Synd att det tagit tre år för sossarna att se problemet

Äntligen öppnas ett härbärge i Umeå. Det är en liten delseger för Centerpartiet och vår kamp för ett tryggt Umeå. Synd bara att det tagit tre år för socialdemokraterna att se problemet och till viss del skapa en lösning.

Redan i november 2014 lämnade Centerpartiet in en motion till kommunfullmäktige med en beskrivning av behovet av akuta boendeplatser för de som blir eller är hemlös och förslag om ett kommunalt finansierat natthärbärge. De var en av de allra första bostadsfrågorna jag som ny förtroendevald i kommunfullmäktige ville åtgärda. Att erbjuda en akut lösning för alla som för tillfället är hemlös är ett måste i en stad med stark tillväxt och i Umeås storlek. Besvikelsen visste inga gränser när förslaget röstades ner med med stor majoritet, 42ledamöter var mot förslaget, 2st avstod och 20st vill få till stånd ett härbärge.

Men skam den som ger sig! Så i september 2015 gjordes ett nytt försök att få kommunfullmäktige att se behovet och skapa en lösning. Nu gick Centerpartiet ihop med några av de ledamöter som röstat för tidigare förslag och skrev en ny motion för att få till en härbärges liknande lösning som vi valde att kalla Krisboende. Den här gången röstades förslaget ner med kraft då miljöpartiet bytte ståndpunkt och inte längre ansåg att det fanns något behov av boende för hemlösa.

Det positiva är att Socialdemokraterna förstått problemet, de negativa är att dom inte lyssnade redan 2014 då det hade inneburit tre år mindre av mänskligt lidande. Troligtvis har det också kostat mer skattepengar genom ökade vårdkostnader genom en ökad psykisk ohälsa för den som är hemlös. Oro tär!

Så idag är jag glad att få delta på invigningen Öppengemenskaps boendelösning för hemlösa.

IMG_1838

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige, halvårsbokslut och nytt beslut om försäljning

Idag har det verkligen varit ett intensivt dag i kommunfullmäktige.
Dagen började med diskussioner kring kommunens ansvar att bygga ett härbärge eller inte. Som SO Edvinsson(C) så väl beskriver det, att hellre välja humanism och att det är bra att stadsdirektören nu ser över en akutlösning för ett härbärge,ja det är det enda rätta när kylan nu nyper oss i skinnet.

Så kom då frågan, vad har hänt barnen på förskolan Visionen. Det som redovisades var tillfredställande utifrån att alla barn erbjudits en förskoleplats. Det som oroar är att beslutande säger att hänsyn tagit till barnens trygghet, den oro föräldrarna känns under den här processen gör nämligen inte att barnen kännande sig trygga.

Det som också oroar är att allt agerande kring lokalfrågan och hanteringen av Visionen som hyresgäster. Kommunens agerande som gjort att visionen varit tvungen att säga upp avtalet i stället för att få utöka med två avdelningar som de önskat, har inneburit att vi tappat en duktig, eftertraktad och professionell aktör inom barnomsorgen. Hanteringen har dessutom inneburit en kostnad på 1,6miljoner för kommunen till Visionen, pengar som så väl hade behövts i verksamheterna tex. för att nå målet med 15barn per barngrupp.

Utöver det oroar Kommunens bemötandet av kvinnliga företagare. Vi har ett stort behov av förskoleplatser och behovet är så stort att det är svårt att klara utan privata aktörer och de både för lokalfrågan som för den pedagogiska verksamheten. Vi behöver värna företagsamheten inte motarbeta.

Sedan lyftes Centerpartiets motion som syftar till tillväxt i hela Umeå kommun. Där vi föreslår att Kommunfullmäktige besluta följande:
-att Umeå kommun presenterar en 10-års plan kopplad till tidsperioden
för gällande strategiska plan över olika förutsättningar för
bostadsbyggande i hela kommunen
-att Umeå kommuns tillgångar av mark för verksamhets- och
bostadsändamål förstärks i hela kommunen.
-att Umeå kommun via sina ägardirektiv uppdrar till AB Bostaden att
presentera förslag till 10-års plan på att en proportionell andel av
bolagets investeringar i nya bostäder anpassas till
befolkningsutvecklingen i orter utanför femkilometersstaden
De första två att satserna ansågs besvarade och den tredje avslogs. Besvarandet får ses som en delseger.

