Robert Östberg, Umeå studentkår

Bevara studentinflytandet!

Idag är det ett år sedan Erland Ringborg kom med sin utredning om ett avskaffande av kårobligatoriet. Jag har tillsammans med SFS ordförande (Sveriges Förenade Studentkårer) Moa Neuman skrivit och skickat in en insändare för ett bevarat studentinflytande. Klipper in den här i bloggen. Trevlig läsning!

Ge studenterna möjlighet att påverka även i framtiden!

Den nuvarande regeringen sa tidigt att de ville avskaffa kårobligatoriet och påstod att det skulle stärka studentinflytandet. Men Umeå Studentkår är oroade över studenternas fortsatta möjlighet till påverkan vid ett eventuellt avskaffande.

2007 tillsattes en utredning för att se över hur obligatoriet kunde avskaffas, och resultatet av den presenterades den 13 februari 2008. Nu, ett år senare vet vi inte mycket mer än att regeringens proposition om frågan troligen läggs fram runt den 10 mars och förmodligen följer huvuddragen i utredningen. I den föreslås att ett statligt bidrag på 310 kr per student och år tilldelas kårerna. För Umeå Studentkår skulle det innebära att det dagliga arbetet med att stärka utbildningens kvalitet genom påverkansarbete riskerar att kraftigt försvagas och det stöd vi ger till hundratals studenter skulle kraftigt begränsas.

Sveriges högskolestudenter ska lära sig att förändra och utveckla. Det förutsätter att studenterna inte bara är lärosätets kunder utan en del av Umeå universitet på samma sätt som lärarna. Därför måste reell högre utbildning innefatta reellt studentinflytande.

För att lyckas med det behövs Umeå Studentkår. Idag är studenterna med och fattar beslut i institutioner, fakulteter och hela lärosäten vilket förbättrar utbildningarna. Det arbetet och därmed studenternas inflytande genomförs och administreras idag av kåren. Fundamentet till denna ordning är obligatoriet som dels utgör en demokratisk struktur då det samlar alla studenter i en organisation och dels utgör grunden för kårernas ekonomi. Det senare genom att kårer har rätt att ta ut en avgift av sina medlemmar.

Studentinflytandet bidrar till bättre utbildningar, det tycker inte bara vi utan också rektorer, högskoleverket och riksrevisionen med flera. Umeå Studentkår tillsätter varje år över ett hundra studentrepresentanter som granskar och utvecklar Umeå universitet i allmänhet och kvaliteten på utbildningen i synnerhet. Kårerna är en del av den högre utbildningen och dess utveckling, något staten borde känna ansvar för så att studenterna fortsatt kan vara en del av lärosätena och utbildningarna.

För Umeå Studentkår utgör medlemsavgifterna en fundamental del av ekonomin. Därför är det av yttersta vikt att kårerna ersätts om obligatoriet avskaffas, och 310 kr per student är ett minimum.

Robert Östberg, ordförande Umeå Studentkår
Moa Neuman, ordförande Sveriges förenade studentkårer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>