#Hejsyster

#Hej syster

För mig är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara den en är

mobilbilder 2016 1028

Bli först att kommentera

Sveriges ekonomi går som tåget

Av , , 2 kommentarer 5

Sveriges ekonomi går som tåget, de säger i alla fall Statistiska centralbyråns senaste tillväxtsiffror. Bedömarna spår en fortsatt god konjunktur, det som oroar är bristen på rätt arbetskraft då de gör att tillväxten minskar. Därför borde det vara en självklarhet att behålla den arbetskraft med rätt kompetens som invandrat till Sverige. Här behövs en översyn av lagstiftningen.

Sysselsättningsgraden är också hög i Sverige den ligger enligt uppgift från konjunkturinstitutet på 82,1%, de måste vara bland det bästa i hela Europa. Orsaken till att sysselsättningsgraden är så hög kan vi tacka jobbskatteavdraget och Alliansregeringen för. Socialdemokraterna var stora motståndare till jobbskatteavdragen och röstade emot alla förslagen, men uppenbarligen har dom förstått hur bra motor det är för en bra sysselsättningsgrad för annars skulle S och MP som sitter i Regeringsställning avskaffat dessa avdrag.

När Svensk ekonomi går bra har också de allra flesta Svenskar det bra. Men det som oroar mig är att det ekonomiska klyftorna ökar. OECDs siffror visar att klyftorna bara ökat sedan 1990-talet och framåt. Det finns studier som visar att föräldrarnas födelseland och när dom kom till Sverige är av stor betydelse.
Att föräldrar som nyss kommit till Sverige har det sämre ställt än de som varit i Sverige en längre tid och hunnit etablera sig i samhället är inga konstigheter. Att föräldrar som går på bidrag har en sämre inkomst än den som har ett arbete känns också fullt acceptabelt. Däremot känns det inte bra att 73% av barn till föräldrar födda i Somalia eller 80% av barnen till föräldrar födda i Irak eller Syrien är *relativt fattiga.

De finns bara en väg att gå för att minska klyftorna och barnfattigdomen och de är att se till att alla får arbete oavsett nationalitet. Att höja olika former av bidrag har bara en inlåsningseffekt och ger inte barnen eller familjerna någon möjlighet att leva ett självständigt liv.
Nuvarande regering har ett stort ansvar att göra något och de NU.

Passiviteten som S och MP uppvisat är skrämmande. När det finns förslag om enkla jobb som skulle kunna vara ett första steg för att ta sig ur ett bidragsberoende, skapa sig en egen ekonomi och bidra tillsamhällsbygget borde Regeringen ta chansen. En chans som är värld att testa nu när Sverige har en stark ekonomi.

*relativt fattiga, Lever i ett hushåll med inkomster under 60% av medianinkomsten.

2 kommentarer

#vistårinteut

Just nu rapporteras det i media om självmord bland ensamkommande, Det är en aktuell fråga som tas upp på möten i riksdagen men som det också finns många frågetecken kring. Här hittar du därför bakgrund och vad Centerpartiet vill idag gällande den tillfälliga lagen och uppehållstillstånd.

Den tillfälliga lagen skapar mindre kontinuitet, förutsebarhet, stabila miljöer och chans till familje­återförening. Det var lätt att förutse att den tillfälliga lagen skulle få negativa konsekvenser och det påpekades också av bland andra Barnombudsmannen. Men ingen myndighet har haft i uppgift att följa situationen, så vi saknar en samlad bild av konsekvenserna utöver enskilda fall som lyfts i media.

Utöver den tillfälliga lagen har Migrationsverket i praktiken ändrat sitt arbetssätt gällande ålders­bedömningar, från att sällan skriva upp någons uppgivna ålder till att ofta göra det. Ansvaret för att bevisa sin ålder och identitet ligger på den asylsökande. Om en asylsökande inte har id-handlingar registreras den ålder hen uppger vid första kontakten med Migrationsverket. Men Migrationsverket kan skriva upp åldern om den verkar osannolik. De senaste månaderna har Migrationsverket skrivit upp allt fler personer från att vara under 18 till att vara över 18, vilket påverkar deras rätt till boende och utbildning.