Därefter kom min motion om en stadsodling norm, och närmre ett bifall kan en inte nå i ett besvarande. Blir så glad att vi får bättre möjligheter till statsodling, tror jag firar med några hemodlade potatisar till middagen.

Så kom delårsrapporten som visar att kommunens budget innebär ett tufft läge i nämnderna,de är framför allt de människonära verksamheterna som är drabbade. Det har gått bra i bolagen och försäljningen av mark har också gett klirr i kassan, de är tur för det gör att resultatet ser bra ut.

Sist vill jag berätta hur det gick i frågan om utförsäljningen av bostäder i Bostadens bestånd. Mikael Ölund(VD Bostaden), Mikael Berglund(S) och Mattias Larsson(C) gav tillsammans en fullödig beskrivning av Umeå kommuns kommande behov och varför en försäljningen gynnar både Umeå kommun och Umeåbon som skattebetalare.

Grattis alla Umebor nu finns möjlighet att det byggs nya hyresrätter och att befintliga bostäder hos Bostaden kan renoveras. Ytterligare en positiv effekt är att få in ytterligare aktörer på bostadsmarknaden i Umeå som så väl behövs för att få ytterligare bostäder byggda i vår kommun.

I det stora hela kan dagen i Kommunfullmäktige anses som bra, mycket bra!

Bli först att kommentera

#varensyster

Idag den 25 oktober anordnar Centerkvinnorna en nationell kampanjdag som vi kallar #varensyster.

Vi gör det för att uppmärksamma, se, lyssna och prata om det våld som kvinnor utsätts för, varje dag. Våldet får inte osynliggöras.

Vill du också vara med och arbeta för ett samhälle fritt från våld? Då kan du bli medlem i Centerkvinnorna eller hjälpa oss sprida budskapet, #varensyster

Det handlar om att våga se, vågar du se?

IMG_1790

Bli först att kommentera

#nomore #metoo #nolltolerans

Av , , 2 kommentarer 3

#metoo kampanjen fortsätter och med den kommer med rörelser som #nomore vilket är otroligt positivt och välbehövligt. Jag ser fram mot att fler ansluter sig till no more kampanjen, de är att ta ansvar.

Samtidigt kommer kritiska frågor om en flört inte längre är okej, är man är ett svin när man bara försöker ragga? Att frågan ens ställs visar tydligt på den machokultur som varit normen för så många. De känns som ett försök att flytta fokus från problemet kring de sexuella trakasserierna till att förminska problemen och skuldbelägga kvinnor genom att ställa frågan.

Den som lätt lägger en hand på en arm och säger hej snygging ska vi dansa och drar sig tillbaka efter ett, hej men nej tack jag sitter hellre här med mina vänner, han ofredar ingen. Med den man som förföljer en kvinna på dansgolvet och dessutom tar sig friheten att taffsa på henne han ofredar. Så himla svårt är det ändå inte!

En flört är en flört och har du problem med att veta vart gränsen mellan en flört och ett ofredande går vill jag uppmana dig att fråga dina tjejkompisar, dom kan ge dig goda råd.

Me too handlar inte om nivåer på ofredande det handlar om att sexuellt trakasserier är ett gammalt problem som förekommer hela tiden. Det handlar också om att vi är många som är så innerligt trött på det här beteendet och att vi vill bemötas med respekt. Helt enkelt en nolltolerans mot sexuella trakasserier, helt enkelt #nomore

2 kommentarer

#metoo

Av , , 2 kommentarer 6

Jag tänker på alla skolår när vi tjejer trodde det var okej att de tafsades i korridoren, i klassrummet,på gympan och förfasas över minnet av mannen som blottade sig för oss. Alla dessa gånger en mans beteende inte varit annat än sexuella trakasserier. Gråter över minnet av en ungdomskärlek som inte tog ett nej samtidigt som jag vill kräkas när jag tänker på den äldre släktingen som kröp in under mitt täcket direkt efter att han lämnat sin fru och nyfödda dotter på förlossningen…….bara en av alla dessa gånger

Nu rullar berättelseberättelse upp mitt framför ögonen på oss alla. Kvinnors berättelse om det historiska och pågående våldet mot oss kvinnor. Ett våld som skett och sker dagligen lokalt, regionalt och nationellt. Ett maktmedel och en styggelse som på något knasigt sätt ramlat inom ramen för det normala.

