Petter Nilsson(SD)

Kärlek mellan partigränserna

Av , , Bli först att kommentera 15

Politik är en förtroendebransch. Ibland kan ett parti drabbas av att man har företrädare som kanske inte gör sitt jobb, eller som har en
annorlunda ideologisk grund vilken är oförenlig med partiet.

Nina Burchardtblev petad från S för att hon blivit kär. Hon blev förälskad i en Sverigedemokrat.

Därpå gjorde Socialdemokraterna bedömningen att hon inte längre kunde företräda partiet.

”Gemenskap, delaktighet och alla människors lika värde är fina ord vi använder oss av inom partiet, men det gäller inte i praktiken, inte för mig. Min socialdemokratiska ideologi är den person jag är, jag är född och uppvuxen med den och den är orubbar. Jag står starkt för alla människors lika värde och att alla har rätten att älska den man vill. Det kommer jag alltid att göra. Synd att vissa styrande i mitt parti i kommunen inte delar min uppfattning i den frågan. Inte på något sätt har jag misskött mitt uppdrag.”
Skriver hon bland annat i ett inlägg på facebook, där hon talar ut.

Jag räds att S gjorde sig av med henne för att hon blev kär i en Sverigedemokrat, något som riskerade att väljarnas förtroende skulle rubbas för partiet.
Har emellertid väldigt svårt att tro att S-väljarna skulle ställa sig bakom en såpass osolidariskt grund för att göra sig av med en politiker. Att man inte ska få älska den man vill.

Skulle detta ske även i Västerbotten?

Bli först att kommentera

Danmark stänger gränsen till Sverige från och med idag.

Av , , Bli först att kommentera 22

Vi nordiska länder har en gemensam historia, till stor del en gemensam kultur. Vi har samarbete inom en rad olika områden. Efter andra världskrigets slut sökte de nordiska länderna integrera sig, och ett fördjupat samarbete ingicks rörande passfrihet mellan de nordiska länderna.

Nu stänger Danmark gränsen mot Sverige, på grund av att Sveriges grova brottslighet påverkar Danmark.

”Vi välkomnar att Danmark vidtar åtgärder för att bekämpa kriminalitet i Öresundsregionen. Efter att vi införde inre gränskontroll mot Danmark såg vi bland annat hur bostadsinbrotten gick ner i södra Sverige. Jag har respekt för att danska regeringen förstärker gränskontrollen i syfte att hålla kriminella kort”, skriver inrikesminister Mikael Damberg (S) i en skriftlig kommentar till SVT – 10 oktober.

Min förhoppning är att svenska socialdemokrater börjar rannsaka sitt parti, utifrån ett fokus på de kraftiga skillnader som finns mellan den svenska socialdemokratin och systerpartiet i Danmark.

Bli först att kommentera

Nej, SD var inte inbjudna att tala under ”Manifestation i Umeå till minne av kristallnatten”

Av , , 1 kommentar 15

I år så noterade jag igen att jag blivit inbjuden att närvara under facebook-evenemanget med samma namn. En öppen inbjudan. Möjligheten att tala presenterade sig inte detta året heller.

Trots att Sverigedemokraterna inte blivit erbjudna möjligheten att tala under manifestationen så har jag återkommande valt att närvara på manifestationen.

Även detta år har jag fått höra att oriktiga rykten, exempelvis ”SD har valt att inte tala”. Jag har fått frågor som ”varför vi inte representerar”.

Det enkla svaret var att vi inte var inbjudna att tala.

1 kommentar

Magstarkt av Trafikverket

Av , , Bli först att kommentera 15

När frågan om sänkta hastigheter remitterades till regionen och kommuner var Sverigedemokraterna återkommande väldigt kritiska till att införa hastighetsbegränsningar.

Att nu länsstyrelsen väljer att reklamföra hastighetsbegränsningarna för skattemedel tycker jag är magstarkt. Att man sedan på hemsidan säger sig ha ”skriftligen bemött remissinstansernas synpunkter” är om något en indikator på hur man hanterat kritiken.

Anledningen varför man väljer att reklamföra hastighetsändringarna är förstås att rädda ansiktet nu när man fört igenom förslaget som knappast har någon folklig förankring – men som har stora negativa konsekvenser, inte minst för landsbygdsbor som i vanlig ordning hanteras styvmoderligt.

 

Bli först att kommentera

När oförutsedda medel går till innovation istället för vård

Av , , Bli först att kommentera 10

När man handhar sin egna ekonomi är det ofta klokt att ha en buffert för att täcka upp kostnader som kan uppstå. Det är rimligt att ha medel till övers, ifall man exempelvis plötsligt får en vattenläcka.

Man vet att man kan täcka kostnaden för det som absolut behövs göras – just nu.

Att Regionen har ekonomiska bekymmer tror jag inte gått någon förbi. Det har också slutat i att majoriteten i regionen behövt dra ned inom områden, även där regionen redan har en vattenläcka.

Övriga partier har emellertid lagt buffertmedelInnovation.

Som ni förstår blir det hela väldigt märkligt. Som politiker börjar man då fundera hur man bättre ska kunna hantera innovationssatsningar – och ordentligt budgetera för dem.

I en motion som kommer upp under kommande regionfullmäktige föreslår vi att införa en innovationsfond i likhet med exempelvis den Stockholms Län idag har.

