i det Finländska parlamentet!

Nåväl, dagens bloginlägg tillägnas den mycket väl skrivna repliken i Norran av Elin Söderberg – Ordförande för Miljöpartiet Västerbotten och vår främsta kandidat till EU-parlamentet.

Än en gång har Västerbottens egen version av Donald Trump – Edward Riedl – varit i farten. Sorgligt nog har vi ytterligare en gång fått bemöta en debattartikel fylld av förvrängningar om Miljöpartiets politik.

I repliken ”Miljöpartiets klimatpolitik skapar bättre förutsättningar för norra Sverige” beskriver Elin hur Miljöpartiets klimatpolitik gynnar Norrland. Repliken kan du läsa här:

Miljöpartiets klimatpolitik skapar bättre förutsättningar för norra Sverige

Replik. Biokolsfabriken i Bureå, Northvolt i Skellefteå och Norrbottniabanan är alla klimatsatsningar som gynnar Norrland.

I februari invigdes biokolsfabriken i Bureå. Ett projekt som möjliggjorts av de satsningar på att göra Sveriges industrier oberoende av kol och olja som Miljöpartiet drev igenom under den förra mandatperioden. Ett exempel bland många andra där klimatpolitiken skapat möjligheter för industrin i norra Sverige att utveckla nya näringar.

Effekterna på utsläppen av sådana investeringar syns inte i dag.

Men de beräknas bli stora i framtiden.

Vi miljöpartister gläds när Edward Riedl skriver att Sverige ska ha en effektiv miljö- och klimatpolitik, baserad på forskning och med hänsyn tagen till att vi har olika förutsättningar i vårt land.

Tyvärr är det inte den politik som Moderaterna driver i praktiken. Riedl motionerar om rut-avdrag för taxiresor och Moderaterna slaktade miljö- och klimatpolitiken i M/KD-budgeten. För att uppnå en effektiv miljö- och klimatpolitik, baserad på forskning, även i fortsättningen, är det viktigt att den diskuteras på ett seriöst, ärligt och lösningsorienterat sätt.

I sin debattartikel framställer Edward Riedl det som att de som tjänar över 60 000 kronor skulle få någon slags rabatt på bränsle med en rödgrön politik. Så är givetvis inte fallet. Det han sannolikt syftar på är slopandet av värnskatten, som Liberalerna drivit igenom i regeringsförhandlingarna, och som Moderaterna också har föreslagit i sin senaste budget.

När Edward Riedl ifrågasätter vägslitageskatten glömmer han bort att den endast berör vägar med fler än 500 tunga fordon per dygn, det vill säga i princip bara E4:an i Västerbotten.

Han nämner heller inte att Sveriges åkeriföretag ställt sig positiva till förslaget, eller att detta inte är en ny skatt utan en förändring av en implementering av EU-politik där vi går från en avgift på årsbasis till att bara betala vägslitageskatt när man kör på högt belastade vägar.

Edward Riedl har en förmåga att vända och vrida på information tills den nästan inte går att känna igen längre. Det spelar ingen roll hur många gånger han säger alliansregering och minskade utsläpp i en och samma mening. Det skapas inget samband mellan dessa två ord bara för att de upprepas.

Däremot finns det ett samband mellan ekonomisk konjunktur och växthusgasutsläpp.

När Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna bildade regering var det lågkonjunktur. Nu är det högkonjunktur.

Biokolsfabriken i Bureå, Northvolt i Skellefteå och Norrbottniabanan är klimatsatsningar som gynnar Norrland.

Världen behöver inte alternativ fakta. Den behöver i stället en seriös och framtidsinriktad klimatpolitik som ger en bättre miljö och som samtidigt tar hänsyn till människors olika livsvillkor.

Det jobbar vi i Miljöpartiet för.

Vi vill forma en framtid att längta till.

Elin Söderberg, distriktsordförande Miljöpartiet de gröna i Västerbotten och kandidat till Europaparlamentet

Ny rapport: Miljöpartiet har visat störst engagemang för miljöfrågor i EU!

Av , , 2 kommentarer 4

Naturskyddsföreningen har nu publicerat deras rapport där de granskat partiernas arbete i EU för klimat & miljö. Så här skriver de om granskningen:

Sällan har ett val betytt så mycket för miljö och klimat som EU-valet gör 2019. Men var står egentligen EU-politikerna i frågor relaterade till miljö och klimat? Naturskyddsföreningen har granskat vilken miljöpolitik de svenska EU-parlamentarikerna faktiskt drivit de senaste fem åren. I den nya rapporten framträder en tydlig bild: skillnaderna mellan parlamentarikerna är stora. Samtidigt som några varit blåslampor och starka miljöröster har andra gått åt motsatt håll och varit bromsklossar för en progressiv miljöpolitik.

I deras rapport utmärker sig Miljöpartiet för sin insats i EU när det gäller klimat & miljö. Så här skriver de om Miljöpartiets insats i EU-parlamentet:

Miljöpartiet är ett av de partier som under mandatperioden har visat störst engagemang för miljön av de svenska partierna. Deras fyra parlamentariker har lagt bra miljöröster i omkring 95 procent av de granskade omröstningarna. Linnea Engström och Jakop Dalunde har utmärkt sig som särskilt drivande i miljöfrågor, exempelvis i frågor om en mer hållbar fiskeripolitik och energi- och transportfrågor. De har båda fått betyget utmärkt. De andra två miljöpartisterna har fått bra i betyg.