För att öka tydligheten i hur processen kring åldersbedömningar ska gå till och få en bättre bedömning tidigare har regeringen förslag om åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. Där förtydligas att om man får sin ålder uppskriven av Migrationsverket ska det gå att överklaga. Men under tiden man över­klagar gäller Migrationsverkets uppskrivning. Det innebär att personer som kanske är under 18 och som får rätt om det i domstol.

Som Centerpartist säker jag

- NEJ till den tillfälliga lagen som skapar en enorm osäkerhet och är den kanske viktigaste orsaken till ökad otrygghet och psykisk ohälsa bland ensamkommande.

-JA skapa möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå under förutsättning att regeringen ändrar sitt förslag så att det också blir möjligt för ungdomar att byta spår och få PUT om de har jobb.

-Ja det måste finnas en möjlighet för personer som inte kunnat bevisa sin identitet att få arbetstillstånd. En majoritet av dem som omfattas av förslaget saknar godkända id-handlingar. Om man får jobb ska man inte utvisas för att man inte har ett pass.

mobilbilder 2016 231

Bli först att kommentera

Vänsterrörelsen i Umeå SDs bästa valarbetare

En och samma frågeställning dök upp vid så många tillfällen igår.
Det började redan på morgonträninge och fortsatte vid kaffebordet på jobbet, till lunch, hen jag hade friskvård med och dom mötena som uppstod på affären när middagsmaten skulle inhandlas eller i de telefonsamtal som gjordes under dagen.

Och frågan som ställdes löd
-Vad tycker du om de som hände SD när dom skulle hålla möte i Umeå igår?

Mitt svar är enkelt
- De som sabbade mötet är allas fienden eftersom dom är ett hot mot demokratin. Alla vi som lever i Sverige har ett gemensamt ansvar,det är ansvaret att värna mötesfriheten, organisationsfriheten och yttrandefriheten då det är grunden för en fungerande demokrati. Vad tycker du?

De intressanta är att de jag mötte var överens om att de som skedde på väven innebär att vänsterrörelsen i Umeå är SDs bästa valarbetare, att dom känner större oro för vänsterns agerande än för SDs politik, att demokratin hotas av agerandet, att dom tycker att sabotörerna borde skämmmas och att en del som aldrig tidigare velat engagera sig politiskt funderar på att engagera sig.

Vill du bli medlem för att visa sitt stöd för demokratin?

För dig som vill bli medlem är det enkelt med swish. Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33.

Bli först att kommentera

Ågren, SD, Sandström, S & MP

Efter en vecka på resandefot har en av dagens nöjen varit att läsa igenom veckans alla nummer av VK.

Anders Ågrens, NEJ och vi har ingen avsikt att sammarbeta med SD var veckans mest positiva. Bra där Anders, guldstjärna till dig :)

Veckans smocka delar Nils-Åke Sandström ut när han besvarar Sture Nilssons insändare genom att fråga, Men vad i världen menar du? Skulle Centerns framgångar inte vara lika mycket värda om det är många kvinnor som stöder vår politik? Bra där Nils-Åke, guld stjärna till dig :)

Veckans mest tragiska hantering är S och MPs hantering av barn, föräldrar och kvinnliga företagare som driver förskolan Visionen.
Urusel hantering S & MP :(

Visionen är ett privat förskolealternativ som prisats för sin verksamhet i drygt tjugo år, en verksamhet som föräldrar och barn varit mer än nöjd med som nu riskerar att få lägga ner sin verksamhet till följd av urusel hantering av S och MP. Ett skuggspel där ni låssas att alternativ presenterats för Visionen men där alternativa lokaler absolut inte varit anpassad för förskoleverksamhet. Under de senaste åren har S tydligt visat att ni inte är intresserad av privata alternativ. Först såg ni till att Umeås mest omtyckta och högst rankade äldreboende inte längre fick drivas i privat regi. Nu gör ni samma sak mot en av Umeås mest omtyckta förskolor.

S och MP ert budskap är en tydlig signal till alla kvinnliga företagare, ert agerande skriker GÖR ER ICKE BESVÄR vi är absolut inte intresserad av kvinnliga företagare.

