Kunde väl tro det!

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagarna raljerar ”sociala medier” över Fredrik Reinfeldts iakttagelse att det finns gott om plats i Norden för flyende immigranter. Eftersom detta var ett lösryckt citat ur en intervju med Reinfeldt blev det intressant att kolla vad mer han kan ha sagt i frågan om invandringen. Och gott sa’n, det verkligt intressanta i hans utsaga var något som de flesta svenskar verkligen kan skriva under på. Han menar nämligen att de länder som alltid har välkomnat invandring har tack vare en mix av olika kulturer skapat de mest dynamiska samhällen världen skådat. Han tar USA som exempel och säger även följande i intervjun:

”…Fredrik Reinfeldt upprepar sin vision om Sverige som ett multikulturellt land, med exempelvis USA som förebild.
– Med det vill jag säga att några av våra mest välutvecklade och bästa ekonomier ofta varit länder som tidigt har varit öppna för invandring och för att människor ska kunna komma från olika delar av världen, säger han till tidningen.”

De skattemedel vi använder för att få invandrarna att trivas i vårt land är således väl investerade slantar. Att det sedan även finns plats för fler människor i Skandinavien är i denna kontext naturligtvis en fördel…

SD = IS Light

Av , , 4 kommentarer 7

Paradoxalt nog delar SD och IS på programtiden i TVs nyhetssändningar. Denna morgon handlar första halvan om de förödande konsekvenser SDs agerande kommer att få för arbetet i Sveriges riksdag och resterande nyhetstid ägnas åt IS mördande i Mellanöstern. Och trots de yttre yttre skillnaderna är organisationerna två sidor av samma mynt. Metoderna är naturligtvis helt väsensskilda men syftet är detsamma: ur kaosskapande åtgärder ska makten vridas ur händerna på folkvalda majoriteter.
Paradoxen är total.
(Och som ett brev på posten kommer samma konstaterande från Daniel Suhonen idag!)
Gomorron!

Att söndra och härska

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter en halvtimmes harang om vikten av att sätta stopp för invandringen kröp så SDs beslut om den kommande budgeten fram. Ett av skälen för beslutet visade sig vara att man till varje pris vill isolera MP från inflytande i Sveriges riksdag. Inom parentes kan man tycka att det är en irrationell inställning efter allt klagande över den påstådda isolering partiet självt råkat ut för. Men det som framstår som mest förbryllande är att de avser att rösta ja till Alliansens budgetförslag trots att detta i likhet med regeringsbudgeten inte innehåller någon skrivning som tillfredsställer SDs krav på en avsevärt stramare invandringspolitik. Då var det alltså inte enbart invandringen som var stötestenen utan viljan att skapa oordning i rikspolitiken. Ett klassiskt beteende som har många fascistiska föregångare, läs fascisternas agerande i Tyskland, Italien och Spanien under 1900-talet.
Det är blockpolitiken inför valet 2006 och senare regeringen Reinfeldts pissande på den generella välfärden som har skapat detta missnöjesmonster i svensk politik. Nu är det dags för partierna att bryta upp sin farliga blocklåsning och börja agera som egna partier igen, i annat fall kommer vi även fortsättningsvis att få dras med att ha ett kaosskapande missnöjesparti i riksdagen. Fy f-n!

VK/VF femdagarstidningar?

Av , , Bli först att kommentera 0

När inte Västerbottens-Kuriren och Folkbladet har råd att distribuera tidningen veckans alla dagar kanske man istället kunde skippa lördagstidningen och bli 5-dagarstidningar? De resurser som frigörs genom en sådan åtgärd kan sedan läggas på att skapa ännu bättre tidningar under veckans 5 återstående dagar. Lördagar och söndagar är dessutom de flesta lediga från sina arbeten och har tid att penetrera nätet efter nyheter. En del av de frigjorda medlen kunde vara en bra injektion till ännu bättre bevakning just under helgdagarna.
Bara en tanke.
Gomorron!

Brattsbacka 2015

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu är nykalendern tryckt och klar. Bilder på vår nakna natur…

Frosten brinner

Av , , Bli först att kommentera 9

frosten_brinner_IMG_2830

soluppgang_P1050674Soluppgång.

bjorknas_P1050658I solnedgången.

drops_P1050415Droppar med taggar.

