Fredrik Leek, Jan Johansson - Tillväxtbloggen

revenues

Tillväxtbloggen skrivs av Fredrik Leek och Jan Johansson, konsulter på Revenues i Umeå.
Fredrik är från Härnösand och Jan är från Stöcksjö.

Båda är intresserade av företagande, tillväxt och innovation. Gärna i Norrland.
http://www.revenues.se

Inlägg av revenues:

Bloggar av revenues