Giftfri vardag

Ingen ska behöva bli utsatt för giftiga ämnen i vardagen. Du ska kunna känna dig trygg, oavsett om det handlar om livsmedel, leksaker eller byggnadsmaterial. Som förälder ska du känna dig säker på att badankan ditt barn biter i inte är giftig. En vardag fri från farliga ämnen har länge varit en hjärtefråga för oss, och är något som vi kommer att fortsätta arbeta för.

Centerpartiet vill:
Snabba på arbetet med att fasa ut farliga kemiska ämnen
Införa skatt på farliga ämnen i flera varor
Införa krav på innehållsförteckning av kemiska ämnen i textilier

Bli först att kommentera

73 DAGAR 08 TIMMAR 21 MINUTER kvar tills du kan välja nytt ledarskap för Sverige

När andra bara ser problem, ser vi potential.
När andra sprider oro, skapar vi trygghet.
När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet.
När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb.

Du är den som bestämmer hur Sverige ska gå framåt

Bli först att kommentera

Bada i Bajs?

Av , , 2 kommentarer 5

Dagens Kommunfullmäktige startade med en interpellation jag ställt gällande miljöeffekterna efter branden i reningsverket i Täfteå.

Det finns tre anledningar till att jag ställde interpellationen
1)jag vill få ett svar på om Umeåkommun och Vakins krisberedskap var tillräcklig när olyckan inträffade

2)jag vill försäkra mig om att Umeåkommuns medborgare får veta vilken miljöpåverkan branden haft och om vattnet i Täfteå är badbart efter miljökatastrofen

3)jag vill försäkra mig om att alla inblandade tar lärdom av olyckan för att beredskapen ska bli bättre

För alla som följt händelseförloppet efter branden vet att tjänstepersoner agerat ansvarsfullt efter att branden upptäcktes.

Däremot visar svaret att en handlingsplan hade kunnat undvika att stora mängder avloppsvattnet rann rätt ut i fjärden och minskat miljöpåverkan. Att låta en krisplan växa fram när miljöförstöringen redan var ett faktum istället för att ha en handlingsplan var inte det bästa alternativet. Umeå kommun och Vakins krisberedskap var alltså inte tillräcklig.

Att Miljö- och hälsoskydd har begärt att Vakin ska utvidga miljöriskbedömning med riskerna för brand och de stora konsekvenser en brand har på ett avloppsreningsverk eller att Vakin har en egenkontroll ger inget svar på vilka effekter branden haft på miljön i närtid eller vad det kan innebära på lång sikt. Det vi fått svar på idag är att det saknas resultat från provtagningar. Miljö- och hälsoskydd kan inte bedöma vilken påverkan olyckan haft på fjärden och svaret utlovar uppföljning men ger absolut inget svar på vilka miljöeffekter olyckan haft. De finns en spekulation om att avloppsvattnet nog trycks längre ut men det ger inget svar på om barnen i Täfteå måste bada i bajs i sommar.

Jag håller med om att det är positivt att det har kunnat gå så snabbt att få till en återställd funktion på reningsverket och att verket var intakt med pumpbrunnar och annat som behövs för att bedömas vara ett intakt reningsverk. Men att raljera om reservverk i förråd är bara patetiskt och ett försök att flytta fokus från den viktiga miljöfrågan, ducka för ansvar och visar på en ovilja att lära sig av sina misstag.

Nu hoppas jag att VAKIN tillsammans med miljö- och hälsoskydd tar lärdom och utformar en krisplan, följer upp miljöeffekterna och tydligt anslår resultaten för oss medborgare.

sverige rent

2 kommentarer

Handlingsplan mot hemlöshet är inte heltäckande

När Centerpartiet var kritisk till handlingsplan mot hemlöshet och påpekade att det fanns grupper som inte omfattades så gav socialdemokraterna oss kalla handen och vårt förslag på en långsiktig lösning ratades.

8dagar senare tar KSAU beslut om att lägga 500 000kr och skriva avtal med Umeå pastorat så att dom kan ta ansvar för ett vinterhärbärge för utsatta EU medborgare under 2018.

