Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Fler lägenheter

Av , , Bli först att kommentera 27

På Robertsfors bostäder senaste styrelsemöte beslutade vi om att påbörja arbetet med att bygga 16 st lägenheter. Vi har tittat på SABO kombo hus och ska påbörja upphandling av ett hus med 16 st lägenheter i fyra våningar för ca 23 miljoner. Det är framför allt tvåor och treor som det handlar om. Planen är att bygga mellan Mårsgården och Ica. Nu börjar arbetet med ändring av detaljplan och upphandling innan spaden kan sättas i backen. Kommunen har det senaste året inte haft en ledig lägenhet och på den privata sidan ser det likadant ut. Detta är inte hållbart om vi vill locka fler till vår kommun.

sabo.jpg

Nu när detta beslut är taget så går vi vidare med att undersöka och planera för fler lägenhetsbyggen i Robertsfors och Bygdeå.

Bli först att kommentera

Förskolor m.m.

Av , , 2 kommentarer 28

På kommunstyrelsen igår beslutades att föreslå kommunfullmäktige om att investera i nya förskolor i kommunen för 31 miljoner 2016. 3 nya/renoverade avdelningar i Ånäset på Apotekaren (sjukhemsbyggnaden). Det innebär att det blir en högmodern Reggio Emilia inspirerad förskola. Nya entréer till varje avdelning, två fina torg och mötesplatser/lekplatser som präglas av öppenhet och stora ljusinsläpp m.m

Förskolan i Bygdeå byggs ut med en avdelning för 4,5 miljoner för att avhjälpa de arbetsmiljö- och pedagogiska problem som kommer av trånga lokaler och en fristående modul.

Vi har sedan tidigare beslutat att bygga 7 nya avdelningar i Robertsfors. Igår beslutade kommunstyrelsen att dessa ska byggas på samma tomt som Jenningsskolan står (skogsområdet bakom skolan).

Kommunen ska också renovera mellanstadiet på Tundalsskolan för 5 miljoner. Vilket innebär bättre grupprum, arbetsplatser och toaletter.

Alla dessa projekt ska börja byggas under 2016. Det är byggboom i Robertsfors och våra tjänstemän på samhällsbyggnadskontoret får att göra, allt för att spaden ska sättas i jorden så fort som möjligt. Nu är det nära och det känns bra att byggnation är nära förestående och att barnskötare och förskolelärare samt alla barn får bra lokaler.

 

2 kommentarer

Vård och omsorgsutbildning

Av , , Bli först att kommentera 32

Nu startar Robertsfors kommun upp vård och omsorgsutbildning för vuxna. På kommunstyrelsen igår så beslutade vi att starta upp vård och omsorgsutbildning. Utbildningen kommer att starta upp efter nyår när vårterminen börjar. Robertsfors kommun likväl som de flesta andra står inför stora pensionsavgångar och för att klara framtida kompetensförsörjning inom äldre och handikappomsorgen så är det en nödvändig satsning.

Intresset är stort för denna utbildning så det känns bra att Robertsfors återigen kan erbjuda undersköterskeutbildning.

Bli först att kommentera

Högre kvalitet för de minsta

Av , , Bli först att kommentera 24

Robertsfors kommun har sökt statsbidrag för insatser till förskoleklass och årskurs 1 – 3 i grundskolan och grundsärskolan. För någon veckan sedan kom beslutet och kommunen beviljas 2,8 miljoner kronor för att utveckla dessa verksamheter 2015/2016. De känns riktigt bra att vi kan fortsätta på den inslagna vägen och satsa på ännu högre kvalitet för de yngsta eleverna. Politik gör verkligen skillnad i riksdagen!

Dessa medel innebär personalförstärkningar eller insatser som höjer utbildningens kvalitet. Personalförstärkningar så att lärarna i större utsträckning kan bedriva undervisning. Personalförstärkningar med lärare, förskollärare eller speciallärare eller annan kompetens. Insatser för att minska klass- eller gruppstorlek och möjlighet att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna.

