Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Varannan helg!!

Av , , Bli först att kommentera 30

Tisdag den 7 juni så har vi kommunfullmäktige. Då fastställer vi budgetramarna för 2017. Jag tycker förslaget ser riktigt bra ut och återigen en stabil budget. Vi har räknat upp löner, varor och material samt internhyra. Det är även tagit hänsyn till sektorernas äskanden på ökade volymförändringar på 6 miljoner. Sammantaget så landar resultatet 8,5 miljoner kr och det motsvarar 2 procent i resultat. Robertsfors kommun har ordning och reda i ekonomin och det känns riktigt bra!

I förslag till budget så har vi en prioriterad satsning inom äldreomsorgen. Vi avsätter 1 miljon till särskilt boende för att avdelningar ska gå från att jobba varannan helg till var tredje helg. Idag är det nio avdelningar i kommunen som jobbar varannan helg. Jag är övertygad om att det är en viktig satsning för att vi i framtiden ska kunna rekrytera duktiga undersköterskor till äldreomsorgen. Det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill även se om denna insats bidrar till förbättrad arbetsmiljö. Denna satsning kommer att starta från den 1 januari 2017 och på vilket sätt kommer att utarbetas under hösten i samverkan med arbetsgivaren och den fackliga organisationen.

Bli först att kommentera

Näringslivsutveckling

Av , , Bli först att kommentera 19

Igår presenterade svenskt näringsliv den årliga rankingen. Robertsfors fortsätter att klättra och stiger med 47 placeringar. Vi ligger nu på 165 plats. Om vi jämför oss med andra kommuner i Västerbotten så ligger vi på 4:e plats. Bjurholm toppar följt av Umeå och Nordmaling. Kommunen har högre ambitioner och vi kommer fortsätta att prioritera näringslivsutveckling. Det finns inget självändamål att ligga högt i ranking, däremot vill vi skapa ett så gynnsamt klimat för näringslivet som möjligt. Allt ifrån korta handläggningstider till bra service. En av de viktigaste frågorna som vi jobbar med är naturligtvis företagsetableringar i Element six lokaler.

För att utveckla kommunens näringslivsarbete ytterligare så har vi skapat en tjänst som näringslivsstrateg. Kommunens näringslivsarbete har ofta skett i projektform med olika personer involverade. För att få bättre kontinuitet och systematik så känns det riktig bra att vi nu permanentat tjänsten som näringslivsutvecklare.

Ett stort förbättringsarbete är kommunens egna upphandlingar. I Svenskt näringslivs ranking så ser man att företagarnas syn på kommunens upphandlingar har sjunkit de senaste åren. Vi har nu styrt upp detta arbete och framgent så kommer alla kommunens upphandlingar att gå genom näringslivsutvecklaren och tillväxtutskottet. Allt för att öka kompetensen och skapa bättre förfrågningsunderlag så att upphandlingarna blir så bra som möjligt och att vi skapar förutsättningar för de lokala näringslivet att vara med och lägga anbud. Vi fortsätter med företagsbesök och träffar ca 5 företag i månaden. Igår besökte vi Nordik predator i Ånäset som tillverkar och säljer lockpipor för jakt. De exporterar till 28 länder. Riktigt imponerande! Vi träffade även de nya ägarna på Lufta camping. De ser bara möjligheter och kommer att påbörja renoverings och förbättringsarbete omgående. Det ska bli spännande att följa deras utveckling.

Bli först att kommentera

Årsbokslut

Av , , Bli först att kommentera 28

Fler födda barn än på många år, 81 st plus att befolkningen ökade med 47 personer vilket är oerhört viktiga signaler inför framtiden. En annan positiv och viktig signal är att kommunens ekonomiska resultat för femte året i rad visar på överskott – 11,6 miljoner för koncernen. 900 000 är det plus som kommunens bostadsstiftelse gör. Huvudsak handlar det om att vi idag inte har några vakanta lägenheter. Verksamheterna gör ett överskott mot budget på 6,9 miljoner. Kommunen har även fått en återbetalning av AFA-medel på 3,7 miljoner som ingår överskottet. Kommunens soliditet ökade från 53% till 57%, vilket är väldigt viktig nu när kommunen står inför en rad större investeringar.

Arbetslösheten slutade vid årets slut på 6,3 %, vilket måste ses som en mycket bra siffra då många av Element six 185 anställda blev uppsagda. Det visar också att övriga näringslivet mår mycket bra då fler har nyanställt under året. Ny öppnandet av 2 nya boenden för ensamkommande flykting barn med ca 30 nyanställningar har också bidragit.

