Min vardag

Min vardag är att arbeta som informatör och generalist i socialförsäkringen. Det innebär att jag och mina kollegor skall ha kunskap om hela Socialförsäkringen på en generell nivå. Vår kunskap skall omfatta följande ärendeslag

         Adoptionsbidrag  
         Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
         Arbetshjälpmedel 
         Arbetsskador 
         Assistansersättning 
         Barnbidrag 
         Bilstöd 
         Bostadsbidrag 
         Bostadstillägg 
         Etableringsersättning 
         EU-familjeförmåner 
         Försäkringstillhörighet och internationell lagstiftning 
         Förvaltningsrätt och sekretess 
         Föräldraförsäkring 
         Handikappersättning 
         Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader 
         Kontroll och kvalitet 
         Närståendepenning 
         Omprövning och överklagande 
         Partnersamverkan 
         Processteam
         SGI
         Sjuk- och aktivitetsersättning samt samordning
         Sjukpenning och samordning 
         Sjuklönegaranti 
         Smittbärarersättning 
         Statliga fordringar
         Särskilt högriskskydd
         Tandvård 
         Totalförsvarspliktiga
         Underhållsbidrag, indrivning internationellt 
         Underhållsstöd 
         Utbetalningar
         Vård, internationellt
         Vårdbidrag 
         Återkrav 
 
Men i verkligheten innebär det att vi skall ha mycket goda kunskaper om de allra flesta ärendeslagen för att kunna hjälpa just dig. Kunderna som besöker oss på serviceenheterna runt om i Sverige har rätt att få den servicen. Vår största uppgift är att hjälpa dig förstå Socialförsäkringen, vilka rättigheter och skyldigheter som följer med nyttjandet av försäkringen, förstå och tolka beslut, hjälpa dig och andra människor att nyttja försäkringen där dom har möjlighet till det och att lotsa dem vidare till andra myndigheter eller välfärdssystem där Socialförsäkringen tar slut. Ett roligt och givande arbete som jag utför med stolthet. Varje dag jag lyckas hjälpa någon gör mig extra varm i hjärtat och lycklig.   
 
Som anställd, medmänniska och Centerpolitiker vill jag jobba för att bibehålla det goda i Socialförsäkringen men det krävs också en förnyelse. En förnyelse för att behålla och utveckla välfärden. Socialförsäkringen måste bli enklare att förstå och innehålla mindre inlåsningseffekter för att vi skall få ett större mångfald i samhället och en bättre intigration. Vi måste också skapa förutsättningar för att öka anställningsbarheten hos alla genom minskade skatter och sociala avgifter för små små företag och sociala företag som anställer dom som annars inte har så lätt att få arbete.  
Etiketter: , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>