Budgeten som sparkar på de mest behövande

Av , , 2 kommentarer 3

Att Socialdemokraterna i Umeå applåderar och känner sig glad för budgeten som presenterar förstår jag till viss del men det som oroar är avsaknaden av förslag och satsningar på assistansersättninge och sjukförsäkringen, det som idag fungerar sämst! De oroar lika mycket som att Socialdemokraterna som jag tidigare sett som humanister med största precision och tydlighet sparkar på de mest behövande.

Får en känsla av att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson är orolig för att ”svajiga väljare” ska överge dem i valet…. och de vart helt klart de röstsvagas och mest behövandes fall i utdelningen av våra gemensamma statsfinanser.

Spenderbyxorna är på, och de största summorna regnar lämpligt nog på de stora målgruppen av pensionärer och barnfamiljer genom höjda barnbidrag, underhållsstöd och tandvårdsbidrag. Bra satsningar men frågan är om det verkligen är satsningar som jämnar ut klyftorna eller kanske ger det mer till de som redan har.

Det jag saknar allra mest i årets budget är en röst för de väljargrupper som är allra mest utsatta och frågan är om Socialdemokraterna ser en satsning på en mindre grupp som inte påverkar valresultatet som onödig eller om det är deras grundvärderingarm förändrats.

För mig är tryggheten en av de allra viktigaste frågorna för framtiden. Tryggheten att det finns en socialförsäkring som fungerar, tryggheten att sjukförsäkringen täcker ett inkomstbortfall när en blir sjuk, tryggheten att en som är i behov av assistans får de timmar som krävs för ett så likvärdigt liv som möjligt, tryggheten att du som förälder till ett funktionshindrat barn får det stöd du behöver för att livet ska fungera utan att en ska gå på knäna, tryggheten att det fins en samordnad rehabilitering om du på grund av sjukdom måste hitta en ny väg till egen försörjning. En trygghet som sittande regering helt raserat!

En dålig behandling av sjuka människor måste få ett slut och vi måste få en politik med hjärtat på rätt ställe, ska det vara möjligt krävs ett nytt ledarskap!

image

2 kommentarer

Jag vill bo kvar tills jag dör

Av , , Bli först att kommentera 11

Att få välja sitt eget boende och vem en vill ska vårda en borde vara en självklarhet. I Umeå antogs lagen om valfrihet(LOV) men under de senaste två mandatperioderna har LOVen sakta men säkert raserats.

Det är ledsamt att vi under de senaste 7åren sett en hastig nedmontering av trygga och uppskattade privat vårdboenden. Det mest ledsamma är att det är ideologin hos beslutande S politiker styr beslutet, inte utvärdering av kvalité och boendes nöjdhet.

De sista dråpslaget där S politikerna verkligen visar att de boendes egen vilja inte alla tycks spela någon roll är den konfliktfyllda uppsägningen av avtalet med Astridgården. Om det funnits en ambition av att hitta en hållbar lösning för de boende skulle det har gått att hitta lösningar.

De som nu hänt är att boende och deras anhöriga drabbas och uppskattad personal sägs upp.

Kan bara konstatera, Umeå behöver en mer medmänsklig och företagsvänlig politik och då krävs ett nytt ledarskap!

Bli först att kommentera

Den harmlösa staden eller en antidemokrati

Umeås Centerkvinnor har oroats av de senaste årens händelseutveckling nationellt och lokalt. Vi har sett en korrelation mellan de statliga myndigheters avsaknad av infrastruktur och de ökade våldet. Därför ordnade vi i kväll en föreläsning om SÄPO, en föreläsning för att få insikt i deras förebyggande arbete och hur de jobbar för att förhindra den organiserade brottsligheten.

I slutet av 90-talet började det med att Närpolisen drog sig tillbaka och de andra statliga myndigheter följde efter. Den tydliga politiska inriktningen var en Centralisering för att spara pengar, en åtgärd som visar sig kosta både mänskligt lidande och i slutändan enormt ökade kostnader.