Ett bra beslut av KSAU men det visar också på att handlingsplanen mot hemlöshet inte är heltäckande……

Bli först att kommentera

Haveriet med LSS

Av , , 1 kommentar 12

Centerpartiet har många fritidspolitiker som gör allt vi kan för att göra något åt haveriet med LSS. Vi vill återta den trygghetsreform som LSS bör vara. Vi debatterar, skickar förslag till våra riksdagspolitiker och skriver artiklar. Här är en av alla dom som skickats in och som publicerats av Norran

Att stoppa 2-års omprövningarna är rubrikpolitik
Krisen är här och nu, familjers hela tillvaro slås sönder. Det är hög tid att ta ansvar för situationen och trycka på nödstopp för indragning av assistans!

Alla människor har rätt att delta i samhällslivet utifrån sina förutsättningar, det är en självklarhet för oss i Centerpartiet. Att nuvarande regering genom Åsa Regner nu sätter stopp för tvåårsomprövningarna räcker inte för att komma tillrätta med hanteringen av bedömningen grundläggande behov inom personlig assistans.

De 1200 personer som redan fått avslag på sina beslut omfattas inte av det tillfälliga stoppet. Vad händer nu med alla dessa människor som redan har fått sina beslut omprövade och som resulterat i försämrade levnadsvillkor? Hur ska de individer som är i behov av personlig assistans klara sig i avvaktan på den översyn som nu görs?

LSS är en frihetsreform och en rättighetslagstiftning. Nuvarande regering ser LSS enbart som en kostnadsbörda och det får effekter på Försäkringskassans agerande vilket vi sett prov på de senaste åren genom ett ökat antal avslag vid nyansökan och ett ökat antal minskningsbeslut av antalet timmar vid 2-års omprövning. Det har påverkat enskilda individer och familjer med katastrofala följder och det här vill vi se en lösning på omedelbart.

Vad är orsaken till den hetsjakt som bedrivs av den som har ett beslut om personlig assistans? Det är i första hand den styrande regeringens inställning. De anser att kostnaden för personlig assistans är för hög. Alla människors rätt att växa, försörja sig själv och vara fullt delaktig i samhällslivet tycks inte vara så viktigt för socialdemokraterna.

Då regeringens regleringsbrev säger ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” får det i sin tur Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler att peka med hela handen och uppmana handläggarna till tuffare tag. Man ger enheten för gemensamma försäkringsfrågor i uppdrag att lägga stort fokus på att hitta bidragsfusk inom assistans och att syna brukare, assistenter och bolag. Uppdraget från regeringen borde ha varit att ge rätt ersättning från början, då skulle vi slippa både hetsjakten av de med assistansbehov och att ifrågasatta människor vid en tvåårsomprövning.

Det är också bekymmersamt med det dubbla huvudmannaskapet med Försäkringskassan och kommunen. Försäkringskassan försöker pressa ner antalet timmar i sin bedömning av grundläggande behov. Detta ser vi som ett försök till kostnadsövervältring från stat till kommun. Detta är olyckligt, omänskligt och allt annat än samhällsekonomiskt.

Centerpartiet säger nej till rubrikpolitik och vill istället hitta lösningar för att bygga ett samhälle där alla behövs och där alla kan känna trygghet.

Anna-Karin Kajsa Sjölander, Centerpartiet i Umeå
Malin Bergman, Centerpartiet i Krokom

1 kommentar

Kommunfullmäktige & syndabockarna

Kommunfullmäktige i Umeå både påminner och skiljer sig från andra fullmäktigemöte.
Vi har folkvalda politiker, politiska vildar och de som är utesluten ur sitt parti.
De finns de som knapp hörs och de som tar stort utrymme och de som använder ett språk som är avskyvärt och helt oacceptabelt. Igår var någons uppträdande och agerande så flagrant att hen fick lämna talarstolen.

Idag dröjer sig en obehagskänsla efter den rasistiska och tidvis riktigt otrevliga stämningen vid gårdagens Kommunfullmäktige kvar. En känsla av att agerandet är noga uttänkt för att få medial uppmärksamhet och mycket publicitet. En känsla av att ledamoten totalt struntar i grundlagen och inte har en tanke på mänskliga rättigheter då hens mission är att föra ut ett budskap som förminskar nazismens illdåd och peka ut minoriteter som roten till allt ont.

Viljan för vissa ledamöter att skapa ett syndabockssamhälle är tydlig och en retorik som jag avskyr. Att peka ut någon är ett enkelt svar på komplexa problem men absolut ingen lösning.