IMG_1570

Bli först att kommentera

-3,2 i onödan

Tänker tillbaka på arbetet i Individ- och familjenämnden under 2016 och konstaterar att det varit tufft. Det har fattats tuffa politiska beslut men det har många gånger varit helt nödvändigt.Det allra bästa är trots allt de engagemang som finns bland ledamöterna och att vi över de politiskagränserna värnar en av kommunens allra viktigaste verksamheter för ett tryggt Umeå. Vi har olika sätt att se på lösningar och det är uppfriskande och ger en bättre bredd i diskussionerna.

När en tänker på att nämnden och dess verksamheter gått från ett underskott på 35miljoner sommaren 2016 till ett minus på 3,2 miljoner så förstår alla vilken fantastisk insats som genomförts av personalen.

Tack för allt ni gör! Ni är så fantastiskt engagerade och duktiga <3

Däremot hade kommunstyrelsen behövt varit mer på tårna och tagit ett större ansvar för byggandet. För att slå sig för bröstet och säga vi bygger 2000bostäder per år räcker inte om de med funktionshinder inte rymms i dessa bostäder.

-3,2 är en nämligen en helt onödig minusposter som aldrig hade behövt finnas. Ett minus som finns för att vi måste betala 5 miljoner i böter för ej verkställda beslut om LSS-bostad. Viten som drabbar nämnden trots att de beställda LSS-boenden ingod tid. 5-miljoner som skulle kunna gå till att utveckla verksamheten.

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att beställa LSS-bostäder och det är gjort, däremot kan vi aldrig ansvara för byggandet. Det är byggnadsnämnden och tekniska nämnden som ansvarar för att byggprocessen.

Om individ- och familjenämndens verksamhet hade sluppit ta böterna för de bostäder som ej byggts i tid hade ekonomin sett ännu bättre ut.

Det är dags för Kommunstyrelsen att ta ansvar för att hitta en bra modell för bostadsbyggandet. Att Individ-och familjenämnden måste lägga 5-miljoner av skattepengarna på böter är som att elda upp pengarna.

Bli först att kommentera

SKÄMS MILJÖPARTIET!

Av , , 4 kommentarer 12

Jag läser Gabriel Farrysson blogg och känner att den är värd ett svar.

Ja Gabbe Liberalerna och Centerpartiet ställde två frågor vid årets sista kommunfullmäktige och båda frågorna rörde förskolan Visionen. Det beror på att båda partierna anser att frågan är illa skött och att föräldrarna som mötts av tystnad är värd ett svar.

Du undrar om det finns någon kommunikation mellan förtroendevalda i dessa partier? Centerpartiet och Liberalerna har absolut en kommunikation, däremot sitter vi inte i knät på varandra. Den beroendeställningen finns det andra partier som har mellan varandra.

Absolut har vi som är förtroendevalda i Centerpartiet en dialog. Problemet är inte att vi har en dialog. Problemet är att de politiker som har ansvaret saknar kommunikation mellan nämnderna. Upplysningsvis är det Socialdemokraterna och miljöpartiet som har det ansvaret just denna mandatperiod.

Ärendet har som du säger varit aktuellt i tekniska nämnden sedan 2014 och problemet är inte Centerpartiet utan att ordföranden i tekniska nämnden och för- och grundskolenämndens ordföranden inte tagit ansvar för att ha en dialog mellan varandra eller med personalkooperativet Visionen.

Tekniska nämndens beslut om att riva lokalerna som förhyrs av Visionen känns som ett säkert sätt att bli av med oönskade hyresgäster. En uppsägning är också ett säkert sätt för kommunen att själv kunna nyttja de nybyggda lokalerna för egen förskoleverksamhet. Om kommunen tycker att det inte är lämpligt att hyra ut kommunala lokaler till ett personalkooperativ, stå för den åsikten och meddela Visionen att det inte finns någon ambition att hyra ut lokaler till privata kvinnliga företagare. Det hade varit bättre med ett ärligt besked om uppsägning än att påstå att lokaler för slakt skulle vara lämpliga ersättningslokaler för pedagogisk verksamhet. För ett är säkert, hade den politiska ledningen varit intresserad av att behålla Visionen som hyresgäster hade de erbjudits att hyra nya lokaler, ett erbjudande de aldrig fått.

En sak har du rätt i Gabbe, Visionen bedriver en mycket populär och framstående verksamhet, något som Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu är på väg att rasera.

