Att bygga kontakter ger värde

Av , , Bli först att kommentera 3

I politik betyder kontakter och nätverk mer än i övriga livet.
Att bygga dessa nätverk tar tid, man måste också ”förtjäna” de kontakter som har större värde. För att bibehålla och utveckla kontaktnäten måste man bjuda till, och ge något som andra ser som värdefullt.
Jag har under flera decennier byggt kontaktnät. Mina byggstenar har varit att bidra med mina kunskaper, erfarenheter och framförallt min nyfikenhet-vilja att lära och förstå andra. Ju mer jag hör, lär och förstår, desto starkare blir min övertygelse att alla människor har samma värde. Men vi har olika kunskaper och erfarenheter. Vi kan välja hur vi vill använda dessa. För egen vinning, eller för ett starkare, tryggare och bättre samhälle – för alla.
Alla vill ha trygghet, många även ett jämlikt och ärligt samhälle.
Men några jobbar i eget intresse, att med otrygghet göra andra beroende av deras makt. Kapitalet och arbetarna står alltid på olika sidor, har olika agendor, vill nå olika resultat. Mammons makt är stor. Att lura arbetare , med falska löften om ett individuellt bättre samhälle. Det går om kapitalet lånar ut pengar, låter arbetare ” köpa sig lycka” . När vi luras att tro att prylar, fina bilar, stora hus är vår trygghet. Då fastnar vi i klorna på kapitalet.
Vi behöver grundläggande trygghet, mat, boende och kläder……. kan vi sedan hjälpas åt med den gemensamma tryggheten, ordningen och utbildningen då vore det enkelt. Men Vi vill ha lite guldkant, känna oss behövda och uppskattade. Det är här vi luras in i kapitalismens lycksökande.
Hur ska vi på ett rättvist sätt ge det gemensamma i samhället resurser.
Hur ska vi rättvist fördela dessa resurser?
Jag ser det som självklart att den som har stora resurser kan bidra stort.
Den som har stora behov ska få mer hjälp och trygghet av det gemensamma.
För att detta samhälle ska fungera så måste vi beskatta de tillgångar som genereras och finns i samhället. Stora tillgångar, stor beskattning.
Sen måste behoven styra. Stora behov, stor fördelning.
För att detta ska fungera så måste vi ha kontaktnät där dom som råder över beskattning, och även fördelning får veta hur samhället ser ut. Att vi från små, små glesbygdskommuner kan prata med våra styrande politiker på regionsnivå, riksnivå för att ge aktuella och verkliga bilder av hur vardagen ser ut. Hur förändringar både kan ödelägga och förgylla tryggheten för oss i vår lilla kommun. Jag tycker synd om de lokala politiker som inte har dessa kontaktnät. Som inte har organisationer på regions eller riksplanet där man kan komma till tals och föra fram sina synpunkter.
Lokalpartier kan vara duktiga på att höra på befolkningen och skapa små lokala förändringar. Men de kan aldrig påverka på annat än lokal nivå. De får jobba med de förutsättningar som andra ger dem – utan möjlighet att påverka dessa.
Därför ska jag efter denna veckas regionala kontakter/påverkan lägga nästa vecka på att i möte med ministrar, statsråd, riksdagspolitiker och även statsministern påverka förutsättningarna för oss i Åsele, Västerbotten och hela vårt land. Trygghet skapas från rötterna och syns i blomningen.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Socialdemokratisk kommunpolitik

Av , , Bli först att kommentera 7

Det närmar sej jul och vi måste nu börja förbereda för nästa års kommunala budgetarbete. Alltså 2019 års budget.

Det är nu vi får summera resultaten av årets arbete i kommunen. Och hur vi förvaltar skattemedlen, det SKA bli ett positivt ekonomiskt resultat. Vi behöver ett visst överskott för att göra investeringar. Det här är viktigt för skattepengarna ska banne mig RÄCKA till en bra skola, en god omsorg om våra äldre och en utveckling av vår kommun.

Kortsiktiga ”idiotbesparingar” ska vi undvika och vi jobbar hellre i samverkan med medarbetarna i vår organisation och med större förändringar, långsiktigt försöker vi jobba för att – gentemot riksdag och regering – skruva till och skapa förutsättningar för små kommuner och hela vår glesbygd så att pengarna SKA kunna räcka till – det är och måste vara vårt viktigaste uppdrag som kommunpolitiker!