Likt många andra kommuner och organisationer så har Robertsfors kommun ökande sjuktal. 2015 landade sjukfrånvaron på 8% vilket är en bit från kommunfullmäktiges mål på 4,5%. Detta är en viktig fråga och ett arbete med friska arbetsplatser och arbetsmiljö är igång men sjukfrånvaron är en prioriterad fråga som ständigt måste vara högst upp på kommunens dagordning.

Bostadsfrågan kommer att vara en nyckelfråga inför framtiden. Idag finns inga lediga lägenheter i vår kommun. Ska vi fortsätta vara en attraktiv kommun och locka nya kommuninvånare så är denna fråga av yttersta vikt. Glädjande är att på kommunstyrelsen igår så föreslog ett enhällig styrelse fullmäktige att påbörja arbetet med att bygga 16 lägenheter i fyra våningar. Detta ska ses som ett steg på vägen för jag är övertygad om att detta inte räcker utan kommunen måste fortsätta planeringen för ytterligare byggen.

Under året blev det klart med ytterligare 5 öre i skatteväxling mot landstinget när kommunerna tog över hemsjukvården. Det innebär ytterligare 630 000 kr. Dessa medel avsatte vi igår på kommunstyrelsen till hemsjukvården. Det känns riktigt bra att vi kan fortsätta utveckla det förebyggande rehab arbetet med en sjukgymnast eller arbetsterapeut så att fler äldre tidigt kan få hjälp.

 

Bli först att kommentera

Företagsbesök

Av , , Bli först att kommentera 24

Vi fortsätter med kontinuerliga företagsbesök. I veckan har vi varit och träffat Tomas på Rofab i Ånäset som arbetar med Gjutgods, Fästelement, Kugg och Tappväxlar samt Balansblock. Vi fick en väldigt bra genomgång av företaget.

Idag var vi inbjudna tillsammans med landshövding Magdalena Andersson med delegation för få en guidad tur i Racoon miljöfilters nyrenoverade lokaler i Robertsfors. Racoon är idag världsledande inom filtertillverkning. De levererar till bland annat till Komatsu, Volvo, Catterpillar och många fler. Med sin teknik bygger de i container stora reningsanläggningar som kan placeras ut vi väldigt skitiga områden. Jag är övertygad om vi nu bara är i början på företagets utveckling och det ska bli oerhört spännande att få fortsätta följa deras resa. Tack för en bra presentation Olle och Co.

Raccon

Bli först att kommentera

Bättre välfärd

Av , , Bli först att kommentera 25

Sverige är på rätt väg och är ett land att vara stolt över. Sverige har den högsta tillväxten i norden och en av de allra högsta i Europa. Arbetslösheten fortsätter att minska och ligger idag på under 7 %, den lägsta siffran på över 7 år. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka och budgetunderskottet har halverats på ett år.

En rad reformer har genomförts från den första januari då vi äntligen har en socialdemokratisk budget i riksdagen. Gratis medicin till alla barn. Många har nog blivit förvånade när de skulle hämta ut medicin på apoteket och fått veta att det är gratis. Från den 1 mars införs ett glasögonbidrag för alla unga under 19 år. De ska inte vara en klassfråga om du behöver mediciner eller ser dåligt. Höjd ersättning till pensionärer, förbättrad trygghet i sjukförsäkring m.m. Politik gör verkligen skillnad och socialdemokratin tar verkligen strid för den svenska modellen. I välfärden behövs det inte lägre löner och skattesänkningar – det behövs fler kollegor.

Regeringen satsar två miljarder om året till ökad bemanning inom äldreomsorgen. Det innebär att Robertsfors kommun nu har fått 1,87 miljoner/år till att höja bemanningen i vår fantastiska äldreomsorg. Kommunen har även fått 169 000 kronor till kompetenshöjning inom handikappomsorgen och äldreomsorgen. 138 000 till satsningar inom psykiatrin. Bra reformer som stärker den svenska välfärden och som verkligen gör skillnad.