 

 

 

Pajaskonster av SD

Av , , Bli först att kommentera 9

Att skapa kaos inom politiken är en av fascismens grundbultar. SD har alltsedan valet i september i kraft av sina tretton procent jobbat stenhårt för att skapa osäkerhet kring hur Sverige ska ledas under kommande år. Nu peakar SDs ledning detta genom att låta riksdagen sväva i ovisshet om den nya budgeten. Flinande står de inför TV-kamerorna och njuter av den uppmärksamhet som skapas av deras mediala pajaserier. Kontrasten till seriösa politiker som till exempel Margot Vallström när hon intervjuas om frågor rörande Ukraina eller Mellanöstern är slående.
Jag erinrar mig några rader jag läst om hur fascister agerar i konstitutionella frågor: ”…En av fascismens grundläggande aspekter är att den föds på gatorna, att den använder sig av oordning för att ’skapa ordning’. Att den mobiliserar delar av den gamla medelklassen som fruktar sämre tider och att den utifrån lyckas förnya staten…”
Tänkvärt.

Bolagens ”forskare”

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår presenterades en forskningsrapport där en rad forskare från SLU hävdade att ekologisk odling skulle leda till en halvering av matproduktionen på befintlig åkerareal. Fan tro’t tänkte jag och googlade lite om vilka som egentligen för denna omvälvande studie. Bakom de redovisade resultaten står forskarna Holger Kirchmann, Lars Bergström, Thomas Kätterer samt Rune Andersson vid SLU i Uppsala. Och som man kunde misstänka backas dessa forskare upp av stiftelser som exempelvis Stiftelsen Lantbruksforskning samt Lantmännens egen VL-stiftelse. Det kan låta oskyldigt att ett antal lantbruksstiftelser lägger resurser på lantbruksforskning, men när man ser vilka som sitter i stiftelsernas styrelser blir bilden en annan. Majoriteten av styrelsemedlemmarna kommer nämligen från företag som är beroende av lantbrukets användning av konventionella odlingsprodukter som t.ex. handelsgödsel och bekämpningsmedel.
Hade dessa forskare i sina medelsäskanden angivit ett uns av tveksamhet till den nuvarande ordningen inom lantbruket de med all sannolikhet blivit utan pengar. Så att i det läget sätta citationstecken kring ordet forskning är enligt min mening helt i sin ordning. Så länge det krävs pengar från företag med en mer eller mindre utsagd agenda för att forskning överhuvudtaget ska komma till stånd kommer inget nytt att träda fram under solen. Staten måste ta ett mycket större ansvar för att studenter som – via de statliga universiteten – skaffat sig forskarutbildning får medel till sin forskning. Ska enbart de som slår mynt av att allt förblir som det är stå för fiolerna kommer samhällsutvecklingen även fortsättningsvis att präglas av samma stagnation som den gjort under de senaste årtiondena. Vi behöver mer uppkäftiga forskare som bereds möjlighet att ifrågasätta den bestående ordningen!

Bli först att kommentera

Två saker

Av , , Bli först att kommentera 11

Nu har jag varit ”ledig” från arbetet i två och ett halvt år och börjar allvarligt fundera på om den tidiga pensioneringen inte var lite förhastad. Just då, vintern 2012, kändes det som mitt arbetsliv nått vägs ände och det var dags för den stora vilan. Men såhär i efterhand kan jag tycka att det förmodligen bara var en tillfällig nyck som fick mig att dra igång pensioneringsmaskineriet hos arbetsgivaren. Den känsla jag så här i efterhand har är att jag fortfarande har semester och snart skall vara i arbete igen. Jag således färdigvilad och alltmer förvirrad över vilken tillvaro jag befinner mig i. Och vad f-n gör man då? Mitt gamla yrke var överspelat redan innan jag slutade och att påbörja ett seniort arbetsliv är definitivt inte intresserant. Det mycket emotsedda pensionärslivet har förvandlats till ett intellektuellt och fysiskt vakuum och jag har ingen lösning på problemet.
Och vad var den andra saken jag skulle skriva om? Det har jag tyvärr glömt. Bara en sån sak…
Gomodda!