Nej det är inte normalt och det måste få ett slut!

Tänk att den skuld och skamkänsla som tidigare tystat så många över hela världen på en enda dag förändrats till ett unisont flöde av berättelser, genom ett enkelt #me too

Samtidigt som jag förfasas av antalet berättelser ser jag en möjlighet till förändring

Äntligen pratar vi öppet om sexuella trakasserier

Äntligen har tystnaden krupit in i skamvrån och gett plats för ett högljutt krav på förändring av hur en man uppför sig

Äntligen har vi kvinnor visat att vi efterfrågan män som vägra vara macho

Äntligen har pojkar möjlighet att slippa obehaget att tryckas in i matchoförväntningar de inte vill uppfylla

Äntligen ser media problemet med sexuella trakasserier och låter det ta sändningstid

Äntligen har Umeås och kvinnohistoriskt en unik chans att skapa en samtidautställning genom att låta #metoo och alla kvinnors berättelser ta plats

Sist men inte minst, ett varmt och innerligt tack till alla er män som finns i min verklighet och som vägrat vara grabbigtmacho, ni får mig att känna hopp för de manliga släktet.

IMG_1783

2 kommentarer

Ikväll lyfter ett plan till Kabul….

Regeringens flyktingpolitik är förfärlig och för mig är det helt obegripligt att statsminister Stefan Löfven med sin historia rakryggad kan stå och peka med hela handen på dessa ungdomars och säga, i kväll lyfter ditt plan till Kabul och du är inte längre välkommen i Sverige.

Allvarligt, vi måste kunna bättre!

Under de senaste veckorna har jag flera gånger fått frågor om hur Centerpartiet ställer sig till flyktingsituationen och framförallt till de ungdomar som under året fyller 18-år utan att ha fått besked om asyl. Så för att tydliggöra Centerpartiets ståndpunkt väljer jag att citerar Annies Lööf och Johanna Jönssons som flera månader drivit på för att hitta åtgärder som löser problemet.

Utvärdera åldersbedömningarna som nu varit igång under en period för att säkerställa att rätt metod används

Gör en snabbt utvärdering av Migrationsverkets bedömningar av säkerhetsläget för att se om de kan förbättras

Centerpartiet värnar rätten att söka skydd.För att den rätten fortsatt ska värnas behöver asylbedömningen även fortsättningsvis vara fristående från politikens ofta godtyckliga bedömningar. I annat fall kan tvära kast i opinionen leda till att enskilda hamnar än mer i kläm. Vi anser också fortsatt att det är Migrationsverket och domstolarna som ska bedöma skyddsskäl.

Vår bedömning av säkerhetsläget är ändå att Migrationsverket bör pausa utvisningarna till Afghanistan medan man snabbt tar fram ett nytt rättsligt ställningstagande. Samtidigt bör regeringen tillsätta en utredning för att se om Migrationsverkets säkerhetsbedömningar behöver förbättras.

En särskild regel bör införas om att den som var under 18 år när asylansökan lämnades in också ska bedömas utifrån den åldern när beslut fattas. Långa handläggningstider ska inte vara det som avgör en ung människas framtid. Med den här förändringen skulle många av de som kom under 2015 få en möjlighet att stanna.

Särskilt/synnerligen ömmande omständigheter bör återinföras i utlänningslagen. Centerpartiet röstade nej när en majoritet i riksdagen, via den tillfälliga lagen för ett år sedan strök den här delen. Men för att det verkligen ska göra skillnad i just det här läget skulle även fler behöva omfattas av det mer generösa begreppet särskilt ömmande omständigheter.