Umeå Centerkvinnor vill se en polisorganisation där vi har poliser som är nära medborgarna för att förebygga brottsligheten samtidigt som vi behöver en slagkraftiga organisation i framkant mot den grova brottsligheten.

Av många ses Umeå som den harmlösa staden i norr som är ungdomlig, extra öppen, tillåtande och en välkomnade plats för alla. Men för vi är många som sett en ökad våldsutveckling, ett färskt exempel är helgens eskalerade händelser mot Judiska föreningen i Umeå. Det är rispade bilar, krossade rutor, snöbollar mot privatpersoners fönsterrutor och eskalerande trakasserier. Ett helt oacceptabelt beteende som riktats mot Judiska föreningen och dess medlemmar. Att Judiska föreningen anser sig tvingad att lägga ner känns som ett nederlag och helt fel.

Kära Umeåbor nu måste vi hjälpas åt att visa demokratisk hällfasthet genom att vänligt men bestämt visa att vi inte accepterar dessa antidemokratiska beteenden.

Är du intresserad av att engagera dig politiskt Och vill bli medlem
Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33

IMG_1632

Bli först att kommentera

En jämställd idrott borde vara en självklarhet

Av , , 2 kommentarer 6

En jämställd idrott borde vara en självklarhet men idag finns det en förfärlig massa ojämställdhet inom idrotten. Det börjat redan från de första träningarna på småbarnsben och problemen växer ikapp med att barnen växer. Det är allt från okristliga träningstider för de som åker konståkning till matcher som måste flyttas för herrarna ska spela eller Skatteverkets regler som gör det dyrare att sponsra tex. damfotboll medan det är avdragsgillt att sponsra herrfotboll.

Fördelningen av de offentliga resurserna som fördelas till idrotten mellan tjejer och killar visar att killarna får 80 % av medlen, helt oacceptabelt att gemensamma skattemedel fördelas så ojämställt. Ekonomiska resurser behövs för att driva och utveckla idrotten och stärka föreningarnas arbete runt om i landet, då måste resurserna fördelas jämställt.

Att det idag är dyrare för företag som vill verka för en jämställd sponsring ger en tydlig signal, företag som vill skapa lika möjligheter för tjejer och killars idrottande bestraffas. Hur ska det vara möjligt att flytta fram positionerna mot en mer jämställd idrott om regelverket har riktlinjer som är utformade efter marknadsvärdet som ex. Publiksiffror och biljettpriser?


Att föreslå lösningar som lyfte bort uppenbara skattetekniska hinder som står i vägen för en jämställd sponsring är regeringens ansvar och borde stå högt upp på prioriteringslistan för en regering som tillskriver sig som en feministisk regering.

Därför vill jag som ordförande i Umeå Centerkvinnorna att regeringen genast tar fram förslag för att underlätta en jämställ sponsring.

IMG_1488

2 kommentarer

Härbärge i Umeå

Läser dagens VK och ser att Kommunen nu beslutat att driva ett akut-härbärge, var beslutet är fattat är dock osäkert eftersom Centerpartiets förslag om ett härbärge röstades ner när vi föreslog det i Kommunfullmäktige 2014.

Centerpartiet stödjer naturligtvis att Umeå kommun tar sitt ansvar för att klara kraven i Socialtjänstlagen men vi är mycket kritisk till ett härbärge som bara vänder sig till en viss etnisk grupp.

Om Umeå kommun öppnar ett eget härbärge förväntar jag mig att det är ett härbärge för alla hemlösa EU-medborgare, inte ett härbärge för en viss etnisk gruppering.

Att Centerpartiet länge drivit frågan om ett härbärge är ingen hemlighet och vi kommer att fortsätta driva frågan tills kommunen har en lösning för alla hemlösa EU-medborgare i Umeå kommun.