Bli först att kommentera

Det som göms i snö……..

Av , , Bli först att kommentera 2

Det som göms i snö, kommer fram i tö. Ja ordspråket kan nog förtydligas litegrann. Det man ”sopar under mattan” eller döljer bak en dimridå.  Olika sätt att dölja eller vilseleda andra människor. Men som sagt, det blir töväder en dag och då når sanningarna fram. En del har glömt händelserna och en del tycker att det är historia och inget att bry sej om. Dom som kämpade, trycktes ner, eller drabbades -dom kommer ihåg, exakt.

Det behövs transparens, i varje situation, stor som liten händelse. För att få förståelse och för att få delaktighet. För att uppnå bäst resultat helt enkelt. Det behövs också en delaktighet av alla inblandade om man vill få alla, eller så många som möjligt att jobba vidare i samma riktning. Det går inte jobba mot mål man inte känner till, begriper, eller fått förklaring till. Det är självklart att ju fler som förstår målen och jobbar på i den riktningen desto bättre kvalitet och bättre resultat uppnår man. Det är också något som alla kan försvara och förklara.

Låter enkelt och självklart, men omsätts tyvärr inte hela tiden i verkligheten. Alltför ofta finns det någon/några som styr med en ( delvis) dold agenda. Och vilseleder genom att undanhålla eller genom ”ordbajseri”  i största allmänhet för att förvilla övriga.

ha en bra helg, det har jag

Bli först att kommentera

Hur vill vi ha det ?

Av , , Bli först att kommentera 1

Vad menar vi med Moral och Etik
jag skrev om de sju dödssynderna för att få ett inspel till
De sju dygderna, använda som riktmedel i flera tusen år och ofta som grund när vi jobbar med värdegrundsfrågor i organisationer och rörelser.
”Behandla andra så som du själv vill bli behandlad”

Ödmjukhet är en personlig egenskap. En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar.
Respekt för andras egenskaper.
Generositet är en personlig egenskap. Den generöse är frikostig i sitt givande till andra och ger utan förväntan om återgäldelse.
Heder eller ära är ett begrepp kopplat till social status, och handlar om andra människors uppskattning. Ett sätt att bevara ordningen i ett samhälle. Hedern förändras med individens handlingar, handlingar som gynnar gruppen ökar individens heder.
Medmänsklighet, hjälpsamhet är en personlig egenskap. Att känna medkänsla med andra människor, ofta i mindre privilegierade situationer än en själv.
Att se alla individer i ett samhälle.
Måttfullhet Är en personlig egenskap. Måttfullhet handlar om att lägga band på sig själv och att inte alltid ge uttryck för sina lustar. Men även att vara känslig och ödmjuk.
Tålamod är en eftertraktansvärd egenskap. Tålamod är förmågan att kunna utstå väntan, förseningar eller svårigheter med bibehållet lugn. En tålmodig person kan hantera stress utan att hänfalla åt okontrollerade känslosvall.
Flit är dygden av hårt arbete och motsatsen till lättja.

Det här låter enkelt och för många självklart, men de fletsta har svaga områden och behöver påminnelse och träning för att skapa ett bättre arbets- och samhällsklimat.

Bli först att kommentera

I vår närhet……

Av , , Bli först att kommentera 5

De sju dödssynderna
Lika aktuella idag som för 1500 år sedan.
Den som brukar en av dessa får räknas som en stor syndare. Idag är det tyvärr oftare så att brukarna av synderna använder två eller fler……..
Vi får fräscha upp minnet litegrann.
Högmod
Girighet
Lust
Avund
Frosseri
Vrede
Lättja

Högmod eller stolthet, att någon tycks vara bättre än andra. Sätter sig själv före andra. Men alla vet att högmod går före fall….
Girighet, roffar åt sig på andras bekostnad, att ta mer än man behöver eller kan nyttja. Mycke vill ha mer.
Lust eller otukt, sexuellt överdrivet sökande efter bekvämligheter, men önskan om makt och berömmelse. Makt för egen vinnings skull.
Avund, att vara avundsjuk på andras framgång eller ägodelar. Men oxå att vilja lägga beslag på dessa. Avund föder mobbing.
Frosseri, äta och dricka för nöjes skull, mer än vad som är nyttigt eller som finns behov av. Bidrar till ökade klyftor mellan fattiga och rika.
Vrede, det okontrollerade hatet och ilskan, viljan att otåligt hämnas. Hämnd passar bäst i huvudet.
Lättja, att glida fram genom tillvaron, att låta andra göra ens uppgifter. Lättjan är alla lasters moder.

