Umeå växer hållbart, men skäms inte för att flyga?

Av , , Bli först att kommentera 3

Helgen 7–8 september fick Umeås invånare tidningen ”Umeå växer” i brevlådan. Det är bra att kommunen publicerar denna tidning för att våra invånare ska få en bild av vad som händer i kommunen. På ledarsidan är det glädjande att vårt kommunalråd lägger fullt fokus på Umeås hållbara utveckling:

– Vi är på väg att bli en större stad och för att lyckas växa hållbart behöver vi arbeta mer med klimatsmarta lösningar, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hans beskriver sedan ett flertal miljösatsningar i kommunen som våra elledsbussar, den nya miljövänliga färjan och att allt fler väljer att resa med kollektivtrafik eller cykel vilket minskar våra koldioxidutsläpp. Och så nämner han en sak till:

Nu finns det ett cykelgarage vid flygplatsen…

Det där var ju väldigt intressant. För sidan bredvid denna ledarsida med fullt fokus på hållbarhet råkar av någon anledning vara en helsidesannons från Swedawia Airports, vars layout får den att likna en artikel snarare än annons.

umeå växer hållbart flyg

Texten innehåller påståenden som:

”Det pågår en osaklig debatt där flyget framställs som en stor miljöbov…”, ”Det norrländska flyget har en mycket liten belastning genom koldioxidutsläpp…”

Märkligt påstående. För den koldioxidbudget som nyligen publicerades för Umeå visar att flyget utgör en betydande del av våra utsläpp. Flygets utsläpp (inklusive höghöjdseffekten) beräknades motsvara 166,2 kton koldioxidutsläpp (mer än summan av all våra utsläpp från industri, el och fjärrvärme). Och då är de egentliga siffrorna ännu högre; För medan koldioxidbudgeten bygger på ett nationellt medelvärde för flygande så visar den konsumtionsvaneundersökning som Umeå kommun själv gjort att vi här flyger markant mer än vad övriga landet gör. Det är kanske inte förvånande med tanke på de längre avstånden vi har, med det är fakta som vi inte kan sopa under mattan.

Utvecklingen av biodrivmedel till flygbränsle är en positiv utveckling men tekniken har sina begränsningar. På grund av säkerhetsskäl får flygbränslet idag inte innehålla mer än 50 procent biodrivmedel. Dessutom är produktionen av biojetbränsle väldigt liten i relation till det totala flygandet, och även om den kommer öka så är det en långsam process i jämförelse med hur snabbt vi behöver få ned våra utsläpp. Lägg då till att endast en tredjedel av flygtrafikens sammanlagda energibehov beräknas kunna täckas med biodrivmedel, och att höghöjdseffekten innebär att flyget har en stor klimatpåverkan även med biobränsle.

Vi välkomnar ett mer miljövänligt flyg och satsar gärna på utveckling av ny teknik som kan minska flygets utsläpp. Men så länge flyget har en så omfattande klimatpåverkan kan vi inte låta det förbli ”elefanten i rummet”, något som Hans och de flesta politiker i Umeå är är väl medvetna om men inte gärna vill prata om.

Om vi ska klara våra klimatmål så måste det totala flygandet gå ned. En tidning som kommunen ger ut bör inte på första uppslaget hävda motsatsen.

Klimatdemonstration i Umeå – Våra invånare kräver att vi beslutsfattare agerar NU för klimatet!

Av , , 11 kommentarer 4

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I snart ett års tid har människor samlats utanför stadshuset på fredagar för att kräva att vi beslutsfattare tar vårt ansvar och agerar mot klimatutsläppen – vår tids största hot.

I alla väder har sakta men säkert allt fler anslutit sig till demonstrationerna och några enstaka individer har blivit till gårdagens c.a. 1 400 personer. Detta händer inte bara i Umeå utan runt om i hela världen. Rörelsen växer och miljontals människor går nu ut på gatorna varje fredag med ett och samma budskap.

De kräver en sak: Att vi beslutsfattare agerar NU! De är trötta på vackra ord och löften för framtiden, de är trötta på greenwashing och vackra visioner. De vill ha handling. Punkt. Och de vill ha ett ansvarsutkrävande för dom som medvetet försatt oss i den situation vi är i idag.

