Allt går att sälja…

Av , , Bli först att kommentera 1

…med mördande reklam. Det blir allt vanligare att nyhetsbevakningen i TV koncentreras till bolagens egna kommersiella intressen. Ett bra exempel på detta är televisionens sportsändningar. I dagarna pågår en golftävling i Tyskland, BMW International Open, där ett 15-tal svenskar deltar med fixstjärnan Henrik Stenson i spetsen. Ett flertal av svenskarna ligger för närvarande tio i topp (Joakim Lagergren f.n. trea) men inte ett ord nämns om detta i TV4. Sändningarna går nämligen i konkurrentkanalen Viasat där TV4 saknar ekonomiska intressen. Däremot bevakar TV4 golftävlingen Travelers Championship i USA (C More) där endast två svenskar har klarat cuten, David Lingmert (f.n. på delad fjärdeplats) och Jonas Blixt (delad 67a). Som jämförelse kan nämnas att i Europatourens BMW International Open har nio svenskar klarat cuten och där sagde Joakim Lagergren ligger i slagläge för att vinna hela tävlingen. Däremot puffar TV4 intensivt för den egna sportkanalen CMores sändningar från friidrottens avslagna nationstävling Lag-EM i Vasa! Döm själva om jag är fel ute…

Bli först att kommentera

”Den svenska modellen”, pyttsan!

Av , , 1 kommentar 3

…”Forskning visar att tillit är den mest grundläggande faktorn för att gemensamma regleringar som gynnar ett flertal ska kunna etableras och upprätthållas.”… saxade jag ur ”Den svenska modellen”, en publikation från det samhällsbärande partiet som Umeås kommunalråd häromdagen puffade för i sin blogg. Men – får man döma av de två senaste avslöjande i denna tidning har ovanstående nyckelmening undgått den gode politikern eller också skiter han i den. Den famösa utförsäljningen av allmännyttiga bostäder där det politiska etablissemanget undanhållit planerna på utförsäljning är ett flagrant exempel på att man helt enkelt struntat i medborgarnas tillit till kommunens beslut. I samband med beslutet talades det också högtidligen om att den blivande ägaren skulle vara pensionsfonder med långa perspektiv. I själva verket avslöjades senare att en norsk fastighetsmogul har det sista ordet i ägarkretsen genom sin dominerande ägarpost i ett bakomliggande bolag där värdet på bolagets innehav aktierna obönhörligt styr över framtida beslut angående de lägenheter bolaget förfogar över.
Tilliten från stadens medborgare lär heller inte att öka nämnvärt när man i dagens VK läser historien om hur ”politiken” förmodas ha beordrat kommunens tjänstemännen att stoppa de långt gångna planerna på den efterlängtade strandpromenad som skulle sammanlänka gångvägarna öster och väster om den centrala gräddhylla där stadens mest prominente politiker nyss satt ned sina bopålar. Det bevingade uttrycket Staden mellan broarna kommer således även fortsättningsvis enbart att gälla Umeälvens norra strand, den södra stranden förblir i med pampens order enbart Gräddhyllan mellan broarna.