Den som kan försörja sig själv ska få stanna. Idag måste man dels ha jobbat minst fyra månader, dels ha godkända id-handlingar vilket många afghaner saknar. Centerpartiet vill att de här kraven snabbt tas bort. Det ska räcka att man har ett jobb och att man har gjort sin identitet sannolik. Vi vill även se utökade möjligheter till stipendier för studier och liknande.

Den som inte har rätt att befinna sig i Sverige ska lämna landet. Samtidigt befinner vi oss i en exceptionell situation. Vi politiker har ett stort ansvar att försöka hitta de bästa lösningarna. Centerpartiet har under en längre tid kommit med olika förslag som kombinerar ordning och reda med medmänsklighet, men det krävs en majoritet i riksdagen för att de ska bli verklighet. Det som nu krävs är att den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen agerar.

Centerpartiet vill inte se fler skötsamma unga människor slitas upp från sin tillvaro och kastas ut i otrygghet, på det sätt som nu sker.

Vi vill hitta lösningar!

Bli först att kommentera

Budgeten som sparkar på de mest behövande

Av , , 4 kommentarer 3

Att Socialdemokraterna i Umeå applåderar och känner sig glad för budgeten som presenterar förstår jag till viss del men det som oroar är avsaknaden av förslag och satsningar på assistansersättninge och sjukförsäkringen, det som idag fungerar sämst! De oroar lika mycket som att Socialdemokraterna som jag tidigare sett som humanister med största precision och tydlighet sparkar på de mest behövande.

Får en känsla av att Socialdemokraterna och Magdalena Andersson är orolig för att ”svajiga väljare” ska överge dem i valet…. och de vart helt klart de röstsvagas och mest behövandes fall i utdelningen av våra gemensamma statsfinanser.

Spenderbyxorna är på, och de största summorna regnar lämpligt nog på de stora målgruppen av pensionärer och barnfamiljer genom höjda barnbidrag, underhållsstöd och tandvårdsbidrag. Bra satsningar men frågan är om det verkligen är satsningar som jämnar ut klyftorna eller kanske ger det mer till de som redan har.

Det jag saknar allra mest i årets budget är en röst för de väljargrupper som är allra mest utsatta och frågan är om Socialdemokraterna ser en satsning på en mindre grupp som inte påverkar valresultatet som onödig eller om det är deras grundvärderingarm förändrats.

För mig är tryggheten en av de allra viktigaste frågorna för framtiden. Tryggheten att det finns en socialförsäkring som fungerar, tryggheten att sjukförsäkringen täcker ett inkomstbortfall när en blir sjuk, tryggheten att en som är i behov av assistans får de timmar som krävs för ett så likvärdigt liv som möjligt, tryggheten att du som förälder till ett funktionshindrat barn får det stöd du behöver för att livet ska fungera utan att en ska gå på knäna, tryggheten att det fins en samordnad rehabilitering om du på grund av sjukdom måste hitta en ny väg till egen försörjning. En trygghet som sittande regering helt raserat!

En dålig behandling av sjuka människor måste få ett slut och vi måste få en politik med hjärtat på rätt ställe, ska det vara möjligt krävs ett nytt ledarskap!

image

4 kommentarer

Jag vill bo kvar tills jag dör

Av , , Bli först att kommentera 11

Att få välja sitt eget boende och vem en vill ska vårda en borde vara en självklarhet. I Umeå antogs lagen om valfrihet(LOV) men under de senaste två mandatperioderna har LOVen sakta men säkert raserats.

Det är ledsamt att vi under de senaste 7åren sett en hastig nedmontering av trygga och uppskattade privat vårdboenden. Det mest ledsamma är att det är ideologin hos beslutande S politiker styr beslutet, inte utvärdering av kvalité och boendes nöjdhet.

De sista dråpslaget där S politikerna verkligen visar att de boendes egen vilja inte alla tycks spela någon roll är den konfliktfyllda uppsägningen av avtalet med Astridgården. Om det funnits en ambition av att hitta en hållbar lösning för de boende skulle det har gått att hitta lösningar.