Så nu frågar jag mina politiska kollegor över partigränser här i Umeå, är ni beredda att agera?

För vi i Miljöpartiet har väntat bra länge nog för att få agera politiskt så som det krävs enligt världens klimatforskare för att på allvar tackla klimatförändringarna. Men vi kan inte ensamt få genomslag för en handlingskraftig klimatpolitik. Ska vi lyckas krävs det ett brett politiskt stöd över parti- och blockgränser.

Vi är flera partier i Umeå som samlats i de politiska dialoger som anordnats av Fridays for Future i Umeå, och det gläder mig att en politisk majoritet i Umeå bestående av S, C, V, Mp och Ap tillsammans slutit upp på dessa möten för att diskutera vad som behöver göras, hur och när.

Tyvärr har Moderaterna som största alliansparti aldrig valt att delta på dessa samtal. De syntes inte därute igår. Istället valde de att sponsra ett inlägg på sociala medier som hårt kritiserar att ”skolstrejker” tvingar elever att lämna undervisningen och ansluta sig till demonstrationerna.

De har tidigare under veckorna gjort sitt yttersta för att bromsa Länsstyrelsens klimatstrategi. Moderaternas vice ordförande i Hållbarhetsutskottet har under sommaren gått ut och anklagat kommunens sida ”klimatorientering” för att likt Nordkoreansk politik tvinga invånare att göra förändringar. Fullständigt befängt!

Moderaternas riksdagsledamot gick under valrörelsen ut och ansåg att Miljöpartiet i regering var det värsta som hänt Norrland sedan ryssarna härjade här under kriget i början av 1800-talet. Största delen av hans kampanj handlade om att angripa Miljöpartiet och vår klimatpolitik för att medvetet förvränga det till att handla om stad vs land.

Det är sorgligt att se hur Moderaterna så ihärdigt gör sitt yttersta för att bromsa all form av handlingskraftig klimatpolitik. Men de ska veta en sak:

Nu är vi inte ensamma. Allt fler partier sluter upp bakom en handlingskraftig klimatpolitik. Allt fler invånare kräver en handlingskraftig klimatpolitik. 

 

 

Som Fairtrade City tar vi ett socialt ansvar även utanför Umeås gränser

Av , , Bli först att kommentera 5

Moderaterna i Umeå fortsätter att driva på politiskt och medialt för att Umeå ska upphöra med vårt arbete med Fairtrade. Nu senast publicerades en replik av Madelene Nord (M) som helt fokuserar på att värna skattebetalarnas pengar. Ingen hänsyn tas till hur vi i Umeå kan bidra till att motverka barnarbete och slavliknande arbetsförhållanden genom att ställa krav i våra upphandlingar.

Till skillnad från Moderaterna är vi stolta över Umeås krav på rättvisemärkta produkter och vårt sociala arbete – i enlighet med de globala målen i Agenda 2030. Jag har därför valt att besvara Madelene Nords replik. Härnedan kan du läsa mitt svar:

I Umeå har vi valt att ha en upphandling som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Detta är något som beslutats i kommunfullmäktige där såväl jag som Madelene Nord finns representerad.

För att kunna följa policyn och ha social och etisk hänsyn köper vi in rättvisemärkta produkter där det är möjligt. Detta gör vi för att säkerställa att barnen i våra skolor och medarbetare inom omsorgen inte ska serveras exempelvis kakao som är producerad under slavliknande arbetsförhållanden. Detta gör vi oavsett om vi är en diplomerad Fairtrade City eller inte. Vi köper in rättvisemärkta produkter för att vi följer vår upphandlingspolicy och tar ansvar.

Moderaterna vill inte att Umeå ska fortsätta handla rättvisemärkt för att de felaktigt anser att det inte är nog effektivt. Men de har inga egna förslag för hur vi ska arbeta för rättvisa villkor i andra länder.

I den rapport från Dick Durevall som Madelene Nord nu refererar är det intressant att hon inte väljer att ta med hans slutsats – att producentländerna får en klart högre andel av intäkterna och att kaffeodlarna får bättre betalt genom Fairtrades kriterier.

Umeå är en Fairtrade City för att vi i enlighet med Agenda 2030 vill arbeta för att ta socialt ansvar även utanför Umeå kommuns gränser. Vi är en Fairtrade City för att vi tror på jämlikhet och rättvisa villkor. Vi är Fairtrade City för att vi som kommun arbetar för en hållbar värld.

 

Nils Seye Larsen (Mp)

Ordförande för Styrgrupp Fairtrade City Umeå

Bli först att kommentera

Glädjande satsning på Norrlands nattåg!

Av , , 4 kommentarer 7

Igår fick vi glädjande besked om att regeringen satsar c.a. en halv miljard på nattåg till Jämtland, Övre Norrland och Europa. Miljöpartiet lyckades få igenom satsningen som därmed säkerställer våra viktiga nattågsförbindelser i Norrland.

Tidigare har vi lyckats få igenom satsningar på bl.a. Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Satsningen på nattåg är ytterligare ett led i att säkra goda tågförbindelser i Norrland.

Allt fler vill resa miljövänligt så dessa satsningar ligger helt rätt i tiden. Men mer behöver göras, fler banor behöver upprustas runt om i Sverige för att förbättra förutsättningarna för gods- och persontransporter via järnväg. För oss här i Umeå är Nya Ostkustbanan, Norrbotniabanan och upprustningen av Tvärbanan (i synnerhet sträckan Holmsund – Umeå) av avgörande betydelse!

Det ska dessutom bli intressant att följa satsningarna på hamnen i Holmsund och den nya färjan mellan Umeå och Vasa, samt hur förbättrade järnvägsförbindelser längs Norrlandskusten och ut till hamnen kan stärka den bottniska korridorens roll för hållbara transporter via sjöfart och järnväg.

4 kommentarer

Umeborna kan vara stolta över sitt arbete för rättvis handel

Av , , 1 kommentar 3

Under årets lopp har Moderaterna i Umeå lyft frågan om att Umeå kommun ska avbryta sitt arbete med Fairtrade. Ett enligt mig märkligt förslag som är starkt ideologiskt och tyvärr bygger på en del felaktig information om Fairtrade.

För mig utgör Fairtrade Umeå och vårt arbete för rättvis handel en viktig del av vårt arbete internationellt för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är en ekonomiskt sett väldigt liten satsning i kommunen som kan göra stor skillnad för odlare och arbetare i utvecklingsländer, där många av våra Fairtrade-produkter kommer ifrån.

Det har varit spännande att som ordförande för Styrgruppen Fairtrade City Umeå få följa det värdefulla arbete som görs här. Jag ser fram emot att vårt arbete för rättvis handel utvecklas, samtidigt som det hjälper oss i Umeå i vårt arbete med att uppfylla de globala målen.

För någon vecka sedan publicerade Moderaterna och Madelene Nord en insändare som gav mig en god möjlighet att få reda ut missförstånd och samtidigt lyfta upp det goda arbete som görs här i Umeå – som vi alla kan vara stolta över. Här publicerar jag därför min replik till Moderaterna.

Svar till ”Avsluta samarbetet med Fairtrade i Umeå”

I insändaren ”Avsluta samarbetet med Fairtrade i Umeå” framför Madelene Nord (M) uppgifter om Fairtrade och Fairtrade City, som jag är glad över chansen att få reda ut.

Många av de varor vi dagligen konsumerar, såsom kaffe, bananer och kakao kommer från länder med utbredd fattigdom. De tillhör så kallade riskprodukter – där produktionen alltför ofta innefattar barnarbete, slavliknande arbetsförhållanden och låga inkomster. Sveriges kommuner är skyldiga enligt lagen om offentlig upphandling att ställa krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp av dessa produkter. I Umeås upphandlingspolicy står vidare att ”ekonomisk, social och ekologisk hänsyn ska vara ledande för att främja hållbarhetsperspektiv vid upphandling.”

Diplomeringen Fairtrade City finns till för att underlätta för kommuner att se till att invånarnas skattepengar inte går till kränkningar av mänskliga rättigheter. Samarbetet innebär bland annat att kommunen ska inhandla en viss procent av sina varor enligt kraven för rättvist handlade produkter. Till skillnad från det Madelene Nord (M) påstår finns dock inga krav på att varorna ska vara just Fairtrade-märkta.

Samtidigt är Fairtrade-certifieringen ett av de verktyg för rättvis handel som visat sig effektivt, enligt rapporter från bland andra Harvard (2018), Greenwich (2016) och Göttingen (2013) universitet. Ändå drar Nord – med en tio år gammal artikel från Sveriges Lantbruksuniversitet som enda källa – slutsatser om att Fairtrade inte fungerar.

Fairtrade International ägs och styrs till 50 procent av odlarna själva, att jämföra med Fairtrade Sveriges inflytande på cirka 2 procent. Om odlarna inte gynnades av certifieringen skulle de gå ur den – men istället tillkommer hela tiden fler.

Genom sitt engagemang för Fairtrade City ingår Umeå i ett nätverk med över 2 000 städer – från Seoul till San Fransisco – som engagerar sig för en hållbar konsumtion i linje med Agenda 2030. Det är något Umeborna kan vara stolta över!

 

Nils Seye Larsen,

Ordförande för Styrgrupp Fairtrade City Umeå

1 kommentar

SCAs investering en fantastisk nyhet för ett växande och hållbart Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 4

Mycket har sagts om dagens glädjande nyhet – att SCA investerar 7,5 miljarder på kraftlinerbruket i Obbola. Umeå kommun har med vår satsning på hamnen i Holmsund bidragit till att SCA vågar göra denna satsning här i Obbola. Detta är en i raden av industrisatsningar som görs i Umeå vilket är positivt för jobb och utveckling i Umeå.

För tio dagar sedan deltog jag på en temadag för oss i fullmäktige med fokus på innovation, digitalisering, forskning och hållbar utveckling. Vi fick bland annat vara med om en otroligt givande föreläsnings- och diskussionsrunda tillsammans med Martin Ärlestig (platschef på Komatsu Forest i Umeå) samt Patrik Nyström (platschef på Volvo Lastvagnar i Umeå).

Det var med stort fokus på hållbarhet, en insikt om utmaningar som väntar, industrins behov och vilja att ställa om, samt innovation och ny teknik från båda dessa bolag inom miljö- och hållbarhet. Det var alldeles tydligt att de är med på banan, dessa industrier ställer om för fullt nu. I diskussionerna blickade vi framåt och spånade på möjligheter att samverka – industrin, kommunen, universitet – för att tillsammans ställa om till ett hållbart industriellt och innovativt Umeå.

SCAs satsning är också viktig för miljön och den hållbara utvecklingen. Den totala investeringen inkluderar en miljöinvestering på en miljard kronor. Samtidigt som man satsar på att öka kapaciteten med c.a. 60 % så leder satsningarna till att man minskar behovet av olja med 8 000 kubikmeter per år – samtidigt som man satsar på en förbättring av vattenreningskapaciteten. Med dessa satsningar kommer SCAs egna industriprocesser att vara till 97 % fossilfria. Lägg därtill att de med denna satsning ger sig in i konkurrensen om förpackningar med pappersförpackningar som är betydligt mer hållbara än plastförpackningar.

Mycket behöver göras i omställningen till ett miljövänligt och långsiktigt hållbart Umeå. Investeringen måste givetvis uppfylla lagstadgade miljökrav och bör gå i enlighet med kommunens övergripande miljömål.

Men denna omställning behöver vi göra tillsammans med vår industri. Och här kan vi i Umeå genom god samverkan påverka utvecklingen så att vår industri står sig starkt både miljömässigt och innovativt, genom god samverkan med varandra, med kommunen och med forskningsvärlden på vårt universitet.

De finns de som gärna ställer städer mot varandra och en bild av en konkurrens mellan Skellefteå, Umeå och stundtals de mindre kommunerna i regionen. Men faktum är att vi alla behöver varandra. Den glädjande nyheten om Northvolts etablering i Skellefteå är en lika glädjande nyhet för oss i Umeå. Satsningarna på hamnen i Holmsund och SCAs investering är en lika glädjande nyhet för hela regionen.

Jag tänker tillbaka på den officiella invigningen av UNESCOs biosfärområde, Vindelälven-Juhtatdahka. En fantastisk nyhet för hela regionen, och en viktig plattform för samverkan för hållbar utveckling – från fjäll till kust. Vi behöver varandra och tillsammans kan vi bana väg för en långsiktigt hållbar utveckling i hela regionen.

Bli först att kommentera

Tystnadskultur och visselblåsarfunktion – Hur försvarar vi våra medarbetares rätt att förvarna om missförhållanden?

Av , , Bli först att kommentera 6

Att ge våra medarbetare möjligheten att förvarna om något inte står rätt till är oerhört viktigt och värdefullt. Som politiker uppskattar jag när jag av och till blir kontaktad av medarbetare som vill varna för allt från en ohållbar situation på ens arbetsplats till farhågor om konsekvenser av politiska beslut. För man ska komma ihåg en sak:

När en medarbetare medvetet bryter tystnaden och försöker förvarna så görs det oftast av en viktig anledning. Man bryr sig.

Nu har frågan om visselblåsarfunktion i Umeå kommun utretts och jag följer noga utvecklingen. Vi måste kunna säkerställa att våra medarbetare kan förvarna om oegentligheter och risk för missförhållanden – utan att riskera negativa konsekvenser för sitt agerande. Vill man göra det anonymt så måste vi kunna ha kanaler för att säkerställa detta.

Inom vår offentliga sektor spelar den lagstadgade meddelarfriheten en viktig roll som ett skydd i vår offentliga välfärd för att våra anställda ska våga – i full trygghet och anonymitet – nå ut med information om oegentligheter och missförhållanden.

Nu visar det sig enligt de undersökningar som publicerats i bl.a. Norran, Folkbladet och VK att nära hälften av våra offentligt anställda inte vet vad meddelarfrihet är för något, samt att drygt en tredjedel av de offentligt anställda i Västerbotten inte vågar vända sig till medierna för att berätta om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det är klart oroväckande och jag välkomnar därför kampanjen #tystnaden som nu genomförs av våra lokala medier i Västerbotten.

Tyvärr finns det ytterligare en viktig aspekt att lyfta upp. Är du offentligt anställd gäller meddelarfriheten. Är du privat anställd men inom offentlig service gäller meddelarfriheten – om du jobbar inom vård, skola och omsorg. Men inom andra sektorer innebär det att den anställdes rätt att meddela om oegentligheter och missförhållanden påverkas av om den anställde är offentligt eller privat anställd. Så om kollektivtrafik, snöröjning eller färdtjänst drivs av kommunen och de som jobbar är anställda av kommunen så gäller meddelarfrihet. Läggs det däremot ut på entreprenad så gäller inte längre meddelarfriheten för de anställda då de nu är privatanställda. Detta är inte bra, och här måste vi politiskt driva på för att säkerställa att meddelarfriheten gäller för all offentlig verksamhet – även om den drivs i privat regi.

Avslutningsvis skulle jag gärna vilja veta hur många privat anställda inom offentlig service så som vård, skola och omsorg som känner till meddelarfriheten och att den gäller även för dem.

Tystnadskultur är inte bra. Det är viktigt att alla anställda inom offentlig verksamhet känner en trygghet i att meddela om oegentligheter och missförhållanden. Det borde även vara självklart att man ska kunna höra av sig till kommunens ledning och politiker – anonymt om man så önskar – utan att riskera repressalier. Här har vi politiker och kommunledningen ett viktigt arbete framför oss när vi utformar vår visselblåsarfunktion.

Bli först att kommentera

Säpo varnar för ökat högerextremt våld

Av , , 3 kommentarer 4

Igår gick säkerhetspolisen ut med en varning för ökat högerextremt våld. Vit makt-miljön växer och risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat eller grova våldsbrott enligt Säpo.

Den våldsbejakande högerextrema ideologin har varit begränsad till en liten och organiserad vit makt-miljö, men det håller på att förändras enligt Säkerhetspolisen (Säpo).