Vad ser vi hos de vi har omkring oss? Hur undviker vi att bli deras offer?
Vi får rannsaka oss själva och göra bättring och bot.
Ha en bra dag.

Bli först att kommentera

Knivar i ryggen

Av , , Bli först att kommentera 9

Politiken är inget undantag, snarare tvärtom. I arbetslivet, på skolorna, samhället i övrigt så finns den fruktansvärda avundsjukan. Men inom politiken har jag uppfattat att denna sjukdom är mera utbredd. Blod eller vatten, det rinner lika lätt om avundsjukan slår till. De som lägger ner många, många timmar av sin fritid på att jobba för ett samhälle man tror på. Ett samhälle som är tryggt och bra och har framtidstro och nytänkande. Där man sätter samhällets bästa före sig själv. Det är vardagen för fritidspolitiker. Möten på kvällar, på helger, material som ska läsas in, planer på framtid som ska formas ja listan kan göras lång. Olika politiska grupperingar försöker vinna mark och framhävda de egna tankarna, på bekostnad av andra politiska grupperingar. Och i de egna leden finns även där avundsjukan…
Det låter enkelt, alla vill jobba för bra lösningar och nya sätt att angripa samhällsproblem. Men några sätter det egna jaget före samhällsnyttan. Att vara förtroendevald innebär för MEJ att man ska representera de som valt en. Detta är det absolut finaste förtroende man kan få. Då måste man göra avkall på egna intressen, föra talan för de som finns i samhället och våga stå för de som är utsatta, hamnat utanför samhällets norm. Alla har samma värde, oavsett inkomst, bil, eller annan samhällsstatus. Många människor i vårt samhälle behöver stöd och hjälp. På olika sätt, vid olika tidpunkter i livet. Det är då samhället ska vara tryggt och stödjande. Födsel till ålderdom, och ibland vid nått eller flera tillfällen däremellan ska samhället erbjuda trygghet och omtanke. Politikerna ska ge dessa förutsättningar. På lokalt plan, i län och region och på riksnivå måste vi jobba för att skapa ett samhälle som bygger på allas lika värde. Vi måste utveckla och förnya, använda resurserna = pengarna på det smartaste sättet för alla. Jag tror att alla kan bidra till ett bättre samhälle, vi har olika förutsättningar bara. Det gemensamma målet för alla som engagerar sig politiskt är ett bättre samhälle, vägen dit och vad som är bättre skiljer dock mellan olika politiska grupperingar. Att då bli angripen av politiska motståndare är det man får förvänta sig, graden av angrepp, fulspel kan dock variera. Men när angreppen kommer bakifrån är det svårt för de som tagit på sej ett samhällsansvar att värja sig. Här måste de olika politiska grupperingarna stötta och skapa bra klimat att jobba med samhällsfrågorna. Här är mitt visdomsord, stötta dina politiker, de jobbar för dej.

Bli först att kommentera

Lokalpolitik

Av , , Bli först att kommentera 3

Politiken ska skapa trygghet
Att ta beslut för en trygg framtid för alla. Nja, alla blir inte nöjda av de beslut som tas. Några ”tror och tycker annat”. Men i grunden handlar det om att vi ska värna om alla. Ge likvärdiga förutsättningar för alla. Och ge alla samma möjligheter. För varje ny mandatperiod så ger politikerna en inriktning-sk vallöften. Vi, (S) i Åsele gav en inriktning för 2015-2018. Där har vi, trots den situation med oppositionspolitik för vår del lyckats få övriga politiker att förstå att våra ”vallöften” var bra för Åsele. Socialdemokratisk politik är bra för Åsele och Sverige.
Från regeringen tillsköts extrapengar i slutet av året för den extra stora flyktingmottagning vi har haft, för Åseles del mer än 12 miljoner, då klarar Åsele kommun ett resultat i årsbokslutet på ca 9,5 miljoner plus…… ……
Nu till fullmäktige kommer nya siffror på skatteintäkter för 2018, för Åseles del ca 5 miljoner mindre än förväntat. Då skjuter ÅP och deras partners upp beslutet om budgetramar för 2018 på obestämd tid…… ……det här ger kommunens tjänstemän stora svårigheter att klara av förändringar i verksamhet som ger ekonomisk effekt.
Politiken måste vara visionär och blicka långt fram, att ha kontakter med politiken på riksplanet som bestämmer förutsättningarna för stora delar av den lokala politiken, det är därför viktigt. Det har vi i de etablerade partierna. Vi har också kanaler för att föra fram förutsättningar som gäller oss småkommuner. Det är underlag för de beslut som man tar på riksplanet. Till exempel extrapengar som Åsele fick, vilket ”räddade” 2016 års bokslut.

Bli först att kommentera

Bäst för alla kommunmedborgare

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har kommunstyrelsen röstat för (S) och (v) förslaget att bedriva sin sophantering i egen regi med ny sopbil. Det var det billigaste alternativet för alla oss kommunmedborgare. Ett bra beslut av kommunstyrelsen.

Bli först att kommentera

Enkla jobb ingen väg framåt

Av , , Bli först att kommentera 3

I spåren av en avtalsrörelse så diskuterade jag med några bekanta och vi var eniga
Debatten om så kallade enkla jobb har gått hög den senaste tiden. Det finns flera skäl att till varje pris undvika denna destruktiva idé, ett av dom är inflationsmålet. Riksbanken sliter med sitt mål som man har lovat regeringen att uppnå, nämligen 2 %. Ekonomiska bedömare låter oss förstå att det återigen kommer bli mycket svårt att uppnå. Att i ett sådant läge hålla nere lönerna är ett stort misstag, då löneökningarna kopplar till inflationsmålet (2%) och produktivitetsökningen (1,5–2%) i landet. För första gången i historien hör vi nu riksbankschefen yttra sig om att den pågående avtalsrörelsen måste ge löntagarna ordentliga lönepåslag, detta för att ge inflationen en rimlig möjlighet att närma sig de två procenten. Idag går 90 % av alla samlade inkomster i Sverige till 10 % av den rika delen av befolkningen, det är inte rimligt. Att i ljuset av det föreslå ”enkla jobb” med noll i anställningstrygghet och en oerhört låg lönesättning förefaller direkt motbjudande. Vi kan helt enkelt inte fortsätta på den inslagna vägen, vi måste fortsatt ha en positiv löneutveckling och satsa på utbildning för att matcha arbetsmarknadens behov i Sverige. Allt annat vore vansinne

Bli först att kommentera

Populism eller verklig politik

Av , , Bli först att kommentera 6

På lokalnivå, i kommunerna vill nog alla politiker kommunens bästa. Sen kan vissa välja att driva enskilda saker utan att se till helheten i kommun. Men sen är det ju statsmakterna och regional nivåer som ger förutsättningar och villkor för lokalpolitiken.
Hans Lindberg kommunalråd i umeå skrev

Det är viktigt att kontinuerligt träffas och ha kontakt mellan de olika politiska nivåerna, kommun, region/landsting och riksdag för att skapa förståelse för våra olika ansvarsområden och de olika utmaningar vi ställs inför utifrån detta. En fungerande relation är avgörande för att vi på ett bra sätt som Socialdemokrater skall kunna arbeta tillsammans.

Rikspolitiken styr och ger förutsättningar för stora delar av den kommunala politiken. Det är därför av stor vikt att våra företrädare i riksdagen har kunskap och förståelse för de möjligheter och utmaningar som kommunerna ställs inför.”

Då måste vi som lokala politiker ha goda kontakter med vår partikamrater på de andra nivåerna för att kunna kommunicera informellt enkelt och tydligt.
Alltså för att ha möjlighet att ändra förutsättningar måste man ha en riksorganisation i ryggen. Annars blir det inget av.

Bli först att kommentera