De som nu hänt är att boende och deras anhöriga drabbas och uppskattad personal sägs upp.

Kan bara konstatera, Umeå behöver en mer medmänsklig och företagsvänlig politik och då krävs ett nytt ledarskap!

Bli först att kommentera

Den harmlösa staden eller en antidemokrati

Umeås Centerkvinnor har oroats av de senaste årens händelseutveckling nationellt och lokalt. Vi har sett en korrelation mellan de statliga myndigheters avsaknad av infrastruktur och de ökade våldet. Därför ordnade vi i kväll en föreläsning om SÄPO, en föreläsning för att få insikt i deras förebyggande arbete och hur de jobbar för att förhindra den organiserade brottsligheten.

I slutet av 90-talet började det med att Närpolisen drog sig tillbaka och de andra statliga myndigheter följde efter. Den tydliga politiska inriktningen var en Centralisering för att spara pengar, en åtgärd som visar sig kosta både mänskligt lidande och i slutändan enormt ökade kostnader.

Umeå Centerkvinnor vill se en polisorganisation där vi har poliser som är nära medborgarna för att förebygga brottsligheten samtidigt som vi behöver en slagkraftiga organisation i framkant mot den grova brottsligheten.

Av många ses Umeå som den harmlösa staden i norr som är ungdomlig, extra öppen, tillåtande och en välkomnade plats för alla. Men för vi är många som sett en ökad våldsutveckling, ett färskt exempel är helgens eskalerade händelser mot Judiska föreningen i Umeå. Det är rispade bilar, krossade rutor, snöbollar mot privatpersoners fönsterrutor och eskalerande trakasserier. Ett helt oacceptabelt beteende som riktats mot Judiska föreningen och dess medlemmar. Att Judiska föreningen anser sig tvingad att lägga ner känns som ett nederlag och helt fel.

Kära Umeåbor nu måste vi hjälpas åt att visa demokratisk hällfasthet genom att vänligt men bestämt visa att vi inte accepterar dessa antidemokratiska beteenden.

Är du intresserad av att engagera dig politiskt Och vill bli medlem
Skriv ditt personnummer, mejladress och swisha 150 kr till nr 123 421 85 33

IMG_1632

Bli först att kommentera

En jämställd idrott borde vara en självklarhet

Av , , 2 kommentarer 6

En jämställd idrott borde vara en självklarhet men idag finns det en förfärlig massa ojämställdhet inom idrotten. Det börjat redan från de första träningarna på småbarnsben och problemen växer ikapp med att barnen växer. Det är allt från okristliga träningstider för de som åker konståkning till matcher som måste flyttas för herrarna ska spela eller Skatteverkets regler som gör det dyrare att sponsra tex. damfotboll medan det är avdragsgillt att sponsra herrfotboll.

Fördelningen av de offentliga resurserna som fördelas till idrotten mellan tjejer och killar visar att killarna får 80 % av medlen, helt oacceptabelt att gemensamma skattemedel fördelas så ojämställt. Ekonomiska resurser behövs för att driva och utveckla idrotten och stärka föreningarnas arbete runt om i landet, då måste resurserna fördelas jämställt.

Att det idag är dyrare för företag som vill verka för en jämställd sponsring ger en tydlig signal, företag som vill skapa lika möjligheter för tjejer och killars idrottande bestraffas. Hur ska det vara möjligt att flytta fram positionerna mot en mer jämställd idrott om regelverket har riktlinjer som är utformade efter marknadsvärdet som ex. Publiksiffror och biljettpriser?


Att föreslå lösningar som lyfte bort uppenbara skattetekniska hinder som står i vägen för en jämställd sponsring är regeringens ansvar och borde stå högt upp på prioriteringslistan för en regering som tillskriver sig som en feministisk regering.

Därför vill jag som ordförande i Umeå Centerkvinnorna att regeringen genast tar fram förslag för att underlätta en jämställ sponsring.

IMG_1488

2 kommentarer