IMG_1629

Bli först att kommentera

#Hejsyster

#Hej syster

För mig är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara den en är

mobilbilder 2016 1028

Bli först att kommentera

Sveriges ekonomi går som tåget

Av , , 2 kommentarer 5

Sveriges ekonomi går som tåget, de säger i alla fall Statistiska centralbyråns senaste tillväxtsiffror. Bedömarna spår en fortsatt god konjunktur, det som oroar är bristen på rätt arbetskraft då de gör att tillväxten minskar. Därför borde det vara en självklarhet att behålla den arbetskraft med rätt kompetens som invandrat till Sverige. Här behövs en översyn av lagstiftningen.

Sysselsättningsgraden är också hög i Sverige den ligger enligt uppgift från konjunkturinstitutet på 82,1%, de måste vara bland det bästa i hela Europa. Orsaken till att sysselsättningsgraden är så hög kan vi tacka jobbskatteavdraget och Alliansregeringen för. Socialdemokraterna var stora motståndare till jobbskatteavdragen och röstade emot alla förslagen, men uppenbarligen har dom förstått hur bra motor det är för en bra sysselsättningsgrad för annars skulle S och MP som sitter i Regeringsställning avskaffat dessa avdrag.

När Svensk ekonomi går bra har också de allra flesta Svenskar det bra. Men det som oroar mig är att det ekonomiska klyftorna ökar. OECDs siffror visar att klyftorna bara ökat sedan 1990-talet och framåt. Det finns studier som visar att föräldrarnas födelseland och när dom kom till Sverige är av stor betydelse.
Att föräldrar som nyss kommit till Sverige har det sämre ställt än de som varit i Sverige en längre tid och hunnit etablera sig i samhället är inga konstigheter. Att föräldrar som går på bidrag har en sämre inkomst än den som har ett arbete känns också fullt acceptabelt. Däremot känns det inte bra att 73% av barn till föräldrar födda i Somalia eller 80% av barnen till föräldrar födda i Irak eller Syrien är *relativt fattiga.

De finns bara en väg att gå för att minska klyftorna och barnfattigdomen och de är att se till att alla får arbete oavsett nationalitet. Att höja olika former av bidrag har bara en inlåsningseffekt och ger inte barnen eller familjerna någon möjlighet att leva ett självständigt liv.
Nuvarande regering har ett stort ansvar att göra något och de NU.

Passiviteten som S och MP uppvisat är skrämmande. När det finns förslag om enkla jobb som skulle kunna vara ett första steg för att ta sig ur ett bidragsberoende, skapa sig en egen ekonomi och bidra tillsamhällsbygget borde Regeringen ta chansen. En chans som är värld att testa nu när Sverige har en stark ekonomi.

*relativt fattiga, Lever i ett hushåll med inkomster under 60% av medianinkomsten.

2 kommentarer

#vistårinteut

Just nu rapporteras det i media om självmord bland ensamkommande, Det är en aktuell fråga som tas upp på möten i riksdagen men som det också finns många frågetecken kring. Här hittar du därför bakgrund och vad Centerpartiet vill idag gällande den tillfälliga lagen och uppehållstillstånd.

Den tillfälliga lagen skapar mindre kontinuitet, förutsebarhet, stabila miljöer och chans till familje­återförening. Det var lätt att förutse att den tillfälliga lagen skulle få negativa konsekvenser och det påpekades också av bland andra Barnombudsmannen. Men ingen myndighet har haft i uppgift att följa situationen, så vi saknar en samlad bild av konsekvenserna utöver enskilda fall som lyfts i media.

Utöver den tillfälliga lagen har Migrationsverket i praktiken ändrat sitt arbetssätt gällande ålders­bedömningar, från att sällan skriva upp någons uppgivna ålder till att ofta göra det. Ansvaret för att bevisa sin ålder och identitet ligger på den asylsökande. Om en asylsökande inte har id-handlingar registreras den ålder hen uppger vid första kontakten med Migrationsverket. Men Migrationsverket kan skriva upp åldern om den verkar osannolik. De senaste månaderna har Migrationsverket skrivit upp allt fler personer från att vara under 18 till att vara över 18, vilket påverkar deras rätt till boende och utbildning.