Idag dröjer sig obehagskänslan kvar, i morgon och alla andra dagar kommer jag att gör jag allt för att motverka rasism, främlingsfientlighet och politiker som vill hitta syndabockar och lösa komplexa problem med enkla svar.

Vill du också motverka rasism och främlingsfientlighet,bli medlem i Centerpartiet!
Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33

Bli först att kommentera

#metoo är en revolution

#metoo är en revolution och som jag ser det, den bästa chansen på länge för demokrati och jämställdhet

Först var jag rädd att #metoo kampanjen skulle tystas av alla ängslan. En ängslan som gav sig uttryck genom uttalanden som, Ska man inte kunna ge någon en kram längre….. Tänk alla som beskylls fast det inte är sant…… Hur ska man nu kunna flörta med någon, Den här rörelsen är sjukt överdriven för så här många kvinnor kan inte ha blivit utsatt, Tänk så många som försöker ta utrymme från de som verkligen är utsatt. Ja uttrycket för ängslan har varit många.

Vi får hoppas att det är en ängslan som föder självransakan istället för att det är en ängslan som vill hålla fast vid en gammal struktur och nervärdera alla de berättelser som kommit fram i #metoo kampanjen för att istället fokusera på de stackars männen vars beteende nu blir ifrågasatt. Det är en samhällsnorm, en struktur och ett tyst kontrakt som ALLA påverkas av och som vi är så innerligt trött på. Nu krävs att män vågar stiga fram och stötta varandra för att vi ska få ett mer respektfullt och demokratiskt samhälle.

Sedan slöt kvinnor från olika skrån upp och tog ställning för de trakasserier som så tydligt var kopplad till deras arbetsvardag. Ett förtryckt urgrundsvrål från oss kvinnor för att ta ställning mot de strukturella förtryck vi så väl känner och som vi är så innerligt less på.

Vi är trött på förtrycket med direkta övergrepp och lillagummanattityden som vi ibland möts av. Vi är trött på den begränsning på beteende som risken för att bli utsatt för övergrepp genererar, en försiktighet som underminerar möjligheterna för jämställdhet och vi är trött på machokulturen som bevakas av de priviligierade.

Vi är istället många som ser #metoo kampanjens kraft som ett historiskt och gyllene tillfället för demokrati. Äntligen är vi många som pratar om det förtryck som pågått år efter år. Äntligen har vi ställt oss upp och i enighet tagit ställning för ett bättre samhälle.

Som sagt, #metoo är en revolution och den bästa chansen på länge för demokrati

Bli först att kommentera

Synd att det tagit tre år för sossarna att se problemet

Äntligen öppnas ett härbärge i Umeå. Det är en liten delseger för Centerpartiet och vår kamp för ett tryggt Umeå. Synd bara att det tagit tre år för socialdemokraterna att se problemet och till viss del skapa en lösning.

Redan i november 2014 lämnade Centerpartiet in en motion till kommunfullmäktige med en beskrivning av behovet av akuta boendeplatser för de som blir eller är hemlös och förslag om ett kommunalt finansierat natthärbärge. De var en av de allra första bostadsfrågorna jag som ny förtroendevald i kommunfullmäktige ville åtgärda. Att erbjuda en akut lösning för alla som för tillfället är hemlös är ett måste i en stad med stark tillväxt och i Umeås storlek. Besvikelsen visste inga gränser när förslaget röstades ner med med stor majoritet, 42ledamöter var mot förslaget, 2st avstod och 20st vill få till stånd ett härbärge.

Men skam den som ger sig! Så i september 2015 gjordes ett nytt försök att få kommunfullmäktige att se behovet och skapa en lösning. Nu gick Centerpartiet ihop med några av de ledamöter som röstat för tidigare förslag och skrev en ny motion för att få till en härbärges liknande lösning som vi valde att kalla Krisboende. Den här gången röstades förslaget ner med kraft då miljöpartiet bytte ståndpunkt och inte längre ansåg att det fanns något behov av boende för hemlösa.

Det positiva är att Socialdemokraterna förstått problemet, de negativa är att dom inte lyssnade redan 2014 då det hade inneburit tre år mindre av mänskligt lidande. Troligtvis har det också kostat mer skattepengar genom ökade vårdkostnader genom en ökad psykisk ohälsa för den som är hemlös. Oro tär!

Så idag är jag glad att få delta på invigningen Öppengemenskaps boendelösning för hemlösa.

