Robert Östberg, Umeå studentkår

Vill regeringen införa studieavgifter?

Av , , Bli först att kommentera 0

I vår kommer avgifter införas för internationella studenter vid landets universitet och högskolor. Nät detta har införts i andra europeiska länder har det inte dröjt länge innan även utbildningen börjat kosta för det egna landets medborgare. Det ska inte hända här om man frågar svenska politiker, men olyckan verkar ändå inte komma ensam.

I Långtidsutredningen (http://www.regeringen.se/sb/d/7936/a/63386), en utredning genomförd av tjänstemän på finansdepartementet, föreslås inte helt oväntat att det även för svenska studenter ska införas avgifter för att studera.

Detta är fullständigt oacceptabelt! Sverige kommer att riskera att hamna efter som kunskapsnation om det är plånboken och inte kompetensen som avgör vem som får läsa till lärare, tandläkare eller jurist.

Därför blir min fråga till allianspolitiker enkel: Kan ni lova att ni inte inför avgifter även för svenska studenter?

Bli först att kommentera

Framtidsgruppen

Av , , Bli först att kommentera 0

Har alldeles nyss avslutat ett möte med Umeå Studentkårs Framtidsgrupp och är peppad till tusen!

Framtidsgruppen är ett råd som består av studenter som är aktiva på sektions och programföreningsnivå men också av studenter som aldrig satt sin fot i kårvärlden. Här diskuterar vi vad som är värdet att vara medlem i en studentkår och målet är att gruppen ska komma fram med en slutrapport vad Umeå Studentkår ska arbeta med i framtiden, med eller utan ett kårobligatorium.

Med alla våra föreningar och sektioner är vi en bra bit över 1000 aktiva, dessa är kårens hjältar! Dom håller i mottagningar, sitter i olika organ och anordnar aktiviteter för alla andra studenter. Det är en ödesfråga för Umeå Studentkår att just dom här personerna vill fortsätta vara med i kåren även i fortsättningen. Vi är på god väg, men ingenting kommer att kunna åstadkommas utan hårt arbete. Kåren måste helt enkelt förtjäna deras medlemskap!

Bli först att kommentera

Framtidsgruppen

Av , , Bli först att kommentera 0

Har alldeles nyss avslutat ett möte med Umeå Studentkårs Framtidsgrupp och är peppad till tusen!

Framtidsgruppen är ett råd som består av studenter som är aktiva på sektions och programföreningsnivå men också av studenter som aldrig satt sin fot i kårvärlden. Här diskuterar vi vad som är värdet att vara medlem i en studentkår och målet är att gruppen ska komma fram med en slutrapport vad Umeå Studentkår ska arbeta med i framtiden, med eller utan ett kårobligatorium.

Med alla våra föreningar och sektioner är vi en bra bit över 1000 aktiva, dessa är kårens hjältar! Dom håller i mottagningar, sitter i olika organ och anordnar aktiviteter för alla andra studenter. Det är en ödesfråga för Umeå Studentkår att just dom här personerna vill fortsätta vara med i kåren även i fortsättningen. Vi är på god väg, men ingenting kommer att kunna åstadkommas utan hårt arbete. Kåren måste helt enkelt förtjäna deras medlemskap!

Bli först att kommentera

Den 10 mars får vi svaret

Av , , 1 kommentar 0

På regeringens hemsida kan man läsa att propositionen om kårobligatoriets avskaffande kommer presenteras den 10 mars. Så mycket mer än det vet man inte i dagsläget. Det är frustrerande att ett besked inte kommit tidigare och att studentkårerna i landet kommer få extremt kort tid att förbereda sig inför ett avskaffande.

Vi kan ställa upp på ett avskaffande av kårobligatoriet, men vi ställer däremot inte upp på ett avskaffande av studentinflytandet. Regeringen måste därför, utöver de 310 kr per helårsstudent som utredaren föreslår, skjuta till öronmärkta resurser till att studenterna, som det garanteras oss i lag, även i fortsättningen får företräda varandra i alla beslutande och beredande organ på ett lärosäte.

I Umeå Studentkår har vi sedan Erland Ringborgs utredning tillsattes haft en tydlig strategi. Vi har gjort en rad omställningar, tydligare pekat ut vad kårens kärnverksamhet är och utökat vårat samarbete med sektioner och programföreningar. En studentkårs kärverksamhet är utan tvekan ett starkt studentinflytande, utbildningsbevakning, råd och stöd inom det studiesocialaområdet och samverkan med näringslivet för att öka studenternas anställningsbarhet.

Vi ska med trovärdighet företräda våra medlemmar när de har problem i sina utbildningar. Vi ska på den strukturella nivån med ett ihärdigt påverkansarbete arbeta för att bland annat öka kvalitén i utbildningen, se till att relevanta kursutvärderingar genomförs och att den lärarledda tiden ökar. En kår ska dessutom vara en stark opinionsbildande röst för studenterna. Där ska vi ligga på kommunen att bygga billigare bostäder, regeringen att höja studiemedlet och universitetet att ordna fler praktikplatser.

Det är detta en studentkår ska arbeta med. Det är detta vi är bäst på. Min personliga uppfattning är att vi när kårobligatoriet avskaffas inte ska ägna hela våran tid till att springa och kasta rabatthäften efter studenter, det kommer alltid finnas de som kommer göra detta bättre. Vi ska med ett enormt fokus istället se till att vi gör vår kärnverksamhet ännu mer framgångsrik!

1 kommentar

Sigbrit Franke träffar studenterna

Av , , Bli först att kommentera 0

Imorgon torsdag besöker Sigbrit Franke Umeå universitet och berättar om sin utredning ‘En hållbar lärarutbildning’. I december överlämnade Sigbrit till regeringen sina förslag om hur en ny lärarutbildning bör se ut. Fokus är att formera en utbildning som ska hålla över tid och inte ständigt vara föremål för omläggning.

Från Umeå Studentkår och UmPe vill vi passa på att tacka Sigbrit Franke att hon tackade ja till vår inbjudan och vi ser framemot att lyssna och diskutera det nya förslaget.

Har du vägarna förbi Hörsal A i Lindellhallen 15.00 imorgon tveka inte att komma in och lyssna!

Bli först att kommentera

Lärarledd tid måste öka Lars Leijonborg!

Av , , Bli först att kommentera 0

Blev igår intervjuad i TV4 Västerbotten med anledningen av att den lärarledda tiden minskat under en längre tid. Detta är en mycket viktig fråga för studenterna som vi i Umeå Studentkår arbetar mycket med.

Sedan 1994 har den lärarledda tiden vid landets universitet och högskolor minskat med 1/3. Inom vissa ämnen har man idag endast 3 timmar med lärare i veckan. Värst är det för humaniora och de samhällsvetenskapliga ämnena.

Detta är givetvis oacceptabelt. 15 timmar med lärare, inräknat föreläsningar, seminarier och handledning med mera är en nivå som är fullt rimlig att kräva om vi ska tala om en hög kvalité i utbildningen. Den lärarledda tiden är en av de enskilt viktigaste kvalitetsfrågorna. Pedagogiskt skickliga lärare med stora kunskaper inom just sina ämnen är det som skiljer att läsa på ett universitet ifrån att gå och låna en bok på biblioteket.

Det finns inga genvägar, regeringen måste skjuta till mer resurser till landets lärosäten. Studenterna måste få valuta för sina pengar och om Sverige menar allvar i att hävda sig globalt räcker inte 3 timmar i veckan för en blivande jurist.

Bli först att kommentera