För att öka tydligheten i hur processen kring åldersbedömningar ska gå till och få en bättre bedömning tidigare har regeringen förslag om åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. Där förtydligas att om man får sin ålder uppskriven av Migrationsverket ska det gå att överklaga. Men under tiden man över­klagar gäller Migrationsverkets uppskrivning. Det innebär att personer som kanske är under 18 och som får rätt om det i domstol.

Som Centerpartist säker jag

- NEJ till den tillfälliga lagen som skapar en enorm osäkerhet och är den kanske viktigaste orsaken till ökad otrygghet och psykisk ohälsa bland ensamkommande.

-JA skapa möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå under förutsättning att regeringen ändrar sitt förslag så att det också blir möjligt för ungdomar att byta spår och få PUT om de har jobb.

-Ja det måste finnas en möjlighet för personer som inte kunnat bevisa sin identitet att få arbetstillstånd. En majoritet av dem som omfattas av förslaget saknar godkända id-handlingar. Om man får jobb ska man inte utvisas för att man inte har ett pass.

mobilbilder 2016 231

Bli först att kommentera

Vänsterrörelsen i Umeå SDs bästa valarbetare

En och samma frågeställning dök upp vid så många tillfällen igår.
Det började redan på morgonträninge och fortsatte vid kaffebordet på jobbet, till lunch, hen jag hade friskvård med och dom mötena som uppstod på affären när middagsmaten skulle inhandlas eller i de telefonsamtal som gjordes under dagen.

Och frågan som ställdes löd
-Vad tycker du om de som hände SD när dom skulle hålla möte i Umeå igår?

Mitt svar är enkelt
- De som sabbade mötet är allas fienden eftersom dom är ett hot mot demokratin. Alla vi som lever i Sverige har ett gemensamt ansvar,det är ansvaret att värna mötesfriheten, organisationsfriheten och yttrandefriheten då det är grunden för en fungerande demokrati. Vad tycker du?

De intressanta är att de jag mötte var överens om att de som skedde på väven innebär att vänsterrörelsen i Umeå är SDs bästa valarbetare, att dom känner större oro för vänsterns agerande än för SDs politik, att demokratin hotas av agerandet, att dom tycker att sabotörerna borde skämmmas och att en del som aldrig tidigare velat engagera sig politiskt funderar på att engagera sig.

Vill du bli medlem för att visa sitt stöd för demokratin?

För dig som vill bli medlem är det enkelt med swish. Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33.

Bli först att kommentera

Ågren, SD, Sandström, S & MP

Efter en vecka på resandefot har en av dagens nöjen varit att läsa igenom veckans alla nummer av VK.

Anders Ågrens, NEJ och vi har ingen avsikt att sammarbeta med SD var veckans mest positiva. Bra där Anders, guldstjärna till dig :)

Veckans smocka delar Nils-Åke Sandström ut när han besvarar Sture Nilssons insändare genom att fråga, Men vad i världen menar du? Skulle Centerns framgångar inte vara lika mycket värda om det är många kvinnor som stöder vår politik? Bra där Nils-Åke, guld stjärna till dig :)

Veckans mest tragiska hantering är S och MPs hantering av barn, föräldrar och kvinnliga företagare som driver förskolan Visionen.
Urusel hantering S & MP :(

Visionen är ett privat förskolealternativ som prisats för sin verksamhet i drygt tjugo år, en verksamhet som föräldrar och barn varit mer än nöjd med som nu riskerar att få lägga ner sin verksamhet till följd av urusel hantering av S och MP. Ett skuggspel där ni låssas att alternativ presenterats för Visionen men där alternativa lokaler absolut inte varit anpassad för förskoleverksamhet. Under de senaste åren har S tydligt visat att ni inte är intresserad av privata alternativ. Först såg ni till att Umeås mest omtyckta och högst rankade äldreboende inte längre fick drivas i privat regi. Nu gör ni samma sak mot en av Umeås mest omtyckta förskolor.

S och MP ert budskap är en tydlig signal till alla kvinnliga företagare, ert agerande skriker GÖR ER ICKE BESVÄR vi är absolut inte intresserad av kvinnliga företagare.

IMG_1570

Bli först att kommentera