Fantastiskt betyg, och vi kommer göra allt för att även i fortsättningen utmärka oss som det mest drivna partiet inom miljö & klimat.

Nu närmar sig EU-valet.Tycker du att miljö och klimat är viktiga frågor? Då vet du vad du ska rösta på.

När man läser Naturskyddsföreningens granskning är det samtidigt väldigt tydligt att Moderaterna inte alls arbetar aktivt för miljöfrågor – ens på internationell nivå. Detta är ytterst irriterande då Moderaterna ifrågasatt vårt nationella arbete för klimat och miljö – med motiveringen att det är bättre att arbeta med dessa frågor på internationell nivå. Men när det väl kommer till kritan så gör Moderaterna lika lite i EU som här i Sverige för klimat och miljö.

Nåväl, låt dem prata. Vi levererar.

En röst på Miljöpartiet i EU-valet är en röst för miljö & klimat!

 

Cykelstället kan vinna pris – vad gör vi nu med vandrarhemmet?

Av , , 3 kommentarer 7

IMG_1350 (3)

Cykelstället i Umeå är en av finalisterna i Dagens Samhälles tävling Årets samhällsbyggare! Det känns fantastiskt glädjande och jag önskar Umeå all lycka i denna tävling.

Jag har tidigare i år uppmärksammat cykelstället som enligt mig har en stor potential. Detta hus med det lilla minitorget är något som jag gärna skulle vilja bevara framöver – i en stad som förtätas med allt fler och högre fastigheter behövs det några öppna ytor. När Västra Esplanaden byggs om till en stadsgata med minskad biltrafik och förbud för tunga transporter kan denna gata komma att bli en trevlig stadsesplanad med grönska, butiker, caféer och restauranger.

Det finns en gammal plan sedan tidigare att riva detta cykelställ och bygga en fastighet med parkeringshus, lägenheter och kommersiella ytor. Men enligt UPAB finns i dagsläget inte ett behov för ytterligare ett parkeringshus i centrum. Och med de antagna planer som vi har är målet att vi inom några år ska ha ökat andelen som färdas kollektivt, med cykel eller gång från dagens c.a. 50 % till 65 %. Det är en avsevärd förändring, men fullt logiskt. I en stad som vill växa på ett hållbart sätt genom att förtätas är det viktigt att hålla nere biltrafiken.

Vad gör vi med vandrarhemmet?

Jag glömmer aldrig en fantastisk intervju som jag såg av en tidigare borgmästare i den brasilianska staden Curitiba. Under 70-talet stod de inför utmaningar som vi aldrig kan föreställa oss här. På 40 år hade stadens invånarantal tiodubblats, trafiksituationen var en mardröm och i andra större brasilianska städer gjorde man allt för att riva hus och ge plats åt större vägar. Gamla centrala stadsdelar försvann en efter en, något som han till varje pris ville undvika i Curitiba.

Enligt honom var äldre välbevarade hus som en porträttbild av ens släkt. Började man riva dem en efter en så förlorade staden sin identitet, sin historia, ”sin familj”. Istället skapade han en av Sydamerikas längsta gågator längs med de bevarade centrala stadsdelarna. En gågata som idag är levande och uppskattad.

Umeå har en del väldigt vackra och välbevarade träbyggnader. Men under de 19 år som jag bott här har jag sett hur ett flertal av dessa försvunnit. Det är därför viktigt att vi värnar de som större välbevarade träbyggnader som finns kvar.

I planerna för kvarteret Ymer är det inte bara cykelstället som är rivningshotat utan även vandrarhemmet – den vackra träbyggnaden från början av 1900-talet.

Att riva allt detta för att bygga ett nytt parkeringshus i centrala Umeå är något som jag är starkt emot – även om detta nya hus kommer att innehålla kontorsytor och lägenheter. Jag står fast vid vad jag sagt under valrörelsen: Det är viktigare att Umeå växer rätt än växer fort.

Vi måste värna det som är Umeå – vår identitet. När vi utvecklar de centrala delarna måste vi ge plats åt människor, liv och rörelse. I en tät stad måste vi ha öppna ytor. Vi måste värna stadens attraktion och våra äldre välbevarade träbyggnader. Vi måste prioritera hållbara resealternativ. Det finns enligt mig väldigt många argument för att inte riva vare sig cykelstället eller den vackra träbyggnaden med vandrarhemmet.

Istället ser jag en stor potential i detta område – som en utveckling av ett levande centrum – när väl Västra Esplanaden blir en stadsgata.

I den hållbara utvecklingen av Umeå ger vi plats för människor, liv och rörelse. Vi ser till att hålla nere biltrafiken för luftkvaliteten, miljön och ljudnivån i staden: Samtidigt ska vi se till att satsa på att ge människor möjlighet att resa hållbart – även när man bor på landsbygden (om detta har jag skrivit tidigare blogginlägg). För oss i Miljöpartiet är det så vi ställer om till ett hållbart Umeå – socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt.