Jamen inte skall vi väl ge något syre…..

Av , , Bli först att kommentera 0

 

….eller över huvud taget framhäva den som inte skött sig i frågan?

Det finns debatter som jag kan förundra mig över……är det inte bättre att lyfta fram och hylla de som faktiskt haft förmågan och klokheten att uppföra sig?? Jag anser mig vara en av dem som med gott samvete kan sätta #ihaveNOT som status.

Bli först att kommentera

Varför blundar så många? Bedrövligt!

Av , , 1 kommentar 7

Jag har skrivit tidigare gällande Umeå kommuns märkliga agerande gentemot Astridgården i Hörnefors och jag fortsätter att förundras över hur man både inom kommunens ledarskikt, media och vi väljare kan blunda över att ett fåtal beslutsfattare som inte har förmågan att skilja mellan sak och person får fortsätta att med tvivelaktiga genomföranden få sina personliga viljor igenom.

Men nu tror jag minsann dom har ”skitit i det blå skåpet”! Är det så här det går till? Och än värre, ingen reagerar och granskar hur det tydligen genomförs när våra förtroendevalda politiker ovillkorligen vill få sin vilja igenom.

Historien i korthet.

Umeå kommun beslutade 2014 att Lagen om valfrihet inom vården (Hemtjänsten i detta fall) inte skall gälla nattetid.

Kommunen sade i början av 2017 därför upp avtalet gällande Hemtjänstinsatser nattetid med Astridgården som verkat i området i 25 år och fått gå på ett undantag under tre år. (Utan att någon ens brytt sig om att forma en bra fortsättningslösning efter kommunens treåriga ”låt gå politik” som i grunden skulle förändra Astridgårdens grund och förutsättning för fortsatt drift.)

Då man sedan inte tillsammans klarade av att komma överens om hur detta rent praktiskt skulle genomföras till de boende inne på Astridgården vilka då måste hålla reda på dubbla larmknappar för dag resp natt mm så varnade Kommunen Astridgården med fyra dagars varsel (inklusive lördag och söndag) med hänvisning till samarbetsproblem att även säga upp deras avtal gällande Hemtjänstutförande dagtid om DE inte löste samarbetsproblemen inom dessa fyra dagar. (??)

Då det enligt min mening inte är möjligt att ensam lösa ett samarbetsproblem mellan två parter så menar jag att detta var ett hot och en möjlighet för kommunen att få straffa ut dem då det uppenbarligen ligger personliga agg bakom det hela.

Veckan efter varningen så sade mycket riktigt den tillförordnade upphandlingsansvarige upp även avtalet avs Hemtjänstinsatser dagtid med Astridgården. Detta med följd att personal om ca 30 personer blir uppsagda och ett 30-tal äldre som bor där oroas av hur det skall gå för dem nu. Tvingas de flytta därifrån? Kommer de inte att få den hjälp som de räknat med nu, vilket var orsaken till att de valt att flytta till Astridgården?

Kommunen JO-anmäldes för detta. Nu brände det till och blev lite hett om öronen på de som stod bakom och var drivande i kommunens beslut då det inte fanns något formellt politikerbeslut/Nämndbeslut bakom.

Inför Äldrenämndens möte den 28/9 fanns inte Astridgården med på agendan som nämndens deltagare fått.

Vid äldrenämndens möte så lägger Äldrenämndens tillförordnade ordförande fram detta som en ”liten extrapunkt” vid kaffepausen. En punkt som nämndens deltagare inte fått möjlighet att varken sätta sig in i eller förbereda sig inför. Och detta enbart för att i efterhand skapa legalitet för att skydda den som tagit beslutet om uppsägningen utan formell behörighet och under ytterst tvivelaktiga former.

Beslutet togs att uppsägningen skulle vara giltig och gällande med rösterna 6 mot 4. Ett beslut alltså som inte alla hade fått full insyn i. Läs texten klippt ur mötesprotokollet nedan. (Och framför all vad KD, M och C anser om detta samt reserverar sig för.)

Klicka på texterna så blir de lättare att läsa. (Hela protokollet finns att läsa om du klickar här)

Nämndtext1

Nämndtext2

Nämndtext3

Jag vidhåller i sten att detta inte är genomfört förenligt med vad vi väljare anser vara etiskt och moraliskt korrekt.

Vem tar pucken nu? Är det ingen som kan tänka längre än sin egen stolthet och att få rätt i sina egna personliga tyckanden. att se en helhet, att ha hand om våra gamla, att värna om företagandet och våra arbetstillfällen i Norrland.

Får man som politiker och tjänsteman inom förvaltningen om man bara är tillräckligt slug och fräck komma undan med detta samtidigt som andra ledande i kommunen gör en struts, låtsas inte veta något om det hela, kör huvudet i sanden och hoppas att den lilla friktionen som uppstod skall gå över av sig själv?

Tråkigt att det skall behöva gå så långt som till JO-anmälan och dessutom kanske även bli en fråga för förvaltningsrätten för förvaltningsbesvär när man inte på personnivå klarar av att svälja sin stolthet och göra om, göra rätt.

/Patrik

 

1 kommentar

Nu luktar det ännu mera illa Umeå Kommun. Håll i hatten!!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Ja vad skall man säga. Om det blåser hårt på toppen så gäller det bara att man har tillräckligt många vänner som håller i ens hatt, då blåser den inte av. (Åtminstone inte på kort sikt)

 

Att man i efterhand kan diskutera, rösta och fastslå att det gick rätt till i en nämnd där man vet att man har övervägande mandat är inte detsamma som att det verkligen har gått rätt till.

 

Frågan om Astridgården fanns inte ens med på dagordningen inför Äldrenämndens möte utan den delades i all hast ut som ett ”extraärende”  i kaffepausen. Ett ärende som ingen hade fått möjlighet att förbereda sig för men som Äldrenämndens tf ordförande Carin Nilsson påpassligt såg till att det kom som en liten oförberedd överraskning.

 

Äldrenämndens vice ordförande Veronica Kerr (KD) skriver på sin blogg ”Jag tillsammans med närvarande allianspartier yrkade på återremiss i första hand och avslag i andra hand. Anledningen var enkel eftersom ärendet inte innehöll någon information om vad som gäller vid uppsägning eller hur denna har gått till. Faktum är att Äldrenämnden inte vid ett enda tillfälle det senaste året haft Astridgården som ärende på dagordningen. Vid tre tillfällen har jag eller en annan ledamot från Alliansen ställt frågor eller begärt mer information vilket vi då fått och protokollförts som övrig fråga. Det finns mera att säga och jag har sagt mycket tidigare, men en sak är säker; det kan INTE vara nämndens roll att godkänna redan tagna beslut utan att nämnden fått alla handlingar på bordet.”

 

I den här frågan anser inte jag att de som varit drivande i frågan om Astridgården från kommunens sida sitter på rätten att bedöma sig själva. Äldrenämndens tf ordförande Carin Nilson svarar media i går på frågan om det inte har gått prestige i det här ärendet: ”Nej, det vill jag inte påstå.” …vilket inte på något sätt är ett tillräckligt rakt och tydligt svar. Det är ett lönnsvar som går att vrida om den andra sanningen kommer fram.

 

Om det nu är som Carin påstår, att det inte har gått prestige i detta så får man ställa den mot den moraliska frågan i liknelsen om logiken i att ”Varför väljer du att straffa mina barn indirekt bara för att du inte kommer överens med mig?” Slå gärna mot de äldre. Fortsätt att skapa oro och osäkerhet hos dem. De valde i detta fall Astridgården för den typ av omsorg de kunde ge och verkligen har levererat. Den omsorg som fanns i ett för dem trivsamt boende som de värdesatte högt. De har gjort ett val att få bo i ett eget fin hem utifrån de förutsättningar som fanns. Den tryggheten har ni drivande Socialdemokrater i äldrenämnden nu slagit sönder med ramar och påståenden om att ”det gått rätt till” och med siktet inställt på en LOV-utförare ni inte tycker om, men som alltid satt de boende i första rummet, i stället för att ni tittat på, förhandlat och tagit era beslut utifrån vad som är mest etiskt och moraliskt rätt.

 

 

”Det handlar om att vi tappat förtroendet för en LOV utförare. Det här var inte första gången men det var droppen som fick bägaren att rinna över.” fortsätter Carin. Ja de orden är åtminståne för mig ett tillräckligt underlag att översätta dem till ”Jag tycker inte om dem och nu såg vi en möjlighet att straffa ut dem och den chansen tog vi.” Proffesionellt skött på min ära! (Sarkasm)

 

Tack för den Carin Nilsson.

 

Oavsett Astridgården eller ej så har jag ställt frågor till Carin Nilsson ang just kommunens syn på LOV via Hans Lindberg som jag inte fått svar på, jag har begärt ut offentliga handlingar i ärendet som jag ännu inte fått, vilket gör att ni måste vara fullt medveten om att förtroendet för er inte direkt ligger i topp. Ett förtroende hos väljarna som bara ni själva kan påverka, ett förtroende som ni hela tiden skapar eller raserar med era medvetna val.

 

Att inte besitta kompetens och klara av att förhandla fram fungerande överenskommelser när man drivit en ”låt gå politik” i frågan under flera år och sedan ”låta bägaren rinna över” är ju rena lekstugan.

 

Allt är möjligt bara man ser lite längre än näsan räcker och viljan finns. Men har man inte förmågan till att se saker på djupet och i ett vidare perspektiv samt att man dessutom inte vill, ja då är man ju dömt att misslyckas redan från första stund.

 

/Patrick
Bli först att kommentera

Det blir bara jobbigt och besvärligt.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå Kommun JO-anmäls

Man söker svar och blir lovad kontakt som sedan ser ut att vara tomma löften, trots att en kommun är skyldig att svara på de frågor de får. Man begär officiell information som sedan tystnar och upphör att komma trots att de är skyldiga att lämna ut dem…. Då blir det svårt också att övertyga sig själv om att allt har verkligen gått rätt till hela vägen.

Det finns ett gammalt ordspråk som ofta brukar stämma, ”Den som gräver en grop åt andra…..” Om inte annat så blir inte saker och ting enklare. Kommunen med Äldrenämnden, politiker och anställda tjänstemän har hela tiden gjort aktiva val. Den väg man valt ställer till det för alla. Tänk om man i ett tidigt skede i stället sagt… ”Vi backar och gör omtag…självklart skall vi hitta en lösning som alla kan acceptera och som kommer att fungera.”

/Patrick

www.skrivunder.com/taomtag

Bli först att kommentera

GÖR OM, GÖR RÄTT! En sammanfattning för debatt och opinion.

Av , , Bli först att kommentera 0

GOGR

Socialnämnden tog ett beslut 2009 om att det är Umeå kommun som skall sköta hemtjänstens nattinsatser i Kommunen i stället för att låta dem ingå under Lagen Om Valfrihetssystem inom vården.

I 25 år har de äldre som valt att bo på Astridgården i Hörnefors hittat en trygghet dag som natt då Astridgårdens egna personal alltid funnits till hands i huset och även efter Socialnämndens beslut 2009 har kommunen låtit Astridgården ta hand om de äldre dygnet runt.

Tidigare i år valde kommunen att inte förnya detta avtal med hänvisning till det sex år gamla beslutet varpå det uppstod en del friktioner som man tillsammans inte lyckades komma överens om. Då inte Umeå Kommun klarade av att förhandla fram en lösning tillsammans med Astridgården avs hur nattinsatserna skull lösas praktiskt så valde man i stället att straffa dem med att först varna och sedan även säga upp avtalet gällande daginsatserna med hänvisning till Samverkan och Samarbetsproblem.

Hur tänkte ni nu? För det första har jag oerhört svårt att förstå syftet och målet över huvud taget med att inte nattinsatserna även skall få vara en del av att jag själv skall få välja vem jag skall ge mitt förtroende till att komma in till mitt hem och hjälpa mig på natten om och när det behövs. Varför skulle de undantas från Lagen om valfrihet inom Vården?

Och för det andra. Om Umeå kommun nu låtit Astridgården gå på undantag under så lång tid så har Kommunen/Äldrenämnden själva skapat friktionen genom en ”låt gå politik” under flera år. Det innebär också att man får ta sitt fulla ansvar och lösa frågan på bästa sätt genom samverkan och samarbete med Astridgården per omgående. Alla konflikter går att lösa, om bara viljan finns och man lägger undan partipolitik och prestige.

Det handlar om våra äldres med deras anhörigas trygghet och ro, det handlar om drygt 30 kompetenta medarbetare som ställs utan jobb och det handlar om att värna om duktiga företagare i kommunen.

Ta ert ansvar Umeå Kommun, lös detta. Det är snart val igen.

Bli först att kommentera