- Vi har en strömning där vi ser att idéer och propaganda runt omkring den högerextrema våldsbejakande ideologin ökar. Vi befarar att fler individer tar till sig dem och det kan då vara personer som i dag inte är organiserade i den våldsbejakande vit makt-miljön, säger Klas Friberg till TT.

På längre sikt ser Säpo ett hot mot demokratin när brott begås mot politiker, minoritetsgrupper och andra samhällsföreträdare.

Våldsam högerextremism riskerar att gå från ”något extremt till något normalt”, och det gynnas av en hätsk retorik och ökad polarisering, anser Friberg.

Han anser att utvecklingen måste bemötas i tid av hela samhället.

Miljöpartiet delar fullt ut Säpos åsikt att utvecklingen måste bemötas i tid av hela samhället. Vi har tidigare lyft frågan lokalt till kommunfullmäktige och kommer fortsätta driva frågan i Umeå. Det är med stor oro som vi ser denna utvecklingen, radikaliseringen på nätet, organiseringen och mobiliseringen av högerextremistiska rörelser, en ökning av hot, våld och trakasserier i vårt demokratiska samhälle.

För kort tid sedan drabbades vårt grannland av ytterligare ett högerextremt terrordåd. Under året har även Nya Zeeland och USA drabbats av dödliga högerextrema terrorattentat. Det är fruktansvärda dåd och vi måste agera fullt ut i Sverige – nu – för att inte samma ska ske här i Sverige.

Antisemitismen växer oroväckande i Sverige och Europa, samma sak med islamofobin och en hatisk retorik med sjukliga konspirationsteorier sprids som ökar risken för att radikaliseringen ska föda nya högerextrema terrorister.

Det är hög tid att agera för att försvara vår sekulära, toleranta och inkluderande demokrati. Här vill vi i Miljöpartiet få till en bred blocköverskridande dialog för att diskutera och komma överens om hur vi kan göra – här i Umeå för att rusta oss mot all form av extremism. Det är hög tid för oss att göra allt vi kan för att rusta oss mot extremismens växande hot mot vårt samhälle.

 

3 kommentarer

Stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan!

Av , , Bli först att kommentera 3

I lördags drabbades Kabul av ytterligare ett blodigt terrorattentat där minst 63 oskyldiga civila dödades. IS som numera har Afghanistan som viktigaste fäste tog på sig ansvaret för ett dåd som var tydligt riktad mot den shiitiska minoriteten i Afghanistan. Denna minoritet – och i synnerhet hazarerna har i attentat efter attentat varit måltavla för dessa blodiga dåd som regelbundet drabbat huvudstaden Kabul.

På trots av detta fortsätter Sverige att tvångsutvisa människor till just Kabul. De flesta av de tvångsutvisade är hazarer som vandrat långt för att söka sin tillflykt i Sverige. Det är enligt mig fullständigt ofattbart att dessa tvångsutvisningar till Kabul kan få fortsätta – med motiveringen att Kabul är ”säkert”.

Som huvudstad i ett land i krig är det en av de städer som drabbats av flest terrorattentat mot civila. I detta blodiga långvariga krig är det de civila som får betala priset, och 2018 dödades och skadades nästan 11 000 civila! Så länge säkerhetsläget för civila – i synnerhet för de shiitiska minoriteterna – inte förbättras, så länge bombattentaten mot civila i Kabul fortsätter, måste Sveriges tvångsutvisningar till just Kabul stoppas. Allt annat är en skam för ett land som under så många år framstått som ett humanitärt föredöme i vår omvärld.

Därför vädjar jag till Sveriges regering – väl medveten om att mitt eget parti är en del av denna regering – att nu får det vara nog, tvångsutvisningarna till Afghanistan måste stoppas! Så länge säkerhetsläget inte förbättras kan vi inte tillåtas att skicka oskyldiga civila tillhörande de utsatta minoriteterna till ett land där de regelbundet är måltavlor för hänsynslösa terrorattentat.

 

Bli först att kommentera

Ursäkta Löfven, kan vi köpa Gotland?