 

Bli först att kommentera

Fler lägenheter

Av , , Bli först att kommentera 27

På Robertsfors bostäder senaste styrelsemöte beslutade vi om att påbörja arbetet med att bygga 16 st lägenheter. Vi har tittat på SABO kombo hus och ska påbörja upphandling av ett hus med 16 st lägenheter i fyra våningar för ca 23 miljoner. Det är framför allt tvåor och treor som det handlar om. Planen är att bygga mellan Mårsgården och Ica. Nu börjar arbetet med ändring av detaljplan och upphandling innan spaden kan sättas i backen. Kommunen har det senaste året inte haft en ledig lägenhet och på den privata sidan ser det likadant ut. Detta är inte hållbart om vi vill locka fler till vår kommun.

sabo.jpg

Nu när detta beslut är taget så går vi vidare med att undersöka och planera för fler lägenhetsbyggen i Robertsfors och Bygdeå.

Bli först att kommentera

Förskolor m.m.

Av , , 2 kommentarer 28

På kommunstyrelsen igår beslutades att föreslå kommunfullmäktige om att investera i nya förskolor i kommunen för 31 miljoner 2016. 3 nya/renoverade avdelningar i Ånäset på Apotekaren (sjukhemsbyggnaden). Det innebär att det blir en högmodern Reggio Emilia inspirerad förskola. Nya entréer till varje avdelning, två fina torg och mötesplatser/lekplatser som präglas av öppenhet och stora ljusinsläpp m.m

Förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning för 4,5 miljoner för att avhjälpa de arbetsmiljö- och pedagogiska problem som kommer av trånga lokaler och en fristående modul.

Vi har sedan tidigare beslutat att bygga 7 nya avdelningar i Robertsfors. Igår beslutade kommunstyrelsen att dessa ska byggas på samma tomt som Jenningsskolan står (skogsområdet bakom skolan).

Kommunen ska också renovera mellanstadiet på Tundalsskolan för 5 miljoner. Vilket innebär bättre grupprum, arbetsplatser och toaletter.

Alla dessa projekt ska börja byggas under 2016. Det är byggboom i Robertsfors och våra tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret får att göra, allt för att spaden ska sättas i jorden så fort som möjligt. Nu är det nära och det känns bra att byggnation är nära förestående och att barnskötare och förskolelärare samt alla barn får bra lokaler.

 

2 kommentarer

Vård och omsorgsutbildning

Av , , Bli först att kommentera 32

Nu startar Robertsfors kommun upp vård och omsorgsutbildning för vuxna. På kommunstyrelsen igår så beslutade vi att starta upp vård och omsorgsutbildning. Utbildningen kommer att starta upp efter nyår när vårterminen börjar. Robertsfors kommun likväl som de flesta andra står inför stora pensionsavgångar och för att klara framtida kompetensförsörjning inom äldre och handikappomsorgen så är det en nödvändig satsning.

Intresset är stort för denna utbildning så det känns bra att Robertsfors återigen kan erbjuda undersköterskeutbildning.

Bli först att kommentera

Högre kvalitet för de minsta

Av , , Bli först att kommentera 24

Robertsfors kommun har sökt statsbidrag för insatser till förskoleklass och årskurs 1 – 3 i grundskolan och grundsärskolan. För någon veckan sedan kom beslutet och kommunen beviljas 2,8 miljoner kronor för att utveckla dessa verksamheter 2015/2016. De känns riktigt bra att vi kan fortsätta på den inslagna vägen och satsa på ännu högre kvalitet för de yngsta eleverna. Politik gör verkligen skillnad i riksdagen!

Dessa medel innebär personalförstärkningar eller insatser som höjer utbildningens kvalitet. Personalförstärkningar så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning. Personalförstärkningar med lärare, förskollärare eller speciallärare eller annan kompetens. Insatser för att minska klass- eller gruppstorlek och möjlighet att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna.

Bli först att kommentera

Förskolorna i topp

Av , , Bli först att kommentera 32

Robertsfors kommun är tredje bästa förskolekommun i Västerbotten enligt en undersökning som årligen görs av förskoleupproret. De mäter tre olika kategorier i sin undersökning. Personaltäthet, storlek på barngrupperna och förskolelärartäthet. Tittar man på storlek på barngrupperna så landar Robertsfors kommun på sjätte plats i landet. Det känns riktigt bra då prioritering är att satsa resurser på de minsta barnen. Allt ifrån bemanning till resursteam i form av logoped och specialpedagog.Utmaningen för kommunen likt de flesta andra kommuner är att rekrytera utbildade förskolelärare. På grund av brist råder en stor konkurrens mellan kommunerna. För att klarar denna utmaning har förskolelärarna varit en prioriterad grupp i löneförhandlingarna de sista åren.

Kommunens förskolor jobbar med en tydlig och bra pedagogik och gör varje dag ett fantastiskt arbete för kommunens barn!

Trevlig helg!

Bli först att kommentera