Gomorron!
1 kommentar

Den svenska modellen i Skansnäs

Av , , Bli först att kommentera 4

”- Det blir väldigt långt för, för Posten att köra varje dag med, med, med sina bilar. Det blir väldigt dyrt och jag tycker faktiskt det kan vara rimligt att ha det på det sättet, även om jag förstår att det blir väldigt jobbigt för, för en del människor.”
Ovanstående kursivering är ett citat från miljöpartisten Peter Eriksson, som i Nyhetsmorgon kommenterade det faktum att medborgarna i Skansnäs, Sorsele har ca 2 mil till sina postlådor. Den genomsnittliga stockholmaren har fem meter till brevlådan. De boende i Skansnäs och Stockholm lyder under samma skattelagar, man kan inte ens tillnärmelsevis tillgodoräkna sig en likvärdig samhällsservice. De sju invånarna i Skansnäs måste nu bekosta sin egen postgång, dvs åka 2×2 mil i sina (mer eller mindre miljöpåverkande) fordon för att komma åt sin post. Enligt miljöpartisten Eriksson är det för dyrt att åka dit med Postens bil, men vad är det som säger att det blir billigare för samhället om sju personer färdas de två milen till sina respektive postlådor?
En gång i tiden proklamerades högtidligt att vi ska bygga ett samhälle i Sverige där alla medborgare har samma möjligheter till ett rikt liv oavsett var vi bor eller vilket liv vi valt att leva. Det var en del av ”Den svenska modellen”. Det var då det. Vad som återstår av denna ståtliga proklamation är endast ett ständigt orerande från hela det svenska politiska spektrat om vilken vikt de lägger vid att vidmakthålla den epokgörande tesen. Verkligheten ser nämligen helt annorlunda ut. Sverige rusar nu snabbt tillbaka mot Ruta Ett. Om detta fortsätter (och eskalerar med en högerregering 2018) kommer människorna att tvingas fylka sig i och omkring högprioriterade ”öar” i landets välmående kustområden för att politikerkadern i Stockholm ska betrakta dem som likvärdiga medborgare. Fallet med Skansnäs får en att tänka i termer av tvångsmetoder…
Gomorron!

Bli först att kommentera

Centern släcker ned byarna

Av , , Bli först att kommentera 9

Vad har vi att hoppas på när självaste centerpartiet börjar släcka ned gatubelysningen i vår by? Anser verkligen Nordmalings centerpartister att det är en lyx att hålla sig med en levande landsbygd i kommunen? De frågorna kan man ställa sig efter att delgetts den strategiska propå som Nordmalings centerstyrda kommunledning beslutat om. Man kräver där att belysningen i bland annat Brattsbacka ska minskas med 12 procent. Med kniven på strupen ska nämligen varje by inkomma med förslag på vilka lampor som kan plockas bort och om inte några förslag inkommer bestämmer kommunens tjänstemän självsvåldigt vilka sträckor som bör mörkläggas. I ljuset av den misslyckade mörkläggningen av kommunens senaste felrekrytering, den av den tidigare barn- och utbildningschefen som kostar kommunens medborgare 1,3 miljoner under de kommande åren kan vi bara hoppas att de misslyckas även med den planerade mörkläggningen av Nordmalings landsbygd.
Till saken hör att de boende i Brattsbacka i början av 1960-talet själva bekostade sin gatubelysning. Det var en dyr historia där varje hushåll pungade ut med ca 750 kronor (8.535 kr i dagens penningvärde) för att få en efterlängtad belysning genom byn. Men nu blir det alltså det så kallade glesbygdspartiet (C) som påbörjar nedmonteringen av de kvarvarande rester av samhällsservice som ännu klamrar sig fast här uppe i kommunens glest bebyggda delar. Man vill kanske att kommunens medborgare ska flytta ned till kommunens väl upplysta gatustråk, för då spar man mycket pengar. Åtminstone enligt de inte alltför upplysta centerpartisterna i Nordmalings kommunhus.
Tack för den strategin!