Av , , 9 kommentarer 5

Hur skulle Sverige reagera på en sådan fråga? Mest troligt skulle nog de flesta tro att det är ett dåligt aprilskämt. Men nu har en liknande förfrågan ställts – på fullaste allvar.

USAs president har formellt frågat Danmark om de får köpa Grönland!

Först tog man det i Danmark precis som vi skulle ha tagit det, som ett dåligt skämt – tills man insåg att Trump menade detta på fullaste allvar. När man tydligt markerade att Grönland under inga omständigheter är till salu så valde Trump att ställa in sitt besök i Danmark den 3 september.

I Trumps värld är internationell politik business, Grönland har en strategisk betydelse och vilar dessutom på några av jordens största kvarvarande oljefält. Ge dem ett bud och köp ön till ett bra pris. Ytterligare en gång bevisar han det faktum att han är fullständigt inkompetent och oberäknelig. Han utgör ett hot mot världssäkerheten och hans internationella ageranden har hittills varit katastrofala.

Hans första internationella ingripande var att liera sig fullt ut med Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Med stora avtal om handel av Amerikansktillverkad militär utrustning och en gemensam fiende – Iran, backade han upp dessa båda terroriststödjande länder i deras blockad av Quatar – tills utrikesministern Rex Tillerson sprang in på Vita Huset och röt till. USA hade nämligen deras största militära bas just i Quatar, en bas av enorm strategisk betydelse för USA i mellanöstern och dessutom en bas som var direkt nödvändig i USAs pågående krig i Afghanistan. Trump hade alltså ingen aning om att USAs största militära bas där låg i Quatar! När han väl insåg misstaget tvingades han be prinserna i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten om att inte invadera Quatar – vilket var deras nästa planerade steg.

Hans nästa ingripande var hans i efterhand fullständigt misslyckade diplomatiska möten med Nordkoreas ledare.

Så kommer ytterligare en bomb – USAs erkännande av Jerusalem som huvudstad för Israel, samt erkännande av Golanhöjderna som Israeliskt territorium. Den efterföljande ”deal of a century” för fred i Israel/Palestina som presenteradess av Jared Kushner misslyckades totalt – föga förvånande.

Så kommer vi då till det mest allvarliga, relationen till Iran. För den eskalerande och allvarliga konflikten med Iran är en direkt följd av att USA brutit sitt avtal med Iran – Iran Nuclear Framework Deal. Samtidig valde Trump att köra en hård linje gentemot Iran vilket eskalerat konflikten till en farlig nivå. Dessutom innebar avtalsbrottet att Iran fullt lagligt kunde lämna det.

Lägg därtill USAs helhjärtade stöd till det katastrofala kriget i Jemen samt USAs blockad av FNs fördömmande av general Haftars blodiga angrepp i Libyen – som stöds och finansieras av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Trump är som president högsta befälhavare i USA vilka i sin tur innehar posten som högste befälhavare i NATO.

Jag har alltid varit emot att Sverige ska bli medlem i NATO. När nu Trump är USAs president är det för mig fullständigt ofattbart att politiska partier i Sverige fortsatt driver på för att vi ska bli medlemmar i NATO.

Nu sitter Danmark i den bisarra situationen att man som medlemsland i NATO förväntas delta i Trumps ”internationella flotta för säkerhet” i Hormuzsundet. Och samtidigt ska man behandla ett skambud om Grönland.

Många europeiska länder gör nu allt för att reparera de skador som Trump åsamkat relationen med Iran.  Jag tycker att Margot Wallström gör helt rätt som tar emot Irans utrikesminister för att ha en direkt  och rak dialog med Iran. Och jag hoppas innerligt att Sverige står på samma linje som Tyskland – i att inte delta i Trumps ”internationella flotta” i Hormuzsundet.

Sverige har en strategiskt viktig roll i Europa och det är otroligt viktigt att vi förhåller oss neutrala – med en stark tro på diplomatiska relationer.

Freden kan endast bevaras genom neutralitet och starka diplomatiska relationer. USA gör tvärtom: En aggressiv retorik och en upplåsning i militäriska allianser är ett förödande historiskt recept för att hamna där ingen vill vara. I krig.

 

9 kommentarer