Jag tycker inte alls det är acceptabelt att man sätter i system att låta regionens buffert gå till innovation. Det gör att vi får svårare att parera i lägen där vi behöver medel för att säkra viktig vårdverksamhet.

 

Bli först att kommentera

Förkastar Ebba SD?

Av , , Bli först att kommentera 13

I samband med KD:s riksting tydliggörs kontrasterna mellan KD regionalt och KD som riksparti.

Det kanske mest anmärkningsvärda jag tagit del av är följande citat:

”– Ebba förkastar fullständigt SD:s politik men menar att alla partier ska behandlas lika. Annars kantrar politiken, enligt rikstingets general.” rapporterar Vk.

Då slås jag till minnes om hur Ebba exempelvis dömt ut mångkultur, och sagt att detta politiska projekt inte skall fortgå. Samtidigt har KD i regionen konsekvent stöttat majoritetens driv för mångkultur som politiskt projekt, och mest troligt också kommer göra det framgent genom att rösta igenom majoritetens kulturplan under kommande regionfullmäktige.
Vill tro att det är av godo att dessa kontraster också blir tydliga för väljarna.

Bli först att kommentera

Regionsjukvård kräver specialistläkare

Av , , 1 kommentar 10

I dagsläget har vi en tydlig flaskhals för att få legitimerade läkare, men framför allt också specialistläkare. Den flaskhalsen är AT-platserna. Ett område majoriteten tar medel ifrån.

Vi utbildar många läkare, vilket är bra, men när de inte legitimeras, utan istället tvingas arbeta som icke-legitimerade underläkare tar vi inte till vara på den kompetens vi har på ett bra sätt.

Ett stort bekymmer är att det tar lång tid att bli färdig specialistläkare. I Hälso- och sjukvårdslagen(10 kap 5 §) tydliggörs att vi inte får låta AT-platser vara en flaskhals. Samtidigt drar regionmajoriteten ned på just det området, som redan idag är en flaskhals, och som faktiskt inte kostar fruktansvärt mycket.

Det är besynnerligt att man – till följd av besparingskrav – med den ena handen säger sig vilja undvika att spara på de uppgifterna som rör regionsjukvården, men med andra handen ta bort AT-platserna.

Bekymret är att de väl hänger ihop. AT-platser är en grundläggande förutsättning för att sörja för framtida specialistläkare.

Det går inte att bedriva regionsjukvård utan specialistläkare.

1 kommentar

Nationalsången stryks ur skolplanen

Av , , Bli först att kommentera 18

Tidigare i veckan uppmärksammade expressen att skolverket strök nationalsången ur skolplanen. För vem som än läser skolverkets förslag så står det uppenbart att den nya skrivelsen är innehållsmässigt annorlunda. Avsikten är tydlig.

Den nya skrivelsen riskerar både utesluta nationalsången likväl som nordisk barnvisetradition.

Ytterst märkligt försvar av skolverket som skyddar sina revideringar av skolplanen – som ska vara en vägvisare för lärare – genom att hävda att lärarna ”vet att nationalsången och de vanligaste psalmerna ryms inom ‘musikaliska traditioner vid olika högtider’”.

Droppen urholkar dessvärre stenen.

 

 

Formuleringen

”Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.”

Ersattes med

”Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider.”

 

Skolverket svarar på sin hemsida:

Nej, men i musik föreslår vi formuleringen ”Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider” istället för ”nationalsången och några av de vanligaste psalmerna”. Det ger läraren ett större utrymme att anpassa musikval till musikaliska traditioner vid olika högtider. Landets musiklärare vet att nationalsången och de vanligaste psalmerna ryms inom ”musikaliska traditioner vid olika högtider”.

Bli först att kommentera

Pensionsmedel före bidragsfusk

Av , , Bli först att kommentera 15

Jonas Andersson i Skellefteå(SD) höjde i sin interpellationsdebatt mot Ardalan Shekarabi(S) bekymret med att minderåriga kan få efterlevandestöd ifall en eller båda föräldrarna avlidit – utan att man visat upp dödsattest, utan att register samkörs mellan olika samhällsaktörer.

Kostnaderna har skjutit i höjden senaste åren, då regelverket lämnar stora tomrum.

Minderåriga med uppehållstillstånd i Sverige kan få efterlevandestöd upp till 3100 kr i månaden.

Är övertygad om att – precis som Jonas anför – de flesta hellre skulle vilja se att mer medel istället går från Pensionsmyndigheten till de fattigaste pensionärerna.

 

Bli först att kommentera

Islamist är försvunnen i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 16

Islamist är försvunnen i Sverige.

”Är någon utanför Rosenbad och riksdagen förvånade över att anmälningsplikten för islamistiska säkerhetshot inte fungerar?
Dessa individer ska tas i förvar fram tills att vi kan utvisa dem.”
– Katja Nyberg (SD)

Det är förstås föga förvånande att detta skulle ske. Återigen tydliggör detta bekymren med både regeringens oförmåga, och även det ohederliga i moderaternas häftiga retorik när man hävdar sig föreslagit ändring av lagen som nu inneburit att sex imamer som anses utgöra hot mot rikets säkerhet släpps på fri fot i Sverige, men realiteten endast önskat höja förvarstagandet med tre månader till.

Experten Krister Thelin ger SD rätt i att förvarstagning över 12 månader är fullt möjligt, såvida man regelbundet prövar huruvida verkställighetshindret kvarstår.

Att det ens får gå till på det här sättet är helt absurt!

Bli först att kommentera