Bli först att kommentera

www och Nordebo

Av , , Bli först att kommentera 5

Läste just Nordebos litania över det sårbara Internet och hans efterlysning av datasäkerhet för att säkra våra samhällsfunktioner. Härom dagen spekulerade även undertecknad om hur det framtida Internet skulle kunna se ut. Och så i morse, när jag gick ut och hämtade VK ur brevlådan gick det upp ett ljus. Det är nämligen så att vi har två katter, Axel och Sessan. Iofs har vi alltid haft katt, och efter pensioneringen har vi blivit allt mer sammansvetsade med våra kelgrisar. De är dock helt oförutsägbara, varje möte med katterna är olikt det föregående. Ibland verkar de inte se mig överhuvudtaget för att nästa gång ”ta ned mig” med översvallande ömhetsbetygelser. Som till exempel i morse när jag gick ut för att hämta VK ur brevlådan. Axel satt på grusgången och oftast brukar han vid dessa tillfällen följa mig ned till vägen genom att praktiskt taget gå på mina skor. Ibland följer han sedan med in i huset och fortsätter med sina ömhetsbetygelser. Men återigen andra dagar ägnar han mig inte ens en blick utan ignorerar mig helt genom att helt lugnt sitta med ryggen vänd mot mig. Hans agerande i morse var just så, han ”såg” mig inte utan var helt avvisande och gick till och med undan när jag närmade mig honom. Denna gång klack det dock till i mitt huvud och jag kom att tänka på mina spekulationer i bloggen härom dagen. Jag efterlyste då en datastruktur som är organisk och helt oförutsägbar till skillnad emot dagens ettor och nollor. Och där ramlar katthjärnan in som ett brev på posten! (Det har ju dessvärre visat sig att vår nuvarande helt förutsägbara teknik som bygger på ettor och nollor skapat oroväckande mycket nollor både hos utsatta brottsoffer och hos dataskurkar, de sistnämnda har dock behållit ettorna framför nollorna…)
Det nya Internet!
Japp, här finns kanske lösningen på framtidens datasystem! Och gott sa’n, när jag googlade på katthjärna hittade jag en länk: http://www.twice.se/vetenskap-data-katthjarna.html som inte är helt vetenskaplig men som avhandlar just forskning om kattens komplicerade hjärna. Det visar sig att IBM och andra aktörer redan har börjat undersöka hur naturens mest komplicerade hjärnor är konstruerade för att skapa förutsättningar för överföring av strukturella likheter till datavärlden. Jag är nu helt övertygad om att den organiskt fungerande datorn är framtiden.
Där ser man! Till och med en gammal gubbhjärna har kapacitet att vara helt oförutsägbar! Det bådar gott inför framtiden!

Gomorron!

Bli först att kommentera

Snäppor

Av , , Bli först att kommentera 1

Två snäppor får sig ett kvällsmål i dammen bakom huset.

Bli först att kommentera

I den bästa av världar…

Av , , Bli först att kommentera 2

…finns den bästa av byar – Brattsbacka. Att kunna gå ut bak’e går’n med kameran och ta såna här bilder är mitt livselixir. Bilderna här nedan är fotade i husets omedelbara närhet, en del av dem från mitt kontorsfönster på övervåningen.

renögon_IMG_0616

ekorre_IMG_9412

enkelbeckasin_IMG_0437

rödvingetrast_IMG_0510

kricksnäppa_IMG_9726

Bli först att kommentera

…och apropå rumpa

Av , , Bli först att kommentera 0

Som sagt var, det här med rumpan. Igår kväll under Eurovisionsschlagerfinalen gled en man in på scenen och visade sin bak. Ett till synes oskyldigt tilltag, om man inte tar evenemangets storlek i beaktande. Inför hundratals miljoner TV-tittare och ett massivt säkerhetsuppbåd kunde han äntra scenen insvept i en flagga och dra ned byxorna inför kamerorna. Tänk tanken att han istället hade dragit fram en Uzi maskinpistol och dragit av en runda på 20 skott från scenen. Vän av ordning kanske påpekar att han säkerligen inte kunnat ta med sig ett vapen genom säkerhetskontrollen, men tänk om. (Med en rumpa – oavsett storlek – passerar man dock radarn vilken dag som helst.)
Men för att återgå till ämnet, detta kunde ha varit ett terrorbrott med förödande konsekvenser i stil med lastbilsdådet i Stockholm. Situationen för asylsökande i Sverige har försämrats avsevärt på grund av de dåd som utförts företrädesvis av människor som söker asyl här. Men – som ovanstående händelse visar kan vem som helst när som helst utföra helt oväntade handlingar utan att någon strategi lyckas förhindra det. Jag tror inte händelsen i Kiev renderar till förföljelse av någon kategori människor i Ukraina och därför bör inte heller enstaka vansinnesdåd i Sverige belasta samtliga utsatta krigsflyktingar som söker en fristad i vårt land. Även om dåden sägs vara ideologiskt motiverade kan man endast straffa de skyldiga enligt den lagstiftning vi har i landet och inte blanda ihop korten till den grad att man straffar alla människor med liknande trosuppfattning. Det finns ju även människor med samma eller liknande trosuppfattning som oss vilka utför terrorhandlingar i olika delar av världen men hur skyldiga är vi till dessa? Har du tänkt på det?

Bli först att kommentera