Bli först att kommentera

Förskolorna i topp

Av , , Bli först att kommentera 32

Robertsfors kommun är tredje bästa förskolekommun i Västerbotten enligt en undersökning som årligen görs av förskoleupproret. De mäter tre olika kategorier i sin undersökning. Personaltäthet, storlek på barngrupperna och förskolelärartäthet. Tittar man på storlek på barngrupperna så landar Robertsfors kommun på sjätte plats i landet. Det känns riktigt bra då prioritering är att satsa resurser på de minsta barnen. Allt ifrån bemanning till resursteam i form av logoped och specialpedagog.Utmaningen för kommunen likt de flesta andra kommuner är att rekrytera utbildade förskolelärare. På grund av brist råder en stor konkurrens mellan kommunerna. För att klarar denna utmaning har förskolelärarna varit en prioriterad grupp i löneförhandlingarna de sista åren.

Kommunens förskolor jobbar med en tydlig och bra pedagogik och gör varje dag ett fantastiskt arbete för kommunens barn!

Trevlig helg!

Bli först att kommentera

Företagsbesök

Av , , Bli först att kommentera 31

Vi fortsätter kontinuerligt med våra företagsbesök. I veckan har vi träffat två väldigt olika företag men lika inspirerande. Vi besökte Svenska dynor i Flarken och ägarna Marita och Roland Glenge. De tog över företaget 2014 och har idag 8 anställda. Marita berättar att det finns en otrolig kompetens bland medarbetarna, en del har varit i branschen i 40 år. Svenska dynor har ett stort utbud av tyger, skinn och konstläder. De gör specialskurna madrasser och dynor, allt utifrån kundens behov. De är framför allt inriktade på dynor och tyg av allehanda slag till husvagn, husbil och båt. De gör även gardiner. Marita presenterade sitt företag på ett föredömligt sätt och vi fick en ordentlig rundvisning i lokalerna. Hon berättar om de utmaningar och möjligheter företaget står inför. Bland annat söker de en duktig sömmerska.

Vi träffade även Aluman i Ånäset. De gör fönster och dörrar i aluminium. Aluman har ett eget system av foderbildande profiler som avsevärt kortar monteringstiden i sandwichelement. Aluman har sista åren ökat i omsättning och har sista månaderna anställt 8 nya medarbetare. De är idag 33 anställda på företaget.Det var fantastiskt att lyssna på Ove Andersson produktionschef och VD Hans Granholm och det driv och engagemang som finns i företaget. Imponerande med vision och Mål kopplat i idrottstermer och de låga sjuktalen på ca 1,6%.

Igår kväll på Spiran var jag inbjuden till organisationen företagarna. Vi diskuterade en rad viktiga frågor. Allt ifrån bygglovsavgifter och alkoholtillstånd till upphandlingar och dialog ut mot företagen. Det var ett mycket positivt möte som bara kan leda till förbättringar. Tack för inbjudan.

Bli först att kommentera

Robertsfors ökar

Av , , Bli först att kommentera 38

Idag presenterar svenskt näringsliv sin årliga företagsranking. Robertsfors kommun fortsätter att klättra. Detta år med 47 platser och landar på plats 165. I länet innebär detta att vi hamnar på fjärde plats. Det känns riktigt bra då vi lagt ner mycket tid på företagsbesök, informationsträffar och förbättrad dialog ut mot företagen.

Idag på centrumhuset så anordnade kommunen en stor arbetsmarknads och rekryteringsdag. 30 företag och organisationer var på plats för att tala om sina framtida rekryteringsbehov eller ragga arbetskraft. Dagen anordnades med anledning av Element six nedläggelse då 185 arbetstillfällen försvinner från kommunen. Idag har 50 redan gått vidare till annat arbete vilket är riktigt bra. ca 130 kommer ut i arbetslöshet under hösten. Vår ambition var att visa på alla möjligheter som finns för dessa personer men även för alla andra som är arbetslösa. Denna dag är bara en del i det arbete som vi valt att kalla Robertsfors modellen. Hur kan vi som kommun bli ännu bättre som arbetsgivare, rätt vuxenutbildning, minska antalet timanställda, hur fungerar samarbete med andra organisationer till exempel arbetsförmedling och mycket mer.

Det blir naturligtvis en tuff höst för många men förutsättningar kunde faktiskt varit sämre. Vi har fortfarande lägst arbetslöshet i Västerbotten. Näringslivet och kommunen investerar och bygger ut samt ny anställer. Det är bara att fortsätta att arbeta stenhårt, samverka med andra och fånga möjligheterna.