Att möta föräldrar och barns oro och frågor med ”Skulle Visionen välja att avveckla så kommer kommunen via För- och grundskolenämndens verksamhet ta ansvar för berörda barn inom vår förskoleverksamheten” det är inget annat än nonchalans.

Om Miljöpartiet under hela processen hållit sig informerade om det som sker mellan tekniska nämnden och för- och grundskolenämnden i denna fråga är det skrämmande att ni som sitter i majoritet med Socialdemokraterna inte agerat för att rädda Visonen.
SKÄMS MILJÖPARTIET!

4 kommentarer

Ett jultal utan framtidshopp

Av , , 1 kommentar 4

På årets sista månad får vi alla ta del av statsministerns jultal
Ett jultal som innehåller uttalanden som står i klar kontrast till allt jag lärt mig om humanism
Ett jultal som gör julsaga om flickan med svavelstickorna mer aktuell än någonsin
Ett jultal som gör att jag vill be Stefan Löfven att genast ta sig en titt på Karl-Bertil Jonssons julafton
Ett jultal som inte ger någon framtidshopp eller framtidstro, hemska tanke om du skulle behöva hjälp
Ett jultal som får mig att känna en extra stor saknaden efter Fredrik Reinfeldt
Ett jultal som får mig att efterlysa en efterträdare till Tage Danielsson
Ett jultal som upprör istället för berör
#Sverige behöver nytt ledarskap

1 kommentar

En mors vädjan

Av , , 1 kommentar 10

I ett öppet brev till För- och grundskolenämnden och styrande i Umeå kommun läser jag om en mors vädjan.

En vädjan om att inte splittra barngruppen.

En vädjan om att inte slå undan benen på en väl fungerande verksamhet.
En vädjan om att få behålla lokalerna för Visionens förskoleverksamhet. En vädjan om att få ett svar på vilka lokaler Visionen kan hyra.
En vädjan om att få de svar personal och föräldrar väntat på i åratal.
En vädjan om att bevara ett väl fungerande personalkooperativ
En vädjan om att inte kommunalisera för att driva allt i egen regi.
En vädjan att ordförande och ledande politiker tar sitt ansvar genom att våga möta föräldrana och stå för sitt beslut.

En mors vädjan av att få lokaler för att Visionen ska kunna fortsätta bedriva sin omtyckta och väl fungerande verksamhet. En verksamhet som har som ambition att vara en första demokratisk mötesplats där alla lyssnar och reflektera.

En mors vädjan om att mötas av respekt!

1 kommentar

Nervös för granskningen?

Av , , 1 kommentar 7

I VK och kvällspressen har vi kunnat ta del av undersökande och granskande journalistik där flera kommuner granskats. I de kommunala korridorerna surrar ryktet om hur många som nu går omkring och känner sig nervös för granskningen och framtida avslöjanden.

VK ger en beskrivning av allt från vidlyftiga resor för att arbeta med värdegrund till dyra julklappar. Stadsdirektören bemöter kritiken med att även kommunens anställda måste få delta i utbildningar och att det är en förutsättning för att jobba med ständiga förbättringar. Hans Lindberg har lovat en utredning och det är bra med tanke på att Kommunstyrelsen har den yttersta uppsiktsplikten över Kommunens verksamheter.

Absolut ska kommunalanställda delta i fortbildning.
Absolut ska kommunsanställd få möjlighet att arbeta med värdegrund
Absolut ska kommunanställda få åka på utbildning utanför kommungränsen
Däremot tycker jag som skattebetalare och fritidspolitiker att det måste finnas principer som bygger på att alla kommunanställda oavsett verksamhet vet att Umeåkommun är en arbetsgivare som behandlar personalen lika, så är det inte idag.

Det som gör mig mest upprörd utifrån det jag läst är att tjänstepersoner låter sig bjudas på mat & alkohol av en leverantör. Att som tjänsteperson tillåta sig att hamna i en härva av bestickning eller mutor är olagligt och oprofessionellt.För aldrig någonsin ska kommunanställda låta sig bjudas på mat, alkohol, resor eller andra gåvor av leverantörer.

Umeåkommun vinner inget hederlighetspris i denna granskning!

1 kommentar