IMG_1838

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige, halvårsbokslut och nytt beslut om försäljning

Idag har det verkligen varit ett intensivt dag i kommunfullmäktige.
Dagen började med diskussioner kring kommunens ansvar att bygga ett härbärge eller inte. Som SO Edvinsson(C) så väl beskriver det, att hellre välja humanism och att det är bra att stadsdirektören nu ser över en akutlösning för ett härbärge,ja det är det enda rätta när kylan nu nyper oss i skinnet.

Så kom då frågan, vad har hänt barnen på förskolan Visionen. Det som redovisades var tillfredställande utifrån att alla barn erbjudits en förskoleplats. Det som oroar är att beslutande säger att hänsyn tagit till barnens trygghet, den oro föräldrarna känns under den här processen gör nämligen inte att barnen kännande sig trygga.

Det som också oroar är att allt agerande kring lokalfrågan och hanteringen av Visionen som hyresgäster. Kommunens agerande som gjort att visionen varit tvungen att säga upp avtalet i stället för att få utöka med två avdelningar som de önskat, har inneburit att vi tappat en duktig, eftertraktad och professionell aktör inom barnomsorgen. Hanteringen har dessutom inneburit en kostnad på 1,6miljoner för kommunen till Visionen, pengar som så väl hade behövts i verksamheterna tex. för att nå målet med 15barn per barngrupp.

Utöver det oroar Kommunens bemötandet av kvinnliga företagare. Vi har ett stort behov av förskoleplatser och behovet är så stort att det är svårt att klara utan privata aktörer och de både för lokalfrågan som för den pedagogiska verksamheten. Vi behöver värna företagsamheten inte motarbeta.

Sedan lyftes Centerpartiets motion som syftar till tillväxt i hela Umeå kommun. Där vi föreslår att Kommunfullmäktige besluta följande:
-att Umeå kommun presenterar en 10-års plan kopplad till tidsperioden
för gällande strategiska plan över olika förutsättningar för
bostadsbyggande i hela kommunen
-att Umeå kommuns tillgångar av mark för verksamhets- och
bostadsändamål förstärks i hela kommunen.
-att Umeå kommun via sina ägardirektiv uppdrar till AB Bostaden att
presentera förslag till 10-års plan på att en proportionell andel av
bolagets investeringar i nya bostäder anpassas till
befolkningsutvecklingen i orter utanför femkilometersstaden
De första två att satserna ansågs besvarade och den tredje avslogs. Besvarandet får ses som en delseger.

Därefter kom min motion om en stadsodling norm, och närmre ett bifall kan en inte nå i ett besvarande. Blir så glad att vi får bättre möjligheter till statsodling, tror jag firar med några hemodlade potatisar till middagen.

Så kom delårsrapporten som visar att kommunens budget innebär ett tufft läge i nämnderna,de är framför allt de människonära verksamheterna som är drabbade. Det har gått bra i bolagen och försäljningen av mark har också gett klirr i kassan, de är tur för det gör att resultatet ser bra ut.

Sist vill jag berätta hur det gick i frågan om utförsäljningen av bostäder i Bostadens bestånd. Mikael Ölund(VD Bostaden), Mikael Berglund(S) och Mattias Larsson(C) gav tillsammans en fullödig beskrivning av Umeå kommuns kommande behov och varför en försäljningen gynnar både Umeå kommun och Umeåbon som skattebetalare.

Grattis alla Umebor nu finns möjlighet att det byggs nya hyresrätter och att befintliga bostäder hos Bostaden kan renoveras. Ytterligare en positiv effekt är att få in ytterligare aktörer på bostadsmarknaden i Umeå som så väl behövs för att få ytterligare bostäder byggda i vår kommun.

I det stora hela kan dagen i Kommunfullmäktige anses som bra, mycket bra!

Bli först att kommentera

#varensyster

Idag den 25 oktober anordnar Centerkvinnorna en nationell kampanjdag som vi kallar #varensyster.

Vi gör det för att uppmärksamma, se, lyssna och prata om det våld som kvinnor utsätts för, varje dag. Våldet får inte osynliggöras.

Vill du också vara med och arbeta för ett samhälle fritt från våld? Då kan du bli medlem i Centerkvinnorna eller hjälpa oss sprida budskapet, #varensyster

Det handlar om att våga se, vågar du se?

IMG_1790

Bli först att kommentera