 

Bli först att kommentera

Utveckling!

Av , , Bli först att kommentera 30

På kommunstyrelsen i tisdags la vi socialdemokrater fram förslag på investeringsbudget för 2016 som kommunfullmäktige den 21/9 slutgiltigt får fastställa. Investeringsbudgeten innehåller offensiva och utvecklande objekt för Robertsfors kommun. Budgeten ligger på närmare 50 miljoner kronor. Den innehåller bland annat satsningar på nya eller renoverade lokaler inom barnomsorgen och skolan. Vi fortsätter satsningen på egna datorer till kommunens elever och 2016 är det dax för etapp två och eleverna på mellanstadiet.

Fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet med närmare 2 miljoner. Förbättringar inom gator och VA-nät för 3,5 miljoner. Vi fortsätter satsningen inom det offentliga rummet och avsätter medel till parker, lekparker och andra kvalitets höjande åtgärder. Brandsäkrande åtgärder i form av sprinkler system på Nysätragården och sjukhemmet i Ånäset och mycket mer.

Till detta så har Robertsfors bostadsstiftelse gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att projektera för byggande av lägenheter både i Robertsfors och i Bygdeå. Det kommer att bli ett intressant 2016 med många spännande projekt att följa.

Bli först att kommentera

Delårsbokslut

Av , , Bli först att kommentera 28

Det finns en hel del som är positivt med delårsbokslutet för årets 6 första månader. Befolkningen har ökat med 5 personer och uppgick den 30 juni till 6729. Motsvarande tid förra året minskad kommunen med 17 personer. Antalen födda uppgick första halvåret till 40 st, motsvarande siffra förra året var 34.

Antalet arbetslösa uppgår första halvåret till 161 personer och är till och med en minskning med 2 personer. Med det är arbetslösheten fortfarande lägst i Västerbotten. Nu väntar dock tuffare tider då 30 – 40 personer blir arbetslösa från Element six i slutet av september och 80 – 90 i slutet av november.

Ekonomiskt så gör koncernen ett plus på 3,6 miljoner och för helåret är prognosen ett plus på 5,5 miljoner kronor. Vi socialdemokrater har ordning och reda i ekonomi och för femte året i rad så väntas vi leverera ekonomiskt överskott till kommunen.

Sjukfrånvaron har sedan årsskiftet ökat med 1 % och uppgår nu till 8,6%. Detta är en trend som vi delar med många arbetsplatser i landet men något vi som arbetsgivare måste få att vända. Det finns många arbetsgivare som lyckats med att få ned sjuktalen och detta kan även Robertsfors kommun. Det som krävs är ett idogt arbete med förebyggande systematisk arbetsmiljöarbete och friskvård.

Bli först att kommentera

Invigning av Familjecentral

Av , , Bli först att kommentera 24

Idag fick jag förtroendet att hålla i invigningen av familjecentralen 0 – 18 nya lokaler under gamla sjukhemmet i Robertsfors. Verksamheten har nu fått riktigt ljusa och trevlig lokaler med gått om olika funktioner. Allt ifrån barns möjligheter till lek till fina kontor, samtalsrum, mottagningsrum för BVC och mötesplatser m.m.

Men lokaler i all ära! Det är naturligtvis viktigt och skapar förutsättningar men det är innehållet och verksamheten som ska bedrivas som är det viktiga.

Målet för den utökade familjecentralen 0 – 18 år är att barn och ungdomar i Robertsfors kommun ska växa upp under trygga förhållanden, med en upplevelse av välbefinnande och med möjlighet till personlig utveckling i form av passande utmaningar.

För att klara dessa mål ska tre olika organisationsstrukturer arbeta tillsammans. Barn och utbildning, sociala och hälsocentralen. Det är en mängd olika yrkesgrupper som har det viktiga arbetet att göra jobbet. Syftet är att i samverkan riva organisationernas murar och arbeta i samma team. Allt för att göra varandra starkare och på så sätt ge snabbare och tidigare insatser mot kommunens barn och ungdomar.

Det ska bli oerhört spännande att följa arbetet och processen framåt och jag ser med tillförsikt fram emot framtida utvärdering.

Lycka till i ert viktiga arbete och tack för en väldigt bra och trevligt arrangemang.
unnamed

Bli först att kommentera